Bibelläsning

Jag och Jesus 3: Att läsa Bibeln

Detta är den tredje samlingen av fyra i serien att “Jag och Jesus”. I denna samling kommer vi att fokusera på vikten av bibelläsning. För många är det en utmaning att läsa Bibeln regelbundet. Det kräver att vi är fokuserade och fast beslutna att dagligen öppna vår Bibel och läsa den. I den här samlingen tittar vi på varför vi borde läsa Bibeln och ger lite tips och idéer på hur vi kan bli bättre bibelläsare. Det enkla svaret är naturligtvis att bara börja läsa, men vi vill även ta hänsyn till människors olika inlärningsstilar och försöka finna metoder som alla. 

Samlingens längd: 87 min

Mål

 • Att förstå att bibelläsning är mycket viktig för vår relation med Gud.
 • Att förstå vikten av att vara uthållig i bibelläsning även när det känns jobbigt.
 • Att försöka förstå oss själva bättre och därigenom finna det sätt att läsa Bibeln som passar just oss.

Beskrivning

Detta är den tredje samlingen av fyra i serien att “Jag och Jesus”. I denna samling kommer vi att fokusera på vikten av bibelläsning. För många är det en utmaning att läsa Bibeln regelbundet. Det kräver att vi är fokuserade och fast beslutna att dagligen öppna vår Bibel och läsa den. I den här samlingen tittar vi på varför vi borde läsa Bibeln och ger lite tips och idéer på hur vi kan bli bättre bibelläsare. Det enkla svaret är naturligtvis att bara börja läsa, men vi vill även ta hänsyn till människors olika inlärningsstilar och försöka finna metoder som alla. 

Material till samlingen

 • Biblar
 • bärbar dator
 • Högtalare
 • pennor
 • papper
 • kuddar
 • hörlurar
 • sax
 • pennor
 • färgpennor
 • bilagan En bra plan
 • papper
 • pennor
 • Biblar
 • papper
 • penna
 • Biblar
 • kopieringsmaskin
 • Bibel
 • papper
 • musik
 • tuschpennor
 • bilagan Hur läser du din bibel
 • Projektor
 • internet
 • Högtalare
 • Folkbiblar
 • papper
 • pennor
 • bord
 • godis
 • lego
 • utskrivna bygginstruktioner

Samlingens moduler

Bibelskattjakten

Aktivera
8 mins

Förberedelser: Göm en påse godis eller något liknande under ett bord innan barnen kommer. Se till att den är väl gömd. Detta kommer att vara den skatt som de ska leta efter.

Skattjakt

 • Dela in barnen i grupper med 4–5 personer i varje grupp och ge dem var sin Bibel. (För att denna övning ska fungera bör ni använda er av den svenska folkbibeln. Du kan naturligtvis välja andra bibelord om du hellre vill använda en annan översättning). 
 • Förklara att ni ska göra en skattjakt med hjälp av Bibeln.
 • Berätta att det finns en skatt (godis) gömd någonstans i rummet och det enda sättet de kan hitta skatten på är genom att lösa uppgiften.
 • Säg att de inte får springa runt och leta skatten utan att först ha löst uppgiften.
 • Ledtrådarna hittar de i bibelverserna som de ska slå upp.
 • De ska gissa vilket ord från varje vers som de ska använda sig av. 
 • Dessa ord bildar sedan en mening som talar om vart skatten finns.
 • De måste dock lägga orden i rätt ordning. 
 • Den första gruppen att bli klar och hitta skatten vinner tävlingen.
 • Det vinnande laget måste ha skrivit ner svaren från verserna och visat en ledare innan de får gå och söka efter skatten. 

Meningen som bildas av ledtrådarna är: “Skatten hittar ni under bordet”. 

 • Här är bibelverserna:
 • 2 Mos 40:22 (ord nummer 4)
 • Matt 22:19 (ord nummer 5)
 • Luk 15:8 (ord nummer 28)
 • Joh 4:31 (ord nummer 1)
 • Matt 7:7 (ord nummer 3)

Förklara
Dagens samling kommer att handla om Bibeln och hur fantastisk den är. Några av er kanske inte tycker att det är det enklaste eller roligaste att läsa bibeln. Det är dock som i denna lek att desto mer vi läser vår Bibel desto lättare hittar vi den skatt Gud har för oss. 

Modul material
Folkbiblar
papper
pennor
bord
godis

Bibelstafett

Aktivera
8 mins

Till ledaren: Sätt ihop grupper på ett sådant sätt att de som kanske inte är så införsatta i Bibeln jobbar tillsammans med andra mer erfarna barn.

Förberedelser: tt upp en enkel hinderbana, några bord att klättra över eller under, stolar att köra slalom mellan eller koner som man kan runda etc. Vid slutet av banan lägger du ut ett par biblar. Låt en av dina hjälpledare stå i slutet av hinderbanan för att kontrollera att barnen slagit upp rätt verser. 

Lek

 • Detta är en enkel lek där du läser upp en bibelvers som barnen ska vara först med att slå upp efter att de först sprungit en hinderbana. 
 • Dela in barnen i två lag (eller i 3–4 lag om du har en stor grupp).
 • Ställ upp de två lagen på startlinjen och när du läser upp en bibelvers springer ett barn från varje lag genom hinderbanan, fram till biblarna och slår upp rätt bibelställe i Bibeln.
 • Det lag som hinner först får 1 poäng.
 • Förbered tillräckligt med bibelverser så att alla får en chans att försöka. Om du inte har så många barn i din grupp kan du låta barnen delta fler än en gång var.
 • Läs versen högt och klart men bara en gång. Leken handlar lika mycket om att lyssna noga som att springa snabbt. (Om alla glömt sin vers får du läsa om stycket igen.)
Modul material
stolar
bord
koner
Biblar
CORE

SMS med Gud

Visa
7 mins

Förberedelser: Ladda hem eller streama detta klipp. Se till att du har ett bra sätt att visa klippet på samt ljud som fungerar så att alla hör. 

Säg
Vi ska i denna samling lära oss mer om hur vi kan läsa vår Bibel. Några av oss kanske kan känna oss lite som tjejen i det här videoklippet, som tyckte att bibelläsning kändes svårt. Kanske skulle det vara enklare att få ett SMS?

Visa
https://www.youtube.com/watch?v=7l_u27wC2Ls (Svårt med bibelläsning- Youngsters)

Samtala
Om du känner ett behov att samtala om videoklippet så kan ni göra det annars går ni bara vidare med nästa aktivitet.

Modul material
Projektor
internet
Högtalare

Vem kan det vara?

Aktivera
5 mins

Lek

 • Dela ut papper och penna till varje barn.
 • Be dem skriva ned en sak om sig själva som de inte tror att de andra vet om.
 • (Om de inte kommer på något kan de skriva ned sin favoritmat eller favoritlek eller något annat som de andra förmodligen inte vet om).
 • Samla in alla lappar i en hatt eller låda.
 • Läs upp lapparna en åt gången och låt gruppen försöka gissa vem som skrivit den.

Förklara
Ju mer vi lär känna någon ju desto djupare blir vår relation med den personen. Detta är ett faktum! En av anledningarna till att det är så viktigt att läsa vår Bibel är att den berättar för oss om Gud och för oss in i en djupare relation med Honom. 

Modul material
papper
pennor
hatt eller låda

Bibeln - vår instruktionsbok!

Aktivera
6 mins

Förberedelser: Skriv ut instruktionerna för hur man bygger Empire State building med lego. Instruktionerna finns som bilaga. (Du kan också hitta den online på sidan http://service.lego.com/en-gb/buildinginstructions - sök på “Empire state building”).

Aktivitet

 • Dela in gruppen i två lag. Ge varje lag en låda med Legobitar. Målet är att bygga det torn som är mest likt “Empire State Building”. Ge en av grupperna de instruktionsblad du tryckt ut.
 • Ge båda grupperna ca: 5 minuter på sig att försöka. 
 • Förhoppningsvis visar det sig att den grupp som fick använda sig av instruktionsbladen lyckades bäst med uppgiften.

Förklara
Ni förstår kanske vad jag försöker säga med den här tävlingen. Instruktioner hjälper oss att få saker rätt!! Det är samma sak med Bibeln. En del brukar säga att Bibeln är Guds handbok med instruktioner till oss. Den är detta och mycket mer! Den hjälper oss att bli den person som Gud har kallat oss att vara. Vi behöver Bibeln för att lära oss älska varandra så som Jesus gjorde.

Modul material
lego
utskrivna bygginstruktioner

Hur läser du din Bibel?

Samtala
7 mins

Förberedelser: Dela in rummet i 4 olika delar (du kan sätta upp ett A4-ark på väggen vid varje avdelning med orden Alternativ 1, Alternativ 2 etc.).

Aktivitet

 • Förklara att de flesta människor har konstiga vanor när det gäller hur de äter mat, särskilt när det kommer till choklad.
 • I den här aktiviteten tänker vi ta reda på hur just du äter choklad.
 • Säg till barnen att lyssna på de fyra alternativ du kommer att läsa upp innan de bestämmer sig för vilken del av rummet de ska gå till.
 • Du kan också välja att använda den bifogade Powerpoint presentation.
 • Låt barnen sedan ställa sig i de olika delarna av rummet beroende på hur de äter den choklad du ropar upp.

Hur äter du ditt:
1. Fyllda choklad ägg 
-toppen först och slickar ur innehållet
-biter av små bitar i taget
-stoppar in HELA ägget i munnen på en gång
-eller använder du en sked?

2. Kitkat
- chokladen runt kanterna först
- gnager du i dig chokladen som en bäver
- HELA på en gång
- eller slickar du i dig den som en klubba?

3. Twix
- först choklad/karamell lagret och sen kexet under 
- kexet först och sedan karamellen
- HELA på en gång
- eller slickar du av chokladen på kanterna först?

4. Ballerina keks
- delar du först på kexet och äter var del för sig
- slickar du runt kanterna tills det bara finns lite fyllning kvar i mitten
- HELA kexet på en gång
- eller tar du en kniv och skrapar bort chokladen för att bara äta kexet?

5. Bibeln
- en vers lite varsomhelst 
- ett bibelstycke enligt din bibelplan
- HELA Bibeln på en gång
- eller söker du reda på en berättelse du gillar och läser den?

Samtala om

 • Tycker du att det är enkelt eller svårt att läsa Bibeln?
 • När tycker du att det är lätt att läsa Bibeln?
 • Vad hindrar dig från att läsa Bibeln?
 • Hur gör du när du läser Bibeln? Väljer du bara ut en vers slumpmässigt eller använder du dig av en bibelplan?
 • Vilket bibelord har talat till dig mest?
 • Skulle du beskriva dig själv som disciplinerad när det gäller bibelläsning?
Modul material
bilagan Hur läser du din bibel

Långkatekes

Aktivera
8 mins

Förklara
Det som är bra att tänka på när vi läser Bibeln är att vår relation med Gud är en vänskap. Bibeln är sammansatt av en serie av historiska böcker, brev som skrivits från en person till en annan, visdomsord men också av böner till Gud. Boken Psaltaren i gamla testamentet innehåller psalmer som passar mycket bra att läsa när vi har det jobbigt eftersom de beskriver en persons känslor inför Gud. Gud vill att vi ska samtala med Honom och göra våra känslor kända inför Honom.

Aktivitet
De flesta psalmer kan delas upp i små korta uttryck till Gud. Den här aktiviteten fungerar som leken långkatekes.

 • Ge varje person ett papper och en penna.
 • Be dem skriva en mening längst upp på pappret där de skriver något till Gud som beskriver hur stor och mäktig Han är. Det kan också vara en mening där de uttrycker tacksamhet till Honom eller vad helst som de känner att de vill uttrycka om eller till Gud.
 • Om några av barnen har svårt att komma på vad de ska skriva kan de slå upp Psaltaren för idéer.
 • När de har skrivit den första raden ska de vika pappret så att det som de skrev inte syns. Sedan skickar de pappret vidare till personen bredvid dem.
 • Låt sedan alla skriva mening två på det papper som de har fått och sedan skicka vidare på samma sätt. Låt papperna gå runt 6–7 varv.
 • När de skriver den 3:e eller 4:e meningen kanske du kan uppmuntra dem att skriva ner något som känns jobbigt eller frustrerande.
 • När de skriver 5:e eller 6:e meningen kan de kan be Gud om hjälp. Den sista meningen kan handla om hur underbar Gud är.
 • När de skrivit den sista meningen skickar de papperet en sista gång till nästa person och sedan kan de öppna pappret som de fått och läsa “psalmen” högt.
 • Barnen kan ta med sig psalmen hem om de vill. 

Förklara
Om du tycker att det är svårt att läsa Bibeln kanske det hjälper om du ser på det mer som ett samtal än något som du bara läser. Om du läser något som du tycker är fantastiskt eller något som du tycker är svårt skriv då ned det till Gud! Gör bibelläsningen till ett samtal mellan dig och Gud!

Modul material
papper
pennor
Biblar
CORE

Välj en psalm!

Be
6 mins

Säg
Att läsa Bibeln och att be är två saker som går hand i hand. När vi läser Bibeln stänger vi ofta bara igen den när vi är klara och går därifrån. Det kan vara nyttigt att försöka gå lite djupare i vår relation med Gud och vår bibelläsning. 

Be
Sätt på lite bakgrundsmusik och ge varje barn en Bibel. Uppmuntra dem att välja en psalm att meditera över (det går också bra med någon annan vers de tycker om men uppmuntra dem att ta lite tid att meditera över versen). Ge dem möjlighet att skriva ett brev tillbaka till Gud eller måla en bild. 
 
Säg
Ibland använder Gud vår bibelläsning till att ge oss bibelverser till andra människor vi känner. Det kan var personer i församlingen eller personer som inte tror på Gud ännu. Icke-kristna kan tycka att det är väldigt intressant när vi berättar för dem om ett bibelord som talat till oss!
 
Be
Uppmuntra barnen att be över den vers de har valt och se om Gud vill att de ska ge denna vers till någon. Ett annat alternativ är att låta dem be om ytterligare ett bibelord för någon icke-kristen vän de har.

Utmaning
Utmana dem att SMS:a detta bibelord till sin vän, skriva ned det på ett papper och ge dem eller berätta om det nästa gång de träffas.

Modul material
Bibel
papper
musik
tuschpennor

Din egen bibelstudiebok

Aktivera
10 mins

Aktivitet

 • Många använder sig av bibelkommentarer när de läser sin Bibel.
 • Berätta att de nu ska få chans att göra en egen bibelstudiebok.
 • Låt barnen välja ut var sin bibelvers (se till att ingen har valt samma vers som någon annan).
 • Ge dem 7–8 minuter att skriva en kort text till den vers de valt. Det behöver inte vara en lång text men den bör innehålla några korta punkter och kanske berätta varför personen tycker om just den versen eller vad den betyder för deras liv. De kan även måla bilder till texten om de vill.
 • När alla är klara samlar du in texterna och berättar att du kommer att kopiera dem och sätta ihop en liten vecko-eller tvåveckors bibelstudiebok till var och en.
 • Ge ut dem vid nästa samling om du inte har tid att kopiera dem direkt.
Modul material
papper
penna
Biblar
kopieringsmaskin

Din Bibel och dina vänner

Kom ihåg
2 mins

Säg
Ibland är det svårt att förså vad bibelläsning har för effekt på våra liv. Bibeln är full av exempel på stora gudsmän och när vi läser deras berättelser lär vi oss saker som hur man ska förlåta andra, behandla de fattiga och visa Guds kärlek till andra. Vi blir precis som en lerklump format till Guds avbild.

Utmaning
Försök att hitta en berättelse i bibeln där Jesus eller någon av lärjungarna pratar med någon som inte känner Gud ännu. Om det är ett bra exempel på Jesu kärlek kan du utmana dig själv att efterlikna det exemplet. Om det är ett dålig exempel från någon av lärjungarna kan du fundera på hur du ska undvika att göra på det sättet. Bed för dina icke-kristna vänner under veckan som kommer och för möjligheter att vara mot dem som bibeln säger att vi ska vara.

Olika sätt att läsa bibeln

Fundera
15 mins

Förklara:
Vi är alla olika, uttrycker oss olika och lär oss på olika sätt. Vi kommer nu att titta på olika sätt vi kan lära oss från vår Bibel. Det är viktigt att läsa men det är också viktigt att förstå hur Gud har skapat oss och hur vi bäst kan ta till oss det som finns i Bibeln. 

Aktivitet
Välj ut ett kapitel från Bibeln som är lätt att jobba med, t.ex. Matteus 5. Du kan själv avgöra hur långt stycke du vill använda dig av.  

 • Dela upp rummet i fyra stationer (eller använd fyra olika mindre rum).
 • En av stationerna kallar du för “Eftertanke”. Här lägger du ut några kuddar och biblar på golvet samt spelar lite lugn bakgrundsmusik. Ha även hörlurar eller öronpluggar till de som vill stänga ute allt ljud för att bättre kunna koncentrera sig. Här kan barnen sitta och bara "vara" i ordet om de känner att de klarar av att sitta tysta och stilla. 
 • Kalla den andra stationen det “kreativa rummet”. Vid denna station lägger du fram biblar, pennor och papper samt annat kreativt material. Här kan barnen på ett kreativt sätt uttrycka vad de tycker bibelordet säger. De kan skriva ett brev, en dikt, rita en bild eller något som känns inspirerande för dem. 
 • Den tredje stationen går ut på att “lyssna och ta in” ordet. Här har du en bärbar dator med högtalare och spelar upp bibelordet. Du kan t.ex. använda denna link: http://www.folkbibeln.se/ladda-ner/folkbibeln-som-ljudbok. Det finns många andra alternativ också. Det är bara att söka på nätet. Du kan också själv välja att läsa högt ur Bibeln. Här kan barnen få prova på att lära sig från bibeln på ett annat sätt än att läsa det själv.
 • Den fjärde stationen kallas “Diskussionsrummet”. Tänk ut några frågor som: Vilken vers tycker du är mest intressant? Vad tror du Gud vill få sagt i detta bibelstycke? Hur kan det påverka våra liv på ett positivt sätt?
 • Här får barnen lära sig att samtala om bibelordet och diskutera dess mening lite djupare. 
 • Låt barnen prova 2 eller 3 av dessa stationer allt efter vad tiden tillåter. 

        

Modul material
Biblar
bärbar dator
Högtalare
pennor
papper
kuddar
hörlurar
CORE

En bra plan

Aktivera
5 mins

Aktivitet
Ge ut en kopia av bilagan “En bra plan “ samt pennor till varje person i din grupp.
 
Förklara
Ofta kan det vara så att vi bara öppnar Bibeln lite slumpmässigt och läser en stund när vi känner för det. Problemet med detta är att vi inte får ut allt vi kan från vår bibelstund. Vi har pratat om att vara disciplinerade och då är det bra att vara lite mer planerad eller förberedd för vår bibelläsning. Det är till exempel bra att börja med att be först.
På pappret som ni fått framför er ska ni skriva ned 4–5 steg i en bibelplan.
(Låt barnen fundera på vad som skulle fungera för dem men om någon inte kommer på vad de ska skriva kan det vara bra att ha funderat ut några idéer själv innan ni gör denna aktivitet.)

Här är ett exempel:
1. Be
2. Läs bibelordet 
3. Meditera på särskilda ord som talar till dig
4. Läs igenom hela bibelordet igen
5. Fundera på hur ditt liv skulle kunna förändras på grund av detta bibelord.

Om du vill och har tid kan du ställa fram färgpennor och låta barnen färglägga sina kort.

Uppmuntra dem att ta hem bibelplanen och använda sig av den nästa gång de läser sin bibel.

Modul material
sax
pennor
färgpennor
bilagan En bra plan