Sorry

Förlåtelse - Släpp det

Förlåtelse är mer än att med sammanbitna läppar säga “Jag förlåter dig”. I den här samlingen funderar vi på vad förlåtelse verkligen innebär och hur det hjälper oss att släppa de saker som tynger ned oss och orsakar oss smärta och bitterhet. Vi pratar om varför förlåtelse är viktigt och om varför oförlåtelse är så negativt. Jesus är det bästa exemplet vi har när det gäller förlåtelse - han förlät oss våra synder när vi ännu var syndare!

Samlingens längd: 98 min

Mål

 • Att samtala om vad förlåtelse är.
 • Att fundera på varför förlåtelse är så viktigt för att må bra.
 • Att lära oss mer om hur Jesus förlät och hur det kan hjälpa oss idag. 

Beskrivning

Förlåtelse är mer än att med sammanbitna läppar säga “Jag förlåter dig”. I den här samlingen funderar vi på vad förlåtelse verkligen innebär och hur det hjälper oss att släppa de saker som tynger ned oss och orsakar oss smärta och bitterhet. Vi pratar om varför förlåtelse är viktigt och om varför oförlåtelse är så negativt. Jesus är det bästa exemplet vi har när det gäller förlåtelse - han förlät oss våra synder när vi ännu var syndare!

Material till samlingen

 • 2 skålar
 • vatten
 • vinäger
 • Handskar
 • kopparmynt
 • salt
 • internet
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • pennor och papper
 • tuschpennor
 • Biblar
 • brickor
 • Kartong
 • Sugrör
 • Tejp
 • saxar
 • spelkulor
 • ögonbindlar
 • Bilagan Förlåter du mig?
 • pennor
 • Bilagan Hitta meningen
 • Snöre
 • byggklossar eller tomburkar

Samlingens moduler

Stolboll

Lek
10 mins

Förberedelser: Se till att du har tillräckligt med stolar för alla i gruppen.
 
Lek

 • Dela in barnen i två lag.
 • Ställ fram stolar till varje lagmedlem i en rad vid rummets kortsidor.  (Lagen på var sin sida av rummet.)
 • En person från varje lag får ställa sig up på en av stolarna.
 • Denne ska fånga bollen när någon av lagkamraterna kastar den.
 • De övriga i laget spelar en basketmatch, men istället för att kasta bollen i basketkorgen ska de kasta den till personen på stolen.  
 • När någon i laget lyckas med detta får denne också ställa sig på stolarna.
 • Spelet är slut när ett lag lyckats få alla sina spelare upp på stolarna.

 
Till ledaren: Den här leken fungerar bäst i ett stort rum eller gymnastiksal. Bestäm vilken sorts boll som fungerar bäst för din grupp - en mjukare variant kan vara att föredra.

Modul material
Boll
en stol till varje deltagare

Tagen

Lek
5 mins

Lek

 • Den här leken påminner om leken Tafatt, men istället för att bara en person jagar åt gången kommer alla att jaga alla.
 • När man blir tagen måste man hålla sin hand på det ställe man blev tagen ungefär som ett plåster.
 • När man blir tagen igen måste man använda sin andra hand till att markera det nya stället.
 • Om man blir tagen tre gånger måste man “åka” till sjukhuset (bestäm en plats som symboliserar sjukhuset).
 • I sjukhuset måste man göra 10 jumping-jacks för att bli frisk igen.
 • Låt leken pågå i ca:5 minuter.

Säg
Det är svårare och svårare att vara med i leken ju mer skadad man blir eller hur? Till slut måste man åka till sjukhuset och se till att man får sina skador omhändertagna. 

Spänt läge

Tänkvärt
8 mins

Aktivitet

 • Be tre frivillig komma fram och låt en av dem bygga ett torn av byggklossar/tomburkar.
 • Fråga sedan de övriga barnen om de kan räkna upp några saker som andra gör mot oss som får oss att känna oss bittra, arga eller sura.
 • Håll upp en bit snöre (ca 50 cm långt) och förklara att snöret representerar något dumt någon gjort mot oss.
 • Knyt fast den ena änden av snöret runt frivillig A´s handled (den som byggde tornet) och den andra ändan i frivillig B´s handled.
 • Be sedan frivillig A att bygga upp tornet igen men säg till frivillig B att dra lite i snöret då och då så att det blir svårt att bygga.
 • Låt barnen räkna upp ytterligare saker som kan göra oss arga och upprepa processen igen med frivillig C (knyt ett snöre i frivillig A´s andra handled och fäst den i frivillig C´s handled osv.)
 • Låt frivillig A försöka bygga tornet igen nu med snören fastknutna till bägge handleder.

Säg
Vi kan inte alltid kontrollera vad andra människor gör mot oss. Ibland kommer de att göra något som gör oss ledsna eller besvikna. Om vi inte gör något åt den smärta vi känner kan den börja äta sig fast i oss och kontrollera vad vi gör och känner precis som snöret gjorde när vi byggde tornet. Be nu frivillig A bygga upp tornet igen medan du klipper av snörena som håller fast hans/hennes händer. Förklara att när vi väljer att förlåta någon så har det som hänt inte längre någon makt över oss precis som de avklippta snörena inte längre påverkar hur personen bygger. 
 
Samtala om

 1. Var det lättare eller svårare att bygga när man var fastknuten med någon?
 2. Hur påverkade det förmågan att bygga?
 3. Hur tror du att det här relaterar till förlåtelse?  

Säg
Många låter oförlåtelse förstöra deras liv genom att låta sig själva bli “fastbundna” av det som hänt. Ilska, bitterhet och oförlåtelse kommer att fortsätta att göra dig illa tills du väljer att förlåta. Det är när vi förlåter som vi sätter oss själva fria.

Modul material
Snöre
byggklossar eller tomburkar

Hitta meningen

Lek
5 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan “Hitta meningen” i lika många exemplar som du planerar att ha grupper plus en till dig själv. Klipp ut de olika orden och blanda dem ordentligt. 
 
Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med max 5 personer i varje.
 • Dela ut en hög med kort till varje grupp. (Det är viktigt att orden inte ligger i ordning, blanda väl innan du delar ut dem.)
 • Låt grupperna lägga ut sina lappar på golvet och försöka lista ut hur meningen ska lyda.
 • Tipsa dem att det handlar om förlåtelse!

Ordspråk:”Att förlåta är att sätta en fånge fri och upptäcka att den fången var du själv.” Louis B. Smedes 
 
Samtala om
Sätt upp hela ordspråket (din kopia) på en vägg och fundera tillsammans med barnen på vad detta ordspråk betyder.

Modul material
Bilagan Hitta meningen

Inköpslistan

Tänkvärt
8 mins

Lek

 • Det här är en minneslek där en person säger “ Jag gick till affären och köpte…” och sedan väljer tex. ägg.
 • Näste person måste upprepa meningen och lägga till ytterligare en sak. (Jag gick till affären och köpte ägg och socker…)
 • Målet är att memorera den allt längre listan av saker som köps på affären.
 • Fortsätt tills alla fått försöka eller någon gör för många misstag.

Samtala om
Du har kanske hört någon säga “glömt och förlåtet” men är det verkligen samma sak? Är det lättare att förlåta eller att glömma när någon gjort oss något? Är det bra att förlåta och glömma?
 
Säg
Det är viktigt att förlåta. Det ger oss möjlighet att gå vidare, lämna den smärta som vi känner och inte hålla oss fast vid bitterhet och frustration. Men det är inte samma sak som att glömma något som vi kanske gjorde med shoppinglistan nyss. Om vi bara försöker glömma det som hänt är det inte säkert att vi tar itu med de känslor vi har. Detta kanske påverkar oss senare i livet. Ibland kan det vara bra att inte glömma att vi förlåtit någon eftersom det kanske hjälper oss att veta hur vi ska göra nästa gång vi blir sårade av någon.

Som nytt

Aktivitet
7 mins

Förberedelser: Sätt fram två skålar och fyll den ena med vatten. I den andra häller du 1/2 dl ättiksvinäger och en tesked salt. 
 
Säg
Livet är en lång resa där vad som helst kan hända på vägen. Detta påverkar vilka vi är som personer. Vi kan bli bittra och arga när vi blir sårade av andra människor. Vi tycker kanske att det är svårt att förlåta ibland när vi blir riktigt sårade. De här mynten som ni har i era händer har också gått igenom en massa saker. De är gamla och har blivit smutsiga av allt de varit med om.
 
Aktivitet

 • Ge varje deltagare ett kopparmynt.
 • Låt barnen lägga ned sina mynt i ättiksblandningen.
 • Låt det verka någon minut och lyft sedan upp mynten ur skålen och skölj av dem i skålen med rent vatten.

 
Säg 
Förlåtelse handlar om frihet och liv. När vi vägrar förlåta tillåter vi de saker som skadat oss att fortsätta att göra det för alltid. Att förlåta någon innebär inte att den andre personen kommer undan med det den gjort utan att vi tillåter oss själva vara fria igen som vi var innan det hände. (Bibeln säger att alla kommer att få stå till svars för vad de gjort en dag.) Det är inte helt lätt att förlåta någon - de här mynten var tvugnna att ligga i blöt i en stark lösning innan de kunde bli förändrade. Men när du är på andra sidan kommer du att känna dig som en ny människa igen - precis som de här mynten nu är skinande och som nya igen!

Modul material
2 skålar
vatten
vinäger
Handskar
kopparmynt
salt

Förlåter du mig?

Diskussion
10 mins

Förberedelser: Fundera igenom vad du kan använda för att sätta upp en enkel hinderbana i rummet (två personer ska tävla samtidigt). Plocka även ihop ett antal saker (detta kan vara vad som helst som du har tillgängligt tex. en hatt, en häftapparat, en halsduk etc.) som du lägger i en korg eller låda.

Aktivitet

 • Dela in barnen i två lag och ge dem en kopia av bilagan "Hur mycket klarar du?" samt en penna.
 • Låt dem läsa och diskutera frågorna i gruppen.
 • Be dem besvara frågorna på pappret genom att skriva Ja eller Nej efter varje fråga.
 • Förbered en enkel hinderbana medan barnen svarar på frågorna (några bord eller stolar räcker).
 • Låt sedan en frivillig från varje lag komma fram för att tävla i hinderbanan.
 • Förklara hur de ska ta sig genom banan.
 • Varje gång personen kommer tillbaka till start läser laget upp en fråga från formuläret och beroende på om laget svarat ja eller nej får personen plocka upp eller lägga tillbaka något från lådan med saker som du ställt fram (en hatt, , en boll, en häftapparat, en visp etc.).
 • Låt de båda lagen tävla mot varandra för at se vem som lyckas ta sig igenom alla frågor bärande de saker de plockat upp och först ta sig i mål.

 
Säg
Precis som det blev svårare att vinna loppet om man var tvungen att bära på en massa saker kommer ilska och bitterhet att påverka kvalitén av våra liv. När vi är arga på någon och vill hämnas på denne är vi arga och stressade. Då tillverkar våra kroppar ett ämne som heter kortisol. Kortisol är bra när vi befinner oss i en farlig situation och snabbt behöver komma i säkerhet. Men det är däremot väldigt dåligt för oss att ha kortisol i kroppen under en längre tid (vilket kan hända när vi bär på oförlåtelse). Detta kan ge kroniska besvär som inlärningssvårigheter, dåligt minne, viktökning, dåligt immunförsvar, hjärtfel, högt blodtryck och en massa andra saker. Det blir som ett gift i kroppen! När vi väljer att förlåta någon producerar kroppen istället ett hormon som heter oxytocin vilket också kallas kärlekshormonet. Oxytocin ger läkedom till våra kroppar och är bra för oss. 

Gud har inte skapat oss för att vi konstant ska vara stressade. Han vill att vi ska känna frid och han har visat oss att förlåtelse kan hjälpa oss hitta den friden.
 
Frågor
Skulle du förlåta någon om de…

 1. Tog din penna
 2. Gjorde illa ditt husdjur av misstag
 3. Lurade dig
 4. Förolämpade din mamma
 5. Drog ett streck i ditt ansikte med en tuschpenna
 6. Spred ett hemskt rykte om dig
 7. Stal pengar från dig
 8. Tagit din flick/pojkvän
 9. Gjorde illa någon i din familj
 10. Eldade upp dina skolböcker
 11. La upp ett argt foto av dig på Facebook
 12. Skrev av din hemläxa
Modul material
Bilagan Förlåter du mig?
pennor

Kullabyrint

Aktivitet
15 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med 3–6 personer.
 • Ge varje grupp en bricka med olika saker (korkar, kartongbitar, tomma toarullar, sugrör, play-doh, etc). Varje grupp behöver dessutom en rulle plastfolie och en sax.
 • Förklara att de har 20 minuter på sig att skapa en kullabyrint på sin bricka. Det ska finnas en plats där kulan startar och ett mål. Kulan ska läggas vid start och sedan ska brickan vickas och vridas  så att kulan rullar i rätt riktning.
 • När alla lagen är klara med sina labyrinter får två frivilliga från varje grupp komma fram och tävla mot varandra.
 • Låt sedan de frivilliga byta labyrinter med ett annat lag, sätta på sig ögonbindel och försöka igen.
 • De övriga i laget får försöka hjälpa sin representant genom att tala om för dem hur de ska göra.
 • Fortsätt tills ni har en vinnare.

Säg
Förlåtelse handlar inte bara om att säga “jag förlåter dig”. Det handlar om att känna ilska, smärta och sorg. Det handlar om att acceptera och inte gömma undan dessa känslor. Vi behöver få ge uttryck för våra känslor annars finns det risk att de fortsätter att finnas inom oss och göra oss illa. Om möjligt kan du tala om för personen som gjort dig illa hur du känner. Det kan också hjälpa att ha någon att prata med om allt detta precis som det hjälpte att ha någon som kunde prata med oss när vi försökte ta oss igenom labyrinten med ögonbindel på.

Modul material
brickor
Kartong
Sugrör
Tejp
saxar
spelkulor
ögonbindlar

Jesus dog för oss

Tänkvärt
10 mins

Säg
Det är lättare att förlåta om någon först kommer och säger förlåt till oss, men det är inte alltid det händer. Personen i fråga kanske inte ens vet om att de gjort oss ledsna eller så tycker de inte att de har något att be om förlåtelse för. Jesus tog hela världens synder på sig när han dog på korset - det var både en fysisk och psykisk smärta. Han visst hela tiden om vad som skulle hända honom (att han skulle dö för våra synder) men han slutade ändå inte att älska oss människor.
 
Läs
Matteus 26:28 " Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse."

– Jesus talar i bildspråk för att berätta vad han är på väg att göra.
 
Säg 
Jesus bad till och med för andra när han hängde på korset: han bad att Gud skulle förlåta dem. Det var ingen som hade bett honom om förlåtelse först - han betalade priset och förlät oss ändå.
 
Läs
Lukas 23:34 "Men Jesus sade: "Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem."

-Jesus bad Gud förlåta dem.
 
Samtala om

 1. Jesus hade aldrig gjort något fel eller gjort någon illa, men de dödade honom ändå. Hur skulle du ha känt dig om du var Jesus?
 2. Tror du att det skulle ha varit lätt att förlåta allt de gjorde mot honom?
 3. Jesus visade oss hur man förlåter så att vi ska förlåta andra. Varför tror du att Jesus vill att vi ska förlåta varandra?
Modul material
Biblar

Förlåtelse börjar här

Videoklipp
5 mins

Till ledaren: Det kan vara en bra idé att berätta lite kort om hur situationen var i Sydafrika och vad om hände när Nelson Mandela kom till makten. Det kan hjälpa barnen förstå detta videoklipp bättre. 

Videoklipp
Titta på videoklippet från ‘Invictus’: https://youtu.be/ls1t196gpwE  (Vi ber om ursäkt för det lite sämre ljudet). 

Invictus – de oövervinneliga (originaltitel Invictus) är en amerikansk dramafilm om Nelson Mandela från 2009.

Samtala om

 1. Har du någon gång känt som att du velat ge igen på någon som gjort dig något?
 2. Gjorde det situationen bättre eller sämre? 
 3. Vad tror du har en bättre effekt: förlåtelse eller hämnd?
 4. Har du sett förlåtelse fungera i ditt liv någon gång? Isåfall hur?

Säg
Ibland går det inte att lappa ihop en vänskap eller fixa det som blivit söndertrasat. Men hämnd tillför bara ännu mer hat till situationen och hat ännu mer hämnd. Förlåtelse bryter den onda cirkeln så att vi kan bli hela igen och leva i frid med varandra.

Modul material
internet
dator
Projektor
Högtalare

Förlåt någon

Sammanfattning
5 mins

Sammanfattning
Låt barnen sätta sig alldeles tysta i en ring på golvet. Be dem fundera på om de har någon som de borde förlåta. Utmana dem sedan att verkligen försöka förlåta den personen för vad de gjort. Be sedan för barnen att de ska känna frid över sina beslut.
 
Säg
Det är jätteviktigt att förlåta andra. Men om det som hänt är något allvarligt eller något som du tror är mot lagen ska du naturligtvis tala om detta för en vuxen. Gud har inte tänkt att vi ska låta oss utsättas förr brott.

Till ledaren: Prata med din pastor om du är osäker på vilken policy din församling har om någon skulle berätta något konfidentiellt för dig.

Vackra ärr

Aktivitet
10 mins

Säg
Be barnen titta efter om de har ett ärr någonstans på kroppen. Om någon har ett större ärr kan de få berätta hur det gått till när de fick det ärret.  
 
Säg
De flesta av oss har något ärr någonstans. Både på utsidan och på insidan. De på insidan kanske vi har fått när någon sårat oss eller sagt något dumt. Även om vi kanske måste leva med ärren hela våra liv så kan vi genom att förlåta bli fri från den smärta och bitterhet som de gett oss. När vi väljer att förlåta vänder vi ett fult ärr till något vackert, något som gör oss till en bättre, starkare och friare människa.
 
Aktivitet

 • Ställ fram tuschpennor på ett bord.
 • Ge varje deltagare ett papper och be dem rita en medelstor krumelur mitt på pappret som representerar ett ärr.
 • Låt dem sedan byta papper med någon i gruppen och ge dem 5 minuter på sig att förvandla ärret till något vackert genom att använda tuschpennorna på bordet.
 • De kan rita till saker, färglägga, skriva ord eller vad som helst som gör ärret till något vackert istället för något fult.
Modul material
pennor och papper
tuschpennor