Klappar hund

Andens frukter:Mildhet

Denna samling ingår i en serie som handlar om Andens frukter. I detta avsnitt fokuserar vi på vad mildhet är och vad det betyder i en ung människas liv. Vi pratar om att mildhet inte är samma sak som svaghet eller passivitet utan handlar om en inre styrka. Vi läser också från Bibeln om hur Jesus visade mildhet under sitt liv här på jorden.

Samlingens längd: 80 min

Mål

 • Att tala om vilka Andens frukter är.
 • Att fundera på vad det innebär att ha ett milt sinnelag och hur mildhet kan ta sig uttryck i våra liv.
 • Att läsa om hur Jesus visade mildhet.

Beskrivning

Denna samling ingår i en serie som handlar om Andens frukter. I detta avsnitt fokuserar vi på vad mildhet är och vad det betyder i en ung människas liv. Vi pratar om att mildhet inte är samma sak som svaghet eller passivitet utan handlar om en inre styrka. Vi läser också från Bibeln om hur Jesus visade mildhet under sitt liv här på jorden.

Material till samlingen

 • fjädrar eller något annat som kan representera mildhet
 • små stenar
 • äggen från Var försiktig -modulen
 • Papper och penna
 • apelsin
 • tuschpenna
 • papper
 • tuschpennor
 • internetuppkoppling
 • Projektor
 • dator
 • Högtalare
 • hammare
 • spik
 • tegelsten eller annat hårt material
 • ägg
 • Bilagan “Inte som det verkar”
 • Papper och penna

Samlingens moduler

Var försiktig

Aktivitet
10 mins

Förberedelser: Koka så många ägg som du tror dig behöva för samlingen. Måla ett ansikte på ett av äggen och ge det ett namn och en personlighet.

Aktivitet

 • Ge varje person ett ägg (om du har en stor grupp kan barnen istället arbeta i par eller grupper).
 • Låt dem måla ett ansikte på sitt ägg med en tuschpenna och på så vis skapa en “ägg-person” som de sedan ger ett namn och en personlighet. (Illustrera genom att hålla upp ditt eget ägg och t.ex. säga “Det här är Bob, han tycker om att spela fotboll, har en hund och älskar pizza.”)
 • När de är klara med sitt ägg får de presentera sina “ägg-personer” för varandra i gruppen.  
 • Berätta sedan att deras uppgift är att ta hand om sitt ägg under hela samlingen. De måste hålla i det hela tiden och aldrig lägga ifrån sig det.
 • Belöna dem som lyckas med detta ett litet pris i slutet av samlingen.
   

Säg
Idag kommer vi att prata om en av Andens frukter nämligen “mildhet”. Din uppgift är därför att vara så försiktig som möjligt mot din "äggvän" under den här samlingen. 
 

Till ledaren: Det kan vara nödvändigt att friska upp minnet hos barnen lite angående Andens frukter innan du börjar denna samling. Berätta att Andens frukter är en kvalitet som man får genom den Helige Andes hjälp.

 

Modul material
pennor att måla med på ägg

Rockringen

Lek
5 mins

Lek

 • Be två personer komma fram och ge dem en rockring.
 • Be de övriga ställa sig bredvid varandra på ett led och fatta varandras händer.
 • Leken går ut på att försöka förflytta rockringen från den ena sidan av ledet till den andra utan att vidröra någon av personerna.
 • Varje person i ledet måste ha tagits genom rockringen.
 • Om någon av misstag vidrör ringen måste de två som håller i ringen börja om från början igen.
 • Be barnen att ta det lugnt och försiktigt.

Säg 
Precis som den här leken verkade väldigt lätt så låter det som en väldigt enkel grej att visa mildhet, men ibland kan det vara riktigt svårt att genomföra. Det är inte alltid så lätt som det verkar.

Modul material
Rockring

Mildhet är svaret

Tänkvärt
7 mins

Samtala om

 • Dela in barnen i par och ge varje par ett papper och en penna.
 • Be dem dra en linje på mitten av pappret och skriva ordet MILD på den ena sidan och orden "INTE MILD"  på den andra.
 • Läs sedan upp listan med ord nedan och be barnen skriva ordet under den rubrik de tycker det hör hemma.

Förslag på ord:
Hålla en baby
Brottas
Lejon
Fjäder
Flickor
Pojkar
Fotboll
Barn
Kramar
Taggar
Blommor
Vänner
Dansa balett
Föräldrar 
Jesus

Samtala om 

 1. Vilka ord satte de under de olika rubrikerna?
 2. Tyckte alla likadant?
 3. Hur skulle du beskriva “mildhet”?

Säg
Här kommer några definitioner av någon som är mild: vänlig, snäll (ej sträng), försynt och hänsynsfull i behandlingen av medmänniskor.

Modul material
Papper och penna

Svag eller stark

Videoklipp
5 mins

Videoklipp
Visa följande videoklipp: https://youtu.be/m7ZiTr1EUgY (Lion hugs a guy!!) Det handlar om hur en man kramar och leker med ett stort tamt lejon.
 
Säg
Det kan vara lätt att förväxla mildhet med svaghet och ibland kan det för killar kännas som att de är “omanliga” om de är milda och vänliga. I det här klippet kunde vi se hur ett så stort och starkt djur som ett lejon kunde vara vänligt mot sin ägare. Lejonet är inte “svagt”. Det har fortfarande samma förmåga att vara stark och skrämmande, men väljer att agera på ett annat sätt än det skulle kunna. Så är det för oss människor med, vi kan välja att vara milda och vänliga fast vi har förmågan att vara annorlunda. Mildhet är ofta ett viljebeslut.

Modul material
internetuppkoppling
Projektor
dator
Högtalare

Jesu lärjungar

Diskussion
8 mins

Aktivitet
Bestäm att en sida av rummet representerar “mildhet” och den andra sidan “ilska”. Läs sedan upp de olika meningarna nedan och låt barnen bestämma hur de skulle reagera på dessa påståenden.

 1. Du kommer på din bror/syster med att äta av din hemliga gömma med godis.
 2. Du och din kompis pratar på lektionen men läraren ber bara dig stanna kvar för att prata med honom/henne.
 3. Din granne kör av misstag över din cykel så att hjulet blir skevt.
 4. Du ser någon mobba din bästa vän.
   

Säg
När vi hamnar i en situation som gör oss arga, frustrerade eller ledsna är det lätt hänt att vi blir arga. Jesu vänner, lärjungarna, visste precis hur det var. Det finns en berättelse i Bibeln där Jesus och hans vänner inte var välkomna in en stad och Jesu vänner reagerar med att vilja kalla på eld från himlen över den staden. Detta låter kanske extremt men de var väldigt upprörda. Jesus sa ifrån och sedan fortsatte de istället till en annan stad.
Petrus, en annan lärjunge, hamnade en gång i ett slagsmål och högg av örat på en person. Hur kunde det hända? Jo, det var så att Jesus var i en trädgård när några officerare dök upp och ville ta med sig Jesus. (Det var när en annan vän till Jesus som hette Judas hade förrått honom.) Då högg Petrus av officerens öra. Blev Jesus glad över detta? Nej, han hjälpte istället mannen genom att göra örat helt igen. I båda dessa fall reagerade lärjungarna på något som gjordes mot Jesus. Jesus svarade istället med mildhet och lyckades lugna två olyckliga situationer.

 

Inte som det verkar

Aktivitet
8 mins

Förberedelser: Skriv ut ett par kopior av bilagan “Inte som det verkar”.
 
Göra

 • Dela ut ett par kopior av bilagan till barnen.
 • Förklara att varje bild föreställer ett par gömda föremål och att det är deras uppgift att hitta dem.
 • Tricket med detta är att titta på bilden som om du ser rakt igenom den - så att dina ögon inte riktigt fokuserar på bilden längre.
 • Om det fortfarande är för svårt för någon kan de prova med att hålla pappret riktigt nära och långsamt föra det längre bort (de kan hjälpas åt två och två).

Rätt svar:
Haj (blå bild)
Saturnus (mångfärgad bild)
Dinosaurius (röd bild)

Säg 
Dessa bilder ser vid första anblick ut som ett rörigt mönster men det är de egentligen inte. På liknande sätt tror vissa till en början att Gud är en arg Gud som inte bryr sig om människor men när vi ser närmare på Jesus så märker vi att han visar mildhet mot andra. Han använde aldrig våld i onödan och verkade för frid. Jesus är ofta motsatsen till vad människor tror om Gud men han är både 100% människa och 100% Gud. Han visar oss Guds sanna karaktär.

Fråga

 1. Hur tror du att Jesus skulle vara mot dig om du mötte honom?
 2. Tror du att han skulle vara mild och vänlig?
Modul material
Bilagan “Inte som det verkar”

Hammarstyrka

Tänkvärt
5 mins

Förberedelser: Lägg fram en hammare, en spik, en tegelsten och ett ägg på ett bord. Använd föremålen för att illustrera din berättelse nedan.
 
Säg 
En hammare är ett verktyg som används för att få kraft när man slår på en spik för att sedan bygga något tex. ett hus, en stol eller laga något som gått sönder. En hammare skulle inte vara så effektiv om man bara kunde slå lite mjukt på spiken. Ibland måste man använda mycket kraft för att göra något.
Spikar å andra sidan är utformade så att de klarar av att stå emot hammarens kraft. Även en vägg eller en tegelsten klarar till en del av att stå emot hammarens slag.
Men om du tar en hammare och slår på ett ägg så kommer det att gå sönder. Man slår helt enkelt inte ett ägg med en hammare precis som man inte kan slå en baby eller en liten kyckling med en hammare. Man måste vara mycket försiktigare med sådana saker. Så är det med mildhet också, att vara mild och försiktig kan se väldigt annorlunda ut beroende på om man pratar med en bebis eller om du behöver säga till en person som retas med din kompis.
 

Säg
Jesus var mildheten personifierad (men det innebär inte att han lät dåliga saker hända). Det finns en berättelse i Bibeln där Jesus såg några människor som gjorde fel i templet - de satte upp en marknad och sålde saker. Jesus reagerade genom att vända borden upp och ned - inte vad man normalt sett skulle beskriva som mildhet. Men Jesus visste hur han skulle reagera och på rätt sätt visa "helig vrede" - dvs. ilska som är använt på rätt sätt. Detta är något som inte är helt lätt att bemästra.

Fråga

 1. Hur skulle du kunna reagera med mildhet om du fick höra att din vän av misstag tagit sönder din mobil?
 2. Hur skulle du kunna reagera med mildhet om din mamma gav dig skulden för något som din bror gjort?
 3. Hur skulle du kunna reagera med mildhet om din lärare gjorde fel mot dig?
 4. Hur skulle du kunna reagera med mildhet om din lillebror irriterade dig?
Modul material
hammare
spik
tegelsten eller annat hårt material
ägg

Alfapet

Lek
10 mins

Förberedelser: Dela några A4-ark i hälften och skriv bokstäverna M,I,L,D,H,E,T på arken. En bokstav per ark. Gör ett set bokstäver för varje grupp.
 
Lek

 • Dela in barnen i grupper med 4–5 personer i varje.
 • Ge varje grupp ett set av bokstäver och be dem dela upp lapparna mellan sig.
 • Förklara att de så snabbt som möjligt ska bilda de ord du säger genom att ställa sig i rätt ordning och hålla rätt bokstav framför sig. (De kanske måste byta lite bokstäver med varandra för att få det att fungera men det är okej).
 • Läs upp följande ord: HET, HELT, DEM, DIT, ELIT, EMIL, HEM, LIM, MILD, HELTID, TILDE, EDITH
 • Den grupp som först lyckas med en uppgift vinner den omgången.
   

Läs 

Ordspråksboken 15:1 - "Ett mjukt svar stillar vrede, ord som sårar väcker harm." 

Ordspråksboken 15:7 - "De visas läppar sprider kunskap, men så gör inte dårarnas hjärtan."

och/eller

Jakobs brev 1:19–20 "Detta vet ni, mina älskade bröder. En människa skall vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede. Ty en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud."
 
Fråga

 1. Vad tror du att den här versen betyder?
 2. Vad tror du att ett "mjukt svar" betyder?

 
Säg 
Milda ord och vad vi säger är jätteviktigt - ord är viktiga. Vi har nog alla varit med om gånger då någon sagt något till oss som gjort oss väldigt ledsna, men det har säkert också hänt att någon har uppmuntrat oss och gjort oss glada. Låt oss försöka vara en sån person som gör andra glada och istället för att använda ord som skadar andra människor.

Modul material
papper
tuschpennor

En mild och vänlig apelsin

Lek
6 mins

Förberedelser: Skriv “Den milda och vänliga apelsinen” på en apelsin.

Lek

 • Håll upp apelsinen framför barnen och förklara att det är en väldigt berömd, mild och vänlig apelsin. Säg att den faktiskt heter “Den milda och vänliga apelsinen".
 • Ge dem sedan i uppgift att bestämma hur det kommer sig att apelsinen kom att kallas den milda apelsinen.
 • Vart kommer den ifrån? Varför kallas den för den milda och vänliga apelsinen? Varför är den så berömd?
 • Låt gruppen komma med idéer eller låt barnen komma med förslag en åt gången.

Säg
De skulle kunna finnas alla möjliga berättelser om varför den milda och vänliga apelsinen kom att heta just den milda apelsinen. Men en sak som vi vet helt säkert är att apelsinen måste ha växt på ett träd en gång i tiden. Alla apelsiner, inte bara denna måste först växa för att bli till. Den kan inte bara dyka upp en dag. På samma sätt är mildhet en frukt av den Helige Ande och dyker inte heller bara upp helt plötsligt. Den växer fram över tid genom den Helige Andes verk i oss när vi umgås med Gud.

Modul material
apelsin
tuschpenna

Vänliga människor

Aktivitet
8 mins

Aktivitet:

 • Dela in barnen i grupper med 2–3 personer i varje.
 • Ge varje person ett papper och en penna.
 • Be sedan alla deltagare rita en “mild och vänlig” person på sitt papper.
 • Låt dem också skriva ned vilka kvaliteter som den personen har.
 • Be dem fundera över hur en mild och vänlig person skulle reagera i en svår situation. (Om du vill kan du ge dem ett exempel på en sådan situation).
 • Låt dem berätta om sin person för de andra i gruppen och reflektera över vilken av dennes egenskaper de själva skulle vilja ha eller bli bättre på.
Modul material
Papper och penna

Var försiktig (igen!)

Sammanfattning
4 mins

Slutsats
Be barnen hålla upp sina “ägg-personer” för dig och visa hur väl de överlevt dagens aktiviter. Vems ägg har överlevt bäst? Hur gjorde han/hon för att ta hand om sitt ägg och försäkra sig om att inget hände med ägget? Dela ut ett litet pris till den som klarat uppgiften bäst.
 
Fråga

 • Hur svårt var det att ta hand om sitt ägg?
 • Är du förvånad?
 • Finns det något som du kommer att vara mer försiktig med i framtiden?
 • Kommer du att försöka visa mer mildhet mot andra?
Modul material
äggen från Var försiktig -modulen

Stenar och fjädrar

Tänkvärt
4 mins

Aktivitet

 • Ge varje deltagare en sten.
 • Be dem tänka på något tillfälle när de blivit arga eller irriterade på något.
 • Uppmuntra dem att fundera över vad de skulle vilja bli bättre på och vilka saker de skulle vilja att Gud hjälpte dem med. 
 • Förklara att de kan lämna det som känns tungt och jobbigt hos Gud och låta Honom hjälpa dem.
 • När de funderat en stund ber du dem komma fram och lägga sin sten hos dig och istället ta upp en fjäder.
 • De kan behålla fjädern som en påminnelse om att de alltid borde vara milda och hjälpsamma mot varandra.
 • Avsluta med bön.

Till ledaren: Om du vill kan du låta barnen skriva ned något/någon som gör dem arga på en sten och sedan symboliskt låta dem byta denna sten mot en fjäder. Det är mycket lättare att bära mildhet och vänlighet än ilska!

 

Modul material
fjädrar eller något annat som kan representera mildhet
små stenar