fåraherde

Jesus: Den gode herden

Den här samlingen utforskar ett av de ”Jag är- påståenden" som Jesus gjorde under sitt liv. Jesus sa ”Jag är den Gode Herden”. Även om språket i denna liknelse inte är kulturellt tidsenligt för vår tid, är liknelsen ändå ganska lätt att förstå även idag. Under denna samling kommer vi att utforska vad det betyder att höra Guds röst och vara en del av Hans ”flock”. Efter att ha fått fundera över vad det betyder att följa Jesus ges de även en chans att göra honom till "herde" i sina liv.

Samlingens längd: 90 min

Mål

 • Att fundera över vad Jesus menade när Han kallade sig själv för den Gode Herden.
 • Att reflektera över vem vi lyssnar på och tar råd från.
 • Att ge Gud möjlighet att bli den Gode Herden i våra liv.

Beskrivning

Den här samlingen utforskar ett av de ”Jag är- påståenden" som Jesus gjorde under sitt liv. Jesus sa ”Jag är den Gode Herden”. Även om språket i denna liknelse inte är kulturellt tidsenligt för vår tid, är liknelsen ändå ganska lätt att förstå även idag. Under denna samling kommer vi att utforska vad det betyder att höra Guds röst och vara en del av Hans ”flock”. Efter att ha fått fundera över vad det betyder att följa Jesus ges de även en chans att göra honom till "herde" i sina liv.

Material till samlingen

 • Papper och pennor
 • Bibel
 • Vaselin
 • bomullsbollar
 • våtservetter
 • Veckans meddelanden
 • Många små bilder av får (se bilaga)
 • en får-hage skapad av tex. stolar som ställs i en cirkel
 • ballonger
 • raklödder
 • Engångsrakhyvlar
 • Bibel
 • Papper och penna
 • Många små bilder av får (se bilaga Var är mina får?)
 • häftmassa
 • ballonger
 • stora korgar att ha ballongerna i

Samlingens moduler

Var är mina får?

Lek
5 mins

Förberedelser: Skriv ut ett par kopior av bilagan "Var är mina får?". Klipp ut fåren och göm dem på olika platser i rummet där ni kommer att träffas.

Lek

 • Berätta för barnen att du har gömt ett antal får runt om i rummet.
 • På din signal ska de börja leta efter fåren och samla ihop så många de kan.
 • Du kan ge ett litet pris den person som hittar flest får inom en överenskommen tid.
Modul material
Många små bilder av får (se bilaga Var är mina får?)
häftmassa

Klippa fåren

Lek
7 mins

Till ledaren: Var förberedd på att det kommer att bli raklödder överalt av denna aktivitet! Du kan låta barnen ta på sig en sopsäck för att skydda sina kläder. Du kan välja mellan om barnen ska hålla i ballongens knut med en hand eller om du vill sätta upp ett snöre genom rummet och fästa ballongerna hängande från detta snöre. 

Lek

 • Välj ut 3 (frivilliga) barn att delta i denna lek.
 • Låt de tre frivilliga komma fram och ställa sig vid var sin ballong.
 • Ge varje tävlande en rakhyvel och täck sedan varje ballong med rakskum.
 • På din signal ska barnen försöka ”klippa sitt får”, genom att raka bort skummet från ballongen utan att den smäller.
 • Deltagarna bör instrueras att inte använda sina händer till att hålla ballongen stilla. (be dem lägga sin ena arm bakom ryggen och bara använda en hand till att raka bort skummet från ballongen.
 • Vinnare är den deltagare som bäst lyckats klippa sitt får på angiven tid.
Modul material
ballonger
raklödder
Engångsrakhyvlar

Bääärillianta nyheter

4 mins

Till ledaren: Om du har pålysningar/meddelanden du behöver berätta för  barnen kan du välja följande format. Skriv ut veckans meddelanden på separata papper innan samlingen börjar. Meddelandena är tänkta att läsas upp på ett ”fåraktigt” sätt (exempel): 

 1. Grattis på fääädelse-dääägen….. 
 2. Nästa veckas bääärillianta Rock Solid samling kommer att börja en aning tidigare…..

Veckans meddelanden

 • Förklara att en av de saker som är i fokus den här samlingen är "Får". Därför kommer veckan meddelanden att läsas upp på det sättet.
 • Läs upp det första meddelanden..
 • Fråga om frivilliga som vill ställa upp och läsa upp ett av veckans meddelanden var.
 • Ge ett litet pris till det mest övertygande fåret.
Modul material
Veckans meddelanden

Bästa fåret

Lek
7 mins

Till ledaren: Denna aktivitet är mycket rolig men äver att deltagarna kan klarar av att vara noggranna och seriösa. De ska lägga på ett tunt lager av vaselin på bomullstussar och fästa det på sin partners ansikte (de får INTE kleta vaselin i håret eller i öronen på sin kompis). Välj gärna ut barn som du vet "klarar" av denna aktivitet. 

Lek

 • Be två par frivilliga att komma fram. (Om du har en större grupp kan fler än två par komma fram och delta i leken).
 • Varje par utser mellan sig vem som ska spela rollen som får och vem som ska vara herde.
 • På din signal ska herden försöka skapa det “bästa” fåret genom att använda vaselin till att fästa bomullstussar över "fårets" hela ansikte. (Säg till att de måste akta ögonen).
 • Sätt en tidsbegränsning för hur lång tid dina herdar har att täcka fårens ansikten.
 • Utfäst ett litet pris för det par som skapar det vackraste, eller om du föredrar, det mest täckta fåret.
 • Skicka runt våtservetter så att de kan rengöra ”fåren” när tävlingen är över.

Säg
Eftersom det fanns många människor på Bibelns tid som hade får och var vana att se får runt omkring sig finns många berättelser i Bibeln om får, Det var lätt för människorna att förstå vad Jesus menade i sina berättelser och liknelser om får och herdar. Vi kanske inte är herdar men vi vet vad ett får är och idag ska vi samtala mer om det och vad Jesus sa om det.

Modul material
Vaselin
bomullsbollar
våtservetter

Välj rätt nummer

Aktivera
5 mins

Aktivitet

 • Välj ut några ur gruppen som får tävla eller om du inte har allt för många barn kan alla vara med och tävla. (Om du önskar att alla ska delta även om du har en stor grupp kan du välja att utöka till nummer 30 istället för 20. Se nedan.).
 • Ge de deltagande barnen ett antal papperslappar och en penna. 
 • Målet med leken är att välja det högsta numret mellan 1 och 20.
 • Utmaningen ligger i att om några har har valt samma nummer är de ute ur tävlingen och missar nästa runda. 
 • Alla skriver ner ett nummer på sin lapp och på din signal visa alla samtidigt vad de har skrivit. 
 • Den som har det högsta numret och är ensam om att ha skrivit det får ett poäng. 
 • Kör nästa runda igen på liknande sätt (denna gång med förmodligen färre barn eftersom några åkte ut). 
 • Spela tills någon har fått t.ex. fem poäng. (Om gruppen är stor kan det räcka med tre poäng). 
Modul material
Papper och pennor

Får och herde

Lek
7 mins

Till ledaren: Den här leken är en variation av katt och råtta. Ta god tid på dig att instruera barnen om hur leken går till innan ni kör igång.
 
Lek:

 • Be tre frivilliga spela rollen som får, herde och varg.
 • De övriga får ställa sig i ett rutmönster med lika många personer i varje rad, alla med ansiktet åt samma håll. De ska stå med en armslängd från varandra ( om de sträcker ut armarna ska de kunna röra vid en annan persons fingertoppar.) 
 • Försäkra dig om att de kan nå varandras fingertoppar om alla vänder sig 90 grader (åt samma håll).
 • På din signal släpps ”fåret” in i rutmönstret. Denne kan bara springa längs öppna linjer, inte mellan spelare som rör varandras fingrar.
 • Efter en kort stund kan vargen släppas lös för att försöka fånga fåret.
 • Herdens roll är att hindra vargen från att få tag i fåret genom att ropa ”ändra riktning” så att spelarna inne i rutmönstret vänder sig om 90 grader.
 • Om vargen fångar fåret kan du byta ut vilka som är får, herde och varg till nya personer. Upprepa sedan leken. 

Säg
I vårt land idag utsätts inte får för så många faror men det händer faktiskt att vargar dödar får även här i Sverige. På Jesu tid var herdarna beredda på att skydda och försvara sin flock från farliga rovdjur. När Jesus talade om att vara herde, pratade han inte om någon snäll bonde. Herdarna var riktiga hjältar som var förberedda att utsätta sig själva för stora risker när de skyddade sina får.

Räkna får

Tänkvärt
4 mins

Läs
Låt en av deltagarna läsa Joh 10:11–15. (Be barnen hålla koll på hur många gånger de hör ordet får i berättelsen.)

Fråga
Hur många gånger hörde ni ordet “får” i detta bibelord? (Du kan göra en liten tävling av detta och se vem eller vilken grupp som gissar rätt eller kommer närmast. Rätt svar är sju)

Säg
Det verkar vara viktigt för Jesus att vi ska förstå och fokusera på tanken kring får och herde. Jesus talade ofta i liknelser (berättelser) och här jämför Jesus fåren med oss människor och herden med Gud.

Modul material
Bibel

Jesus – en herde

Videoklipp
7 mins

Till ledaren: Det finns två olika videoklipp med helt olika still att välja mellan. Titta genom de båda och se vilket som passar din grupp bäst.

Alternativ 1:
https://youtu.be/zrloK8noU0Y – (Vi rekommenderar att visa minut 2:40–4:03)
(Cioban - fåraherden o varghundarna, Rumänien - Berättelse av Malin Skinnar, Ungureni)

Fråga

 • Kan ni förstå vad Gud menar med att han är den gode herden när ni ser en äkta herde med sina får? 
 • Vad tänker ni när ni ser får och en herde som på den här filmen?
 • Jesus talar om oss som får. Håller du med om att vi är som får? (På filmen såg vi att fåren fick gå fritt men att de behövde en herde som hjälpt dem, beskyddade dem samt visade dem vägen?

Alternativ 2:

Till ledaren: Denna video är på engelska. Du kan välja att först läsa bibelordet på svenska och sedan visa videoklippet. Ett annat alternativ är att du med hjälp av en mikrofon läser det svenska bibelordet högt medan videoklippet spelar med sänkt volym. 

Läs
Joh 10:11–18

Visa
https://youtu.be/qDmGcvEU7GU
(Streetlights Film: I AM the Good Shepherd)

Säg
Ett får behöver en herde som hjälper dem och beskyddar dem. Ett får överlever inte på egen hand. En varg eller en björn skulle döda det och äta upp det. 

Fråga

 • Varför behöver vi Gud i våra liv? Kan vi inte klara oss själva? 
 • Varför har Jesus gett sitt liv för oss?
 • Hur kan Gud hjälpa oss? Hur kan han vara en “herde” för oss idag?
Modul material
Filmen Fåret Shaun
Projektor
Högtalare

Bra och dålig herde

Diskussion
7 mins

Diskutera

 • Dela upp barnen i mindre grupper och försök om möjligt att ha en ledare i varje grupp. 
 • Ge varje grupp två stora pappersark (t.ex. från en rulle skyddspapper) samt några kraftigare pennor. 
 • Förklara att de ska rita en herde på båda sina papper genom att låta ett av barnen lägga sig ner på pappret och de andra ritar runt den personer för att skapa en siluett. 
 • Skriv titeln “Bra herde” på ett av papperna och “Dålig herde” på det andra. 
 • Be barnen skriva sin tankar om vad en bra och dålig herde är på de olika papperna. 
 • Låt grupperna sedan berätta för varandra vad de har skrivit ner.

Säg
När Jesus sa att han är den gode herden så försökte han inte skryta eller ansöka om ett jobb. Han jämförde sig med något som människor på den tiden kunde förstå och relatera till. Människor var vana vid herdar och visste vad en god herde gjorde för sina får. Jesus förklarade för människorna att han kan ta hand om oss på samma sätt som en bra herde tar hand om och beskyddar sina får. Jesus lovar att han ska ge oss det vi behöver, skydda oss från faror och hålla oss säkra om vi bara litar och tro på honom. Om Jesus är den gode herden, vad är då vi?

Modul material
Ett stort papper (rulle)
märkpennor

Hör min röst

Lek
6 mins

Lek

 • Dela upp barnen i par och ge ett av barnen i varje par en ögonbindel. 
 • Be dem som fått ögonbindlar ställa sg på rad i ena änden av rummet vända mot sina partners som ställer sig på andra sidan av rummet. 
 • När alla tagit på sig sina ögonbindlar ändrar du på den ordningen som de utan ögonbindel står så att de inte längre står mitt emot sin partner.
 • På din signal ska de som är utan ögonbindel ropa namnet på sin partner och de med ögonbindlar ska med endast med hjälp rösten försöka hitta sin partner. 
 • Det första paret som hittar varandra vinner ett litet pris. 

Säg
Jesus sa att hans får ska känna igen hans röst, på ett liknande sätt som du kände igen rösten av din partner. Vi kan inte se Jesus och han är inte en fysisk herde som går framför oss, men vi kan höra hans röst inom oss och följa de saker som han säger. 

Modul material
ögonbindlar

Jesus talar till mig…

Tänkvärt
6 mins

Säg
Det kan låta konstigt att säga att vi kan höra Gud tala till oss men sanningen är den att Gud talar till människor på många olika sätt. Vi behöver bara lära oss att lyssna till hans röst. 

Till ledaren: Be några av dina ledare berätta en kort berättelse om när Gud talade till dem och hur de reagerade. Uppmuntra dem att tänka på olika sätt som Gud har talat till dem och se till att berättelserna är korta, konkreta och praktiska. 

Säg
Har du hört Gud tala till dig någon gång? Det är alltid en bra idé att prata med någon annan om du tror att Gud har talat till dig. Det kan hjälpa oss att veta att vi har hört rätt. Kom ihåg att Gud aldrig säger något som står i motsats till det som finns i Bibeln. Du får gärna komma till oss och samtala mer om detta om det skulle var till hjälp för dig. 

Följ ledaren

Lek
6 mins

Till ledaren: Låt barnen sätta sig på stolar i cirkel. 

Lek

 • Förklara att ni strax ska leka en lek där det gäller att följa (komma ihåg) det som personen innan dig säger.  
 • Den första personen börjar leken genom att säga “Jag är en herde och jag har ett får som heter (t.ex.) "Shaun” (de får välja sitt eget namn på fåret). 
 • Personen på deras vänstra sida säger sedan “Jag är en herde och jag har ett får som heter Dolly och ett får som heter Shaun”.
 • Leken fortsätter runt i cirkeln där varje deltagare behöver komma ihåg namnen på alla de föregående fåren samt att sedan lägga till namnet på sitt eget får. 

Säg
Får är kända för att följa fåren framför sig – att följa flocken. En bra herde vet hur man får fåren att följa efter sig. Vem följer du?

Vem lyssnar du på?

Aktivitet
7 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper och utse en ledare för varje grupp.
 • Förse grupperna med papper och penna och be dem skriva ned exempel på varifrån de får information eller hör saker.
 • Låt sedan grupperna berätta om vad de skrivit ner.
 • Du kan också välja att som ledare skapa en fullständig lista på ett blädder-block eller skrivtavla så att alla ser.

Säg
Vi får information från många olika håll. En del saker vi hör kanske hjälper oss medan andra saker är riktigt dålig information. Vi måste lyssna riktigt noga så att vi kan ta beslut om det är något som vi bör lyssna på eller inte. Jesus säger att han kan tala in i våra liv om vi är villiga att lyssna på hans röst. Som den gode herden ger han oss aldrig dåliga råd men vi måste lära oss känna igen hans röst.

Modul material
blädder-block/skrivtavla
tuschpennor

Ta hand om fåren!

Lek
6 mins

Förberedelser: Blås upp ett antal ballonger i så många färger som du kommer att ha lag.
 
Lek

 • Dela in barnen i lag och ge varje lag en korg. 
 • Tala om för lagen vilken färg som är dras och och sprid ut ballongerna i rummet.
 • Varje lag ska sedan så snabbt som möjligt samla ihop sina ballonger (får) i sin korg (hage).
 • För att göra leken lite roligare kan några av ledarna tippa ut några av lagens ballonger ur korgarna ett par gånger under lekens gång.
 • Det lag som först är klar med sin uppgift vinner.
Modul material
ballonger
stora korgar att ha ballongerna i

Min herde

Tänkvärt
6 mins

Säg
Det är viktigt att fundera över vem vi lyssnar till och vem vi följer i livet. Leder dessa människor oss i en bra eller dålig riktning? Ni kommer strax att få en stund att fundera över vilka personer som påverkar er och ni kommer även att få Psalm 23 där Gud beskrivs som en herde som bryr sig om oss.

Aktivitet

 • Ge ett papper och en penna till varje person.
 • Låt deltagarna sprida ut sig i rummet för att hitta en plats där de kan sitta ostört och skriva på sitt papper. 
 • Be dem rita av sin fot på pappret och skriva namnen på personer som de lyssnar på och tar intryck från. (En del av dessa personer kanske är bra föredömen, andra kanske mindre bra). Det kan vara någon i familjen, kompisar, YouTubers, lärare, eller liknande. 
 • Låt dem fundera en stund över hur dessa personer påverkar deras liv.
 • (Spela gärna lite bakgrundsmusik medan de sitter och funderar.)
 • Be sedan barnen vända på pappret och igen rita av sin fot . Den här gången ska de skriva Jesus i mitten av foten. 
 • Barnen ska sedan skriva ner vad de tror att de kan lära sig från Jesus, på vilket sätt han är ett föredöme för oss och om de tror på honom eller inte. (Det kan vara bra att skriva ner dessa frågor på ett stort blädderblockspapper så att barnen ser vad de ska fundera över och skriva ner). 
 • Förklara att medan de jobbar på detta kommer du att läsa högt från Psalm 23 några gånger och de kan lyssna och ta intryck från hur Bibeln beskriver Gud som vår herde. 

Frågor att skriva på ett blädderblock/whiteboard:

 1. Vad kan vi lära oss från Jesus?
 2. På vilket sätt är Jesus ett föredöme?
 3. Tror du på Jesus?

Säg
Gud älskar dig och vill ditt bästa om du är villig att låta honom leda dig. Jesus säger att han är den gode herden och han vill vara ditt föredöme och leda dig genom livet.  

Modul material
Bibel
Papper och penna

Följa Jesu röst?

Tänkvärt
0 mins

Förberedelser: Skapa en fårhage med hjälp av ett par stolar.

Säg
Vi kanske inte känner till lika mycket om får och om hur det är att vara en herde idag som människorna gjorde när Jesus gick på jorden. Men hans inbjudan att följa honom och ta emot hans vägledning är fortfarande lika aktuell idag. Valet är vårt. Vi kan själva välja om vi vill tillhöra den “flock” som Jesus tar hand om eller om vi vill gå vår egen väg.
 
Till ledaren: Låt barnen ta en av bilderna på får som ni använt tidigare under samlingen (eller skriv ut på nytt från den bifogade bilagan "Var är mina får?"). Be dem lägga bilden där de känner att de själva hör hemma: De kanske vill vara “trygga” i fårhagen nära Gud vår herde; nära men inte i hagen eller kanske lite längre bort från hagen.
 
Säg
Om någon har några frågor eller vill tala med någon av oss ledare om det vi pratat om idag så är ni välkomna att stanna en stund efter samlingen och göra det.

Modul material
Många små bilder av får (se bilaga)
en får-hage skapad av tex. stolar som ställs i en cirkel