Jogging

Jag och Jesus 2: Disciplin

Detta är den andra samlingen av fyra i serien “Jag och Jesus”. Vi har tidigare tittat på Maria och Marta och deras relation med Jesus. I denna samling fokuserar vi på disciplinens plats i våra kristna liv. Vi tittar på hur viktig disciplin är för att vi ska kunna få en djupare relation med Gud och hur den hjälper oss bli den person Gud kallat oss att vara. Allt detta hjälper oss även att nå ut till våra kompisar som kanske inte ännu är troende. 

Samlingens längd: 64 min

Mål

 • Att barnen ska förstå att disciplin är en mycket viktigt ingrediens i våra kristna liv.
 • Att visa att andlig disciplin hjälper oss att vara den person Gud kallat oss till och för oss närmre Jesus.
 • Att förstå att våra liv är ett vittnesbörd till våra icke-kristna vänner.

Beskrivning

Detta är den andra samlingen av fyra i serien “Jag och Jesus”. Vi har tidigare tittat på Maria och Marta och deras relation med Jesus. I denna samling fokuserar vi på disciplinens plats i våra kristna liv. Vi tittar på hur viktig disciplin är för att vi ska kunna få en djupare relation med Gud och hur den hjälper oss bli den person Gud kallat oss att vara. Allt detta hjälper oss även att nå ut till våra kompisar som kanske inte ännu är troende. 

Material till samlingen

 • Projektor
 • internet
 • dator
 • Biblar
 • Biblar
 • bibelverser
 • Bakgrundsmusik
 • En lång mattta eller ett lakan
 • Biblar
 • 2 grytor
 • bord
 • vatten
 • nudelsoppa
 • karameller med papper
 • Projektor
 • internet
 • dator
 • Biblar
 • Mjuka bollar (5 stycken)
 • papper
 • pennor

Samlingens moduler

Morgonrutiner

Aktivera
8 mins

Till ledaren: Den här leken är otroligt rolig men också väldigt stökig! Se till att ha handdukar till hands och att någon kan städa upp när leken är över.
 
Förberedelser: Lägg ut soppåsar på golvet och ställ fram 3 stolar på dem. Förbered de 3 utmaningarna genom att ställa fram tandborste, tandkräm, schampoo, 2 glas vatten, en yoghurt, en sked och en ögonbindel för varje lag som ska tävla.

Lek
Välj ut 3 par som är villiga att bli lite smutsiga. En av dem ska vara “offret" och den andra den som hjälper till. Förklara för gruppen att alla har någon form av morgonrutin, ett system för hur vi gör oss klara för dagen. Sätt på person 1 ("offret") en soppåse med uppklippt hål för huvudet och låt denne sätta sig på stolen. Person 2 ska stå bakom stolen och får sätta på sig en ögonbindel.

 • Steg 1 för en bra morgon är att ta en dusch! Person 2 ska nu ta lite schampoo i handen och gnugga in det i håret på personen på stolen. Sedan ska han/hon tvätta ur schampot med hjälp av vattnet i vattenglasen.
 • Steg 2 är frukost! Person 2 ska nu mata yoghurten till personen på stolen med hjälp av en sked.
 • Steg 3 är väldigt viktigt - nämligen att borsta tänderna! Person 2 får nu med förbundna ögon försöka borsta den andres tänder.

Det finns ingen vinnare i den här leken. Men låt barnen gärna rösta om vem de tycker lyckats bäst med sina uppgifter.

Modul material
stolar
soppsäckar
tandkräm
tandborstar
schampo
glas
vatten
yoghurt
handdukar

Lek utan regler

Aktivera
6 mins

Aktivitet

 • Den här leken är jätterolig men kan också bli lite tuff och hårdhänt. 
 • Dela in gruppen i två lag och be alla sprida ut sig runt om i rummet. 
 • Förklara att leken går ut på att samla så många poäng som möjligt. 
 • Räkna till fem och kasta sedan in ett antal  (mjuka) bollar på planen. (Det kan vara blandade sorter.)
 • Efter en stund så frågar kanske barnen vad meningen med leken är. Upprepa bara att det är att vinna så många poäng som möjligt. 
 • Om du önskar göra leken lite mer intressant kan du helt slumpmässigt säga att ett lag just vann en poäng och se hur barnen försöker lista ut vad som gav den poängen.
 • Efter 3 min meddelar du att leken är slut och att ett lag vann med 58-7.

Fråga

 • Var leken rolig eller bara frustrerande?
 • Varför blev det svårt när leken inte hade några regler?
 • Blev leken inte roligare när ni hade friheten att göra det ni själva ville?

Säg
Idag ska vi prata om andlig disciplin som t.ex. att läsa Bibeln och be. Vissa tycker att det är väldigt tråkigt och meningslöst. Andlig disciplin är dock jätteviktigt om vi vill bli mer lik Jesus och älska Gud mer. Disciplinen hjälper oss och ger oss något att arbeta mot. Utan disciplin blir våra andliga liv ungefär som den här leken. Vi springer runt utan att riktig veta vad vi gör. Rutin är viktigt. Disciplin är också viktigt. Inte bara för att det är något vi borde göra utan för att det leder oss närmre Gud. 

Modul material
Mjuka bollar (5 stycken)

En disciplinerad person

Fundera
6 mins

Aktivitet

 • Ge varje person ett papper och en penna.
 • Säg åt dem att de har 3 minuter på sig att rita eller skriva ned hur en disciplinerad person ser ut/är. (De kan också välja att rita en person som de tycker är disciplinerad tex. Zlatan) 
 • Vad är utmärkande hos en disciplinerad person?
 • Låt barnen visa och berätta vad de skrivit och motivera varför.

Samtala om

 1. Varför tycker vi att dessa personer är disciplinerade?
 2. Vad har deras disciplin gett dem?
 3. Vad menas med andlig disciplin?

 
Förklara
Discipliner är olika övningar som vi går igenom för att växa. För en idrottsman är en disciplin kanske en morgonjogg, stretching, eller en hälsosam diet. Det är kanske inte alltid lätt att följa dessa discipliner men det är av största vikt om man vill bli bra i sin sport. Det fungerar precis likadant med andlig disciplin, vi behöver öva och träna oss i att leva ett kristet liv.

Modul material
papper
pennor

Disciplin - bra eller dåligt?

Visa
7 mins

Visa videoklippet nedan. Se till att alla hör och ser bra.

https://youtu.be/Tujv0EbfMe4 (Växa i tro: Disciplin-YFC-Sweden)

Samtala

Prata om det som pastor Jimmy Patring säger i slutet av videoklippet, att andlig disciplin är inte så svårt om vi lär oss att göra det på samma sätt som vi lärt oss att borsta tänderna varje dag. 

Fråga

 1. Är det svårt att borsta tänderna varje dag?
 2. Är det svårt att läsa lite i Bibeln varje dag?
Modul material
Projektor
internet
dator

Vad säger Bibeln om disciplin?

Samtala
6 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i 3 grupper.
 • Ge ut biblar till varje grupp.
 • Ge varje grupp en bibelvers att slå upp och läsa högt tillsammans.

Läs

 • Heb 12:11
 • 1 Petr 4:7
 • Luk 6:40

Samtala om (Om du har hjälpledare kan du placera en ledare i varje grupp för att leda samtalen.)

 1. Vad säger bibelordet om varför andlig disciplin är viktig?
 2. Utmanar det här bibelordet dig på något sätt?

Läs
Läs bibelorden högt igen så att alla grupper fått lystna till alla bibelord.

Modul material
Biblar

Ansiktsdopp

Aktivera
8 mins

Förberedelser: Sätt fram två grytor på ett bord. Bredvid varje gryta ställer du fram 1 liter vatten, en burk nudelsoppa och 5 karameller med papper. 

Lek

 • Be två frivilliga komma fram.
 • Häll upp vattnet i grytan och blanda i nudelsoppan. Lägg sedan i ett antal godbitar med papper i grytan och rör om.
 • Leken går ut på att vara först med att få upp sina karameller ur “soppan” genom att bara använda sin mun.
 • OBS! Välj inte nudelsoppa med stark peppar i eftersom det kan svida i ögonen. Om du köper nudelsoppa som du blandar själv, uteslut kryddorna. 

Förklara
En del beskriver andlig disciplin som att vada genom ett träsk. Ibland känns allt omöjligt, äckligt och trassligt men när vi lyckas finns det en belöning för oss. Vi måste bara försöka stänga ute andra tankar och fokusera på uppgiften för att lyckas.

Modul material
2 grytor
bord
vatten
nudelsoppa
karameller med papper

Jesus bad - som vanligt!

Fundera
4 mins

Samtala om
Kan du komma på något tillfälle i Bibeln när Jesus visade andlig disciplin?
 
Läs
Dela in barnen i tre grupper och ge varje grupp ett av följande bibelord:

 • Matteus 14:23
 • Matteus 4:1-2
 • Johannes 8:2

Fråga

 1. På vilket område visade Jesus disciplin i dessa bibelord?
 2. Vilken effekt fick den disciplinen på hans liv?
 3. Hur mycket disciplin har du på det området?
Modul material
Biblar

Som en idrottsman

Visa
6 mins

Video
Ladda ner eller streama följande reportage: https://www.youtube.com/watch?v=6fTetT07IRw (Svenska fotbollsspelare tränar som Ronaldo - TV4 Sport)

Läs
1 Tim 4:7–8
1 Kor 9:24–25

Förklara
Paulus pratar om andlig disciplin (träning) på samma sätt som han talar om fysisk disciplin (träning). Precis som fotbollspelare måste träna stenhårt för att bli bäst i världen uppmanar Paulus oss på likande sätt att träna oss själva i andlig disciplin. Fysisk träning är bra här och nu men andlig träning har även nytta för evigheten.

Andlig disciplin är nödvändig om vi ska bli den person som Gud har kallat oss till att vara. När vi blir en sådan person så kommer andra också att lägga märke till oss eftersom de kommer att se Gud i oss. När du väljer att vara disciplinerad fast du egentligen skulle vilja göra något annat väljer du att bli mer lik Jesus.

Modul material
Projektor
internet
dator
Biblar

Modeshow

Aktivera
5 mins

Förberedelser: Skapa en “catwalk” mitt i rummet. Se till att du vet vart den börjar och slutar. Du kan använda dig av en lång matta, lakan, filtar eller något annat som går bra att gå på.

Lek

 • Be barnen sätta sig i en halvcirkel i slutet av catwalken.
 • Be sedan en frivillig att komma fram och vara den förste att gå utmed catwalken.
 • Dennes uppgift är att gå utmed catwalken och sedan göra en speciell rörelse som tex. en liten snurr, posera eller göra en lustigt min innan de vänder och går tillbaka.
 • Nästa person ska nu göra likadant som den förre men också lägga till en egen rörelse.
 • Fortsätt leken tills någon inte längre kan komma ihåg alla rörelser.

Förklara
Någon sa en gång att “Förvandlade människor förvandlar människor.”
Tanken med det är att när någon ändrar på något i sitt liv ser andra det och börjar ändra på saker i sitt liv också. Så är det med oss kristna också. Andlig disciplin gör att vi blir förändrade och blir mer och mer lika Jesus, vårt uppförande förändras, vårt språkbruk och våra mål i livet. När detta händer kommer människor runt omkring oss att börja undra vad det är som hänt med oss. De kommer att vilja ändra på saker i sina liv också.
 
Samtala om

 1. Hur tror du att andlig disciplin skulle göra dig mer “synlig” som kristen?
 2. Vad skulle du kunna ändra på under den kommande veckan?
Modul material
Bakgrundsmusik
En lång mattta eller ett lakan

Guds kärlek är grunden till allt vi gör

Be
6 mins

Förberedelser: Skriv ut följande bibelverser på pappersremsor innan du börjar samlingen. (Du kan skriva ut flera av varje bibelord.)
 

 • 1 Joh 4:9–11
 • Rom 5:8
 • Sef 3:17
 • 1 Joh 3:1
 • Jer 29:11
 • Rom 8:37–39
 • Jes 41:10
 • Jer 31:3
 • Joh 15:9
 • Klag 3:22–23

 
Bön

 • Sprid ut pappersremsorna med bibelverser på golvet. 
 • Ge ut biblar till alla (om de inte har med sig sina egna).
 • Se till att det finns minst 2-3 bibelverser för varje person.
 • Ge dem 2–3 minuter att välja en vers, slå upp den i Bibeln och fundera på det som står i den.
 • Om du vill kan du sätta på lite bakgrundsmusik medan de gör denna uppgift. 

Förklara
För vissa kan det kännas svårt att vara disciplinerad när vi känner oss långt borta från Guds kärlek. Gud visade oss sin kärlek för 2000 år sedan när han dog för oss så att vi kunde få evigt liv. Det som motiverar oss till andlig disciplin är Guds kärlek till oss. Allt vi gör föds genom den relation vi har med vår far i himlen.

Modul material
Biblar
bibelverser

Håll ut!

Kom ihåg
2 mins

Säg
Andlig disciplin är jätteviktig för våra kristna liv. Den är viktig eftersom den hjälper oss att lära oss mer om Guds kärlek och för oss närmre Honom. Den gör oss också till den person Gud kallat oss till att vara. När vi blir förändrade kommer våra vänner att märka det. Vårt mål är att bli mer lik Jesus och visa andra vem Jesus är!

Glöm inte heller bort att Guds kärlek till oss är den verkliga anledningen till att vi ber, läser vår bibel, fastar, går i kyrkan etc. Gud älskar dig så otroligt mycket och han vill att du ska vara allt det du kan vara. Så när han säger att du ska utöva andlig disciplin kan du vara säker på att det är på grund av sin kärlek till dig han säger detta.