utsträckt hand

Jesu hjärta: Givmildhet

Det här är en samling som tittar närmare på Jesu liv och undervisning. Vad hade Jesus att säga om givmildhet och att tjäna varandra? Vi funderar på hur människor tänker gällande sina ägodelar och vad de uppskattar. Det verkar som att de flesta människor idag sätter ett ganska stort värde vid materiella ägodelar. I den här samlingen får vi lära oss vad Jesus satte högst värde vid.
 

Samlingens längd: 73 min

Mål

 • Att fundera på vilken relation vi har till våra ägodelar.
 • Att läsa om vad Jesus säger är viktigt och värdefullt. 
 • Att prata om hur vår attityd till materiella saker påverkar oss och andra.

 

Beskrivning

Det här är en samling som tittar närmare på Jesu liv och undervisning. Vad hade Jesus att säga om givmildhet och att tjäna varandra? Vi funderar på hur människor tänker gällande sina ägodelar och vad de uppskattar. Det verkar som att de flesta människor idag sätter ett ganska stort värde vid materiella ägodelar. I den här samlingen får vi lära oss vad Jesus satte högst värde vid.
 

Material till samlingen

 • Mynt
 • Bilagan Skräpkonst
 • pennor
 • post-it lappar
 • pennor
 • Papper och penna
 • internet
 • Högtalare
 • Projektor
 • dator
 • ping-pong bollar
 • snacks/priser
 • trasig mobiltelefon
 • padda
 • tv eller en sedel

Samlingens moduler

Poäng utan poäng del 1

Intro
0 mins

Aktivitet

 • Dela under samlingens gång slumpmässigt ut poäng till barnen tex. 120 poäng, 4,5 poäng, 450 poäng etc.
 • Det kan tillexempel vara när de svarar på en fråga, vinner ett spel, eller någon hjälper till att dela ut pennor.
 • Poängen kommer inte att vara värd någonting, men berätta inte det för barnen!
 • Uppmuntra dem i stället att försöka samla så många poäng som möjligt.

Samla ihop, vinn och stjäl

Lek
8 mins

Förberedelser: Placera 4 rockringar på golvet - föreställ dig golvet som en stor fyrkant med de fyra ringarna i var sitt hörn. I mitten placerar du en hög med ärtpåsar (eller liknande). 
 
Aktivitet

 • Dela in barnen  i fyra lag och låt varje lag ställa sig på led bakom var sin ring.
 • Ringen är lagets “bo” dit de ska försöka föra så många ärtpåsar som möjligt.
 • Tanken med leken är att en person per lag kommer att springa in i mitten och ta en ärtpåse och springa tillbaka till sitt bo med den.
 • Sedan upprepas detta med alla lagmedlemmar.
 • När alla ärtpåsar är tagna kan barnen stjäla från andra lags bon!
 • Vinnaren är det lag som har flest ärtpåsar i sitt bo efter tre minuter. 

Säg
Tanken med denna lek var att försöka samla, vinna och stjäla så många ärtpåsar som möjligt. Idag ska vi fundera på vilka saker vi försöker samla i livet. Vi kommer att prata om materialism och hur vi ser på de saker vi köper och äger,  hur viktiga de är för oss och varför. Vi kommer även att prata om hur de saker vi äger påverkar människor och världen runt oss!
     
Fråga
Varför tror ni att vi människor tycker så mycket om att köpa saker?

Modul material
4 ringar
ärtpåsar el liknande

Sten, sax, påse, mynt

Lek
5 mins

Aktivitet
Dela ut ett par mynt till varje deltagare. Låt dem spela rundor av sten, sax, påse med varandra. Den som vinner får välja hur många mynt de tar från sin motståndare. Man kan fortsätta spela fast man inte har något mynt kvar. Ge barnen 2 minuter och se sedan vem som har lyckats samla flesta mynt. 

Säg 
Dagens samling handlar om materialism och om hur vi människor samlar på oss och hur vi värderar saker. Det kan tyckas att de som har mest pengar, äger de bästa kläderna, bilarna och husen är de som är mest besatta av materiella saker. Men, så är inte alltid fallet. Materialism bedöms inte efter hur mycket du äger utan efter din inställning och hur stort värde du lägger i det du äger. Någon som är fattig och har väldigt få ägodelar kan vara lika besatt av pengar och dess värde som någon som är rik. Det är lite som leken vi just lekte - oavsett hur många mynt vi hade var vi fortfarande fokuserade på tanken på att få fler och att behålla dem!
     

 

Modul material
Mynt

Skulptera din ägodel

Aktivitet
10 mins

Aktivitet

 • Dela ut en bordskniv och en billig tvål till varje person.
 • Be barnen att med hjälp av bordskniven skapa en skulptur av tvålen. Det ska föreställa deras mest värdefulla ägodel.
 • Låt dem efter några minuter visa upp sina skulpturer.
 • Låt varje deltagare berätta varför just detta är deras mest värdefulla ägodel?

Till ledaren: Uppmana barnen att vara försiktiga när de använder knivarna. Se till att inga vassa knivar smygit sig in bland bordsknivarna.

 

Modul material
billig tvål (traditionell tvål i fast form)
bordsknivar

Om dina saker

Diskussion
7 mins

Samtala om

 1. Vad är det första du skulle göra om ditt hus brann ner?
 2. Har du någon ägodel som du är extra rädd om? (Något som du aldrig skulle låna ut till en vän eller du alltid kontrollerar om du har med dig.)
 3. Vad fick du i julklapp? Vad uppskattade du mest? Har du kastat bort någon julklapp eller fått något som du aldrig använt?

Säg
Några av dessa frågor hjälper oss att tänka på hur vi känner för våra ägodelar. Många människor upptäcker att det några månader efter julen finns åtminstone ett par presenter som de knappt har rört. Konstigt att vi kan få något i present och sedan inte ens uppskatta att vi har det.
 
Läs 
Lukas 12:15 “Sedan sa han till dem alla: Akta er för habegäret! Om en människa har aldrig så mycket pengar, så kan hon ändå inte köpa livet.” SVL

Samtala om

 1. Håller du med om vad bibelordet säger?
 2. Om vi nu istället för saker fokuserar på människor: vad är det som gör människor värdefulla?
 3. Vem tycker du är värdefull?

 

Skräpkonst?

Tänkvärt
7 mins

Aktivitet
Dela ut pennor och ett par kopior av bilagan “Skräpkonst” till barnen. Be barnen skriva ned hur mycket de tycker att varje konstverk är värt.
 
Svar
ca: 300 miljoner kronor (Picasso) 
ca: 580 miljoner kronor (Monet) 
ca: 660 miljoner kronor (Rothko)
ca: 440 kronor (NYC Skräp i plastkub) 
ca: 27 miljoner kronor (Emin) 

Säg
Det är intressant att det enklaste konstverket var värt mest. Konst är lustigt på det viset. Människor kan sätta otroligt stort värde på konst och ibland har det ingenting att göra med konstnärens skicklighet eller om den föreställer något eller inte! De flesta av er har förmodligen hört talas om ett konstverk som heter Mona Lisa - man uppskattar att man idag skulle kunna sälja den målningen för 6.6 miljarder kronor. En del människor förstår ett konstverks värde andra gör det inte. Vi sätter alla värde på olika saker i livet. På samma sätt sätter Gud värde på saker på ett annat sätt än världen runt omkring oss. Han ser ett större värde i att tex. hjälpa människor runtomkring oss än i de materiella saker vi har. 

Modul material
Bilagan Skräpkonst
pennor

Vad har högre värde?

Aktivitet
5 mins

Till ledaren: Ta med en trasig mobiltelefon eller annan teknisk utrustning till samlingen. Om du inte har något sådant kan du uppsöka en secondhandaffär för att hitta detta.
 
Förberedelser: Ta ett av barnen åt sidan innan samlingen börjar och varna denne att du kommer att säga något elakt till dem någon gång under samlingen som en del av en aktivitet. Välj någon som du känner väl vet kommer ta det på ett bra sätt! Bestäm tillsammans vad du kommer att säga så att personen är väl förberedd. Detta moment bör komma i början av samlingen och kan vara att kommentera på att de pratar för mycket, kommer sent eller att de säger något dumt.
 
Visa
Ta den trasiga telefon/paddan och krossa den framför barnen eller ta en 20-kronors sedel och riv itu den.
 
Säg
Ni blev troligen mer chockade när jag förstörde (sätt in vad du förstörde) än när jag sa någonting som var argt till (infoga namn) tidigare. Några av er kanske inte ens la märke till det. I vårt samhälle är det så lätt att vi bryr oss mer om våra saker än vi gör om andras känslor. Vi måste vara försiktiga så att vi inte prioriterar saker över människor. 

Fråga
Har du någon gång brytt dig mer om en av dina ägodelar än om en annan persons känslor och behov?

 

Modul material
trasig mobiltelefon
padda
tv eller en sedel

Ping-pong pärlor

Aktivitet
7 mins

Förberedelser: Rita olika symboler på några ping-pong bollar (5–10 stycken beroende på din grupps storlek). Gör sedan en lista på vad varje symbol representerar dvs. saker som de unga kommer att få i utbyte mot sina ping-pong bollar senare. Göm sedan ping-pong bollarna runt om i rummet innan samlingen börjar.
 
Aktivitet

 • Dela in barnen i par eller små grupper.
 • Om du har en liten grupp kanske barnen kan arbeta på egen hand.
 • Uppmuntra dem att leta efter ping-pong bollar (förklara att bollarna symboliserar pärlor) som finns gömda i rummet.
 • När de hittat en ping-pong boll får de komma till en ledare för att byta ut den mot det symbolen på bollen representerar.
 • Några idéer på vad symbolerna kan representera kan tex. vara en liten påse med Haribo godis eller en festis.

Läs 
Matteus 13: 45-46 “Med himmelriket är det också som när en pärluppköpare är på jakt efter dyrbara pärlor. Han gör ett verkligt fynd och får tag på en mycket värdefull pärla. Då säljer han allt för att kunna köpa den.” SVL

Samtala om

 1. Finns det något du skulle ge allt du äger för att få?
 2. Tänk om det inte skulle vara en sak utan något som ett långt lyckligt liv eller fred?

Säg
Dina ping-pong bollar representerade något, precis som den dyrbara pärlan gjorde. Mannen i den här berättelsen trodde att pärlan var värd att ge upp allt han ägde för. Vissa människor skulle vara villiga att ge upp allt de äger för att följa Jesus eftersom han är så dyrbar för dem. I Jesaja 43:1 står det att Gud har kallat oss vid namn och vi tillhör honom. Vi är hans värdefulla ägodelar och han värderar oss högt. Otroligt eller hur?

 

Modul material
ping-pong bollar
snacks/priser

Det sanna värdet

Videoklipp
5 mins

Till ledaren: Förhandsgranska gärna dessa klipp för att se om de passar just din grupp.
 
Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=BGqnnZfSYcs (Modeindustrins mörka bakgård - därför är dina kläder så billiga - Nyhetsmorgon (TV4) Visa fram till minut 2.40.

Fråga
Har du tänkt på modeindustrins mörka baksida någon gång när du handlat kläder?

Videoklipp
Förklara att ni nu ska titta på ett kort engelskt videoklipp som visar lite av skillnaderna mellan hur vi som köper kläderna har det och de som tillverkar dem lever. Titta på följande klipp: https://www.youtube.com/watch?v=NDx711ibD1M (The True Cost Official Trailer 1 (2015) - Documentary HD//Movieclips Film Festivals & Indie Links) Visa från minut 1:18 till 2:20. 
 
Säg
I de här videoklippen tittade vi bara på en typ av materialism nämligen modeindustrin. De flesta av oss vill ibland köpa en viss typ av kläder - kanske de senaste skorna eller en ny tröja. Materialism innebär inte bara att vi tror att vi behöver en massa saker som vi egentligen skulle kunna klara oss utan det får även följder för andra människor runt om i världen. Som ett resultat av västvärldens krav på "ägodelar" kämpar människor i fattigare länder för att ha mat för dagen och lever och arbetar under hemska förhållanden. Det är jätteviktigt att tänka på hur mycket och vad vi köper. (Jesus lär oss att älska vår nästa..)

Modul material
internet
Högtalare
Projektor
dator

Fel väg

Aktivitet
9 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i ett par mindre lag (om du har en mindre Rock Solid grupp kan alla spela tillsammans).
 • Be om en frivillig per lag och ge denne ett papper och en penna.
 • Be de frivilliga sätta sig på golvet med pappret och pennan bakom sina ryggar
 • Förklara att de kommer att få som uppgift att rita något på pappret men att de måste göra det bakom sin rygg, utan att kunna se vad de ritar.
 • De övriga i laget ska sedan försöka lista ut vad teckningen föreställer.
 • Det lag som först listar ut det rätta svaret vinner.
 • Visa sedan den som ritat hur teckningen blev och fråga om de skulle ha gjort något annorlunda om de hade kunnat se vad de ritade.

Idéer på saker att rita:
En man som surfar på en stor våg
En katt som jagar en mus 
En grupp av vänner som tar en selfie 
En jätte dinosaur som förstör en stad 
En flygande bil
 

Säg
Det hade varit mycket lättare och snabbare om man hade haft pappret framför sig eller hur? Du skulle ha sett vad du gjorde och hade kunnat rita linjerna bättre och lägga till detaljer som är ganska omöjliga om man inte ser vad man gör. Det här är ett ganska typiskt problem med materialism. När vi fokuserar för mycket på att få och äga saker eller sätter fel värde på saker kan det få oss att bara fokusera på oss själva. Det finns en fara i själviskhet och att bara bry sig om sig själv. När de saker vi äger upptar för mycket av vår tanke tar det upp tid som skulle kunna användas för att se utåt och hur vi kan hjälpa andra människor och göra världen till en bättre plats.

Modul material
Papper och penna

Poäng utan poäng del 2

Tänkvärt
2 mins

Aktivitet
Förklara att det är dax avsluta poängsamlandet men bry dig inte om att räkna ihop deras poäng.

Säg
Poängen som vi har gett ut till er under den här samlingen är faktiskt inte värd någonting. Vi gav bara ut poäng slumpmässigt, men det kanske var några av er som faktiskt trodde att poängen skulle vara värt någonting och försökte samla så många som möjligt. Så är det med saker som vi har också. Medie- och marknadsföringsföretag talar om för oss att vi behöver deras produkter men egentligen kanske de inte är så viktiga alls. Vi behöver egentligen inte en till tröja eller betala 500 extra för ett visst varumärke eller för att få den nyaste telefonen, men på något sätt känns det som att vi gör det.
 
Fråga
Varför är det så viktigt för oss att få saker? Kan det vara så att vi ibland känner press från kompisar, vad de har på sig på youtube eller till och med saker vi ser i annonser?

Använd det till något bra

Aktivitet
6 mins

Säg
Att äga saker är inte alltid bara dåligt. Det beror mer på vilken inställning vi har till våra ägodelar och vad vi gör med alla våra saker. Någon äger tex. kanske en extra skateboard och istället för att bara ha den i sitt rum kan de låna ut den till någon som aldrig har haft chans att lära sig åka.
 
Utmaning
Dela ut post-it lappar och pennor till barnen och be dem skriva ner hur de kan använda någon av sina ägodelar på ett positivt sätt.

Modul material
post-it lappar
pennor

Ge upp det

Sammanfattning
2 mins

Sammanfattning
Be barnen tänka på några av de ägodelar eller saker som de värdesätter mest i livet. Kanske är det deras telefon eller deras spelkonsol, deras favorit sneakers eller en fluffig filt de har haft i åratal! Utmana dem att ge upp den här saken under en veckas tid. Hör sedan med dem i början av nästa veckas samling hur det gick och om de tyckte att det var svårt.