Mobiltelefon

Handbok 2: Mobiltelefonen

Vi önskar nog oss alla ibland att det fanns en handbok till livet. I den här miniserien med två delar fokuserar vi på att fatta kloka beslut när det gäller vårt sociala liv. De flesta barn och ungdomar har en mobiltelefon (smartphone) men är de smarta i sin användning av dem? I den här samlingen ska vi titta på allt från det underbara med mobiltelefoner - det roliga och sociala de bidrar med -  till vikten av att förstå hur vi kan använda dem på ett smart och klokt sätt. 

Samlingens längd: 109 min

Mål

 • Att prata om hur unga människor använder mobilen idag.
 • Att tänka på hur vi kan använda mobilen på ett klokt och bra sätt.
 • Att fundera över vilka negativa konsekvenser mobilanvändandet kan ha för oss personligen och människor runt omkring oss. 

Beskrivning

Vi önskar nog oss alla ibland att det fanns en handbok till livet. I den här miniserien med två delar fokuserar vi på att fatta kloka beslut när det gäller vårt sociala liv. De flesta barn och ungdomar har en mobiltelefon (smartphone) men är de smarta i sin användning av dem? I den här samlingen ska vi titta på allt från det underbara med mobiltelefoner - det roliga och sociala de bidrar med -  till vikten av att förstå hur vi kan använda dem på ett smart och klokt sätt. 

Material till samlingen

 • Projektor
 • dator
 • papper
 • pennor
 • bilagan Citat
 • papper
 • pennor
 • Projektor
 • dator
 • Projektor
 • dator

Samlingens moduler

App-Charader

Intro
12 mins

Förberedelser: Dela ut en post-it lapp (eller liknande) till varje deltagare.
Intro

 • Ge barnen var sin post-it lapp samt en penna.
 • Be dem skriva ner namnet på en app eller en funktion som deras mobil har, t.ex. kamera, meddelanden, Facebook, miniräknare, Candy Crunch, o.s.v.
 • När de är klara ber du dem vika ihop lappen och lägga den i den skål som du ställt fram. 
 • Dela upp barnen i två grupper och låt dem tävla i charader genom att en person drar en lapp från skålen och sedan får max. 60 sekunder på sig att agera ut det som står på lappen. De två lagen gissar vad som står skrivet och det laget som får rätt vinner en poäng. 
 • Fortsätt till lapparna är slut eller bestäm i förväg hur många poäng ett lag måste få för att vinna.  

 
Säg
Idag ska vi fortsätta den serie som vi kallar “Handbook” med att titta på mobiltelefonen och hur vi kan använda den på ett bra sätt. Den borde vara något som hjälper oss i livet istället för något som stjäl onödig tid och tar fokus från andra viktiga saker.

Modul material
papper
pennor
saxar
skål

Frågesport - Mobiltelefonen

Intro
7 mins

Intro

 • Dela upp barnen i grupper med 3–4 i varje grupp. 
 • Ställ dem frågorna nedan och låt dem skriva ner svaren som grupp. (Det rätta svaret står i fet stil). 
 • När de är klara går ni igenom svaren tillsammans.
 • Varför valde de dessa svar? Blev de förvånande över vilket som var det rätta svaret?

 
Frågor
1) Ungefär hur många smartphones användare fanns det i världen 2018?

a) 1,2 miljarder

b) 3,8 miljarder

c) 5.1 miljarder

 

2) Vilken åldersgrupp är mest beroende av sina mobiltelefoner?

a) 18-29 år

b) 30-49 år

c) 50-64 år

 

3) Hur står del av världen använder Internet (2018)?

a) 50%

b) 70%

c) 90%

 

4) Hur många procent av ungdomar mellan 16–18 år tittar på en skärm mer än 3 timmar per dag (2020)?

a) 43%

b) 97%

c) 68 %

 

5) Hur många av de unga (16-25 år)  i Norge tittar på sin mobil det första de gör på morgonen (2016)?

a) 40%

b) 65% 

c) 90%

 

6) Hur många procent av 12–15 åringar använder Internet i mobilen flera gånger om dagen (2017)?

a) 27%

b) 76%

c) 63%

 

Modul material
papper
pennor

Verklighetsfilter

Aktivitet
10 mins

Aktivitet
Dela upp barnen i mindre grupper och ge varje grupp följande föremål:

 • 1 sopsäck
 • 1 sax
 • 1 tejprulle
 • Toalettpappersrulle

Ge barnen fem minuter att skapa ett “verkligt” filter för Snapchat eller Instagram på en av sina gruppmedlemmar. Låt dem sedan visa upp sina filter för varandra. 

Visa (valfritt)
Om du vill kan du visa detta engelska videoklipp innan du börjar aktiviteten.
https://youtu.be/g0iwXIGoXYA (Real Life Snapchat Filters)

Modul material
Toalettpapper
saxar
Tejp
sopsäckar

Emoji frågesport

Lek
7 mins

Lek
Du kan välja om du vill låta barnen besvara dessa frågor tillsammans som grupp eller om du vill dela in dem i mindre grupper och tävla mot varandra. Här har du två olika online quiz som du kan använda. De har lite olika svårighetsgrad och du kan själv bestämma vad som passar din grupp bäst. 

Quiz:
Vad betyder emojisarna? http://www.dn.se/ekonomi/fragesport/vad-betyder-emojin/?question=20
Testa här- vad kan du om emojis? https://kwiss.me/quiz/2886/testa-har-vad-kan-du-om-emojis

Fråga
Vi kan använda våra mobiltelefoner till att göra både roliga och nyttiga saker. 

 • Hur använder du din mobiltelefon för att göra roliga saker? 
 • Vad är positivt med mobiltelefonen?
 • Finns det något negativt med mobiltelefonen?
Modul material
Projektor
dator

Vilken typ är du?

Videoklipp
5 mins

Videoklipp
Visa följande videoklipp som visar hur olika människor använder mobilen: https://youtu.be/HtDzSzbH5Wc. (Vilken sociala medier-typ är du? - Inte OK)

Fråga

 • Använder ni mobilerna när ni äter mat med familjen?
 • Vad tänkte ni när ni såg detta videoklipp? Vad var det roligaste? Vad såg konstigt ut?
 • Är det här bra eller dålig användning av mobiltelefonen?
Modul material
Projektor
dator

Intressanta citat

Diskussion
10 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan med citat.

“När man studerar hur människor pratar med varandra, både i laboratorier och i vardagen, visar det sig att när två personer sitter och pratar och det ligger en telefon på bordet mellan dem, eller inom synhåll för dem, så förändras det som de pratar om och djupet av samtalet."
Sherry Turkle, Stop Googling. Låt oss prata, New York Times, 9/26/15

“Sättet vi skriver till varandra är OK. Det är hur vi använder mobilerna när vi träffas och hur de påverkar våra samtal som är problemet." “Någonting händer då - för jag träffar många deprimerade och olyckliga barn och ungdomar som kommer och pratar med mig. Och det har alltid något med datorn, internet och mobilen att göra. "
En universitetsstudent som försökte sätta fingret på vad som är fel i hans generation.

Diskussion
Dela upp barnen i mindre grupper och ge dem en kopia av citaten. (Om du har en yngre grupp eller du tror att det är svårt för dem att förstå citaten så kan läsa upp dem och förklara om det är något de inte förstår.) Ge dem några minuter att prata om citaten. Be dem fundera över följande frågor:

 1. Är det sant att om det finns in mobil bredvid oss så påverkar det vad vi kommer att prata om eller göra? 
 2. Skulle vi prata/göra saker på ett annat sätt om vi inte hade någon mobil?
 3. Påverkar användandet av mobiler oss på något negativt sätt? 
 4. På vilket sätt kan mobiler, Internet och datorer få oss att bli ledsna och deprimerade? Ge exempel. 
Modul material
papper
pennor
bilagan Citat

JA-NEJ-KANSKE

Diskussion
10 mins

Diskussion
Använd rummets fyra hörn till att göra  JA/NEJ/KANSKE/VET EJ zoner. 
Förklara för barnen att du kommer att ställa dem några frågor och de ska gå till det hörn som representerar det svar som de ger på frågan. Ställ gärna följdfrågor till barnen under aktivitets gång. 

Frågor:

 • Tror du att nätmobbning har ökat med mobilens användande?
 • Har du upplevt eller sett nätmobbning?
 • Tycker du att det är OK att använda sociala medier även om du är yngre än den tillåtna åldern för att använda det sociala mediet?
 • Skulle du besvara ett meddelande från någon du inte känner?
 • Skulle du lägga till någon på sociala medier som du inte är säker på vem det är?
 • Skulle du någon gång ge ut ditt telefonnummer till någon du inte känner?
 • Skulle du någonsin skicka ett Snapchat till någon du inte känner?

Mobilberoende

Videoklipp
10 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=6QCm0qp4JU8 
(Smartphone Addiction | Sad Reality of Our Current Situation Towards Mobile Phone Addiction)
 

Diskutera

 • Vad tänker du när du ser det här videoklippet?
 • Tycker du det beskriver situation på ett bra sätt?
 • Tillbringar vi för mycket tid med våra mobiltelefoner?
Modul material
Projektor
dator

Rollspel

Aktivitet
12 mins

Aktivitet
Scenario: Mamman/pappan i familjen tycker att deras barn spenderar alldeles för mycket tid på sina telefon och har bestämt sig för att begränsa hur mycket tid de får vara på sina telefoner. De tar telefonerna från sina barn kl 22 och ger dem tillbaka på morgonen klockan 8:00. Barnen får inte använda sina telefoner vid måltider eller andra familjestunder. Deras barn anser att detta är orättvist och att ingen av deras vänner har sådana regler.

Diskutera

 • Tycker du att dina föräldrar ska begränsa hur mycket tid du får vara på din telefon?
 • Ska de hålla koll på hur du använder den? Kolla browsing historiken, kolla vilka appar du använder, få dig att lägga bort mobilen under måltider?
 • Varför/varför inte?

Välj ut tre personer som ska improvisera ett rollspel. En av dem ska vara en programledare för ett TV program (som intervjuar föräldern och barnet om hur mobilen ska användas). En annan ska spela föräldern och den tredje ska spela barnet. Som ett alternativ kan du dela upp alla barnen i grupper av tre och låta alla göra rollspelet. 

 

Visdomsord

Aktivitet
10 mins

Förberedelser: Skriv ut ett par kopior med bibelordet Jakob 1:5. Klipp sedan pappret med versen i ett antal bitar så att det blir till ett pussel. 

Samtala

 • Dela upp barnen i mindre grupper. 
 • Ge varje grupp en vers (som är klippt i bitar)
 • Det lag som först lyckas lägga “pusslet” vinner. 
 • Efter att de har lyckats sätta ihop pusslet ska de diskutera vad de tror att versen betyder för dem personligen.

Skattjakt

Aktivitet
12 mins

Förberedelser: Göm mynt, oäkta pärlor (eller liknande) i rummet ni använder.

Aktivitet
Ge barnen några minuter att försöka hitta de “skatter” som ni har gömt i rummet.

Läs
Lukas 12:34 "För där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara." SFB 15

Diskutera
(Dela upp dem i grupper eller diskutera som en samlad grupp beroende på din specifika situation).

 • In den här versen talas det om en skatt? Vad tror ni menas med det?
 • Är mobilen en av de värdefullaste/viktigaste sakerna som du äger? Är mobilen viktigare för dig än mycket annat?
 • Tror du att vi värderar (bryr oss om) saker mer än vi bryr oss om människor runt omkring oss?

 
Fråga
Hur kan du visa att du bryr dig mer om människor än din telefon den kommande veckan?

 

 

Telefonutmaning

Sammanfattning
4 mins

Sammanfattning
Fundera tillsammans på utmaningar när det gäller användandet av mobiltelefoner som ni kan anta för den kommande veckan. T.ex. att inte ta med mobilen och använda den när de går och lägger sig; inte använda den när de äter; inte använda sociala medier under en hel dag; o.s.v.