tjej med mobil

Handbok 1:Tänk innan du lägger upp

Vi önskar nog oss alla ibland att det fanns en handbok till livet. I den här miniserien med två delar fokuserar vi på att fatta kloka beslut när det gäller vårt sociala liv. Vi har säkert alla hört om någon som gjort något de inte tänkt igenom först som sedan blivit tokigt. Det kan vara allt från att lägga upp något på Facebook till att knuffa någon på skoj. I den här samlingen kommer vi att prata om vikten av att ta tid att tänka igenom våra beslut innan vi gör saker och att pausa innan vi lägger upp något på sociala medier. Är det okej att alltid vara på språng eller borde vi stanna upp och fundera ibland?

Samlingens längd: 110 min

Mål

 • Att stanna upp och tänka till innan vi lägger upp ett inlägg på Internet.
 • Att läsa vad Ordspråksboken har att säga om vårt sociala liv.
 • Att uppmuntra barnen att sätta upp och följa viktiga principer.

Beskrivning

Vi önskar nog oss alla ibland att det fanns en handbok till livet. I den här miniserien med två delar fokuserar vi på att fatta kloka beslut när det gäller vårt sociala liv. Vi har säkert alla hört om någon som gjort något de inte tänkt igenom först som sedan blivit tokigt. Det kan vara allt från att lägga upp något på Facebook till att knuffa någon på skoj. I den här samlingen kommer vi att prata om vikten av att ta tid att tänka igenom våra beslut innan vi gör saker och att pausa innan vi lägger upp något på sociala medier. Är det okej att alltid vara på språng eller borde vi stanna upp och fundera ibland?

Material till samlingen

 • klistermärken eller glitterdekorationer
 • tidtagarur/mobil/timer
 • Bilagan
 • ev. priser och miniräknare
 • dator
 • internet
 • Högtalare
 • Projektor
 • två tandkrämstuber
 • 2 pappers-tallrikar
 • köksvåg
 • Bilagan “Knäppa inlägg”
 • 2 rep eller maskeringstejp
 • golvpussel i skum eller liknade (sittdynor fungerar också)
 • Snöre
 • sax
 • maskeringstejp
 • stolar
 • stor mjuk boll

Samlingens moduler

Mugg-bowling

Lek
10 mins

Förberedelser:
Ställ upp plastmuggar (uppochned) i två rader mitt emot varandra. (Så att du får tre "portar" eller mål efter varandra.)
 
Aktivitet

 • Låt barnen turas om att försöka rulla tennisbollen igenom alla tre “målen”.
 • Det ska vara ganska lätt första gången men för varje omgång flyttar du muggarna närmare och närmare varandra.
 • Om någon misslyckas med att rulla bollen igenom målen är denne ute ur leken.
 • Fortsätt tills bara en person är kvar i tävlingen.
 • Om du har en väldigt stor grupp kan du skapa flera stationer och låta en hjälpledare ansvara för de stationer du inte hinner överse.

 

Modul material
6 muggar
tennisboll

Nicka och fånga

Lek
8 mins

Lek

 • Be barnen ställa sig i en cirkel mitt i rummet.
 • Ledaren ska sedan ställa sig mitt i cirkeln och kasta en boll slumpmässigt till något av barnen i ringen.
 • Ledaren ropar antingen “nicka” eller “fånga” när han kastar bollen.
 • Personen som får bollen ska göra motsatsen dvs. om ledaren ropar “fånga” ska personen nicka bollen och vice versa.
 • Om någon gör fel får de ställa sig på ett knä. Om de gör fel en andra gång får de ställa sig på båda knän. Den tredje gången måste de sätta sig ned med benen i kors.
 • Varje gång de svarar rätt får de kliva upp ett steg igen.
   

Säg:
När vi är stressade är det ofta lätt att göra fel. I den här leken var du tvungen att koncentrera dig och tänka till ordentligt. Idag kommer vi att prata just om hur viktigt det är att tänka till ibland. Vi kommer att ge lite tips och ideér på hur vi kan undvika att göra onödiga misstag.

Modul material
stor mjuk boll

Knyt en knut

Lek
10 mins

Förberedelser:
Märk upp en bana med start och mållinje. Lägg fram bitar av snöre vid startlinjen och stolar vid mållinjen (hur många beror på hur många lag som ska tävla).

Lek 

 • Dela in gruppen i lag med ca:4 personer i varje lag.
 • Låt varje lag utse en person som får sätta sig på stolen medan de övriga ställer sig vid startlinjen.
 • Målet är att knyta ihop snörstumparna så att de till slut får ett snöre som är så långt att de kan kasta den ena änden till personen som sitter på stolen.
 • Denna ska då knyta fast snöret i ett av stolsbenen så att de övriga i laget kan dra stolen över till sin sida.
 • När de lyckats med detta ska de knyta upp alla knutarna igen så att de bara har lösa snörstumpar igen.
 • Det lag som först är klar med uppgiften och sätter sig ned på golvet vinner.

Till ledaren: Försäkra dig om att du gett varje lag tillräckligt med snöre för att kunna genomföra uppgiften. Snöret måste vara tillräckligt starkt för att klara av att dra stolen utan att det går av. 

Säg: 
Precis som det var svårt att knyta upp de knutar vi knutit på snöret kan det vara svårt att lösa de problem vi skaffar oss när vi gör saker utan att tänka först.

Modul material
Snöre
sax
maskeringstejp
stolar

Gifthav

Lek
15 mins

Förberedelser: Märk upp en bana med start och mållinje. Placera ett antal sittdynor eller golvpusselbitar på golvet framför varje lag.

Lek
Dela in gruppen i lag med 4-8 personer i varje lag. Låt dem ställa sig bakom startlinjen lagvis. Måla sedan upp situationen för dem.

Säg

 • Förklara att någon inte skött sitt jobb och lyckats spilla 300.000 ton gift i havet! Resultatet är att om de vidrör vattnet (golvet) kommer de att lösas upp i ånga. 
 • Lagens uppgift är att få hela sitt lag från ena sidan av havet till den andra men det enda som är “säker mark” är de skumrutor som du lagt fram.
 • Rutorna måste ha kontakt med en person för att fungera och om de lämnas i havet utan att någon vidrör dem går de förlorade.
 • Varje gång någon i laget vidrör vattnet (golvet) måste hela laget gå tillbaka till start igen.
 • Om laget tvingas gå tillbaka till start får de tillbaka de rutor de tappat.

Till ledaren: Var noga med att plocka bort de rutor som lämnats ensama och notera när någon vidrör "vattnet"!
Som utmaning kan barnen upprepa leken men nu utan att vara tillåtna att kommunicera med varandra. Räkna hur många gånger varje lag tvingas gå tillbaka till start och ge segern till det lag som gjort det färst gånger oavsett vilket lag som tar sig över först.

Säg 
Målet med leken var att ta sig över gifthavet utan att dö och för att klara detta var ni tvungna att tänka till eller hur? Det är lätt hänt att man lägger en platta framför sig och släpper taget om den, eller tar ett kliv framåt utan att ens lagkamrat är redo, och därför hamnar i gifthavet.

Modul material
2 rep eller maskeringstejp
golvpussel i skum eller liknade (sittdynor fungerar också)

Knäppa inlägg

Tänkvärt
8 mins

Till ledaren: Bestäm hur stor tonvikt du vill lägga på detta beroende på åldern på dina deltagare och hur aktiva de är på sociala medier.

Aktivitet

 • Dela ut ett par exemplar av bilagan “Knäppa inlägg”.
 • Be barnen titta på de olika inläggen och identifiera vad de tycker är felaktigt. 
   

Säg 
En del av dessa personer skulle säkert ha insett att de uttryckt sig dumt om de bara hade tänkt innan de la upp sitt inlägg. “Jag vill att min första dotter ska bli en tjej” är nog inte ett så svårt misstag att göra om man har bråttom men nu hamnade det istället på listan över dumma inlägg! Andra får sig själva att framstå dumma genom att lägga upp dumma, eller till och med, arga saker utan att tänka efter (som den som trodde att Pluto var en amerikansk stat). De skulle ha kunnat undvika att skämma ut sig genom att kolla upp sina fakta först. Internet är ett ställe där det är lätt att lägga upp dumma eller arga saker utan att tänka först men det är inte lika lätt att ta bort dem eftersom någon kan spara det eller ta en skärmdump.
 
Läs
Ordspråksboken 13:16 “Den kloke handlar med förstånd, dåren blottar sin dumhet.” SFB
 
Fråga
Hur tror du att dessa personer skulle ha reagerat om de först hade läst den här bibelversen?

Säg
Kom ihåg att pausa innan du lägger upp så att du inte ångrar dig senare. Chansen är annars att du gör bort dig eller i värsta fall sårar någon annan med ditt inlägg.

Modul material
Bilagan “Knäppa inlägg”

Tänk innan du trycker

Tänkvärt
12 mins

Aktivitet

 • Be två frivilliga komma fram.
 • Ge dem varsin tandkrämstub och en tallrik.
 • Förklara att de ska försöka klämma ur så mycket tandkräm på tallriken som möjligt och sedan ge tillbaka tandkrämstuben till dig.
 • Räkna ned, “3, 2, 1, Kör!” och uppmuntra de övriga att heja på dem.
 • När de båda anser sig klara med uppgiften tar du tillbaka tandkrämstuben.
 • Ta sedan fram köksvågen (visa inte den förrän nu) och väg tubarna för att se vem som har minst tandkräm kvar i sin tub.
 • Utse denne med lättast tub till vinnare av den första delen av tävlingen (oavsett vem som var klar först).
 • Troligen såg båda deltagare leken som en tävling där det gällde att bli klar först och fokuserade mer på detta än att faktiskt få ut ALL tandkräm ur tuben.

Säg
(Formulera detta som det passar enligt hur de genomförde tävlingen.)
Uppgiften var att få ur så mycket tandkräm ur tuben som möjligt, men det är väldigt enkelt att sätta igång utan att tänka efter först. Genom att tävla om vem som blev klar först med uppgiften missade ni kanske huvuduppgiften och kunde säkert ha fått ut mer tandkräm om de hade tagit sig tid och försökt. Så kan det vara i verkliga livet också - när vi rusar iväg i hast utan att tänka igenom vad det är vi ska göra kan det hända att vi missar vad som var viktigt och istället skapa en stor röra.
 
Tanke
Be nu de två frivilliga att försöka stoppa tillbaka tandkrämen i tubarna igen. Troligtvis ger de upp ganska snabbt!
 
Säg 
När vi säger eller gör något kan vi inte alltid ta tillbaka det. När vi agerar och säger saker utan att först tänka igenom dem kan vi skapa en stor röra, som med tandkrämen, som vi inte kan fixa sedan. Ofta skulle vi kunna undvika dessa problem om vi bara hade tänkt till först. Vad var det för uppgift jag gav de två frivilliga?

Modul material
två tandkrämstuber
2 pappers-tallrikar
köksvåg

Kalle och chokladfabriken

Videoklipp
10 mins

Videoklipp:
Titta på videoklippet från Kalle och chokladfabriken: https://youtu.be/qMpuMnpufJs (Kalle och chokladfabriken)
 
Säg
I videoklippet gör Mike Teavee något utan att tänka först. Han låter maskinen krympa honom men ber sedan dem att göra honom stor igen. Men detta går inte- det är television inte telefoni! Om han hade lyssnat på varningen och tagit tid att tänka först skulle han ha kunnat undvika den situation han nu hamnade i.
 
Läs (igen) 
Ordspråksboken 13:16 “Den kloke handlar med förstånd, dåren blottar sin dumhet.” SFB
 
Säg
Precis som i den här versen så skryter Mike Teavee om sin dumhet och kallar Willy Wonka för “idiot”. Han skryter också om att han kommer att vara den förste personen att bli teleporterad. När vi inte tänker igenom saker först kan det bli så att vi istället skryter om våra "misstag".
 
Fråga
Kan du komma på någon gång du skrutit om något som sedan visat sig vara helt felaktigt?

Modul material
dator
internet
Högtalare
Projektor

Tänk igenom det

Diskussion
12 mins

Samtala om

 1. Har du någon gång gjort något som du ångrat? (Eller lagt upp något på sociala medier som du sedan ångrat?)
 2. Skulle du ha kunnat undvika detta om du hade tänkt igenom det du gjorde först?
 3. Hur kan vi se till att vi tänker igenom saker innan vi gör något vi ångrar?
 4. Vad skulle hjälpa oss att fatta kloka beslut? (Skriva en för och emot lista - be om råd av någon - be Gud om råd.)

Säg
Vi har tidigare läst Ordspråksboken 13:16 där det står om att tänka innan vi gör något. Anledningen att det står om sådana saker i Bibeln är att Gud faktiskt bryr sig om varje område i våra liv och vill att vi ska leva våra liv på bästa möjliga sätt. Han vill inte att vi ska göra saker som får negativ effekt på oss eller dem vi umgås med.

Välj nummer

Lek
15 mins

Lek

 • Dela in barnen i mindre grupper.
 • Låt dem titta på bilagan “välj nummer" och be dem välja två nummer mellan 2-12.
 • Förklara att du kommer att kasta två tärningar och varje gång deras nummer kommer upp får de det antal poäng som står på pappret. (Summan av de två tärningarna ska vara lika med det nummer som de har valt för att de ska få poäng).
 • Skriv ned poängen, dela ut låtsaspengar eller använd de bifogade poängbrickorna från bilagan.
 • Skicka runt tärningarna så att alla får vara med och kasta dem.
 • Den som kastar ropar ut summan av de båda tärningarna och ledaren delar ut poängen.
 • Fortsätt tills ni kastat tärningen 20 gånger och summera sedan var och ens poäng.
 • Ge ut priser till barnen beroende på hur många poäng de samlat ihop.

 
Ge ut priser till barnen enligt följande:

en liten karamell=50 poäng

en klubba=100 poängen 

en liten godis-ask=200 poäng

en chokladbit (Mars, Twix, Bounty etc.) = 500 poäng

en chokladkaka= 1000 poäng
 
Säg
Vid lekens början kanske du valde numrerna 2 eller 12 eftersom man fick fler poäng för dem, men det visade sig att de också är mycket svårare att få än tex. nummer 7. Vi kastade bara tärningarna 20 gånger så resultatet är ganska slumpmässigt men ju längre vi spelar det här spelet skulle det bli mer och mer fördelaktigt för dem som valde siffran 7.
Ibland fattar vi snabba beslut som ger oss någon fördel på en gång men som senare kanske visar sig mindre fördelaktigt.

 • Har du någon gång ätit en massa god mat och sedan blivit så mätt att du mått illa?
 • Eller har du någon gång gjort av med hela månadspengen första dagen och sedan ångrat dig när du velat köpa något mycket viktigare senare?

Vi kan ofta undvika problem genom att tänka igenom våra beslut först istället för att reagera spontant till något som ser bra ut vid första anblick. Det är viktigt att tänka framåt när vi fattar beslut - inte bara på här och nu.
 
Till ledaren: 
Du kan kasta tärningen så många gånger du vill  om barnen tycker om leken och verkar nöjda. Du kan även bestämma att ni spelar tills någon uppnått en viss poäng.

Modul material
Bilagan
ev. priser och miniräknare

Stanna upp en minut

Tänkvärt
5 mins

Tanke
Ställ timern på en minut och be barnen fundera på om det skulle vara bra för dem att funderade en stund innan de lägger upp något på Internet.

Modul material
tidtagarur/mobil/timer

En liten påminnelse

Sammanfattning
5 mins

Sammanfattning
Ge barnen var sitt klistermärke eller självhäftande glittrig pärla att fästa på sina mobiler som en påminnelse om att de borde tänka innan de lägger något på Internet. (Om barnen i din grupp använder mobilen för att skicka sms  och titta på sociala medier kan de fästa klistermärket direkt, annars kan de ta med det hem och ev. fästa det på sin surfplatta eller dator.)

Modul material
klistermärken eller glitterdekorationer