Väg

Jesus: Vägen, sanningen och livet

Den här samlingen handlar om ett av de “Jag är”-uttalande som Jesus gör. Det är kanske ett av de mest utmanande och märkliga saker Han säger. Samlingen är utformad för att erbjuda barnen en möjlighet att följa Jesus, men den ger också tid och utrymme att utforska vad Jesus menade med det här “Jag är”-uttalandet. Våra barn har alla sina egna tankar om vad livet handlar om och hur det ska levas. Samlingen handlar inte om att kritisera de val barnen gör, utan om att på ett omtänksamt sätt, ge dem en chans att upptäcka att Jesus är den äkta källan till ett komplett och rikt liv.

Samlingens längd: 80 min

Mål

 • Att fundera på vad Jesus menade när Han sa att Han är vägen, sanningen och livet
 • Att prata om vad det betyder att följa Jesus
 • Att ge barnen möjlighet att ge gensvar på den inbjudan Jesus ger oss.

 

Beskrivning

Den här samlingen handlar om ett av de “Jag är”-uttalande som Jesus gör. Det är kanske ett av de mest utmanande och märkliga saker Han säger. Samlingen är utformad för att erbjuda barnen en möjlighet att följa Jesus, men den ger också tid och utrymme att utforska vad Jesus menade med det här “Jag är”-uttalandet. Våra barn har alla sina egna tankar om vad livet handlar om och hur det ska levas. Samlingen handlar inte om att kritisera de val barnen gör, utan om att på ett omtänksamt sätt, ge dem en chans att upptäcka att Jesus är den äkta källan till ett komplett och rikt liv.

Material till samlingen

 • DVD-spelare
 • skärm
 • Projektor
 • Högtalare
 • Filmen Trollkarlen från Oz eller
 • skålar
 • bilaga Det är ditt val
 • dekorsten
 • korgar
 • en gammal karta eller en utskriven karta från internet
 • pennor
 • Karta
 • Papper och pennor
 • skärm
 • dator
 • Högtalare
 • uppkoppling till internet
 • Hinkar
 • gummibollar
 • Två skyltar: “Sant” och “Falskt”
 • bilaga Hur ska man leva

Samlingens moduler

Vad säger skylten?

Intro
7 mins

Förberedelser: Skriv ut ett antal vägskyltar och sätt upp dem på olika platser i rummet

Lek

 • Ge barnen var sitt papper och en penna.
 • Låt dem titta på varje vägskylt, försöka identifiera vad den betyder och skriva ner sina svar.
 • Samla sedan gruppen och låt barnen berätta vad de skrivit.
 • (Vid behov berätta vad skyltarna verkligen betyder.)
 • Dela ut ett litet pris till den som hade flest rätt
Modul material
ett antal utskrivna vägskyltar
häft-massa
pennor och papper

Fel väg?

Lek
6 mins

Förberedelser: Ställ ut tre stolar i rad för varje lag. Rita en karta för respektive lag som visar den väg runt stolarna som laget ska ta. Se till att varje väg är ungefär lika svår, så att det blir rättvist.

Lek

 • Dela in barnen i lag med minst 4–5 personer i varje. (Om gruppen har färre än 8 personer kan du låta barnen tävla på tid istället för att tävla mot varandra.)
 • Utse en “A”och en “B” i varje lag. (Om någon i laget har kjol eller klänning utse denne av praktiska skäl bli person “B”.)
 • Förklara för gruppen att varje lag tillsammans ska hjälpa sitt lags “A” ta sig runt stolarna och varje “B” ska läsa kartan.
 • Lagets “A” får en ögonbindel och resten av laget ställer sig bredbent så att de skapar en tunnel som “A” ska krypa igenom. Lagets “B” ska ropa ut instruktioner för hur tunneln ska se ut för att följa vägen runt stolarna. Allteftersom “A” kryper igenom tunneln, ska de som stått sist i ledet springa längst fram och se till att tunneln fortsätter enligt kartan.
 • Om “A” kryper ut ur tunneln på fel ställe, t ex på sidan, så måste hela laget börja om.
 • Det lag som fullföljer sin rutt först vinner
Modul material
stolar
pennor
papper
ögonbindlar

Äkta vara?

Lek
5 mins

Förberedelser: Skriv ut ett urval flaggor inklusive några påhittade flaggor och sätt upp dem på olika platser i rummet. Du kan använda de som finns i bilagan (både som Word format och PDF). Det finns även en A5 variant om du vill ha mindre flaggor (spara på toner). 

Till ledaren: De sex första flaggorna är fejk. Flaggorna från sida 7–15 är som följer: Angola, Venezuela, Skottland, Filippinerna, Albanien, Portugal, Kuba, Sydafrika, Grenada. 

Lek

 • Förklara för gruppen att du har satt upp ett antal flaggor i rummet.
 • Deltagarna ska gå runt i rummet, titta noga på flaggorna och försöka identifiera vilka som är äkta och vilka som är påhittade.
 • Deltagarna får, om de vill, diskutera med varandra om vad de tror innan de svarar.

Säg
Det kan vara lätt att bli lurad. Ibland hör man på nyheterna om hur ett konstverk har sålts för miljoner, men senare visat sig vara fejk. Man kan välja att leva sitt liv på en massa olika sätt, men Jesus säger att Hans väg är det enda rätta sättet och det är det som vi ska undersöka idag. Visste ni att folk som arbetar med att identifiera falska sedlar inte ägnar sin tid åt att leta efter olika sorters förfalskningar? Istället studerar de den äkta varan (de äkta sedlarna) noga, och kan sedan direkt se om en sedel är falsk. Om vi vill leva ett äkta liv borde vi ägna tid att se på vad Jesus vill ge oss.

Modul material
flaggor( både riktiga och påhittade)

GPS GO

Lek
6 mins

Lek

 • Dela upp gruppen i mindre lag.
 • Utse en ledare för varje lag och låt denne ha en mobiltelefon.
 • Berätta att du ska ta med dem på en "resa" till olika kända platser i landet.
 • Ropa ut namnet på platser (t ex Globen, Ölandsbron, Sareks nationalpark etc. )
 • Varje lag använder sig av Google Maps (eller annan app) på mobiltelefonen för att hitta vägbeskrivningen till platsen.
 • Be barnen visa en ledare sin mobiltelefon som bevis på att de är den första som hittade den angivna platsen.
 • Det lag som är snabbast per omgång får poäng.
 • Det lag som samlat flest poäng efter alla omgångar får ett litet pris.
Modul material
Mobiltelefoner

Vägen, sanningen och livet

Tänkvärt
5 mins

Säg
Folk kan ha många olika åsikter om hur vi ska leva våra liv och det finns olika val vi kan göra. När Jesus gick på jorden sa han följande:

 1. Jesus sa att Han är vägen. Det innebär att om man vill leva på det sätt som Gud har tänkt att vi ska leva, behöver man följa Jesu exempel. 
 2. Jesus sa att Han är sanningen. Vi kan höra många budskap om hur vi bör leva och vad livet handlar om, men Jesus är den enda sanna vägen till Gud.
 3. Jesus sa att Han är livet. Bibeln säger att Jesus kom för att ge oss evigt liv och om vi väljer att följa Honom får vi vara tillsammans med Honom i himlen i evighet.

Hur ska man leva?

Diskussion
8 mins

Förberedelser: Skriv ut en kopia av påståendena från bilagan “Hur ska man leva?”. Klipp pappret i remsor med ett påstående på varje remsa.

Samtala om

 • Dela in barnen i grupper och utse en ledare per grupp.
 • Ge varje grupp ett par påståenden att läsa.
 • Låt barnen prata om varje påstående och fundera på vilka påståenden som har med livets mening att göra.
 • Barnen kan sedan sortera dem, t ex med den viktigaste först och den minst viktiga sist, eller så kan de ange vilka de håller med om och vilka de inte håller med om. 
 • Låt varje grupp motivera varför de har sorterat påståendena på det sätt de har gjort och prata sedan om skillnaderna mellan gruppernas val.

Säg
Vi hör många budskap om vad som är viktigast i våra liv. En del budskap är bra och hjälper oss leva positiva liv, medan andra skadar oss. Vi på rock Solid anser att det viktigaste i livet är att följa Jesus och att resultatet av att följa Honom blir att vi fattar bra beslut. 

Modul material
bilaga Hur ska man leva

Sant eller falskt?

Lek
5 mins

Förberedelse: Skriv ut bilagan och sätt upp skyltarna i var sin ände av rummet

Lek

 • Berätta att du kommer att läsa upp ett antal påståenden.
 • Förklara för barnen att de var för sig ska besluta sig för om det du säger är sant eller falskt.
 • De väljer sitt svar genom att ställa sig vid respektive skylt.
 • Berätta sedan vad det rätta svaret är.

Påståendena kan vara t ex:

 1. Man får ha ett jobb när man är 12 år. (Sant om det är ett riskfritt jobb med kort arbetstid och av enklare slag, t ex plocka bär, sälja majblommor.)
 2. Mer än 3/4 av Sveriges tonåringar har en mobiltelefon. (Sant. Siffran är 100%)
 3. Engelska är världens mest talade språk. (Falskt. Rätt svar är mandarin)
 4. De flesta brödsorter innehåller äpple. (Falskt)
 5. När en larv förvandlas till en mal finns det en period då den helt är i flytande form. (Sant)
 6. Hälften av världens befolkning har aldrig sett snö. (Falskt, Rätt svar är 2/3)
 7. Isbjörnar har vitt skinn. (Falskt, Rätt svar är svart skinn)
 8. Leonardo Da Vinci kunde rita med enda handen samtidigt som han skrev med den andra. (Sant)

Säg
Ibland kan det förvåna oss vilka saker som är sanna och vilka som är falska. Vi kan inte lita på allt vi hör. Jesus säger att Han är sanningen. Vi kan inte se Jesus med våra ögon och det krävs tro för att lita på vad han säger.

Modul material
Två skyltar: “Sant” och “Falskt”

Min berättelse

Tänkvärt
7 mins

Förberedelse: Be någon av dina ledare säga något kort om vad livets mening är för honom eller henne. Uppmuntra personen att vara ärlig om de utmaningar som att följa Jesus innebär, men också hur fantastiskt och rikt livet som kristen kan vara. Om ledaren vill kan detta moment även göras som en intervju tillsammans med en annan ledare.

Bästa dammsugaren

Lek
6 mins

Lek

 • Dela in barnen i två lag.
 • Dela av rummet och låt ena laget vara i den ena änden och det andra laget i den andra.
 • Låt barnen para ihop sig två och två så att de kan bli "mänskliga skottkärror".
 • Varje par kommer sedan att jobba som “dammsugare”.
 • Sprid ut ett jämnt antal bollar på båda lagens sidor av rummet; tillräckligt många så att barnen behöver gå fram och tillbaka ett antal gånger.
 • Berätta att det lag som först har samlat alla bollar i sin hink vinner. Men de måste samla bollarna som “dammsugare”
 • När en skottkärra tävlar ska de gå runt på sin sida i rummet och personen som går på armarna ska suga upp bollen i munnen och “dammsugaren” ska transportera bollen till lagets hink för att sedan hämta nästa boll.
 • Det lag som först har samlat ihop sina bollar vinner.
Modul material
Hinkar
gummibollar

Plattform 9 3/4

Videoklipp
7 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://youtu.be/Gg0mGGahpKQ (Harry Potter - Plattform 9 3/4)

Säg
Om man vill veta vart man ska, behöver man ibland fråga efter vägen. Ibland kan en resa vara ganska enkel och det är lätt att följa vägbeskrivningen, men ibland bestämmer vi oss för att göra saker på vårt eget sätt. Det är precis likadant när tänker på hur vi vill leva våra liv. Instruktionen kan vara enkel, men ofta väljer vi att göra saken mer komplicerad än vad som är nödvändigt.

Modul material
DVD-spelare
skärm
Projektor
Högtalare
Filmen Trollkarlen från Oz eller

Hur ska du komma dit?

Videoklipp
3 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: (Klicka på hjulet för att lägga till svensk text):
https://www.youtube.com/watch?v=lPgGh7lHOQs (Hur hittar vi rätt? - Rock Solid Sweden)

Modul material
skärm
dator
Högtalare
uppkoppling till internet

Tillbaka till dig

Diskussion
7 mins

Säg
Alla behöver vi någon sorts vägledning i livet. När vi reser behöver vi tex. en karta eller Google Maps för att ta oss dit vi vill (håll upp en karta eller mobil som illustration). Nu ska vi prata lite om vad vi behöver för att nå de mål vi har för våra liv.

Samtala om

 • Dela in barnen i mindre grupper och utse en ledare för varje grupp.
 • Dela ut papper och penna till varje ledare.
 • Förklara att de kommer att få ett antal frågor att diskutera och att de kan skriva ned några av sina tankar på pappret.
 • Låt sedan varje grupp berätta lite om sina tankar och funderingar.

Frågor

 1. När känner du dig mest levande?
 2. Vad/vem är det som hjälper dig välja hur du ska leva?
 3. Tror du att det bara finns ett sätt att leva?
 4. Varför tror du att det kan vara så svårt att välja att följa Jesus?
 5. Finns det något du skulle vilja ändra på angående hur du ser på Jesus i ditt eget liv?
Modul material
Karta
Papper och pennor

Lägg ut kartan

Aktivitet
3 mins

Förberedelser: Klipp kartan eller utskriften i bitar. Blanda bitarna och placera dem på golvet.

Aktivitet

 • Be barnen sätta sig i en cirkel på golvet.
 • Be dem fundera på om det finns något som de skulle vägledning med just nu.
 • Om eller när någon av barnen kommer på något skall de gå och hämta en "kartbit".
 • Be dem att skriva en kort bön på baksidan av kartbiten och sedan vända den med kartan uppåt igen.
 • När alla är klara får barnen försöka sätta ihop kart-pusslet (utan att vända på lapparna).
 • Be en kort bön om att Gud ska besvara deras böner om vägledning.
Modul material
en gammal karta eller en utskriven karta från internet
pennor

Det är ditt val

Sammanfattning
5 mins

Förberedelse: Kopiera och klipp ut bibelorden från bilagan “Det är ditt val”. Ställ ut tre skålar i den ena änden av rummet. Den första skålen ska ha en skylt där det står “Vägen”, den andra “Sanningen”, och den tredje “Livet”. Placera tillhörande bibelord vid varje skål. Placera sedan en korg med dekorstenar (finns ofta att köpa på byggvaruhus eller IKEA) på ett bord i den andra änden av rummet (där barnen befinner sig).

Avslutning
Förklara för barnen att de kommer att få ta var sin sten och lägga den i en av de skålar som du ställt fram i andra änden av rummet. De får sedan ta med det bibelord som hör till den skålen.

 1. Om de vill att Gud ska bli en större del av deras liv genom hur de lever sina liv och hur de agerar varje dag ska de lägga stenen i den skål som är märkt "Vägen".
 2. Om de vill att Gud ska hjälpa dem få en mer sanningsenlig bild av sig själva ska de välja den skål som är märkt "sanningen".
 3. Om de de vill ha vägledning om hur de ska leva sina liv så att de göra en skillnad för andra ska de välja den skål som är märkt "Livet".

OBS! Barnen kan välja mer än en sten om de vill eller välja att inte lämna ifrån sig stenen alls om de inte har något de vill be om.

Säg
När Jesus säger att Han är vägen, sanningen och livet så är det en inbjudan att följa honom, att leva våra liv på det som sätt som Han lär oss och till slut vara tillsammans med Honom i evighet. Det är också en inbjudan att inte välja Honom. Valet är ditt, men om det här är något du vill veta mer om, så vill vi ledare jättegärna prata med dig om det.  

Till ledaren: Låt de barn som vill prata mer om att välja att följa Jesus stanna kvar en stund i slutet av samlingen. Låt en av ledarna be tillsammans med de barnen.

Modul material
skålar
bilaga Det är ditt val
dekorsten
korgar