fotboll

Kickoff: Tillhörighet

Denna kickoff-samling är utformad att hjälpa barnen att förstå att de är en del av Kristi kropp. Samlingen är fylld av roliga aktiviteter som ger möjlighet att lära känna nya vänner och stärka sin vänskap med varandra. Det är vår förhoppning att din grupp utvecklas till en stark Alive-grupp som älskar att vara tillsammans.

Samlingens längd: 82 min

Mål

 • Att glädjas över att träffas igen efter sommaruppehållet och få starta en ny spännande termin tillsammans.
 • Att bjuda in nya barn till Alive-gruppen och ge dem möjlighet att lära känna de andra barnen på ett avslappnat och naturligt sätt.
 • Att barnen ska förstå att de alla har en uppgift och är en viktig del av vår Alive-grupp.

Beskrivning

Denna kickoff-samling är utformad att hjälpa barnen att förstå att de är en del av Kristi kropp. Samlingen är fylld av roliga aktiviteter som ger möjlighet att lära känna nya vänner och stärka sin vänskap med varandra. Det är vår förhoppning att din grupp utvecklas till en stark Alive-grupp som älskar att vara tillsammans.

Material till samlingen

 • A2 papper
 • tuschpennor
 • pennor
 • ballonger
 • Permanent penna
 • Lego eller någon annan sorts byggmaterial
 • Malteaser eller liknande godis
 • Sugrör
 • krita
 • några hinder t.ex. stol
 • Dörrstoppar
 • koner
 • Biblar
 • pennor
 • post-it lappar
 • Bilagan kroppsdelar
 • En snurrande stol
 • maskeringstejp
 • Spagetti
 • mini marshmallows
 • En boll
 • Veckans meddelanden

Samlingens moduler

Godispåsar

Smaka
10 mins

Mål: Att uppmuntra barnen att dela med sig av sitt godis och mingla med de andra barnen.Förberedelser: Köp lite lösgodis med många olika sorter och dela upp godiset i små påsar. (Det är bara bra om påsarna innehåller olika sorter.)Aktivitet

 • Ge varje barn en liten påse med godis.
 • Uppmuntra dem att gå runt och bjuda varandra.
 • Låt dina hjälpledare vara med och se till att nya barn blir inkluderade i aktiviteten.
Modul material
Små godispåsar
CORE

Vad är mitt namn?

Lyssna
10 mins

Mål:  Att alla i gruppen ska få möjlighet att berätta sina namn och ålder eller någon annan intressant detalj om sig själva.

Förberedelser: Skriv ut ett antal enkla regler för din Alive-grupp på små papperslappar (t.ex. post-it lappar.) (Det blir roligast om varje person på samlingen får möjlighet att läsa upp ett meddelande.) Det kan vara regler som t.ex. I Alive-gruppen är vi okej med att arbeta tillsammans med vem som helst i gruppen. I Alive-gruppen skrattar vi inte åt någon annans svar etc.

Veckans meddelanden

 • Be barnen att ställa sig i en cirkel (ledaren står i mitten och håller i en boll.)
 • Ledaren går runt i cirkeln och kastar sedan bollen till ett av barnen. 
 • Denne ska då klappa i händerna 2 gånger, säga sitt namn samt en intressant detalj om sig själv innan de kastar tillbaka bollen till ledaren.
 • Gör detta en gång som en tränings runda.
 • När bollen har gått ett varv runt börjar du eliminera personer som gör misstag (tex. tappar bollen, glömmer att klappa, klappar fast du bara låtsas att kasta bollen till dem).
 • Varje person som åker ut får läsa upp en av lapparna med regler och sedan sätta sig ned.
 • Fortsätt tills alla regler lästs upp.

Säg
Detta är början på en helt ny termin och under denna samling kommer vi att lära känna varandra bättre. Förhoppningsvis kan du redan allas namn nu!

Modul material
En boll
Veckans meddelanden

Snabba ryck!

Aktivera
5 mins

Mål: Att barnen ska få öva varandras namn och på samma gång göra av med lite energi:-)

Aktivitet

 • Alla deltagarna får ställa sig i en ring.
 • En person får ställa sig mitt i ringen med en ballong.
 • Leken börjar med att personen i mitten säger någon av de övriga deltagarnas namn och samtidigt kastar upp ballongen i luften och stiger in i ringen.
 • Personen som blev uppropad rusar fram och slår upp ballongen i luften igen innan den landar på marken och säger någon annans namn.
 • Fortsätt leken tills ni inte orkar längre! 

Du kan även köra leken med en vanlig boll, då gäller det att vara snabb!

Modul material
Några baguetter

Bygg ett torn

Aktivera
8 mins

Mål: Att bygga det högsta fristående tornet.

Aktivitet

 • Dela in barnen i två lag och ge varje lag en handfull spagetti och en påse med mini-marshmallows.
 • (Dela upp barnen på så sätt att nya barn delas in jämnt i lagen.)
 • Berätta att de med hjälp av spagetti och marshmallows ska försöka bygga ett så högt torn som möjligt.
 • Ge lagen 5 minuter att utföra utgiften och kora sedan en vinnare.
Modul material
Spagetti
mini marshmallows

Snurra stolen

Aktivera
6 mins

Mål: Att klara av att gå rakt efter att ha blivit snurrad i en stol.

Förberedelser: Ställ fram en kontorsstol på hjul mitt på golvet. Tejpa en linje på golvet med hjälp av maskeringstejp.

Aktivitet

 • Be en frivillig komma fram och sätta sig i kontorsstolen.
 • Snurra den frivillige i stolen i ca: 20 sekunder.
 • Be sedan personen försöka gå rakt längs den tejpade linjen.
 • Ge poäng för varje steg de tar på linjen (max. 10 poäng).
 • Skriv ner poängen och be en ny frivillig komma fram.
 • När alla fått försöka kontrollerar ni vem som fått flest poäng och utser en vinnare.

OBS! Låt en ledare snurra stolen så att den inte välter, krockar med något eller går sönder.

Modul material
En snurrande stol
maskeringstejp

Kroppsdelar

Aktivera
5 mins

Mål: Att barnen ska lyckas sätta alla kroppsdelar på rätt plats.
 

Förberedelse: Skriv ut bilagan ”Kroppsdelar” och klipp ut orden. Vik papperslapparna mitt i tu.
 
Aktivitet

 • Förklara att ingen får prata eller gestikulera under denna lek utan att alla måste vara helt tysta.
 • Ge varje barn en kroppsdel och be dem att ställa sig i någon del av rummet beroende på vilken del de har. (T.ex. de barn som har ögonbryn, ögon och näsa borde alla ställa sig i ena delen av rummet och de som har fot och vrist ställer sig på andra sidan av rummet.)
 • Behåll kroppsdelarna för nästa aktivitet.

Till ledaren: Om du har en väldigt stor grupp kan du dela den i två och göra fler kopior av kroppsdelarna. Om du har en mindre grupp ge då varje person flera kroppsdelar och be dem lägga ut dem på rätt plats i rummet.

Modul material
Bilagan kroppsdelar
CORE

En kropp

Fundera
5 mins

Mål: Att prata om att Alive-gruppen är som Kristi kropp och att varje barn är viktigt och fyller en funktion.
 
Säg
I Bibeln beskrivs kyrkan som en kropp. Varje del av kroppen är viktig och om kroppsdelarna inte fungerar eller tas bort blir kroppen mindre effektiv. Så är det med den här Alive-gruppen också: vi är alla viktiga och har en uppgift. Gud vill att var och en av oss ska vara här för att vi alla har något att komma med.

Läs

 • 1 Kor 12:12 "Kroppen är en men består av många olika delar, och trots att dess lemmar är många utgör de en enda kropp. På samma sätt är det med Kristus." (NUB)
 • 1 Kor 12:26–27 "Om en del av kroppen får lida, lider också alla andra. Och om en del av kroppen blir ärad, gläds också alla de andra. Ni utgör alltså Kristus kropp, och var för sig är ni delar av den." (NUB)

Gör

 • Ge barnen tre post-it lappar var.
 • Be dem skriva sina namn på lapparna.
 • Förklara att de ska sätta fast sina lappar på tre olika kroppsdelar. De ska välja de kroppsdelar som de tycker representerar dem bäst tex. munnen om de gillar att prata, händerna om de gillar att bygga saker, hjärnan om de gillar att fundera.
 • Uppmuntra dem att vara så kreativa som möjligt.

Fråga

 • Vad kan vi som Alive-grupp lära oss av denna bibelvers?
 • Hur kan vi hjälpa och stödja varandra?

Säg
Vi vill att vår Alive-grupp ska vara en plats där vi känner att vi kan dela med oss av saker, kan ställa frågor och att alla ska känna sig välkomna hit. Vi borde därför sörsöka hjälpa varandra och uppmuntra varandra i vår tro.

Modul material
Biblar
pennor
post-it lappar

Labyrinten

Aktivera
10 mins

Mål: Att vara först med att få sina Maltesers igenom labyrinten utan att vidröra något.
 
Förberedelser: Förbered två identiska labyrinter på golvet med hjälp av krita eller maskeringstejp. Markera start- och mållinje. Häll upp Maltesers i skålar med tillräckligt för varje deltagare i lagen. Ställ skålarna vid startlinjen.

Aktivitet

 • Dela in gruppen i lag om tre eller fyra personer i varje.
 • Ge varje deltagare ett sugrör och en Malteser.
 • Förklara att de ska leda sin Malteaser genom labyrinten genom att blåsa på den med sugröret.
 • Nästa person i laget får börja när den första har passerat mållinjen.
 • Det första lag som får alla lagmedlemmar över mållinjen vinner. 
 • Om någon använder sina händer för att flytta sin Malteser måste de börja om.
Modul material
Malteaser eller liknande godis
Sugrör
krita
några hinder t.ex. stol
Dörrstoppar
koner
CORE

Sätta regler

Fundera
12 mins

Mål: Att barnen ska förstå att det är viktigt att kunna spendera tid med personer som är annorlunda än oss själva, men att också kan vara bra att sätta upp regler för vad vi förväntar oss i olika situationer.

Säg
När Jesus levde på jorden hade han också en grupp han träffades med. Han valde en grupp människor som skulle leva tillsammans med honom så att de sedan skulle kunna förändra världen. Ingen av lärjungarna var lika, alla var olika och hade sin roll i gruppen.

Läs
Joh 1:35–44

Fråga

 1. Varför tror du det var viktigt för Jesus att hans lärjungar var olika varandra?
 2. Kan det vara jobbigt att spendera tid med personer som är annorlunda än oss själva?

Säg
När vi spenderar tid med personer som vi inte känner kan det ibland hjälpa att ha tydliga förväntningar och riktlinjer. Vi kommer att prata mer om detta om en liten stund.

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper om tre eller fyra och be dem sätta upp tre riktlinjer för sin grupp.
 • Det kan vara saker som t.ex. ”Lyssna på varandra”, ”Det man berättar för gruppen stannar i gruppen”, ”Att vara positiv”, ”Ha roligt” osv.
 • Be varje grupp berätta vilka regler de satt upp och låt en hjälpledare skriva ned alla reglerna på ett A2 papper (Skriv bara ner samma regel en gång.)
 • Lägg till någon regel om du tycker att något viktigt saknas (eller ta bort en regel om den är opassande).
 • Förklara för barnen att detta nu är Alives nya gruppregler för de kommande månaderna.
 • Be alla skriva under dokumentet med sin namnteckning.
Modul material
A2 papper
tuschpennor
pennor

Beskriv vad du såg!

Aktivera
5 mins

Mål: Att bygga en så bra kopia av den skulptur ledaren har byggt som möjligt.

Förberedelser: Se till så att du har tillräckligt med Lego eller annat byggmaterial för alla lag. Bygg sedan en skulptur och täck över den med en duk så att lagen inte ser den.

Aktivitet

 • Dela in barnen i lag.
 • Ge varje lag lika mycket Lego eller annat byggmaterial.
 • Be varje lag att välja en person som ledare fö sitt lag.
 • Varje ledare får gå fram och se på (den gömda) skulpturen i 10 sekunder. Sedan måste ledaren gå tillbaka till sitt lag och beskriva hur den såg ut. Han får inte hjälpa dem att bygga skulpturen. Han får bara instruera sitt lag.
 • Det första laget att bygga skulpturen helt rätt (eller den skulpturen som liknar exemplet mest efter 2 minuter) vinner.
Modul material
Lego eller någon annan sorts byggmaterial
CORE

Böneballong

Be
5 mins

Mål: Att be för varandra.

Till ledaren: Det kan vara svårt för barnen att själva knyta ballongerna - bed dina hjälpledare hjälpa till där det behövs.

Aktivitet

 • Ge varje barn en ballong och be dem att blåsa upp och knyta den.
 • t dem sedan skriva sitt namn på ballongen på ballongen med hjälp av en permanent märkpenna. Be dem också skriva något de behöver bön för den kommande veckan.
 • När alla är klara får de ställa sig i en cirkel och kasta in sina ballonger mot mitten av cirkeln.
 • Låt barnen blanda om ballongerna en stund.
 • Låt barnen sedan fånga en annan ballong än sin egen. 
 • Förklara att du vill att de ska ta hem ballongen och be för den personen och böneämnet under den kommande veckan.
Modul material
ballonger
Permanent penna

Alive

Kom ihåg
1 mins

Mål: Att avsluta samlingen genom att påminna barnen om de viktigaste punkterna från samlingen

Säg 
Denna samling handlade om att vi ska lära känna varandra bättre och förstå att alla i gruppen är viktiga. Låt oss de kommande veckorna och månaderna försöka göra denna grupp så bra som möjligt! Vi vill att alla ska känna sig trygga och att vi ska kunna hjälpa varandra att lära känna Gud.