Gå till start

Gå till start

För att ge alla en chans att lära känna varandra börjar vi terminen med en lättsam och rolig samling tillsammans. Samlingen innehåller många ice-breakers och spännande lekar vilket underlättar för gruppen att lära känna varandra. Vi talar också om vad en “nystart” innebär och vilka förhoppningar barnen har inför den här terminen.

 

Samlingens längd: 97 min

Mål

Att börja terminen med ett par roliga aktiviteter tillsammans.
Att fundera över vilka nya möjligheter den här terminen ger oss.
Att samtala med barnen om på vilket sätt de skulle vilja växa och utvecklas under terminen som kommer.

Beskrivning

För att ge alla en chans att lära känna varandra börjar vi terminen med en lättsam och rolig samling tillsammans. Samlingen innehåller många ice-breakers och spännande lekar vilket underlättar för gruppen att lära känna varandra. Vi talar också om vad en “nystart” innebär och vilka förhoppningar barnen har inför den här terminen.

 

Material till samlingen

 • musik
 • uppblåsbar badboll
 • svart markeringspenna
 • kuvert
 • Papper och penna
 • aliminiumfolie
 • Tejp
 • Bibel
 • Bibel
 • Bibel. papper
 • penna
 • papper
 • pennor
 • ev.färgpennor
 • plastfolie
 • plastkoner eller stolar
 • Tidtagarur/mobiltelefon
 • ballonger
 • presenning
 • papper
 • pennor
 • nål
 • tandpetare
 • ögonbindlar
 • servetter
 • vispgrädde på flaska

Samlingens moduler

Hitta ägaren

Lek
12 mins

Säg
Det här är första samlingen för den här terminen och vi ska börja med en kort lek för att lära känna varandra lite bättre. 

Lek

 • Be barnen ta av sig båda sina skor.
 • Förklara att de ska lägga en av dem i en hög i mitten av rummet och den andra i något hörn av rummet.
 • När alla gjort detta får de gå till högen i mitten av rummet och välja en sko (dock inte sin egen).
 • Förklara att de nu måste gå runt i rummet och söka efter skons ägare.
 • De får bara ge tillbaka skon efter de har tagit reda på personens namn samt tre fakta om den personen. 
 • När alla är klara får de sätta sig i en cirkel på golvet och berätta vems sko de hade och de tre saker de tagit reda på om den personen.
   

Svara på den!

Lek
4 mins

Förberedelser:  Blås up en badboll med paneler i olika färger. Skriv olika "Lära-känna-varandra" frågor i varje panel. T.ex. Vilken är din favoritfilm? Vad är din favorit hobby? Har du något husdjur? Vad skulle du köpa om du hade 100 000 kronor? Vad skulle du välja m du bara kunde äta chips eller choklad för resten av ditt liv? 

Lek

 • Be barnen ställa sig i en cirkel på golvet.
 • Sätt på musik och börja skicka badbollen medsols.
 • Förklara att de medan musiken spelar måste skicka badbollen vidare.
 • Den som håller i badbollen när musiken tystnar måste svara på en fråga. (De ska svara på den fråga som är vänd mot dem när de fångar bollen).
 • Ni kan antingen köra så länge ni vill eller låta den person som svarat på en fråga sätta sig ned.
Modul material
musik
uppblåsbar badboll
svart markeringspenna

Landminor

Lek
7 mins

Förberedelser: Samla ihop tillräckligt med små bollar för att genomföra leken. (Det går tex. bra med den typ som förekommer i ett bollhav.) Om man inte har bollar kan man använda sig av små sandsäckar eller liknande för att märka ut landminorna.

Lek

 • Märk ut en bana genom att ställa ut stolar på golvet.
 • Banan bör vara ca:1.5–2 meter bred och ha stolar längs båda sidorna.
 • Häll sedan ut några bollar längs banan.
 • Dela in barnen i par och sätt en ögonbindel på den ene i varje par.
 • Målet är att den deltagare som är utan ögonbindel ska guida sin partner genom banan utan att denne vidrör någon av bollarna. 
 • Låt barnen försöka ett par åt gången.
 • Om du vill göra leken mer spännande kan du ta tid och ge dem 5 sekunder i tillägg för varje landmina (boll) de vidrör.

 

Modul material
Små plastbollar
stolar
ögonbindlar

Sötnos

Lek
6 mins

Förberedelser: Ställ fram två skålar och häll upp en påse gummibjörnar i varje. Ställ fram två stolar.

Lek

 • Dela in barnen i två lag.
 • Utse en person från varje lag som får sätta sig på en stol och luta huvudet bakåt.
 • De övriga lagmedlemmarna får en skål med gummibjörnar.
 • Lagen ska försöka placera så många godis-bitar på personens ansikte som möjligt inom en utsatt tid.
 • Räkna sedan vilket lag som lyckats få fast flest godisbitar på sin ledares ansikte (någon kanske kommer på att det går bättre om man först slickar på gummi-björnarna - bestäm i förväg om detta är tillåtet eller inte).
Modul material
2 påsar Haribo gummi-björnar eller liknande
2 skålar
2 stolar

30 sekunder

Lek
6 mins

Aktivitet

 • Den här aktiviteten ger alla en chans att lära känna varandra lite bättre.
 • Be en frivillig komma fram och ställa sig framför gruppen.
 • Förklara att de har 30 sekunder på sig att berätta så mycket som möjligt om sig själv (de ska försöka få med så många fakta om sig själv som möjligt.)
 • Låt en ledare ta tid och en hjälpledare räkna hur många fakta personen får med. 
 • Låt alla som vill försöka.
 • Den som lyckas räkna upp flest fakta om sig själv vinner ett litet pris.
Modul material
Tidtagarur/mobiltelefon
karameller

Utmaningen

Lek
6 mins

Lek

 • Låt barnen sätta sig i en ring.
 • Förklara att de kommer att arbeta i par tillsammans med den person som sitter till höger om dem.
 • Målet med leken är att paren på 10 sekunder ska lösa den uppgift de får.
 • Läs sedan upp uppgift 1 och låt par nummer 1 försöka, sedan uppgift 2 och par nummer 2 etc..
 • Om du har en stor Rock Solid grupp kan ni välja att istället arbeta i grupper av 3–4 personer och utse en hjälpledare för varje grupp.

Säg 

Ni har 10 sekunder på er att:

 1. Räkna till 10 på ett annat språk.
 2. Skapa ett nytt ord och förklara vad det betyder.
 3. Räkna upp 6 olika hundraser.
 4. Säga alfabetet baklänges från bokstaven "H". 
 5. Lägga foten ovanför ditt huvud.
 6. Bokstavera ditt namn med hjälp av din kropp.
 7. Beskriva år 2700
 8. Berätta en tragisk berättelse om en kvinna med en visp.
 9. Komma på ett nytt danssteg och utföra det framför gruppen.
 10. Skapa en ramsa om tomater.

 

Ballongroulette

Lek
7 mins

Förberedelser
Fyll ett par ballonger med grädde innan barnen anländer. Skriv också ett par frågor på papperslappar, tex. Vad ser du fram emot mest det här läsåret? Vad vill du lära dig om på Rock Solid? Vad är bäst med livet just nu? Vad är din favorit doft? Vik sedan papperslapparna och stoppa in dem i varsin ballong. Du kommer att ha några ballonger fyllda med grädde och några med frågor. Knyt fast ballongerna på ett långt snöre så att det ser ut som en klädlina med ballonger på.

Lek

 • Lägg en presenning eller några uppklippta sopsäckar på golvet för att underlätta städningen.
 • Låt två av dina hjälpledare hålla i var sin ände av linan så att ballongerna hänger över presenningen.
 • Be en frivillig komma fram och förse denne med ögonbindel och en tandpetare.
 • Be dina ledare nu flytta sig lite så att den frivillige inte kan gissa var ballongerna är.
 • Utmana sedan den frivillige att sticka hål på en ballong, det kommer antingen att vara en ballong med grädde eller en ballong med en fråga i.
 • Om ballongen innehåller en fråga får den frivillige ta av sig ögonbindeln, läsa upp frågan högt och försöka besvara den.
 • Låt så många som möjligt försöka tills alla frågorna blivit upplästa och besvarade.
Modul material
ballonger
presenning
papper
pennor
nål
tandpetare
ögonbindlar
servetter
vispgrädde på flaska

Plastfolie-ormar

Lek
12 mins

Lek

 • Förbered en hinderbana med hjälp av koner och stolar. (Gör den inte för lång.)
 • Be 2-3 frivilliga komma fram och linda in dem med plastfolie från knä till brösthöjd.
 • Se till att deras armar är inlindade men att de kan använda sig av benen från knän och nedåt.
 • I den här leken måste deltagarna ta sig igenom hinderbanan liggande på golvet. De ska försöka “ringla” sig igenom banan som ormar.
Modul material
plastfolie
plastkoner eller stolar
Tidtagarur/mobiltelefon

Fantastisk start

Diskussion
10 mins

Säg
Vi har just börjat en ny termin, ett nytt läsår med massor av möjligheter. Det här året kan bli det bästa året någonsin för dig. Det kan också medföra en del svårigheter eller utmaningar, men ingen av oss vet riktigt säkert vad som väntar oss.
 
Aktivitet

 • Dela ut papper och penna till varje deltagare.
 • Be barnen rita tre emojis var som beskriver hur de känner inför den här terminen.
 • Låt dem som vill visa sina emojis och berätta vad de representerar.

Fråga

 1. Hur känns det att inte veta vad som kommer att hända det här läsåret?
 2. Är det frustrerande eller spännande?
 3. Hur känner du inför början på det här skolåret och varför?

Säg
Hur du än känner inför det kommande skolåret så finns det någon som alltid finns med dig, nämligen Gud. Här på Rock Solid vill vi alla ta ett steg närmre Gud den här terminen och lära känna honom bättre.
 

 

Modul material
papper
pennor
ev.färgpennor

Nystart

Aktivitet
6 mins

Aktivitet

 • Ge varje deltagare papper och penna.
 • Be dem skriva ned något som hände aller något som de gjorde under det förra skolåret som de inte är riktigt stolta över.
 • Be dem sedan skrynkla ihop sina pappersbitar.

Läs
2 Korintierbrevet 5:17 

Visa
Ta en bit papper och skrynkla ihop det. Försök sedan släta ut pappret så att det ser ut som tidigare.
 
Säg
Gud älskar nystarter. Han älskar att göra saker nytt. En del tror att Gud är som en arg domare som kommer ihåg alla misstag vi gör. Men så är inte fallet. Som kristna tror vi att vi människor begår misstag ibland. Det är precis som med pappret vi skrynklade ihop. Varje veck representerar ett misstag vi gjort. Vi vill att våra liv ska se bra ut så vi försöker släta ut pappret igen men ärren från misstagen finns hela tiden kvar. I det här bibelordet kan vi se att Gud inte bara slätar ut våra papper utan han ger oss ett helt nytt papper. En helt ny start - det gamla är borta och det nya har kommit. Hur skulle det kännas att veta att du kan börja om helt från början igen med en helt ny och fräsch start?

Modul material
Bibel
Bibel. papper
penna

Det här året och Gud

Diskussion
6 mins

Samtala om

 1. Vad skulle du vilja åstadkomma under det här skolåret?
 2. På vilket sätt skulle du vilja växa som människa under det här året?
 3. Om du skulle ha möjlighet att prata med Gud om något vad skulle det vara?
   

Läs
Jesaja 43:18–19 
 
Säg
Gud älskar nya saker. Han är inte en Gud som vill leva i det förgångna utan en Gud som ser fram emot saker. Han ser fram emot vad det här året kommer att innebära för dig och mig. Han har en plan för oss och han vill att vi ska lära känna Honom.

Modul material
Bibel

Bygga ett lag

Aktivitet
10 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper med max 4 personer i varje grupp.
 • Ge varje grupp aliminiumfolie och en tejprulle.
 • För den här aktiviteten krävs en laginsats - med hjälp av folien och tejpen ska laget bygga en 5:e lagmedlem till sitt lag.
 • De ska sedan ge laget ett namn och en viktig roll i samhället.
 • Varje lagdeltagare ska ha ett namn, en särskild egenskap och en roll i gruppen.
 • Ge lagen ca: 5 minuter på sig att bygga sin lagmedlem.
 • När de är klara låter du varje lag presentera hela sitt lag och vad varje person gör (även personen de byggt).
Modul material
aliminiumfolie
Tejp

Din start

Sammanfattning
5 mins

Sammanfattning
Dela ut en post-it lapp och en penna till varje deltagare. Låt alla skriva ned 3 saker som de önskar skulle hända det här året. Uppmuntra dem att ta uppgiften på allvar - vad skulle de verkligen vilja vara med om? Uppmuntra dem att skriva ned åtminstone en sak som har med tro att göra. När de är klara får de lägga sitt papper i ett kuvert och skriva sina namn på kuvertet. Samla sedan in kuverten och tala om för barnen att du som ledare kommer att låsa in dessa brev på ett säkert ställe till slutet av skolåret/terminen.
 
Säg
När terminen/skolåret är slut kommer ledaren att dela ut kuverten igen och du kommer att kunna läsa vad du hade skrivit på lappen för att se om de saker du önskat dig har hänt eller inte.

 

Modul material
kuvert
Papper och penna