Kolla in mig

Kolla in mig!

Detta är vanligt bland barn och framför allt bland pojkar att skryta, överdriva och låsas vara någon man inte är. Lite av detta beteende kan kanske tyckas vara okej och roligt men när det blir till en vana blir det till slut till ett problem. Om vi hela tiden skryter och låtsas vara någon som vi egentligen inte är, glömmer vi till slut bort vem Gud skapade oss till att vara. Under denna Alive samling kommer vi att titta närmare på detta område. 

Samlingens längd: 79 min

Mål

 • Att  förstå att Gud har skapat oss och format oss till den han vill att vi ska vara
 • Att vi inte ska försöka vara någon annan än den vi är
 • Att barnen ska fundera på vem Gud har skapat dem till att vara och hur de kan vara nöjda med det/våga stå för den de är

Beskrivning

Detta är vanligt bland barn och framför allt bland pojkar att skryta, överdriva och låsas vara någon man inte är. Lite av detta beteende kan kanske tyckas vara okej och roligt men när det blir till en vana blir det till slut till ett problem. Om vi hela tiden skryter och låtsas vara någon som vi egentligen inte är, glömmer vi till slut bort vem Gud skapade oss till att vara. Under denna Alive samling kommer vi att titta närmare på detta område. 

Material till samlingen

 • Biblar
 • Projektor
 • dator
 • Högtalare
 • Majonäsburk
 • yoghurt
 • bilagan Jag
 • pennor
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • Utskrivna party-charader
 • Boll

Samlingens moduler

Imponerande!

Smaka
9 mins

Mål: Servera imponerade fika


Förberedelser: Köp in lite enkelt fika till den här samlingen och servera det sedan på ett så imponerande sätt som möjligt. Servera tex. kakor på guldfat, mackor skurna i trianglar dekorerade med dill och citronskivor och dricksglas med cocktailparaplyer. Du kan vara så extravagant som du själv vill och kan.

Fika

Servera fika när barnen kommer till samlingen. Lägger någon märke till hur du serverat fikat? Är de imponerade? Skrattar de åt att du försökt göra det lite lyxigare än vanligt?
 Försök få igång samtal om att försöka imponera på andra.

 • Är det något fel med att göra det?
 • Vilka problem kan uppstå när man gör det?
 • Är det någon av dem som försökt imponera på något och istället blivit skattad åt?
   
Modul material
Fika serverat på lyxigt sätt

Överdrifter

Lyssna
4 mins

Mål: Att introducera temat och läsa upp veckans pålysningar. (Om du inte har några pålysningar kan du försöka hitta på några meddelanden som du vill att de ska veta om .)

Pålysningar
Läs upp veckans information med så mycket överdrift som du kan. Överdriv alla siffror som du nämner (tex. kostnader, antal personer). Överdriv också hur bra den kommande samlingen eller aktiviteten kommer att vara.

Fråga

 • Är det något fel med att överdriva? Varför eller varför inte?
 • Vad tycker du om personer som är kaxiga och överdriver?

Säg
Om vi ska vara ärliga har vi nog alla överdrivit någon gång även om det kanske inte varit lika stora överdrifter som jag just gjorde med mina meddelanden. Vi gör eller säger alla ibland saker för att imponera på andra människor. Den här samlingen kommer vi att prata om att skryta och försöka imponera samt vilka problem det kan medföra.

Modul material
Överdrivna meddelanden

Fånga mynt

Aktivera
6 mins

Mål: Att fånga så många mynt som möjligt.
 
Lek

 • Demonstrera först leken för barnen.
 • Lyft din armbåge och lägg handen på din axel. Lägg sedan en liten hög (stapel) med mynt på din armbåge/underarm. Sänk sedan armen snabbt och fånga mynten i handen innan de faller i golvet. (Du ska använda samma hand/arm som mynten låg på).
 • Låt sedan en frivillig komma fram och försöka.
 • Om denne lyckas lägger du på ytterligare några mynt och låt honom försöka igen. Se hur många mynt han/hon kan lyckas fånga.
 • Låt fler frivilliga försöka och se vem i gruppen som lyckas fånga flest mynt?
Modul material
Mynt

Upp till bevis!

Aktivera
8 mins

Mål: Att klara av att göra något det antal gånger du sagt (bjudit) att du kan.

Lek

 • Dela in gruppen i två lag.
 • Detta är en budgivningslek. De båda lagen kommer att gissa hur många gånger eller hur länge de kan göra en viss aktivitet.
 • Ledaren säger t.ex.  “Länder i Europa”.
 • Det första laget kanske bjuder 5 (d.v.s. att de tror att de kommer att klara av att räkna upp fem länder).
 • Det andra laget kan antingen lägga ett högre bud eller utmana motståndarlaget att bevisa att de kan räkna upp fem länder.
 • Lagen fortsätter att höja tills ett av lagen utmanar det andra genom att säga "Upp till bevis!"
 • När ett bud har blivit utmanat måste laget bevisa att de klarar uppgiften. Om de klarar sin uppgift får de en poäng. Om de misslyckas får motståndarlaget poängen.
 • Spela ett antal omgångar och inkludera frågor som kan vara fysiska, intellektuella eller kräver olika förmågor.
 • För de fysiska utmaningarna får laget välja en person som representerar laget.

Använd listan nedan eller skapa din egen:

 1. Länder som ligger i Afrika
 2. Sånger på topplistan (Spotify). Topp 20 låtarna.
 3. Trädsorter
 4. Hur många sekunder du kan stå på händer mot en vägg
 5. Sit-ups
 6. Hur många sekunder/minuter de göra "plankan"
 7. Bilmärken
 8. Hur många sekunder de kan hålla armarna rakt ut framför dig med 1 kg i varje hand
 9. Hur många centimeter de kan hoppa i längd från stillastående

 

Modul material
Två paket mjöl

Är du en skrytmåns?

Samtala
5 mins

Mål: Att samtala om skryt och överdrifter och de problem de medför.

Förberedelser
Om du har många barn på samlingen kan du dela in dem i två grupper. Utse i så fall en av dina hjälpledare att leda samtalet i den andra gruppen.

Fråga

 • Har du någonsin gjort något eller sagt något dumt för att imponera på någon? (Be personen berätta något om den händelsen.)
 • Har du någonsin skrutit om något på ett sånt sätt att dina vänner börjat skratta åt dig?
 • Tycker du att det är okej att skryta och överdriva?
 • Om inte, vad medför det för problem? (t.ex. om dina vänner märker att du skryter och överdriver ofta kanske de inte kommer att ta dig på allvar.)
 • Vad händer om man överdriver men sedan inte lyckas göra det man säger?

När det går snett

Visa
4 mins

Mål: Att titta på ett par lustiga filmklipp tillsammans och prata om varför det ofta går fel när vi försöker vara extra duktiga. 

Förberedelser
Hitta klippet https://youtu.be/N4efmq7Ez_w. (Du kan själv välja hur mycket du visar men en rekommendation kan var 1:08-3:25).
Du kan även söka på YouTube efter något liknande om du inte tycker att detta passar. 

Visa
Förklara att när man vill imponera på någon gör vi oss till och är diviga. Problemet är att det ofta går fel…
Visa klippet. Du kan använda detta som introduktion för nästa modul. 

Modul material
dator
Projektor
Högtalare

Vad är värt att skryta över?

Fundera
4 mins

Mål: Att fundera över varför det är fel att skryta.

Säg
Ett av problemen med att skryta är att vi kan se ganska dumma ut när det visar sig att vi inte är lika smarta eller duktiga som vi sagt att vi är.
I Bibeln skriver Paulus om varför vi inte bör skryta.

Läs
1 Korinthierbrevet 1:26–31

Fråga

 • Vad säger Paulus om vem vi är?
 • Hur borde detta påverka vår attityd när det gäller att skryta?

Säg
Vad Paulus försöker säga är att vi i själva verket inte är så duktiga i oss själva. Gud har inte heller utvalt oss på grund av att vi är fantastiskt smarta eller duktiga. Han har utvalt oss på grund av sin kärlek till oss. Han har alltid använt sig av ordinära och vanliga människor för att utföra fantastiska saker. Vi borde därför ha vår stolthet i Honom - Han som gör allting möjligt.

Vara någon man inte är

Aktivera
5 mins

Mål: Att ta någon annans identitet.

Lek

 • Be barnen ställa sig i en cirkel.
 • Förklara att ni ska göra en aktivitet som påminner om "Kasta gris" men som har några intressanta tillägg.
 • Deltagarna kastar en boll till vem de vill i cirkeln. När spelaren kastar bollen ska denne ropa “Fånga” eller “Tappa”. 
 • Den som tar emot bollen ska då göra tvärtemot vad person ropade (d.v.s. fånga bollen om denne ropade "tappa")
 • För att göra det hela ännu mer intressant ska deltagarna dessutom byta namn med den spelare som står på deras vänstra sida under denna lek. Den som kastar bollen måste således ropa både spelarens namn samt om den ska fånga eller tappa innan den kastar bollen. (De ska inte ropa namnet på personen utan namnet på personen till vänster.)
   

Man är ute ur leken om man:

 1. Tappar bollen om man skulle ha fångat den.
 2. Fångar bollen om man skulle ha tappat den.
 3. Ropar ut fel namn när man ska kasta bollen.

När man är ute ur leken får man gå och sätta sig och cirkeln blir  mindre och mindre.
OBS! Den som står till höger om den spelare som åkte ut får nu en ny identitet! Den nya person som står på deras vänstra sida.
Spela så många gånger som du har tid och lust.

Modul material
Boll

Party-charader

Aktivera
7 mins

Mål: Att utföra charader och gissa vad personerna föreställer.

Förberedelser: Skriv ut charaderna på pappersremsor. Du kan använda dig av förslagen nedan eller skapa dina egna charader.

Lek

 • Förklara att denna lek är en variant på “Charader”.
 • Välj en person som ska föreställa värden för festen. Förklara att denne har bjudit in gäster till en fest.
 • De övriga deltagarna är gäster på festen.
 • Ge varje deltagare en pappersremsa med en "charad" (uppgift).
 • Deltagarna ska sedan försöka föreställa det som står på lappen.
 • Om du har en stor Alive grupp kan du välja att bara låta de mer vågade barnen utföra charaderna. Det kan bli rörigt med alltför många personer på festen samtidigt.

Händelseförlopp

 • Gästerna kommer in en efter en till festen.
 • Den som anordnat partyt ska gissa vad det är gästerna försöker föreställa.
 • Gästerna får inte avslöja sin identitet förrän värden har gissat rätt.

Exempel:
Person A får en lapp med orden “Du tror att du är en planet”. Denne ska då försöka spela en planet (kanske snurra runt och förflytta sig i rymden) medan han/hon minglar med de andra gästerna och värden. 
Person B fick kanske charaden “Du tror att det är du som är inbjudaren”. Denne kommer nu att försöka likna eller härma inbjudaren medan han minglar bland gästerna.
Inbjudaren får när som helst gissa vilken identitet någon har.. Om någons identitet är avslöjad får denne sitta ned och vänta tills de övriga är klara. Fortsätt tills inbjudaren lyckats gissa allas identitet eller helt enkelt ger upp.

Här är några förslag på vad du kan använda som charader:

 1. Du tror att du är en planet
 2. Du har bara lärt dig svenska i 3 månader
 3. Du körde just över inbjudarens hund
 4. Du tror att det är du som är inbjudaren
 5. Du har precis rymt från ett fängelse
 6. Du hatar allt som är rött
Modul material
Utskrivna party-charader

Gå på fest

Samtala
6 mins

Mål: Att samtala om att vi ibland försöker låtsas vara någon vi inte är.

Säg
I förra leken had vi roligt tillsammans när vi låtsades vara någon vi inte är. Föreställ dig nu att du är på väg till en riktigt fest Det kommer att vara massor av människor där som du vill imponera på. Vem kommer du att låtsas vara när du kommer till festen? Hur kommer du att vara?

Fråga (Dela in gruppen i flera mindre grupper vid behov.)

 • Vilka sidor av dig själv skulle du vilja visa upp på festen?
 • Vilka sidor skulle du dölja?
 • Vad skulle hända om du istället bara var dig själv?
 • Är du annorlunda när du försöker imponera på människor än när du är med dina närmsta vänner? Isåfall, hur? 

Säg
Alla ändrar vi på hur vi uppför oss beroende på vem vi är tillsammans med. Vi vill bli accepterade av våra kompisar. Om vi alltid måste låtsas vara någon vi inte är, vad händer då med vår egen identitet? Kan vi till slut förlora vår identitet och vem vi är?

Extra uppgift
Om din grupp känner varandra väldigt väl och litar på varandra kan du gå vidare med följande fråga:
Ser ni något beteende hos varandra som inte egentligen stämmer överens med vem den personen egentligen är? Berätta vad det är (utan att vara dumma och förnedra varandra).

Majonäsburken

Fundera
10 mins

Mål: Att visa att Gud verkligen känner oss väl.

Förberedelser

 • Hitta en tom majonnäsburk (eller töm en) och rengör den noggrant.
 • Fyll upp majonnäsburken med naturell yoghurt (helst grekisk för bästa konsistens).
 • Som alternativ kan du fylla upp en vinäger flaska med äppeljuice om du inte har majonnäs.

Aktivitet
Börja äta ur majonnäsburken med en sked. Tala om hur gott det är och hur mycket du älskar att bara sitta och äta majonnäs som den är. Erbjud en eller två att smaka på majonnäsen. 

Säg
Saker och ting är inte alltid som de ser ut. Man ser inte alltid hur något är genom att bara titta på det. Det stämmer även med människor. Det finns människor som hela tider försöker vara någon annan än de är. Det som de säger och gör stämmer inte överens med vad som är på insidan, precis som fallet med den här burken. Det ser ut som om det skulle vara majonäs men det är yoghurt i den. 

Läs
1 Samuel 16:1–7

Fråga

 • Vad tänker du om att människor ser på det yttre men Gud ser till hjärtat?
 • Vad betyder det?

Läs
Psalm 139:13–16

Fråga

 • Vad säger bibeln om hur vi är skapade?
 • Hur borde detta bibelord påverka oss när det gäller hur vi ser på oss själva?

Säg
Gud vet vem vi är innerst inne. Han är den som har skapat oss och han känner oss bättre än någon annan - kanske t.o.m. bättre än oss själva. Det är bara dumt att försöka vara någon som vi inte är. Gud ser direkt när vi inte är den Han har skapat oss till att vara. Gud tycker att vi alla är underbara. Han skapade oss och gav oss de gåvor, den kunskap och personlighet som vi har. Han vill att vi ska vara oss själva. Vi behöver inte imponerar på Honom eftersom Han älskar oss för den vi är. När vi accepterar vem vi verkligen är och visar det genom hur vi talar och agerar kommer vi att vara nöjdare med oss själva och det kommer också att vara lättare att komma överens med andra. Om våra vänner inte kan acceptera oss för den vi är,  kanske de då inte är våra riktiga vänner. 

Modul material
Biblar
Projektor
dator
Högtalare
Majonäsburk
yoghurt

Jag

Be
6 mins

Mål: Att reflektera över vem vi är och vem vi försöker vara.

Förberedelser: Skriv ut en kopia av bilagan “Jag” till varje barn.

Aktivitet

 • Ge varje barn en penna och en kopia på bilagan “Jag”.
 • Be barnen fundera över vilka saker som är del av deras egentliga identitet och vilka saker som de gör för att imponera på andra.
 • De ska skriva in de saker som är del av deras identitet runt bokstaven J  mitt riktiga JAG)
 • Skriv sedan ned de saker som de gör för att imponera på andra vid bokstaven G (sånt jag GÖR för att imponera på gänget).
 • Förklara för barnen att de inte kommer att visa sina papper för någon.

Be
Uppmana alla att vara med i bönen och att tacka Gud för att han har skapat oss. Be Honom att hjälpa oss att vara oss själva. Avsluta bönen med att be för barnen och den kommande veckan.

Modul material
bilagan Jag
pennor

För det vidare

Samtala
4 mins

Mål: Att prata om hur vi kan uppmuntra varandra att vara oss själva.

Fråga

 • Hur kan vi göra Alive till en plats där det känns tryggt att vara sig själv?
 • Hur kan vi uppmuntra våra kompisar utanför Alive gruppen att vara sig själva?

 

Ärlig med Gud

Kom ihåg
1 mins

Mål: Att avsluta samlingen med att påminna barnen om de viktigaste punkterna från samlingen.
 
Säg
Alla överdriver, skryter eller försöker vara någon de inte är ibland. Det är kanske ganska naturligt men problemet är när vi gör det så ofta att vi faktiskt försöker vara någon annan än den vi är. Kom ihåg att det är Gud som har skapat oss. Han älskar oss som vi är och vill att vi ska vara oss själva!