bibel

Bibeln - En bästsäljare

Bibeln är en bästsäljare, men en del har kanske svårt att förstå varför det är så. För många icke-kristna kan det verka som att Bibeln är mer av ett hinder än en hjälp. Under den här samlingen pratar vi om varför Bibeln är så viktig i vår relation med Gud. Vi visar varför Bibeln är mer än en gammal bok som inte är relevant för unga idag.

Samlingens längd: 91 min

Mål

 • Att väcka intresse för Bibeln hos våra unga.
 • Att visa att Bibeln är mer än en gammal bok och att den fortfarande är relevant.
 • Att prata om hur Bibeln kan påverka och förändra våra liv idag.

Beskrivning

Bibeln är en bästsäljare, men en del har kanske svårt att förstå varför det är så. För många icke-kristna kan det verka som att Bibeln är mer av ett hinder än en hjälp. Under den här samlingen pratar vi om varför Bibeln är så viktig i vår relation med Gud. Vi visar varför Bibeln är mer än en gammal bok som inte är relevant för unga idag.

Material till samlingen

 • Chips
 • cornflakes
 • skålar
 • sax
 • bilaga bibelord
 • stora papper
 • tuschpennor
 • bibelverser
 • pennor
 • post-it lappar
 • skålar
 • något föremål som tex. en träslev/kartonger
 • alliminiumfolie
 • Tejp
 • sax
 • pennor
 • saker att dekorera med
 • Laptop med internetuppkoppling och projektor med högtalare
 • Papper och penna
 • Bärbar dator med Internet
 • Projektor
 • Högtalare

Samlingens moduler

Bibel-kodord

Lek
10 mins

Förberedelser: Göm karameller under ett bord i något av hörnen av rummet innan barnen anländer. Se till att de är väl gömda.

Aktivitet

 • Dela in barnen i lag med 4–5 personer.
 • Ge varje lag en Bibel.
 • Förklara att ni kommer att köra en Bibel-skattjakt.
 • Berätta att det finns karameller gömda någonstans i rummet och att det enda sättet att hitta dem är att använda sig av de ledtrådar som du kommer att ge dem.
 • Ledtrådarna består av bibelverser, och i varje bibelvers finns det ett ord som ska användas i den mening som slutligen leder dem till skatten (karamellerna). 
 • Beroende på hur svårt du vill att detta ska vara kan du ge ledtrådar till vilket ord i versen de ska använda. 
 • Det vinnande laget måste skriva ned meningen korrekt och ge det till dig innan de får börja söka.

Den rätta meningen lyder: “Du bör söka under ett bord”. 

Bibelverser 

Svenska Folkbibeln

 • Psalm 130: 3 ord 2
 • 1 Mosebok 20:9 ord 44 
 • 1 Samuelsboken 24:3 ord 16
 • Mika 4:4 ord 6 
 • Apostlagärningarna 7:6 ord 13 
 • 2 Mosebok 25:23 ord 6

Levande Bibeln

 • Psalm 130: 3 ord 2 
 • 1 Mosebok 4:7 ord 11
 • 1 Samuelsboken 24:3 ord 14
 • 1 Mosebok 1:28 ord 14 
 • Apostlagärningarna 7:6 ord 12
 • 2 Mosebok 25:23 ord 4

 

Till ledaren: Om du använder dig av en annan bibelöversättning än den ovan bör du kontrollera verserna och orden i förväg.
 
Säg
Ni har kanske redan listat ut att dagens tema är Bibeln. Vi kommer att prata om olika åsikter om Bibeln och huruvida den är aktuell för oss idag eller inte.

 

Modul material
Biblar
Papper och penna
karameller

Hämta mig

Lek
10 mins

Till ledaren: Försäkra dig om att de biblar du delar ut är av samma bibelöversättning så att barnen letar samma saker.
 
Lek

 • Dela in barnen i mindre lag och ge varje lag en bibel.
 • Läs sedan bibelverserna nedan ett i taget.
 • Lagen ska slå upp bibelstället så snabbt de kan, hitta det föremål som versen talar om, hämta det och ge det till dig.
 • Det lag som är först med detta vinner en poäng.
 • Kör så många bibelverser som ni har tid och lust med.

Bibelverser 

 1. Matteus 16:19 (nycklar)
 2. Matteus 26:27 (kopp/bägare)
 3. Efesierbrevet 6:14 (bälte)
 4. Johannes 1:26 (vatten)
 5. Lukas 20:24 (mynt)
 6. 2 Mosebok 3:5 (skor)
 7. Psaltaren 56:9 (bok) 
 8. Lukas 12:7 (hårstrå) 
 9. Ordspråksboken 11:28 (pengar eller löv)
 10. Johannes 6:34 (bröd)
Modul material
Biblar

Bibelsnack

Diskussion
6 mins

Fråga

 1. Vilken bok skulle du välja att sätta på topplistan för bästsäljare?
 2. Varför tror du att Bibeln är en bästsäljare?
 3. Vad tycker du om Bibeln?

Tråkig?

Diskussion
12 mins

Säg
Vi människor tycker om berättelser. Vi tycker om att titta på kärleksdraman eller rysare på TV och kan ofta inte vänta tills vi får reda på hur det går för vår favoritkaraktär. Vi älskar berättelser eftersom de är underhållande och de får oss att känna oss delaktiga. Bibeln sägs ibland vara tråkig men den är egentligen full av spännande berättelser. En del är skrivna som poesi, en del som brev och andra som berättelser. Det finns de som handlar om krig (som berättelsen om Gideon) eller romantiska situationer (Hosea och Jakob) och till och med en otrolig berättelse om en man som blev svald av en fisk!

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper.
 • Låt sedan varje grupp dramatisera en känd berättelse (från en film eller bok).
 • Ge dem ca: 1 min att utföra detta.
 • Låt varje grupp visa upp sitt drama.
 • Låt sedan de andra grupperna berätta vad de tyckte om berättelsen.
   

Fråga
Vad är det som gör en berättelse bra eller dålig?

Vad innehåller den?

Diskussion
6 mins

Aktivitet

 • Ge barnen papper och pennor.
 • Läs frågorna och låt barnen skriva ja eller nej om de tror att Bibeln handlar om detta.
 • Tanken är att få dem att fundera på vad Bibeln faktiskt handlar om.

 
Fråga
Vilka av följande ämnen tror du Bibeln handlar om?:

 • Kärlek
 • Meningen med livet
 • Döden
 • Relationer
 • Sex
 • Naturen
 • Auktoritet
 • Leva ett rikt liv
 • Godhet
 • Identitet
 • Depression
 • Familjen
 • De fattiga
 • Pengar

 
Säg
Svaret på detta är att den handlar om allt detta. Gud är intresserad i varje område av våra liv och Bibeln är Guds sätt att tala till oss. Därför kommer det inte som någon överraskning att han vill att vi ska veta hur han tänker om alla dessa saker. Bibeln är en bok som talar om helheten av människans existens, dess upp- och nedgångar, svårigheter och glädjeämnen.

 

Modul material
Papper och penna

Allt annat än irrelevant

Videoklipp
6 mins

Videoklipp
Titta på följande youtubeklipp:https://www.youtube.com/watch?v=5prqYomNJSc (A Camera Filmed a Tree for a Year—Here's What It Saw | National Geographic)
 
Säg 
Träd lever länge. En del träd är tusentals år gamla och har varit med om mycket i sina liv. På samma sätt har Bibeln överlevt i tusentals år och varit med om mycket (från Romarrikets fall till att elektriciteten uppfanns, från Gustav Wasa till internet och iphones!). Många böcker försvinner efter ett tag eller blir omoderna, men Bibeln har överlevt, Den har varit och fortsätter att vara viktig för människor från alla kulturer och samhällsklasser. Ibland blandar vi ihop orden "gammal" och "irrelevant" - Bibeln är allt annat än irrelevant!

Modul material
Laptop med internetuppkoppling och projektor med högtalare

Vad tror du?

Tänkvärt
12 mins

Fråga

 1. Tror du att de historiska personerna Julius Cesar och Archimedes verkligen har funnits?
 2. Hur kan du vara säker på att de har existerat när de levde för så länge sedan?

Säg
Vi tror förmodligen alla att dessa historiska personer verkligen har funnits, men varför är det så att en del inte tror att Bibeln är sann bara för att den skrevs för så länge sedan?
 
Fråga
Vad skulle du lita mer på: en berättelse som hände för 5000 år sedan eller en berättelse om något som hände för en vecka sedan som du hörde av någon som var med när det hände?
 
Säg
Vi litar ofta mer på något om personen som berättar faktiskt varit med när det hände. När det gäller Bibeln är det faktiskt så att även om den skrevs för väldigt länge sedan så var många av dem som skrev den faktiskt där när det hände. De var ögonvittnen. Så är det inte alltid med all historisk fakta som vi tror på. Det finns många historiska dokument som visar att personer i Bibeln funnits och att krig och andra händelser verkligen har hänt. Bibeln räknas därför som ett väldigt trovärdigt dokument och det finns god anledning att lita på att den är sann! 

Fråga

 1. Tror du att Bibeln är sann?
 2. Varför/varför inte?

Förvandlad

Aktivitet
0 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper och ge varje grupp ett föremål som tex. en träslev eller en kartong.
 • Ställ sedan fram annat material som de kan använda sig av som tex. alliminiumfolie, tejp, papper, och sax. 
 • Be dem att på 5 minuter försöka förvandla sitt föremål till något helt annat tex. till en raket, en robot, en golf-klubba eller vad helst de vill.
 • Låt sedan grupperna visa upp sina skapelser för varandra.

Alternativ
Titta på följande videoklipp://www.youtube.com/watch?v=f8MTG_y7wUQ (Att förvandla en vattenmelon till ett konstverk.)
 
Säg
Det är det här som Bibeln gör: den förvandlar människors liv överallt i världen. Den är Guds ord till oss och visar oss Guds kärlek och Jesu offer. Den här boken (håll upp en Bibel) ger helande till de sjuka, hopp till den modlöse, och klarhet till den som känner sig osäker. Det finns ingen annan bok som har förvandlat liv som Bibeln!

Modul material
något föremål som tex. en träslev/kartonger
alliminiumfolie
Tejp
sax
pennor
saker att dekorera med

Bibeln och jag

Tänkvärt
5 mins

Tanke

 • Ge varje deltagare en post-it lapp och en penna.
 • Be barnen besvara följande fråga på sin post-it lapp: Om Bibeln bara kunde ge svar på en fråga, vilken fråga skulle det då vara?
 • Låt dem sedan vika ihop sina lappar och lägga dem i en skål.
 • Ta en stund och be för dessa frågor.
 • Be att barnen ska finna svaret på sina frågor när de läser Bibeln.

Till ledaren: Om du vill (och det är okej med barnen) kan du läsa vad barnen skrivit och hjälpa dem hitta ett bibelställe som kanske kan ge svar på deras fråga. Ett annat alternativ är att samla ihop lapparna och förbereda bibelställen till den kommande samlingen.

Modul material
pennor
post-it lappar
skålar

Kom igång

Sammanfattning
5 mins

Sammanfattning
Utmana barnen att läsa ett stycke från Bibeln under den kommande veckan. De kan också välja att lyssna på Bibeln som ljudbok, läsa från levande Bibeln eller ladda ned Bibel-appen på sin mobil etc. Du har som ledare kanske en speciell bibelbok som du vill att gruppen ska läsa, annars är vårt förslag att ni börjar med Markusevangeliet.

Hemuppgift: Ge dem i uppdrag att slå upp och läsa Efesierbrevet 2:10 tills nästa samling.

Bibeln i ett nötskal

Videoklipp
6 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp om Bibeln tillsammans https://www.youtube.com/watch?v=KVPLZDw7lww (Bibeln)

Modul material
Bärbar dator med Internet
Projektor
Högtalare

Ord i mat

Lek
6 mins

Förberedelser:
Skriv ut ett exemplar av bilagan ”Bibelord” till varje grupp.

Aktivitet

 • Dela upp barnen i grupper och ge ett exemplar av bibelorden till varje grupp.
 • Låt barnen titta på bibelorden en stund och ge sedan varje grupp en sax och två skålar. Låt barnen klippa isär bibelorden till enskilda ord, blanda om dem och dela upp orden i två olika skålar. 
 • Lägg sedan chips över de uppklippta bibelorden i ena skålen och cornflakes i den andra skålen. 
 • När alla grupper är klara och har chips och cornflakes i sina skålar kan tävlingen börja. 
 • Den grupp som först har ätit upp alla chips och cornflakes samt pusslat ihop bibelorden på ett korrekt sätt vinner. 
Modul material
Chips
cornflakes
skålar
sax
bilaga bibelord

Bibelstafett

Lek
7 mins

Förberedelser:
Sätt upp ett stort papper för varje lag på andra sidan rummet och lägg en tuschpenna vid varje papper. Skriv ut ett bibelord till varje lag.

Lek

 • Dela upp barnen i två eller fler lag beroende på hur många barn som deltar.
 • Ge varje lag en bibelvers som de ska komma ihåg. (Ge olika verser till olika lag men de ska ha lika många ord i varje vers). 
 • Ge lagen 1 min att memorera bibelversen och komma överens om hur de ska komma ihåg den. Förklara att de ska samarbeta som ett lag med detta. Efter en minut tar du tillbaka bibelversen. 
 • Lagens uppgift är att skriva ner bibelversen på pappret på andra sidan rummet. Endast en person får springa och skriva åt gång och endast skriva ett ord vid varje tillfälle.
 • Låt lagen ställa sig på var sitt led och på din signal får person 1 springa till andra sidan rummet och skriver ner det första ordet i versen på pappret och sedan springa tillbaka till sitt lag och skickar iväg nästa person. 
 • Fortsätt tills något lag har skrivit ner hela versen korrekt. Det laget vinner.
 • För att göra tävlingen lite intressantare kan du lägga till en enklare hinderbana som de ska ta igenom på vägen till pappret. 

 
Förslag på bibelverser du kan använda (modifierade till 10 ord):
Hata det som är orätt. Stå på det godas sida. 
Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. 
Du är livets källa. Vårt ljus kommer från ditt ljus. 
Tro på Jesus så blir du och din familj frälst. 
Dina ord är som en lykta, som lyser upp stigen.

Fråga:
Vad betyder de olika verserna som vi har skrivit ner?

Modul material
stora papper
tuschpennor
bibelverser