Jesus

Tecken och under 1: Jesus - Miraklernas man

Det här är den första av två samlingar i serien “Tecken och under”. Jesus gjorde många tecken och under när han vandrade på jorden. I den här samlingen kommer vi att prata om vad mirakler är samt läsa om några av de mirakler och under som Jesus gjorde i Nya Testamentet.

Samlingens längd: 111 min

Mål

 • Att samtala om vad som menas med ett mirakel.
 • Att läsa om några av de mirakler som Jesus gjorde.
 • Att lära oss om vem Gud är genom att se på vad Han har gjort.

Beskrivning

Det här är den första av två samlingar i serien “Tecken och under”. Jesus gjorde många tecken och under när han vandrade på jorden. I den här samlingen kommer vi att prata om vad mirakler är samt läsa om några av de mirakler och under som Jesus gjorde i Nya Testamentet.

Material till samlingen

 • ballonger
 • Tejp
 • nålar
 • aluminiumfolie
 • märkpennor
 • Mobiltelefoner
 • Twitter eller Instagram konto
 • Chokladansiktsmask
 • skålar
 • våtservetter
 • Citronsaft
 • papper
 • tops
 • pensel
 • små koppar
 • fön
 • Biblar
 • Biblar
 • papper
 • pennor
 • marshmallows
 • smält choklad
 • tallrikar
 • våtservetter
 • Biblar

Samlingens moduler

Vilket trick

Aktivera
3 mins

Till ledaren: Öva in ett enkelt och bra korttrick. Det finns massor av enkla steg-för-steg videos på youtube. (Du kan själv välja vilken svårighetsgrad du vill försöka dig på).

Aktivitet
Gör ditt korttrick för din Alive grupp och låt barnen fundera hur de tror att tricket gick till.

Diskutera

 • Vad tänker du på när du hör ordet mirakel?
 • Tror du att mirakel verkligen händer på riktigt? 

Säg
Under de två kommande samlingarna kommer vi att prata om vad mirakel är och läsa om olika mirakel som Jesus gjorde. Nästa vecka kommer vi att ställa oss frågan om mirakel och under även kan ske idag.

Modul material
Kortlek
inlärt korttrick

Står det i bibeln?

Aktivera
7 mins

Lek

 • Dela in barnen i fyra lag.
 • Förklara för dem att du kommer att läsa upp några olika händelser eller berättelser.
 • Som grupp ska de bestämma om de tror att händelsen är hämtad från Bibeln eller inte.
 • Om de tror att händelsen är från Bibeln ska de som grupp forma ett stort V på golvet och om de inte tror att den är från Bibeln ska de forma ett stort X.
 • För varje rätt svar får lagen en poäng och det lag med flest poäng vinner.

Händelser

 • En pappa och hans 8-åriga son överlevde en stor tsunami genom att surfa i sin lilla båt på vågorna.
 • En blind man återfick sin syn när lera och saliv smetades på hans ögon. (Johannes 9:1-11)
 • En man överlevde 62 timmar under vattnet, omringad av hajar, när hans båt gick under.
 • En svävande hand började skriva på en vägg under en middagstillställning. (Daniel 5:1-9)
 • En man överlevde en attack av en noshörning. Mannen klarade sig fast han hade brutna revben, skadade armar och noshörningen nästan svalde hans huvud.
 • En man uppstod från döden efter att ha varit både död och begravd. (Johannes 11:1-44)
 • En man som varit lam och inte kunnat röra sig i hela sitt liv klev upp och gick igen. (Lukas 5:17-26, Markus 2:1-12)
 • En kvinna som lidit av blödningar i 12 år blev fullständigt helad genom att vidröra ett klädesplagg. (Lukas 8:40-48, Markus 5:24-34)
 • Det började spruta vatten ur en sten mitt i öknen och detta höll tusentals människor och djur vid liv. (4 Mosebok 20:1-13)

Att samtala om

 • Tror du att de här sakerna verkligen har hänt?
 • Skulle du beskriva dessa saker som mirakel?
 • Kan man förklara dessa saker på något annat sätt än med Gud?

Gör det omöjliga

Aktivera
8 mins

Till ledaren: 

Visa

 • Ta fram den uppblåsta ballongen och en nål. 
 • Visa barnen hur du kan sticka nålen genom ballongen utan att den exploderar. 

Aktivitet

 • Dela in barnen i två mindre grupper. Låt en person från varje grupp utföra utmaningen.
 • Förklara för lagen att deras uppgift är att sticka en nål genom en ballong utan att den spricker.
 • Lägg fram några saker på ett bord framför barnen som de kan välja att ta till sin hjälp för att utföra uppgiften.
 • Låt lagen fundera några minuter på hur de ska lyckas med sin uppgift. (Om de inte lyckas visar du hur man ska göra för att lyckas.)

Förklara
Förklara för barnen att tejpen fäster i gummit i ballongen och tillåter inte gummit att explodera när nålen går igenom ballongen. Med andra ord: tejpen hindrar ballongen från att spricka.

Samtala

 • Vad är det för skillnad mellan ett mirakel och ett magiskt trick?
 • Vad tror du om mirakel? Tror du att de händer på riktigt eller är de bara ett trick?
Modul material
ballonger
Tejp
nålar

Förklara det omöjliga

Fundera
6 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i par eller grupper av 3-4 personer.
 • Ge varje grupp i uppgift att komma på en förklaring till vad ett mirakel är.
 • Låt varje grupp sedan presentera sitt förslag. 

Säg
Ett mirakel kan beskrivas som “En oväntad och uppseendeväckande händelse, ofta betraktad som övernaturlig eller ett gudomligt ingripande.” Man kan säga att ett mirakel är något som inte kan förklaras på något annans sätt än genom Guds kraft.

Aktivitet

 • Ge varje grupp ett papper och en penna. Säg åt dem att skriva ned så många mirakel från Bibeln som de kan komma på.
 • Ge dem 3 minuter innan du avbryter tävlingen. (De får INTE använda sig av biblar eller googla på sina mobiler.)
 • De får poäng för de mirakel som endast deras grupp har skrivit ner.
 • Gå igenom deras listor genom att varje grupp får säga ett mirakel åt gången och de andra grupperna talar om ifall de också har det miraklet nedskrivet.

Säg
Bibeln är full av under och mirakel. Från Gamla testamentet där en svävande hand skrev på en vägg, till Nya testamentet där Jesus helade människor och gjorde olika mirakel. Idag kommer vi att titta närmare på några av dessa händelser som Jesus gjorde. 

Modul material
Papper och pennor

Guds perspektiv

Aktivera
8 mins

Till ledaren:

 • Målet med leken är att försöka få alla i sitt lag att kliva igenom ett A4 ark så snabbt som möjligt. 
 • Gå till http://kalmarsundsskolanfska.blogspot.com/2012/10/veckans-experiment-hemma.html för att se hur utmaningen går till. Du kan även titta på en enkel video om hur man gör: https://www.youtube.com/watch?v=f8KlYFp9hME  (videoklippet är på engelska). 
 • Skriv sedan ut en kopia av bilagan och använd den för att senare visa barnen hur det kan lösa uppgiften. Du kan själv välja om varje grupp får en kopia av bilagan eller om de måste lära sig genom att titta på hur du gör det och sedan endast använda ett blankt papper. 

Lek

 • Dela in barnen i ett antal lag (baserat på hur många barn du har). 
 • Ge varje grupp en sax och ett vitt A4 ark.
 • Berätta att de ska klippa pappret så att de ska kunna "kliva" igenom pappret i mitten utan att det går sönder.
 • Ge dem ett par minuter att fundera på hur detta kan vara möjligt.
 • Förklara sedan enligt instruktionerna ovan hur de ska klippa pappret för att det ska vara möjligt att kliva genom A4-pappret.
 • Förklara att målet med tävlingen är för lagen att klippa sitt papper så snabbt som möjligt och sedan vara först med att få alla sina deltagare igenom pappret utan att det går sönder.
 • Ge ett pris till det lag som vinner.

Säg
När vi tittar på världen låter vi oss ofta begränsas i vårt tänkande, precis som vi gjorde när vi tittade på pappret. Ni tänkte säkert först att jag var galen när jag sa att ni ska kliva igenom pappret. Vi fastnar lätt i fakta som säger att det inte är möjligt. Det som är spännande är att vi faktiskt har en Gud som inte är begränsad som vi människor är. Han ser världen på ett annat sätt och Han har kontroll över allt i hela världen. Gud har många sätt han kan tala till oss eller beröra oss. Under och mirakel är ett konkret sätt där vi kan se Guds kraft manifesterad och förstå hur stor och underbar Hans kraft och kärlek är.

Modul material
Papper och saxar
bilaga

Fem mirakler

Aktivera
20 mins

Till ledaren: Om du har en mindre grupp behöver du inte använda alla fem berättelserna utan det räcker om du bara tar några av dem. 

Fem berättelser:

 • Jesus helar den lame mannen - Luk 5:17-26, Mark 2:1–12
 • Jesus helar en blind man - Joh 9:1–11
 • Jesus helar kvinnan med inre blödningar och uppväcker den döda flickan - Luk 8:40–56, Mark 5:24–43
 • Jesus gör vin av vatten - Joh 2:1–11
 • Jesus helar tio spetälska män - Luk 17:11–19

Aktivitet

 • Dela in gruppen i fem mindre grupper.
 • Ge varje grupp några biblar och en av berättelserna ovan från Bibeln. 
 • Förklara att varje grupp har fem minuter att läsa igenom sin berättelse och sedan skapa ett kort drama där de förklarar vad som händer i berättelsen. De kommer sedan att visa sitt drama inför resten av gruppen. 
 • När det är klara får varje grupp spela upp sitt drama för de andra. 
 • Tillåt lite tid efter varje drama till att diskutera vad ni sett. Använd frågorna nedan som hjälp.

Diskussion

 • Vilket mirakel får vi se i den här berättelsen?
 • Vad tror ni detta mirakel betydde för personen som fick uppleva det?
 • Finns det några likheter med detta mirakel och de andra vi har läst om?
 • Varför tror ni att Jesus gjorde detta mirakel?
Modul material
Biblar

Syfte med mirakler

Samtala
9 mins

Aktivitet
Dela upp barnen i tre mindre grupper och ge varje grupp följande bibelverser:

 1. Lam man - Matt 9:1–8 (nyckelverser: 6, 8)
 2. Oren ande - Mark 9:14–27 (nyckelverser: 23, 24)
 3. Man född blind - Joh 9:1–11 (nyckelvers: 3)

Ge varje grupp ett papper och några pennor. Låt de slå upp bibelverserna i Bibeln eller så kan du väljer att skriva ut dem för att spara tid. I deras grupper ska de skriva ner vad de tror “anledningen” var till att Jesus gjorde dessa mirakler. Samla sedan alla barnen tillsammans och lyssna till hur de har resonerat i sina grupper.

Diskutera

 • Vad säger dessa mirakel om Gud?
 • I bibelordet från Matteus talar Gud om Guds auktoritet. Vad visar dessa mirakel om Hans auktoritet?
 • Tror du att helande alltid är en fråga om ett kroppsligt (fysiskt) helande?
 • Varför tror du att Jesus sa att deras synder är förlåtna när han helade dem?

Säg
De mirakel som Jesus utförde hade ofta ett syfte. Vi kanske tänker att Jesus helt enkelt tyckte synd om dem som var sjuka och att Han helade dem av den anledningen, men ofta gjorde Jesus mirakler för att visa vem Han var - nämligen Gud. Naturligtvis bryr sig Gud om vår hälsa och hur vi mår, men ofta bryr sig Gud ännu mer om vår andlig hälsa. När Jesus gick på jorden trodde människor att anledning till att någon blev sjuk var att de hade gjort något fel och att sjukdomen var ett straff. När Jesus helade dem betydde det också att Jesus förlät dem. De mirakel som vi just tittat på visar Jesus absoluta auktoritet. I Johannes 9:3 förklarar Jesus att mirakulösa helande händer för att “Guds verk ska uppenbaras i honom”. I Matteus 9:6 säger Jesus att Han gör under för att visa att Människosonen har makt här på jorden. Jesus kan utföra mirakel och under eftersom han är Gud. Han visar sin makt genom att göra dessa gärningar. I Markus 9:23-24 och även på några andra ställen, utför Jesus mirakel för att vår tro ska växa. När vi ser Hans kraft kommer vår tro att växa. 

Modul material
Biblar
papper
pennor

Inte bara fysiskt

Aktivera
6 mins

Läs
Berättelsen om den blinde tiggaren i Lukas 18:35–43

Samtala

 • Vad händer i den här berättelsen?
 • Vad ville mannen?
 • Vad har det för innebörd att han direkt bestämmer sig för att följa Jesus och ge honom äran?

Säg
Ofta när vi läser om mirakel i Bibeln handlar det om fysiska problem som mirakulöst blir helade men vi missar ofta det som händer på djupet i människan. För tiggaren var blindheten bara ett fysiskt problem och han ville något mer än att bara återfå sin syn. Han ville få sina ögon öppnade på ett andligt sätt också och Jesus förstod detta. När Jesus helade och berörde någon gick det ofta djupare än bara det fysiska (kroppsliga). Jesus ville att människor skulle vara hela och friska kroppsligt sett men Han ville också att de skulle vara hela andligt och känslomässigt.

Modul material
Biblar

Lera i ansiktet

Lek
6 mins

Till ledaren: Kolla med barnen om någon har någon allergi innan ni gör denna aktivitet. Försäkra dig om att chokladen inte är för het så att ingen blir bränd av den. Se också till att ha pappershanddukar eller våtservetter redo så att deltagarna kan rengöra sina ansikten efteråt.

Lek

 • Be två frivilliga komma fram.
 • Ställ fram två assietter framför varje deltagare. En tallrik med lite smält choklad och en tallrik med marshmallows.
 • Låt deltagarna hålla upp assietten med choklad och "doppa" sina kinder en åt gången i chokladen. Upprepa sedan med marshmallowsen.
 • Ge dem 2 minuter innan du avbryter tävlingen.
 • Räkna vem som lyckats få flest marshmallows att fastna i ansiktet och utse en vinnare.
Modul material
marshmallows
smält choklad
tallrikar
våtservetter

Ge Honom äran

Aktivera
10 mins

Lek

 • Be barnen dela upp sig i par och ställa sig mitt emot varandra. 
 • Be dem sedan sätta sina (egna) handflator mot varandra med tummarna pekande uppåt.
 • Därefter håller de ut händerna mot sin partners så att fingertopparna möts. Detta är startpositionens för leken.
 • Förklara att de ska tävla om vem som har snabbast reaktionsförmåga genom att en åt gången försöka slå den andre på utsidan av dennes händer. Den andre personen ska försöka undvika att bli slagen genom att dra undan händerna i tid.
 • När man blir träffad förlorar man ett liv. (Man har totalt tre liv).

Säg
I den här leken gällde det reagera på det som den andre gjorde. I livet fungerar det på liknande sätt och vi måste reagera på saker som händer oss. Nu ska vi titta på några berättelser om människor som fick möta Jesus och blev berörd av Honom. Hur reagerade de? 

Aktivitet
Dela in barnen i tre mindre grupper och ge varje grupp ett av följande bibelställen: 

 • Jesus helar 10 spetälska människor - Lukas 17:11–19
 • Jesus helar den blinde tiggaren - Lukas 18:35–43
 • Jesus och officeren- Lukas 7:1–10

Låt barnen fundera kring bibelorden i några minuter innan de ska dramatisera reaktionerna som de hittade i berättelsen. De ska spela upp sina draman för de övriga grupperna. Be dem sedan fundera på varför de olika personerna reagerade som de gjorde.

Modul material
Biblar

Sanningen kommer fram

Fundera
10 mins

Till ledaren: Titta på följande videoklipp för att få en idé om hur aktiviteten går till: http://www.tanknik.com/tanknik/teknikextra/Osynlig%20skrift.pdf eller sök på “osynlig skrift citron” för andra alternativ. Du kan även titta på denna video som visar hur det går till: https://youtu.be/4N3xDZqzd2Q

Förberedelser
Häll upp lite pressad citronsaft i små koppar eller skålar. Se till att du har en hårfön tillgänglig (eller annan värmekälla). 

Aktivitet

 • Ge varje barn ett papper samt en topz (bomullspinne) eller en liten pensel.
 • Låt barnen doppa en topz i citronsaften och sedan skriva något på pappret som de har lärt sig om Jesus från de mirakel och under som Han utförde. 
 • För att se vad de har skrivit, håll pappret framför varmluften från hårfönen. 
Modul material
Citronsaft
papper
tops
pensel
små koppar
fön

Jag vill se

Be
8 mins

Till ledaren: Se till att ingen av barnen är allergisk innan du gör denna aktivitet. Använd helst lermask men det går även med choklad-ansiktsmask. Googla vart du billigast kan köpa små engångsportioner. 

Förberedelser: Ställ fram en skål till varje lag och lägg ett oöppnat paket med ansiktsmask i varje skål.
 
Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper med 3-4 personer i varje grupp.
 • Låt varje lag ställa sig framför sin skål och be dem rulla upp ärmarna så att deras underarmar blir synliga.
 • Låt barnen trycka ut choklad/lermasken i skålarna. Säg sedan åt dem att de ska ta lera på sitt finger och skriva ut namnet på sin underarm på en person som de vill be för. (Det kan vara en person som behöver helande eller t.ex. lära känna Jesus.)
 • Be sedan som grupp för de namn som har blivit nedskrivna.
Modul material
Chokladansiktsmask
skålar
våtservetter

Böneboll

Be
7 mins

Utmaning

 • Ge varje barn en fyrkantig eller rektangulär bit aluminiumfolie, (som är tillräcklig stor för att kunna skriva ner ett böneämne på). Ge barnen också en märkpenna eller liknande som det går att skriva med på aluminiumfolie. (Var noga med att barnen inte skriver på bordet eller kläderna med märkpennan).
 • Be dem skriva ner ett område där de skulle behöva att Gud göra ett mirakel. Det kan vara ett fysiskt helande eller en kompis som de önskar ska lära känna Gud. (Se till att de inte skrynklar ihop aluminiumfolien).
 • De ska sedan ställa sig i en cirkel med sina aluminiumfolier.
 • Välj ut någon som börja. Den personen ska göra en boll av sin folie och be en kort bön. Bönen kan vara så enkel som att säga “Gud jag ber om dig hjälp för detta”, eller något liknande. Sedan ska den personen kasta bollen (av folien) till någon annan, som sedan kommer att lägga sin folie runt den andres boll, be en kort bön och sedan kasta bollen vidare.
 • Fortsätt tills alla har fått bollen och bett sin bön.
 • Ledaren avslutar sedan med en enkel bön. 
Modul material
aluminiumfolie
märkpennor

Dela det med världen

Kom ihåg
3 mins

Utmaning

 • Utmana barnen att ta ett foto av något som de tycker illustrerar vad de lärt sig om Jesus och mirakel idag.
 • Bilden kan t.ex. representera ett ord som de skulle använda för att beskriva Gud. (Till exempel mirakelmakaren, förlåtande, passionerad, kärleksfull, läkande.)
 • Dela sedan bilden på sociala medier.
   
Modul material
Mobiltelefoner
Twitter eller Instagram konto