pusselbit

Evangeliet 2: Meningen med livet

Detta är den andra och sista samlingen med temat "Evangeliet". I den här samlingen fokuserar vi på vad livets verkliga syfte är. Vi vill visa att Jesus lovade att ge oss ett liv i överflöd och att Jesus är vägen till att lära känna Gud.

Samlingens längd: 59 min

Mål

 • Att samtal med barnen om meningen med livet.
 • Att visa på att Gud har ett verkligt syfte med våra liv.

Beskrivning

Detta är den andra och sista samlingen med temat "Evangeliet". I den här samlingen fokuserar vi på vad livets verkliga syfte är. Vi vill visa att Jesus lovade att ge oss ett liv i överflöd och att Jesus är vägen till att lära känna Gud.

Material till samlingen

 • Munkar
 • play-doh
 • engångsblöjor
 • chokladmousse
 • russin
 • kolasås
 • våtservetter
 • dator
 • Wifi
 • Projektor
 • Högtalare
 • papper
 • pennor
 • Bokstäverna A
 • B och C skrivna stort på A4
 • Munkar med hål
 • Snöre
 • käpp
 • Jordnötsringar
 • Sugrör

Samlingens moduler

Objektgåtan

Intro
6 mins

Förberedelser: Skriv ut några kopior av den bifogade filen " Vad används jag till?".

Aktivitet

 • Ge ut kopiorna av bilagan när barnen anländer.
 • Utmana barnen att gissa vad varje sak används till.
 • Förklara att dessa saker också har något gemensamt. Se om någon kan gissa vad det är.
 • Svaret är att alla objekt härmar en fågels ljud

A - Stare
B - Gråsparv
C - Audubon

Fråga

 1. Vad är vi skapta till?
 2. Vad är vårt syfte i livet?
Modul material
Bifogad fil

Pappersflygplan

5 mins

Förberedelser: Skriv ut informationen (pålysningar) för den kommande veckan på använda papper.

Information

 • Ge varje barn använda papper.
 • Be dem att göra ett pappersflygplan och kasta runt det i rummet.
 • Låt alla ledare vara med i leken.
 • Efter några minuter ber du alla att sluta.
 • De ska nu öppna det flygplan som ligger närmast dem.
 • Den som hittar det flygplan med information för veckan får läsa upp det för hela gruppen.
 • Be barnen hjälpa till med att samla ihop flygplanen.

Säg
Många människor skulle bara slänga bort använt papper eller lämna det till återvinningen. Men även använt papper kan användas till något!
Du kanske tror att just du inte är till mycket nytta, men det är fantastiskt vad vi kan göra när Gud får använda oss. Vi kommer att prata mer om detta senare i samlingen.

Modul material
Information skrivet på papper
Använt papper

Ringtävling

Lek
6 mins

Mål: Att plocka upp så många jordnötsringar som möjligt. (Om du inte har jordnötsringar kan du använda något annat som är ringformat tex.Cheerios – huvudsaken är att de har ett tillräckligt stort hål för att stoppa in ett sugrör i dem.)

Förberedelser: Plocka fram sugrör och böj dem lätt i ena änden.

Lek

 • Dela in gruppen i två lag och ge ett sugrör till varje deltagare.
 • Be dem sätta sugröret i munnen så att den böjda sidan är längst ut.
 • Be en frivillig från varje lag komma fram och ge dem en påse med jordnötsringar (eller liknande).
 • Be dem trä så många jordnötsringar som möjligt på sina sugrör.
 • De ska nu gå och ställa sig på andra sidan av rummet och hålla sugröret i munnen.
 • ​På din signal ska den första personen i varje lag (med ett sugrör i munnen) springa till andra sidan av rummet och ta en jordnötsring från sin lagkamrat. Denne ska sedan springa tillbaka och tagga sin lagkamrat som är näst.
 • När man förflyttar en jordnötsring måste den gå direkt från ett sugrör till det andra. Spelarna får inte använda sina händer eller ta ut sugröret från sin mun.
 • ​Du kan antingen se vilket lag som först förflyttat alla sina jordnötsringar eller vilket lag som kan förflytta flest jordnötsringar på en viss tid. (Om du väljer det senare ska de frivilliga fylla på med jordnötsringar när de får slut på sitt sugrör.)

Variation

 • Denna lek kan enkelt göras om till en "inför gruppen" lek.
 • Fråga efter två eller tre frivilliga och be dem ställa sig bakom en bänk.
 • Lägg fram en skål med jordnötsringar framför varje person.
 • Ge dem alla ett sugrör och be dem sätta det i munnen.
 • De får en minut på sig att försöka trä upp så många jordnötsringar som möjligt på sitt sugrör.
 • Personen med flest jordnötsringar på sitt sugrör vinner.
 • Som i leken ovan får man inte använda händerna och sugröret måste vara i munnen hela tiden

 

Modul material
Jordnötsringar
Sugrör

Den hängande munken

Lek
5 mins

Mål: Att äta munkar så snabbt som möjligt.

Förberedelse: Köp ett antal munkar (med hål). Förbered ett långt snöre eller en käpp och knyt sedan fast en bit snöre i varje munk. Munkarna ska sedan knytas fast/hängas upp på det långa snöret eller käppen så att de hänger ned cirka 30 cm.

Lek

 • Välj ut lika många frivilliga som du har munkar.
 • Dina hjälpledare håller upp snöret/käppen mellan sig så att munkarna hänger i ögonhöjd framför de deltagande barnen.
 • De frivilliga ställer sig framför var sin munk.
 • Förklara att på din signal ska de äta upp sin munk så snabbt som möjlig, men de får inte använda händerna för att äta munken.
 • För en större utmaning kan de frivilliga ha på sig ögonbindel.
Modul material
Munkar med hål
Snöre
käpp

Uppdragsbeskrivning

Lek
5 mins

Mål: Att matcha rätt uppdragsbeskrivning med rätt företag .

Förberedelser: Markera en vägg som A, en som B och en som C.

Fråga

 • Har du någonsin hört ordet "uppdragsbeskrivning"? 
 • Vad betyder det?

Säg
En uppdragsbeskrivning är en mening eller stycke som berättar vad en människa eller grupp av människor vill uppnå. Det berättar vad deras syfte är.

Lek

 • Utmana barnen att gissa vilken företag/organisation som har vilken uppdragsbeskrivning.
 • Förklara att ena väggen i rummet betyder svar "A", den andra svar "B" och den tredje svar "C".
 • Läs upp den första uppdragsbeskrivningen och de tre möjliga svaren.
 • Låt alla gå till den vägg de tror representerar det rätta svaret.
 • När alla har valt en vägg läser du upp det rätta svaret. (Det står inom parentesen).
 • Fortsätt på liknande sätt för varje beskrivning.
 • En alternativ variant är att barnen är ute ur lek om de svarar fel.

Uppdragsbeskrivningar:

1. "För att inspirera och vårda den mänskliga andan - en person, en kopp och en stadsdel i taget"

A) Starbucks B) Costa C) Gevalia  (Rätt svar: A)

2. "Att skapa en bättre vardag för många människor"

A) Telia B) Volvo C) IKEA  (Rätt svar: C)

3. "Att vara våra kunders favoritplats och favoritsätt att äta och dricka."

A) Subway B) McDonalds C) Pizza Hut  (Rätt svar: B)

4. "Vi tror att vi är på jordens yta för att göra bra produkter. Vi arbetar ständigt med fokus på innovation. Vi tror på det enkla, inte det komplexa. "

A) Apple B) Hewlett Packard C) Sony  (Rätt svar: A)

5. "Alla ska ha råd att flyga."

A) SAS B) Norwegian C) EasyJet  (Rätt svar: B)

6. "Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa."

A) Swedbank B) Nordea C) Växthuset  (Rätt svar: A) 

 

 

Modul material
Bokstäverna A
B och C skrivna stort på A4
CORE

Din uppdragsbeskrivning

Diskussion
6 mins

Mål: Att få barnen att reflektera över vad syftet med deras liv är.

Att samtala om:

 • Om du har en stor grupp kan det vara bra att dela in barnen i mindre grupper för den här diskusionen.
 • Uppmuntra barnen att fundera över vad som skulle stå i deras uppdragsbeskrivning. Vad är syftet med deras liv?
 • Ställ fram papper och pennor så att de kan skriva ner sina idéer om de vill.
 • Låt barnen vara fria att skriva ner djupa eller skämtsamma tankar.
 • Välj sedan ut en idé eller tanke som gruppen kan samtala lite djupare om.
 • Vad är positivt eller negativt med denna idé? Vad säger det här uttalandet om deras syfte i världen

 

Modul material
papper
pennor

Goda blöjor

Lek
6 mins

Förberedelser: Fyll två eller tre engångsblöjor med chokladmousse. För mer effekt kan du lägga till några russin och kolasås. 

Till ledaren: JA, den här leken är äcklig. Men den är jättekul!

Lek

 • Be 2-3 frivilliga att komma fram. Förklara att denna lek är endast för de som klarar av de tuffaste utmaningarna. 
 • Visa upp innehållet i en av blöjorna för gruppen.
 • Om gruppen känner någon som just fått ett barn kan du tala om att du fått blöjorna från den mamman tidigare den dagen. Innehållet är därför fräscht och fint:-).
 • Gör allt du kan för att få barnen att reagera över hur äckligt det är.
 • Utmana deltagarna att äta upp innehållet så snabbt som möjligt.
 • Den som först har ätit upp all chokladmousse vinner!
 • Dela ut våtservetter till dem som deltagit för att torka bort all mousse från sina ansikten.
Modul material
engångsblöjor
chokladmousse
russin
kolasås
våtservetter

Fabriken

Videoklipp
5 mins

Visa
Visa följande videoklipp: https://youtu.be/SEPPKcuqJAE
(The Alpha Factory Viral)
Detta är en kort, talande och roligt klipp som använts som reklam för en Alfakurs. Det som är viktigt för oss i detta videoklipp är att den lyfter fram frågan: "Finns det mer till livet än detta?"
 
Samtala

 • Vad tycker du meningen med livet är?
 • Varför är vi här på jorden?
 • Vad är vårt syfte?
   
Modul material
dator
Wifi
Projektor
Högtalare
CORE

Vårt gudsformade hål

Tänkvärt
4 mins

Mål: Att förmedla att Gud ger vårt liv mening och syfte.

Säg
På ett sätt är vi som munkar. (Visa en munk med ett hål – eller eventuellt en jordnötsring.) Alla har vi ett gudsformat hål inom sig. Det betyder att vi är skapade för till att lära känna Gud och tills vi gör det kommer det att kännas som om något stort saknas inom oss. Vi kan försöka fylla det hålet med allt möjligt - pengar, relationer, karriär, köpa fler och fler saker eller försöka ha så roligt vi kan - men inget av dessa saker kommer någonsin fylla det hål vi har inom oss. Inget av detta kommer att ge vårt liv mening. Jesus erbjuder oss någonting mer. Bibeln säger att Jesus vill ge oss ett liv med mening, ett överflödande liv.  Om vi följer Jesus kan vi lära känna Gud. Vi kan ha ett bra och tillfredställande liv som ingen annan kan ge oss. Syftet med våra liv är att lära känna Gud och Jesus är vägen till detta.

CORE

Guds plan

Tänkvärt
6 mins

Mål: Att visa barnen att Gud har en plan för oss.

Förberedelser: Be en av dina hjälpledare att hjälpa dig med den här aktiviteten.

Aktivitet

 • Ge varje barn en bit play-doh eller trolldeg.
 • Ge dem en minut att forma en modell av världen/jordklotet.

Fråga

 • Vad finns det för fel i den värld?
 • Kan du tänka på några områden eller saker där världen gått snett? (föroreningar, kriminalitet, krig, svält, sjukdomar....)

Säg
Gud skapade världen till att vara något underbart och vackert, men det är uppenbart att det finns många stora problem med världen idag. Våra egna felaktiga beslut, andra människors dåliga beslut och all ondska som finns i världen har gjort att världen idag inte är som Gud hade tänkt det. (När du berättar om detta kan du ta ett av barnens modeller och krossa den. Ge den sedan vidare till en av dina hjälpledare som formar den till ett jordklot igen och ger tillbaka den. Alternativt kan du krossa din egen modell om du är rädd att barnet kan bli ledsen över att du förstörde dennes modell). Men det här är inte slutet på berättelsen. I Bibeln lovar Gud att han till sist ska göra allting nytt. Han kommer att återskapa jorden till hur den ska vara. Han har faktiskt redan börjat göra något åt saken. Gud arbetar redan i och genom människor som känner honom så att fler och fler ska få ett nytt liv genom Jesus. Det bästa med detta är att just du kan vara med! Gud bjuder in oss i sin plan att göra världen och människor hela igen!

 

Modul material
play-doh
CORE

En fikabön

Sammanfattning
4 mins

Mål: Att be att Gud ska fylla oss.

Aktivitet

 • Lägg ett fat med munkar (donuts) på en central plats i rummet.
 • Be alla att sitta tysta en stund och fundera på det ni har pratat om under denna samling.
 • Påminn dem om att vi alla har ett hål (tomrum) inom oss. 
 • Jesus kan fylla detta hål (tomrum) och hjälpa oss lära känna Gud. Detta är det största och bästa syftet med livet. 
 • Låt barnen ta en munk och uppmuntra dem att tänka på att Jesus vill fylla deras tomrum. Be dem äta munken i tystnad och uppmuntra dem att be Jesus ge dem det fulla liv som han har lovat. 
 • Om de inte är redo att be Jesus om detta kan de istället tyst be att Jesus hjälper dem att förstå mer om vem han är. 
 • Om det skulle passa kan du avrunda med en bön där du tackar Jesus för att han har gett sitt liv för oss. Bed att Jesus ska hjälpa alla att lära känna Gud mer. ​
Modul material
Munkar

Liv i överflöd

Sammanfattning
1 mins

Mål: Att avsluta samlingen med att påminna barnen om de viktigaste punkterna i dagens tema.

Säg
Gud har skapat var och en av oss för att umgås med honom. Det är det som är den största meningen med våra liv. Vi kan bara göra detta genom att följa Jesus. Han ger oss liv och liv i överflöd; ett liv som är fyllt av hans godhet och som ger oss tillfredställelse. Jesus tvingar oss naturligtvis inte att komma till honom, vi kan själva välja om vi vill lära känna honom eller inte.