Vindruvor

Jesus: Det sanna vinträdet

Under den här samlingen tittar vi närmare på vad Jesus menade när han sa att han är det sanna vinträdet. Vi samtalar om hur olika saker påverkar våra liv och vilken frukt det ger. Vi lär oss även mer om vad det betyder att "leva i Jesus" och hur en bra relation med honom kan se ut. Vi vill även utmana barnen att fördjupa sin relation med Gud och ge praktiska tips på hur de kan leva i daglig kontakt med Jesus.

Samlingens längd: 82 min

Mål

 • Att fundera över vad Jesus menade när han sa: Jag är det sanna vinträdet.
 • Att fundera över vad det innebär att leva hälsosamma och fruktbärande liv.
 • Att fundera över vad det betyder att vara nära Jesus och bära frukt genom honom.

Beskrivning

Under den här samlingen tittar vi närmare på vad Jesus menade när han sa att han är det sanna vinträdet. Vi samtalar om hur olika saker påverkar våra liv och vilken frukt det ger. Vi lär oss även mer om vad det betyder att "leva i Jesus" och hur en bra relation med honom kan se ut. Vi vill även utmana barnen att fördjupa sin relation med Gud och ge praktiska tips på hur de kan leva i daglig kontakt med Jesus.

Material till samlingen

 • fruktskål
 • A4 ark
 • pennor
 • saxar
 • ballonger
 • märkpennor
 • Soppåsar
 • Pappersremsor
 • pennor
 • olika fruktjuicer
 • plastmuggar
 • två stora diskbaljor
 • vindruvor
 • handdukar
 • blädder-block
 • papper
 • pennor
 • hinder för en hinderbana

Samlingens moduler

Sammankopplade

Lek
6 mins

Mål: Att hitta saker som kopplar samman alla i gruppen.
 
Lek

 • Uppmana barnen att försöka skapa den längsta “kedja” av människor som har något gemensamt. Till exempel person A är sammankopplad med person B eftersom de är syskon; person B är sammankopplad till person C eftersom de bor på samma gata o.s.v.
 • Hjälp barnen att komma på saker som kopplar dem samman med varandra så att ingen lämnas utanför.

Sätt ihop pusslet

6 mins

Förberedelser: Skriv ned dina meddelanden till gruppen på fyrkantiga lappar och klipp sedan lapparna i bitar (de ska fungera som pusselbitar). Göm bitarna i rummet men gör det inte för svårt. (Meddelanden är sådant som du som ledare vill uppmärksamma din grupp på denna vecka som t.ex. nästa veckas aktivitet, söndagsgudstjänst, nya regler o.s.v.)

Till ledaren: Tänk på att skriva med STORA BOKSTÄVER och att inte göra FÖR många pusselbitar av varje lapp!
 
Meddelanden

 • På din signal får barnen söka reda på en pusselbit var. 
 • Låt dem sedan försöka para ihop bitarna med varandra för att kunna läsa veckans meddelanden.
 • När någon grupp har satt ihop ett meddelande låter du dem läsa upp det högt så att alla kan höra. 
 • När de löst ett pussel kan de söka efter fler gömda pusselbitar och lösa ytterligare ett.
 • Fortsätt tills alla meddelanden har blivit upplästa.
Modul material
meddelanden skrivna på separata lappar och utklippta till pusselbitar

Koppla samman

Lek
6 mins

Lek

 • Be barnen sprida ut sig i rummet.
 • Berätta att du kommer att kasta en tärning för att se hur många av dem som ska koppla ihop sig med varandra. (Om du slår en fyra ska barnen skapa grupper med fyra i varje).
 • Förklara att du dessutom kommer att ropa ut vilken kroppsdel de ska använda för att koppla ihop sig med varandra. Det innebär att du till exempel kommer att säga att tre deltagare ska koppla ihop sig via armbågarna.
 • De som inte lyckas hitta en grupp att bli sammankopplade med (alltså blir över) är ute ur leken. Det beror på hur tärningens utslag ur många som åker ut varje runda
 • Fortsätt leken tills det inte finns tillräckligt många för att utföra uppgiften, t.ex. om du slår en femma men det bara finns fyra spelare kvar.

Säg
Vi är alla sammankopplade till saker på olika sätt. Vissa saker kan vara positiva medan andra är mindre positiva. Idag kommer vi att prata om saker/personer vi omger oss med i våra liv och huruvida de är bra för oss eller inte.

Modul material
en stor tärning

Annorlunda stafett

Lek
8 mins

Förberedelser: Sätt upp en hinderbana där två lag kan tävla sida vid sida.
 
Lek

 • Dela in barnen i två lag och låt lagen ställa sig vid startlinjen.
 • På din signal ska den förste tävlanden i varje lag ta sig igenom hinderbanan så snabbt som möjligt.
 • När personen kommer tillbaka till sitt lag ska den fatta nästa deltagares hand och ta sig igenom hinderbanan igen, nu med två som springer.
 • Tävlingen fortsätter tills något av lagen lyckats ta alla sina deltagare igenom hinderbanan.
 • Kedjan får inte brytas och bara en deltagare får läggas till vid varje nytt varv.

Säg
Ibland håller vi fast vid saker som i slutänden håller oss tillbaka och drar oss i fel riktning. Vi kommer att prata lite mer på detta idag och fundera på om det finns saker vi borde ändra på så att vi kan leva bra, hälsosamma och fruktbärande liv.

Modul material
hinder för en hinderbana

Mina kopplingar

Diskussion
7 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper och placera en ledare med varje grupp.
 • Ge varje grupp ett stort papper och ett par tuschpennor.
 • Be barnen fundera över svaren på följande frågor och skriva ned dem på pappret.

Fråga

 1. Till vilka personer har du någon sorts koppling? (Det kan till exempel vara kompisar, föräldrar, klasskamrater, o.s.v.)
 2. Vilka saker påverkar/influerar dig?
 3. Vilka saker har en positiv påverkan på dig?
 4. Vilka saker hindrar dig från att växa som människa?

Säg
De saker som vi tillåter påverka oss kan även påverka hur vi växer som människa. En del saker kan vara mycket positiva medan andra  saker har en negativ påverkan på våra liv. Vi ska strax fundera lite mer på just detta

Modul material
blädder-block
papper
pennor

Jag är vinstocken

Tänkvärt
2 mins

Aktivitet

 • Låt barnen sätta sig i grupper och ge varje grupp ett papper och en penna.
 • Be barnen göra en lista på de saker som de gör varje dag som kräver ett eluttag.
 • Be dem också fundera på hur deras liv skulle förändras om alla eluttag plötsligt slutade att fungera.
 • (Alternativt kan du dela in barnen i grupper och låta låta dem svara på frågorna medan du skriver svaren på ett blädderblock eller whiteboard.)

Säg
När Jesus levde på jorden talade han på ett sånt sätt att de som levde på den tiden skulle förstå honom. Han sa tex. “Jag är vinstocken och ni är grenarna”. För oss låter det kanske konstigt men de som levde på Bibelns tid förstod vad han menade eftersom de hade vinodlingar överallt runt omkring sig. Jesus talade om att vi behöver vara sammankopplad med källan. Idag skulle han kanske ha sagt “Jag är eluttaget och ni är kontakten.” Om du vill att din mobil ska fungera är det bäst att du pluggar in laddaren i eluttaget. På samma sätt måste vinträdets grenar vara del av vinstocken för att kunna bära frukt.
Idag vill vi fundera lite över vad vi är sammankopplade med och hur detta påverkar våra liv. Vi kommer också att fundera på vad det innebär att vara sammankopplad med Jesus och om vi är redo att vara en del av honom (som vi är menade att vara) eller inte. 

Göra druvjuice

Aktivitet
8 mins

Förberedelser: Ställ fram två diskbaljor och lägg ett antal vindruvor i varje.
 
Lek

 • Be två frivilliga komma fram och säg åt dem att ta av sig sina skor och strumpor.
 • Förklara att de har 90 sekunder på sig att förvandla vindruvorna i diskbaljorna till druvjuice.
 • När tiden är ute, häll upp vätskan från diskbaljorna i två separata glas och se vem som har lyckats få ut störst mängd druvjuice.

Säg
Jesus sa att om vi förblir i honom (har en relation med honom) kommer vi att bära frukt vilket innebär att vi kommer att ha ett fruktbärande liv! Det är detta som vi är skapade till, att låta Jesus vara en del av våra liv och att han kan leva genom oss så att vi bär frukt.

Modul material
två stora diskbaljor
vindruvor
handdukar

Det smakar som…

Lek
8 mins

Förberedelser: Häll upp olika fruktjuicer i muggar. Markera muggarna så att du som ledare vet vilken juice du har hällt upp i vilken mugg. (Ta gärna med några ovanligare fruktjuicer för att göra det lite svårare.)
 
Aktivitet

 • Ställ fram muggarna framför gruppen.
 • Låt en eller ett par frivilliga komma fram för att smaka juicerna.
 • Se vem som lyckas känna igen flest smaker.
 • Tala om rätt svar och utse en vinnare.
 • (Du kan även gör en grupptävling av detta genom att dela in barnen i grupper och låta en från varje grupp smaka på en juice och skriva ner svaret. Grupperna får ett poäng för varje rätt svar. Ta fram en ny tävlande från varje grupp för nästa avsmakning. Den grupp som gissar rätt flest gånger vinner.) 

Säg
Jesus sa att ett fruktträd kan kännas igen på den frukt som det producerar. På samma sätt kan vi se hur våra liv är genom den frukt som vi skapar/lämnar efter oss. Jesus uppmanar oss att leva våra liv nära Honom, för att våra liv ska ge god frukt.

Modul material
olika fruktjuicer
plastmuggar

Visste du att du är vad du äter?

Tänkvärt
7 mins

Till ledaren: Klipp ut ett antal pappersremsor (eller använd post-it lappar) som barnen kan använda till aktiviteten under samtalet.

Säg
Har du någon gång hört uttrycket “Du är vad du äter”? Det betyder att om vi äter skräpmat kommer det att ge negativ påverkan på hur vi mår men om vi äter hälsosam mat kommer det att ge god frukt i våra liv.

Samtala
Be barnen skriva ner saker på pappersremsor som påverkar deras liv. Det kan vara kompisar, familj, utbildning, TV, sociala medier, fritidsgården, o.s.v. Låt dem sedan skriva ned vilken “frukt” som dessa olika sakerna bär i deras liv, (hur de påverkas av dessa saker).

Fråga

 1. Kan ni se att vissa saker som vi “fyller” våra liv med påverkar hur vi blir som människor?
 2. Kan ni ge exempel på saker som bär positiv frukt?
 3. Finns det saker i ditt liv som du skulle må bättre av om du var utan det?
 4. Vad behöver du göra för att undvika dessa saker och inte påverkas negativt av dem? 
Modul material
Pappersremsor
pennor

Ballongfrukter

Lek
7 mins

Förberedelser: Varje lag ska ha 10 uppblåsta ballonger samt en sopsäck.

Lek

 • Dela upp barnen i 2–3 lag beroende på hur många barn du har i din Rock Solid grupp.
 • Be lagen rada upp sig efter varandra med en armlängds avstånd mellan varje person.
 • Förklara att den person som står sist i ledet ska skicka en ballong till personen framför sig, vilken i sin tur skickar ballongen framåt tills den hamnar längst fram i ledet.
 • Den som står först i ledet tar då en märkpenna och skriver namnet på en frukt på ballongen och springer fram och lägger ballongen i sopsäcken.
 • De får inte skriva samma frukt två gånger. (Låt en ledare kontrollera ballongerna innan de läggs i säcken.)
 • Nästa ballong får inte skickas förrän personen längst fram kommit tillbaka till sin plats igen.
 • Det lag som först fått alla sina ballonger i soppåsen vinner.

Säg
Det var viktigt att hålla ihop i den här leken. När någon i laget tappade en ballong bröts kedjan och frukten kunde inte placeras i påsen lika snabbt. OM vi verkligen vill bära god frukt är det viktigt att vara sammankopplad med Jesus. Det finns massor av saker vi kan göra för att ha ett rikt liv men vi tror att det viktigaste vi kan göra för att vårt liv ska vara rikt och lyckligt är att följa Jesus. Vi berättar gärna mer om vad det betyder!

Modul material
ballonger
märkpennor
Soppåsar

Hur gör man?

Tänkvärt
7 mins

Till ledaren: Den här aktiviteten fungerar bäst om du ber en ledare intervjua en annan ledare. Du kan också låta barnen ställa frågor om de vill.

Förberedelser: Be en ledare vara redo att bli intervjuad om vad det betyder att vara i Jesus och hur det påverkar deras liv.

Frågor (exempel):

 1. Vad innebär det att vara i Jesus?
 2. Hur hjälper din relation med Jesus dig att växa som människa?
 3. På vilket sätt tror du att Jesus vill att du ska växa?
 4. Vad gör du praktiskt för att leva nära Jesus?
 5. Finns det saker i ditt liv som du har varit tvungen att göra dig av med eller ändra på grund av din relation med Jesus?
 6. Hur har detta påverkat ditt liv?

Klipp ut det

Tänkvärt
7 mins

Aktivitet

 • Ge vaje deltagare ett A4-ark, en penna och en sax.
 • Be dem rita upp en valfri frukt och sedan klippa ut den.
 • Be dem sedan fundera på något område i sitt liv där de vill utvecklas och växa och skriva detta på frukten.
 • På pappersresterna kan de skriva saker de känner att de borde ändra på eller sluta göra.

Säg
Vi vill alla att våra liv ska bära god frukt men det händer inte av sig självt. Vi måste vara medvetna om vad vi gör med våra liv, vad vi är kopplade till och kanske ändra på vissa saker om de hindrar oss från att växa och bära frukt.

Modul material
A4 ark
pennor
saxar

Växa i Jesus

Sammanfattning
3 mins

Utmaning
Ställ fram en skål med frukt och låt barnen välja en frukt var. Be dem vänta med att äta frukten tills de är ensamma och har möjlighet att ta en stund och be till Gud och vara nära honom.
 
Säg
Vi har samtalat kring det som vi vill växa och bli bättre på, samt vad vi behöver ändra på i våra liv. Vi hoppas att du ska växa i Gud och ha en god relation med honom. Det är detta som vi människor är skapade till att göra. Om du vill veta mer om detta eller har frågor till oss är du välkommen att stanna kvar en stund efter samlingens slut. 

Modul material
fruktskål