Grupptryck

Grupptryck

Kompisar och relationer är en viktig del av våra liv och de påverkar ofta hur vi lever våra liv. Denna påverkan kan ibland leda till ett grupptryck som får oss att göra saker som vi inte skulle ha gjort annars. I den här samlingen tittar vi på hur vi kan handskas med grupptryck och hur vi med Guds hjälp kan påverkar andra på ett positivt sätt.

Samlingens längd: 123 min

Mål

 • Att förstå vad grupptryck innebär.
 • Att förstå hur grupptryck kan påverka personer.
 • Att prata om hur vi kan stå emot grupptryck och vara ett bra exempel för andra.

Beskrivning

Kompisar och relationer är en viktig del av våra liv och de påverkar ofta hur vi lever våra liv. Denna påverkan kan ibland leda till ett grupptryck som får oss att göra saker som vi inte skulle ha gjort annars. I den här samlingen tittar vi på hur vi kan handskas med grupptryck och hur vi med Guds hjälp kan påverkar andra på ett positivt sätt.

Material till samlingen

 • Bibel
 • bilaga Vara ett exempel
 • pennor
 • Bibel
 • papper
 • penna
 • Tejp
 • Några olika skor och kläder som du vet kommer vara för stora och för små för barnen
 • Smarties (eller någon annan liknande godis bit)
 • 2x skedar
 • 4x skålar
 • Bilagan Bibeln säger så
 • godis
 • sax

Samlingens moduler

Vad ska man göra?

Aktivera
6 mins

Förberedelser: Blås upp ballongen.

Lek

 • Låt en frivillig komma fram och be honom/henne lämna rummet en kort stund.
 • Dela in resten av gruppen i två lag och förklara att de kommer att få tävla om en godispåse.
 • Den ena gruppens uppgift är att få den frivillige att smälla ballongen, och den andra gruppens uppgift att få den frivillige att inte göra det.
 • De får säga precis vad de vill för att påverka personen. Det är t.ex. OK att säga: "Om du smäller ballongen vinner vi en godispåse och vi kommer att dela den med dig. Det är dock inte tillåtet får något av lagen att röra vid ballongen.
 • Låt lagen ställa sig på olika sidor av rummet med ett mellanrum mellan dem.
 • Förklara att alla samtidigt kommer att få försöka övertala den frivillige när leken börjar.
 • Be den frivillige att komma tillbaka in i rummet och ställa sig mellan de två grupperna.
 • Ge den frivillige en ballong och en nål men inte någon information om vad han eller hon ska göra.
 • Säg till grupperna att de har 60 sekunder på sig innan du blåser av leken.
 • Den frivilliga kommer endera att smälla eller inte smälla ballongen.
 • Det lag som vinner får en godispåse.

Fråga den frivillige
Hur kändes det när du stod mitt emellan de två grupperna?

Fråga grupperna

 • Vilken taktik använde ni för att försöka få den frivilliga att lyssna på er?
 • Fanns det någon taktik som den andra gruppen avvände som ni tyckte var bra?

Säg
I den här leken mötte den frivillige (infoga namn) personer som ville att han eller hon skulle göra eller inte göra något.  Det kan vara svårt att välja mellan två olika grupper. I det ena fallet att göra något och i det andra fallet att inte göra det. Det vara svårt att välja vem man ska lyssna på när t.ex. föräldrar erller lärare säger en sak och vänner säger något annat.

Modul material
ballong
godispåse
nål

Dags att sova

Aktivera
8 mins

Lek

 • Be barnen sätta sig i en cirkel. Be dem titta rakt fram och sedan blunda och hålla ögonen stängda.
 • Låt några hjälpledare sätta sig så att de ser alla och kan hålla koll att ingen fuskar.
 • Förklara att syftet med leken är att vara den sista personen som öppnar sina ögon.
 • Under spelets gång kan gruppen prata med varandra och försöka övertala varandra att öppna sina ögon, eller t.o.m. ljuga och säga att de redan öppnat sina ögon.
 • När någons ögon är öppna är de ute ur spelet, men de kan forfarande prata med gruppen.
 • När leken är slut utses en vinnare.

Fråga

 • Tyckte du att det var lätt eller svårt att hålla ögonen stängda?
 • Vad fick dig att vilja öppna ögonen?
 • Påverkade det dig att du visste att andra redan hade öppnat sina ögon?

Säg
Denna lek visar oss att vi ibland frestas att titta på andra för att se hur de gör, även om det är dåligt för oss. När vi gör som alla andra, är det inte alltid positivt för oss. Istället bör vi göra det vi vet är rätt, i det här fallet att hålla våra ögon stängda.

P som i press

Aktivera
6 mins

Lek

 • Be barnen sätta sig i en cirkel.
 • Förklara att de ska turas om att säga ett ord som börjar på bokstaven P. 
 • Om någon tvekar i mer än tre sekunder, inte kan komma på ett ord eller upprepar ett ord som redan har sagts, är de ute ur leken.
 • Fortsätt tills det bara finns en person kvar.
 • Om man vill spela en gång till så gör man det genom att helt enkelt välja en annan bokstav.

Fråga

 • Vilka saker gjorde den här leken svår?
 • Hur kändes det med tre sekunders regeln?

Säg
I den här leken sattes man under press eftersom man bara har tre sekunder på sig att säga ett ord. I dagens samling kommer vi att prata om grupptryck. Det är jätteviktigt för oss att ha vänner och meningsfulla relationer med andra människor, men ibland uppstår situationer som får oss att känna oss pressade att göra saker som vi normalt inte skulle ha gjort. Det är viktigt att vi vet vad som är rätt och vad som är fel och att kunna säga nej när vi utsätts för grupptryck. Det gäller för oss att  leva våra liv på det sätt som Gud vill att vi ska göra.

Ge en definition

Aktivera
10 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper.
 • Ge varje grupp ett blädderblockspapper samt några tuschpennor och be dem att tillsammans komma fram till en definition av vad de tycker grupptryck betyder.
 • Be dem börja skriva med en svart tuschpenna på mitten av pappret, så att det finns plats att skriva andra saker runt omkring.
 • Låt grupperna jobba med uppgiften en stund och ge dem sedan möjlighet att berätta vad de skrivit.
 • Prata om de eventuella likheterna eller skillnaderna mellan vad grupperna har kommit fram till.

Förklara

 • Be grupperna att nu ta en röd färgpenna och vid sidan om sin definition skriva olika sätt som människor kan sättas under press ( t.ex. av vänner, via media, o.s.v.).
 • Med en grön tuschpenna får de till sist skriva ner saker som de påverkas att göra genom grupptryck (t.ex. prova att röka, dricka, skolka, o.s.v.).
 • När grupperna är klara får de hålla upp sina ark och berätta vad de skrivit.
 • Lägg undan papprena för att användas senare under samlingen.
Modul material
blädderblock
pennor av minst tre färger

Varför passa in?

Visa
10 mins

Förberedelser: Använd filmen ”Hitta Nemo” och hitta scenen där Nemo hoppar över att gå till skolan med sina vänner och de utmanar honom att röra båten. (Netflix - Visa från minut 12:00–15:30 Från när Nemo lämnr klassen tills nr han blir fångad.)

Titta

Visa ”Båt” scenen från "Hitta Nemo" för barnen.

Fråga

 • Varför skolkade Nemo från skolan och simmade ut mot båten?
 • Tror du han skulle ha gjort samma sak om han varit ensam?
 • Varför tror du att han ignorerade varningen ifrån sin pappa?
 • Vilka konsekvenser fick det att han ignorerade sin pappas varning?
 • Vilka råd skulle du ge till Nemo, med tanke på att du vet resultatet av hans handlingar?

Säg

De flesta av oss vet vad som är dåligt för oss. Några av de saker ni skrev på papprena tidigare, som rökning och att dricka alkohol (om de inte har nämnt dessa saker så använd de saker de har nämnt) vet ni är dåligt för er. Era familjer eller lärare i skolan har säkert sagt att dessa saker inte är bra. Ibland kan dock våra vänner eller grupptryck från media eller andra källor fresta oss till att göra saker bara för att ”passa in”. De som bryr sig om oss (som t.ex. Nemos pappa), vill varna för dessa saker eftersom de inte är bra för oss eller vår hälsa. Vi bör lyssna till de röster som försöker ta hand om oss istället för de som försöker få oss att göra saker som vi egentligen vet inte är bra för oss.

Modul material
dator
Projektor
Hitta Nemo

Vad är rätt?

Samtala
8 mins

Läs 
Matteusevangeliet 14:1–12

Diskutera

1. Varför dödade inte Herodes Johannes direkt? 

(För att Herodes var rädd för vad folket skulle säga och tycka om han skulle göra det. Det fanns ett grupptryck mot honom. Herodes tyckte kanske bra om Johannes. Han visste kanske att det var fel att döda Johannes.)

2. Varför dödade Herodes Johannes till slut?

(På grund av grupptryck från sin brorsdotter (Herodias var både brorsdotter och svägerska) och han ville inte se dum ut inför alla som var där. Han ville inte förstöra sitt rykte.)

3. Hur tror du att Herodes kände sig när han behövde bestämma sig vad han skulle göra?

Säg
Grupptryck kan få oss att känna oss som om vi dras i två olika riktningar. Vi vet vad som är bra för oss, men vi vet också att andra människor bedömer oss baserat på vad vi gör. Valet mellan det vi ser som rätt och vad våra vänner tycker vi ska göra kan bli svårt. Det sätter press på oss att fatta ett beslut. Att välja det  vi tycker är rätt eller ge vika för det våra kompisar vill vi ska göra. 

Modul material
Bibel

Lätt och svårt

Aktivera
6 mins

Aktivitet

 • Be barnen dela in sig i par och be dem att ge sig själva ett nummer. Den ena är nummer ett och den andre nummer två.
 • Be nummer ett att lägga sig på rygg på marken och hålla i handlederna på nummer två. Se till att nummer två också håller i handlederna på nummer ett.
 • Förklara att nummer två i gruppen ska försöka dra upp den som ligger på marken genom att dra i dennes handleder. Den som ligger på marken får inte hjälpa till utan de ska ligga helt livlösa på marken.
 • Det borde vara omöjligt för tvåan att dra upp ettan.
 • Byt sedan roller. Nu ska ettan som ligger ner på golvet försöka dra ner tvåan. (Säg åt dem att inte dra på ett sådant sätt att tvåan faller och slår sig.)
 • Det borde vara ganska enkelt för ettan att dra ner tvåan.

Säg

Herodes stod inför ett beslut och han valde fel. Grupptryck kan vara vara svårt att hantera och motstå. Det kan vara svårt för en person att försöka påverka en grupp och få dem att sluta upp med ett visst beteende men det är lätt för en grupp att ”dra ner” någon och få dem att göra någon som de egentligen inte vill göra. Precis som i aktiviteten som vi gjorde nyss. 

Diskutera

 • Tror du att människor känner att det är svårare att säga nej till en person eller till en hel grupp av människor?
 • Tror du att människorna som fanns vid Herodes sida påverkade honom på något sätt när hans brorsdotter bad om Johannes Döparens huvud?
 • På vilket sätt kan sociala medier sätta press på oss?
 • Varför kan det vara svårt att säga nej till grupptryck från sociala medier och dem omkring oss?

Bibeln säger så

Aktivera
8 mins

Förberedelser: Skriv ut två kopior av bilagan"Bibeln säger så". Klipp ut bibelverserna och placera dem på olika ställen i rummet. Det kan vara på bord eller på väggar. De måste dock gå att vända och läsa. Se till att samma bibelvers inte hamnar precis brevid varandra.

Aktivitet

 • Målet med leken är att lyckas vända upp två likadana verser på samma försök. (På samma sätt som ett memory spel).
 • Om de lyckas hitta ett par ska de lämna dem med texten uppåt. Om verserna inte matchar så vänd tillbaka dem med texten neråt.
 • Ge alla som hittar ett par ett litet pris.
 • Varje gång någon hittar ett par, be dem läsa upp versen och fråga gruppen vad denna vers har att säga om grupptryck.

Säg
Bibeln hjälper oss att klara av grupptryck. Det finns andra berättelser, ungefär som den med Herodes, där personer i bibeln har upplevt grupptryck. Verserna vi just läste visar oss dock att vi inte behöver oroa oss för vad andra människor tycker om oss eller våra handlingar, eftersom Gud älskar oss och accepterar oss som vi är.

Modul material
Bilagan Bibeln säger så
godis
sax

Kraften i grupptryck

Fundera
5 mins

Säg
Grupptryck skulle inte ha samma påverkan på oss om vi skulle ändra på hur vi ser på grupptryck. Det skulle inte ha samma grepp om oss om visste att det inte gjorde någon skillnad för om vi blir gillade eller inte. 

Diskutera

 • Hur skulle det påverka människor om deras handlingar inte skulle ha någon betydelse för hur kompisar och andra såg på dem?
 • Tror du att det skulle vara mindre risk att personer skulle göra "dumma" saker om det inte påverkade vad andra tyckte och tänkte om den personen?

Säg
Faktum är att vi alla stöter på grupptryck någon gång i våra liv. Det viktigaste är att komma ihåg att det är mycket mindre risk att vi ger efter för grupptryck om vi inte har ett behov av att passa in. Om vi kommer ihåg att vi är skapade av Gud, älskade och accepterade av Honom, kan vi vara trygga i oss själva och sätta mindre vikt vid vad folk tycker och tänker om oss. Gud är vår ultimata Fader och Bibeln är full av råd om vad som är rätt och fel för oss. Precis som vi såg i klippet från "Hitta Nemo"  får våra handlingar konsekvenser och de som bryr sig om oss  vill inte att vi ska göra fel saker på grund av grupptryck.

Stillbilden

Fundera
15 mins

Aktivitet

 • Dela upp barnen i två lika stora grupper (eller flera grupper om du har många barn) och be dem i sin grupp att tänka upp ett scenario där grupptryck är involverat. 
 • De ska inte avslöja sitt scenario för den andra gruppen.
 • När båda grupperna har tänkt klart, skickas en av grupperna ut ur rummet och den gruppen som är kvar får ställa upp sig i en stillbild som beskriver deras scenario.
 • När den andra gruppen kommer in får de vidröra vem som helst i stillbilden på axeln och då måste den personen säga en mening som beskriver dennes karaktär. Till exempel om någon rör vid någon som röker, kan han säga ”Jag önskar att alla började röka…”
 • Gruppen som kom in har tre möjligheter att röra någon i stillbilden innan de måste gissa vad scenariot handlar om. 
 • Laget som är i stillbilden får vara hur diskreta eller uppenbara som de vill med deras meningar.
 • När det andra laget har gissat och fått reda på svaret så ska båda grupperna tänka upp några råd som de skulle ge till människor i denna situation.
 • Upprepa detta fast nu är det den andra gruppen som får göra sin stillbild.
 • Försök att hjälpa grupperna med diskussionen så att de kommer fram till bra råd.

Jag kan inte säga nej....

Fundera
5 mins

Diskutera

 • Vad tror du gör det svårt för människor att säga nej till situationer och saker som de känner sig pressade till att göra?
 • Vilka råd skulle du ge till människor som kämpar med grupptryck?

Säg
Det är bra att förstå vilka saker som inte är hälsosamma eller positiva för oss att vara involverade i. Det är dock bara steg 1. Steg 2 är att säga nej till dessa saker. Grupptryck handlar om ett tryck eller en press på oss att göra något och det kan vara svårt att stå emot det. 

Diskutera
Vad kan man göra för att hitta styrkan att säga nej till grupptryck?

Uppmuntran

Aktivera
10 mins

Säg
Ett riktigt bra sätt att övervinna grupptryck på är att uppmuntra varandra. Som vi pratat om tidigare i den här samlingen har grupptryck inte samma grepp om oss när vi tar bort behovet att passa in. Om vi uppmuntrar varandra kommer vi att hjälpa varandra att känna oss accepterade och välkomna och behovet att ge efter för grupptryck för att passa in minskar då.

Aktivitet

 • Sätt fast ett papper på allas ryggar. (Använd gärna ett styvare papper så att det går bättre att skriva på det).
 • Förklara att barnen ska gå runt och skriva något positivt på varandras papper. (Se till att välja en penna som fungerar att skriva på pappret på ryggen. Se också till att inte använda en märkpenna eller något liknande som lämnar märken på kläderna).
 • Ge tid för barnen att läsa vad deras kompisar har skrivit i slutet av aktiviteten.
Modul material
papper
penna
Tejp

Vi är accepterade

Fundera
8 mins

Säg
På samma sätt som att veta att vi är älskade och omtyckta av människor hjälper oss att stå emot grupptryck, hjälper det också att veta att vi är älskade och accepterad av Gud.

Läs
Läs följande bibelverser och samtala kort efter varje vers om hur den visar oss på Guds kärlek och att Han är nöjd med oss precis som vi är.

Första Johannesbrevet 4:10 - Gud älskade oss så mycket att han skickade sin egen Son.
Romarbrevet 8:35-39 - Ingenting (även saker som vi gör under grupptryck) kan skilja oss från Guds kärlek.
Jesaja 43: 4-5 - Vi är värdefulla i Guds ögon och Han älskar oss.
Romarbrevet 5: 8 & Johannes 3:16: Gud älskade oss tillräckligt för att skicka sin son för att dö för oss.
Psalm 139:14: Gud accepterar oss eftersom han skapade oss. Han skapade oss till dem vi är av en anledning.

Modul material
Bibel

Var ett exempel

Aktivera
6 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan "Vara ett exempel".
 
Läs
Första Timoteusbrevet 4:12

Säg
I en kultur som sätter press på människor att göra vissa saker, se ut på ett visst sätt och tro på vissa saker är det en utmaning att vara ett gott exempel och att uppmuntra andra att välja rätt och göra bra saker. 

Be barnen tänka upp ett bra exempel till varje områden som vi pratade om i bibelversen:

 • Hur kan vi vara ett gott exempel i ord (tal)?
 • Hur kan vi vara ett gott exempel i gärning (det vi gör)?
 • Hur kan vi vara ett gott exempel i kärlek? 
 • Hur kan vi vara ett gott exempel i tro?
 • Hur kan vi vara ett gott exempel i renhet (leva på att sätt som Gud vill)?

Medan barnen diskuterar var och ett av områdena, be dem att skriva ner några idéer under motsvarande bokstav. (Gott exempel i ord ska skrivas på pappret märkt "O").
När diskussionen är över, utmana barnen att välja ett av de fem områdena och försöka vara ett gott exempel i det under den kommande veckan.

Modul material
Bibel
bilaga Vara ett exempel
pennor

P för positiv press

Be
2 mins

Säg
Kom ihåg att du är accepterad och älskad av Gud och att du inte behöver känna dig pressad att göra saker för att andra människor ska tycka om dig mer. Du kan vara ett positivt föredöme bland dina vänner och uppmuntra människor att följa ditt exempel. När du är i skolan, i kyrkan eller med vänner kan du föregå med ett gott exempel genom de saker du säger, saker du gör samt det sätt som du behandlar dig själv och andra människor på. Om vi lever våra liv så som Gud önskar, kommer människor att se Jesus i oss, se vår positiva attityd, positiva beteende och att vi är en äkta vän och kompis. Låt oss försöka uppmuntra människor att göra dessa saker snarare än att pressa människor till negativa saker genom grupptryck.

Gå i andras kläder

Aktivera
10 mins

Lek

 • Be två frivilliga att ställa sig framför gruppen. Ge den första skor och kläder som är för små och den andra skor och kläder som är för stora .
 • Be dem att sätta på sig kläderna så bra som möjligt. (De mindre kläderna kan vara en utmaning att få på sig. Uppmuntra dem att försöka få på sig dem så bra som det går).
 • När kläderna är på, be resten av gruppen att ställa sig bakom den personen som de tror bäst kommer klara av de uppgifter de kommer att få. (De ska välja person innan de vet vad uppgiften är.)
 • Ge dem följande uppgift: Sätta sig på golvet med fötterna framåt och försöka nå sina tår. Den person som gör detta bäst vinner. Det borde vara svårare för den som har de små kläderna på sig.
 • Fråga resten av gruppen om de vill byta lag och om låt dem isåfall göra det.
 • Be sedan de två frivilliga utföra göra följande uppgift: Att använda en sked för att flytta smarties (eller en annan liten godisbit) från en skål till en annan. (Det kommer vara svårare för personen med för stora kläder eftersom tröjärmen täcker hela deras hand.)
 • Säg till gruppen att de två frivilliga kommer att få en sista uppgift och de som vill byta lag får göra det igen.
 • Be sedan de två frivilliga att göra följande uppgift: De har 30 sekunder på sig att berätta något som de är duktiga på, något som de har lyckats göra eller något som de gillar att göra. (Kläderna ska inte alls påverka deras förmåga att göra detta).

Säg
En av de största anledningarna till att personer blir påverkade av grupptryck är för att de tror att det kommer att hjälpa dem att passa in och bli mer omtyckt  bara de gör dessa saker. Men som i de utmaningar som de två frivilliga fick, om vi börjar vara någon som vi egentligen inte är, så påverkar det hur vi gör saker och till slut vilka vi är. Kom ihåg att vissa personer kommer att stå vid din sida när de ser vad du gör och säger men sedan kanske det ändras när de ser någon annan som kan göra något bättre än dig. Just detta kan skapa ett tryck på oss att försöka göra ännu mer för att bli omtyckt. Vad kompisar tycker och tänker om oss kan ändras, men Gud vet vem vi är och Hans syn på oss förändras inte. Det spelar ingen roll vad vi gör eller gjort för att passa in, vi kan alltid gå tillbaka till grundsanningen om vem vi är och vad som är bra för oss - till de saker vi läste i bibelverserna tidigare.

Modul material
Några olika skor och kläder som du vet kommer vara för stora och för små för barnen
Smarties (eller någon annan liknande godis bit)
2x skedar
4x skålar