Tussilago

Tecken och under 2: Mirakel idag

Det här är den andra och sista delen i serien “Tecken och under”. När Jesus vandrade på jorden gjorde han mirakel och under hela tiden. I vår tid är det annorlunda och det är lite svårare för oss att förstå konceptet med mirakler. Den här samlingen fokuserar kring frågan om mirakler händer idag och hur vi ska förhålla oss till det.

Samlingens längd: 71 min

Mål

 • Att samtala om vad ordet mirakel betyder.
 • Att samtala om de vittnesbörd som finns om att Gud fortfarande gör mirakel runt om i världen idag.
 • Att fundera kring några av de svåra frågor som vi måste brottas med när det gäller mirakel idag.

Beskrivning

Det här är den andra och sista delen i serien “Tecken och under”. När Jesus vandrade på jorden gjorde han mirakel och under hela tiden. I vår tid är det annorlunda och det är lite svårare för oss att förstå konceptet med mirakler. Den här samlingen fokuserar kring frågan om mirakler händer idag och hur vi ska förhålla oss till det.

Material till samlingen

 • Projektor
 • dator
 • Högtalare
 • papper
 • pennor
 • Biblar
 • papper
 • pennor
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • maskeringstejp
 • Papper och pennor
 • vatten
 • vindruvor
 • druvjuice

Samlingens moduler

Vatten och.....vindruvor

Smaka
7 mins

Fika

 • Sätt fram lite fika på bordet när barnen kommer till samlingen. (Fikat ska bestå av vatten, vindruvor och druvjuice).
 • Låt barnen ta för sig och fråga dem om de kan identifiera vilken bibelberättelse de olika sakerna på bordet representerar.
 • (Det första miraklet Jesus utförde var att förvandla vatten till vin – här representerat av druvjuice. 

Säg
Idag ska vi prata mer om mirakel och fundera på om de verkligen händer i dag eller om de bara är något som hände på Jesus tid.

Modul material
vatten
vindruvor
druvjuice

Är det Gud?

Visa
6 mins

Visa
Här finns ett förslag till videoklipp om hur en person har upplevt Gud på ett speciellt sätt. Du kan naturligtvis söka efter andra videoklipp själv på YouTube om du inte tycker att detta är passande. 

https://youtu.be/2r5gFj3Qpkg
(Julspecial: Min väg till Gud - Therése Sandströms blev helad från kronisk sjukdom)

Alternativ – vittnesbörd
Om du (eller någon av dina hjälpledare) har fått uppleva hur Gud har gjort ett under i ditt liv kan du passa på att berätta det för barnen och sedan diskutera frågorna nedan. Det kan handla om ett kroppsligt helande, ekonomisk hjälp, vägledning på ett väldigt speciellt sätt, eller något annat "gudomligt ingripande" som kan utgöra grunden för diskussionen. 

Diskutera

 • Tror du att under och mirakel kan hända idag?
 • Om ja, varför tror du isåfall att de sker?
 • Tror du att mirakel sker på det sätt vi förväntar oss?
Modul material
dator
Projektor
Högtalare

Ställ frågor

Aktivera
7 mins

Aktivitet

 • Dela upp barnen i mindre grupper och utse en hjälpledare till varje grupp.
 • Dela ut papper och pennor (använd gärna tuschpennor som syns tydligt).
 • Låt varje grupp skriva ned en lista med frågor som de skulle vilja ställa under den här samlingen.
 • När de är klara med sina listor kan de få läsa upp dem för de andra grupperna.
 • Sätt sedan upp barnens listor på en vägg så att ni kan referera till dem under samlingens gång.

Säg
Dagens tema har många frågetecken eftersom det är ett ämne som har många obesvarade frågor. Det finns inget enkelt sätt att förklara eller bortförklara mirakler. Vi förstår inte hur de går till eftersom de inte utförs av människor utan av Guds hand. 

Modul material
Papper och pennor

Ta ställning

Aktivera
5 mins

Aktivitet

 • Förklara för barnen att de ska föreställa sig en osynlig linje som går igenom rummet från den ena sidan till den andra. (Du kan även välja att markera denna linje med maskeringstejp).
 • Läs påståendena nedan till barnen och förklara att de ska ställa sig längs den osynliga linjen i rummet beroende på om de håller med om påståendet eller inte.
 • De ska ställa sig längst till höger om de tycker att påståendet definitivt är sannt och längst till vänster om de tycker att det definitivt är falskt. Däremellan finns ett spektrum av svar som till exempel “det kan vara sant”, “kanske” eller “troligen inte”. De ska positionera sig någonstans längs linjen beroende på vad de tycker/tror.

Påståenden

 • Mirakler hände på Jesus tid
 • Mirakel kan hända idag
 • Vem som helst kan utföra ett mirakel
 • Ett mirakel är bara en illusion eller ett trick
 • Människor blir alltid helade när man ber Gud om hjälp 

Till ledaren: Lägg till fler påståenden om du vill. Du kanske får några idéer från barnens egna frågor som ni satte upp på väggen tidigare.

Modul material
maskeringstejp

Mirakel på Jesus tid

Aktivera
12 mins

Säg
Det samlades många människor runt Jesus när han levde på jorden. De ville höra vad han hade att säga och de ville se de mirakel som han utförde.

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper och utse en ledare för varje grupp.
 • Dela ut biblar, papper och pennor.
 • Be grupperna slå upp sina biblar till Matteus- och Lukasevangeliet.
 • Förklara att de ska bläddra igenom sidorna för att leta efter mirakler.
 • Be dem skriva ned de mirakler de hittar och notera hur Jesus agerade (vad han gjorde).
 • När alla är klara samlas alla igen.

Samtal/frågor

 • Vad hittade ni för anledningar till att Jesus gjorde mirakel?
 • Vad hände när Jesus gjorde mirakel?
 • Hur tror ni att ni skulle ha reagerat om ni varit där när det hände?

Säg
Vi kan läsa massor om Jesus mirakel i Bibeln men vad hände sedan? Upphörde det när Jesus for till himlen? Vissa kristna tror det men många tror att mirakel sker även idag. Det finns många vittnesbörd från människor som fått uppleva att Gud berört dem på olika sätt. 

Modul material
Biblar
papper
pennor

Mirakel idag

Visa
10 mins

Säg
Har någon av er sett eller upplevt när Gud har gjort ett mirakel? Vi ska här titta på några berättelser från människor som säger att de har upplevt detta…

Till ledaren:
Här finns sex olika förslag till videoklipp om hur Gud har berört människor idag. Du kan välja att visa två eller flera av videoklippen. Du kan naturligtvis även söka efter videoklipp själv på YouTube om du inte tycker att någon av dessa är passande. 

Diskutera

 • Vilken av dess berättelser tyckte du var mest intressant?
 • Vilken av dessa berättelser kan du relatera till?
 • Tror du att detta som vi sett är mirakel? Kan Gud göra mirakel även idag?

Säg
Du har kanske själv upplevt eller sett Gud göra under i ditt liv, eller kanske här det här första gången du har hört berättelser om hur Gud gör mirakel. Berättelser från människor som har upplevt Gud göra under kan vara bra för oss att höra, eftersom vi kan lära oss mer om den Gud som är verksam i våra liv. Dessa berättelser kan hjälpa oss att söka Gud, söka svar på frågor eller få större tro att Gud kan hjälpa människor i behov. 

Modul material
Projektor
dator
Högtalare

Sett med egna ögon

Samtala
7 mins

Säg
Idag har vi pratat lite om berättelser från Bibeln där Jesus utförde mirakel och vi har hört berättelser från personer som varit med om mirakel i sina liv idag.

Fråga

 1. Har någon av er varit med om att Gud har gjort något mirakulöst?
 2. Har någon t.ex. bett för någon som sedan blivit helad? 
 3. Har du varit med om att Gud hjälp dig med något på ett sätt som endast kan förklaras med att det var från Gud?

Till ledaren: Utmana barnen att berätta sina egna berättelser om hur Gud verkat i deras liv. (Be även dina hjälpledare vara med och berätta om sina erfarenheter).

Fråga panelen

Lyssna
7 mins

Säg
Mirakel och under kan vara ganska svåra att förstå och det är helt naturligt om ni fortfarande har fler frågor att ställa. Därför ska ni nu få möjlighet att ställa era frågor till någon som kanske kan besvara dem.

Aktivitet

 • Ge barnen några minuter att skriva ner frågor och sedan lägga dem i frågelådan anonymt.
 • Skapa en panel av ledare som får försöka besvara de frågor som kommit in.
 • Det kanske är frågor som “Varför helade inte Gud…?” Hur gör Gud när han helar någon?” “Om doktorer är involverade är det då fortfarande ett mirakel?”

(Du kan bjuda in en pastor, äldste eller andra personer med god biblisk förankring att sitta i panelen tillsammans med dina hjälpledare.)

Modul material
papper
pennor

Våga tro

Be
7 mins

Säg
Idag har vi pratat om  Guattd kan utföra mirakel bland människor idag och att han använder personer som oss när han gör dessa under. Det är inte bara något som låter spännande utan något vi kan praktisera i våra egna liv. Vi ska nu ta en liten stund och be Gud verka på ett speciellt sätt i våra och andras liv.

Till ledaren: Fundera hur du ska använda denna tid på bästa sätt för just din grupp. Anpassa det så det passar in i det kyrkliga sammanhang där du är verksam. För vissa kanske det passar att be för någon i gruppen genom att lägga händerna på den ni ska be för, men tänk på att göra det på ett sådant sätt att alla känner sig trygga och förstår vad som händer. Följ upp med frågor vid behov.

Be för det

Be
3 mins

Säg
Idag har vi samtalat om hur Gud gör under och mirakel i människors liv. Det kanske har varit ett helt nytt tema för dig men förhoppningsvis har vi svarat på några av dina frågor. Om du har fler frågor kan du alltid komma till oss så ska vi försöka att besvara dem så bra vi kan. 
 
Läs
"Ja, sannerligen säger jag er: den som tror på mig ska göra samma gärningar som jag har gjort och till och med ännu större, för jag går till Fadern." Joh 14:12 (NUB)

Förklara att detta är Jesus ord till sina lärjungar men också till oss som följer honom idag.
 
Till ledaren: Be med barnen på det sätt som fungerar bäst i din grupp och det kyrkliga sammanhang där du är verksam. (Individuellt, i par, i stor grupp eller efter samlingen är slut).