miniräknare

Kostnaden att följa Jesus

En del tycker att det är svårt att vara en kristen, att man måste ge upp för mycket. Man är rädd för vad andra ska säga och tycka, eller så har man en bild av att man inte kan eller får göra visa saker längre. Tänk om Jesus verkligen är värt det? Tänk om det Jesus har att erbjuda är värt mer än det du måste ge upp!

Samlingens längd: 84 min

Mål

 • Att fundera över vad människor tycker är svårt med att vara en kristen.
 • Att fundera på vilket sorts liv Jesus erbjuder oss.
 • Att låta barnen reflektera över vad det kristna livet skulle "kosta"dem och vad de har att vinna på att vara en kristen.

Beskrivning

En del tycker att det är svårt att vara en kristen, att man måste ge upp för mycket. Man är rädd för vad andra ska säga och tycka, eller så har man en bild av att man inte kan eller får göra visa saker längre. Tänk om Jesus verkligen är värt det? Tänk om det Jesus har att erbjuda är värt mer än det du måste ge upp!

Material till samlingen

 • internet
 • Projektor
 • dator
 • Högtalare
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • insidan ut DVD eller youtube-klipp
 • Jenga-klossar
 • pennor
 • post-it lappar
 • “På riktigt” bilagan
 • post-it lappar
 • pennor
 • Några potatisar
 • Dagstidning
 • Tejp
 • Sugrör
 • papper
 • sax
 • pennor
 • Bibel
 • Papper och penna
 • Bibel
 • bilagan “På riktigt”
 • låda
 • filt
 • olika saker
 • papper
 • pennor
 • Chokladask
 • tom chokladask
 • några mindre chokladbitar (av olika storlekar)
 • gummibjörnar

Samlingens moduler

Pengacurling

Lek
8 mins

Lek

 • Ge varje deltagare ett mynt och låt dem ställa sig på rad vid kortsidan av ett längre bord.  
 • Förklara att de ska lägga sitt mynt på bordskanten och knuffa (skjuta) iväg det så att det hamnar så nära den bortre kanten på bordet som möjligt (utan att åka över kanten).
 • Det är tillåtet att stöta bort de andras mynt (med sitt mynt).
 • Vinnaren är den vars mynt ligger närmast kanten när leken är slut.
 • Upprepa gärna leken flera gånger och gör om ordningen så att inte samma person får börja hela tiden.
Modul material
bord
Mynt

Är det värt det?

Lek
7 mins

Lek
Tanken med den här leken är att få barnen att fundera på om en viss aktivitet är värd att göra eller inte. 
Läs upp förslagen nedan och se vad barnen skulle kunna tänka sig att göra.

 1. Skulle du kunna tänka dig att bara ha en färg på dina kläder för resten av ditt liv om du fick 10 miljoner kronor (färgen är neon-gul).
 2. Skulle du äta en okokt potatis om du fick 500 kr (den är dock 1 år gammal).
 3. Någon erbjuder dig 500 000 kr om du bara äter sås i en månad (men såsen luktar och smakar som gammal disktrasa).
 4. Du får 1000 kr i veckopeng om du hela veckan säger “Muuh” mellan varje ord du säger.

Säg
Idag ska vi samtala kring vilka uppoffringar man kan behöva göra som kristen.

Ska vi snacka?

Diskussion
6 mins

Samtala om
Häll upp en påse gummibjörnar i en godisskål. Låt barnen sätta sig i en ring på golvet eller i en bekväm soffa. Prata om frågorna nedan. (Om det är svårt att få igång ett samtal kan du belöna den som bidrar i samtalet med en gummi-björn.)

Frågor

 1. Har du varit tvungen att ge upp något någon gång i ditt liv? Var det svårt?
 2. Har du gjort något för någon annan som kostat dig något? (T.ex. gett din lillasyster din sista godisbit eller att stått upp för en kompis när någon försökt mobba denne även om du riskerat att själv bli mobbad). Var det värt det?
Modul material
gummibjörnar

Våga riskera

Lek
6 mins

Förberedelser: Ordna lite olika priser och ett stort intressant pris som vinnaren av nivå 4 får – t.ex. en chokladask. Köp dock två likadana och töm den ena (chokladasken) utan att det märks att du har öppnat den. Den tomma asken ger du i första läget till vinnaren. I slutet av modulen ger du dock vinnaren den fulla asken.
 
Lek

 • Be en frivillig komma fram.
 • Låt en ledare ställa frågorna nedan, en åt gången.
 • Om personen svarar rätt på första nivån vinner den ett litet pris (en godisbit).
 • Personen får sedan bestämma sig om han/hon vill riskera sin godisbit för att gå vidare till nästa nivå i tävlingen.
 • Personen får då lämna tillbaka den nyligen vunna godiset för en lite svårare fråga och kan istället vinna ett större pris (t.ex. en snickers).  
 • För nästa nivå är priset ännu större och för den sista frågan får han/hon möjlighet att vinna en hel godisask (förutom att de inte vet att den är tom…).  
 • Om den förste deltagaren inte kommer så långt som till godisasken upprepa med nya frågor tills någon vinner den.

Frågor till frågesporten:

Nivå 1

 • Vad heter kungen i förnamn? (Carl Gustav)
 • Vad heter Sveriges huvudstad? (Stockholm)
 • Vilka färger har Sveriges flagga? (Gul och blå)

Nivå 2

 • Vad heter Amerikas president? (Donald Trump)
 • Stava till ordet ALLTID? (A-L-L-T-I-D)
 • Vilken världsdel tillhör Sverige? (Europa)

Nivå 3

 • Vilka färger har Englands flagga? (Röd-vit-blå)
 • Hur många magar har en ko? (4)
 • Hur många dagar har februari månad (ej skottår)? (28)

Nivå 4

 • Vad heter den högsta fotbollsligan i Sverige? (Allsvenskan)
 • Hur många människor bor i Sverige? (10 miljoner)
 • Vad heter Sveriges statsminister? (Stefan Löfven)

Säg
När vi funderar på om vi ska riskera något tänker vi ofta på vad vi kan vinna genom att ta den risken. Problemet är att vi ofta tror att vi vet vad vi kommer att vinna, när det i verkligheten inte alls är säkert att vi har en klar bild på vad det är vi vinner. Det kan vara så med att vara kristen. Vi har kanske en bild av vad det skulle innebära att vara en kristen, fast egentligen vet vi kanske inte så mycket vad det skulle innebära för oss.

Fråga
Tror du att du vet vad det verkligen innebär att vara en kristen och följa Jesus?

(Ge till sist barnen den oöppnade chokladasken som belöning.)

Modul material
Chokladask
tom chokladask
några mindre chokladbitar (av olika storlekar)

På riktigt

Lek
8 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan “På riktigt” och klipp ut de olika delarna. Lägg lapparna och de olika objekten du tagit med i en låda och täck över dem med en kökshandduk. Ställ lådan i mitten av rummet.
 
Lek

 • Dela in gruppen i lag med cirka 3-–personer i varje lag.
 • Ge varje grupp ett papper och en penna.
 • Låt dem sedan komma fram en åt gången för att känna på sakerna i lådan.
 • De får känna på sakerna i 10 sekunder innan de går tillbaka till sitt lag för att skriva ned vad de tror är i lådan.
 • Fortsätt tills alla i lagen fått en chans att komma fram.
 • Ta sedan bort handduken och gå igenom vad som finns i lådan.
 • Det lag som gissat flest rätt vinner.
 • Om de inte uppmärksammat att det också fanns papperslappar i lådan talar du om för dem att de missat något!
 • Ge varje grupp ett par lappar och låt dem läsa upp dem högt.

Säg
Leken gick ut på att gissa så många saker som möjligt genom att känna på dem. När det gällde papperslapparna kunde ni bara känna att det var papper men inte veta vad som stod på dem tills ni fick titta på dem. Jesus kom för att ge oss liv men inte ett liv som bara handlar om att följa en massa regler. Det kan vara lätt att missa budskapet som Jesus ger oss om vi inte vet hur vi ska söka efter det. Jesus kom för att ge oss ett överflödande liv - inte ett tråkigt liv, utan ett liv med mening och syfte. Det som står på lapparna är bara några av de saker som kommer av att följa Jesus men det det finns många fler saker också.

Modul material
bilagan “På riktigt”
låda
filt
olika saker
papper
pennor

Följ mig!

Tänkvärt
5 mins

Läs
Matteus 4:18–22

En dag när han vandrade längs Galileiska sjön fick han se två bröder: Simon (som senare fick namnet Petrus) och Andreas. De var fiskare till yrket och höll på att lägga ut nät. Jesus ropade till dem: Kom med mig så ska jag visa er hur man fiskar människor! Och de lämnade omedelbart näten och följde honom. Lite längre bort på stranden såg han två andra bröder, Jakob och Johannes, sitta i en båt med sin far Sebedaios. De höll på att laga nät. Han ropade också på dem, och genast lade de ifrån sig sina nät, lämnade sin far och följde med Jesus.

Säg
I denna text bad Jesus de första lärjungarna, som var fiskare, att följa honom. Otroligt nog står det att så fort Jesus sa “Följ mig” så lämnade fiskemännen sina båtar och följde Jesus. Det här hände innan Jesus hade utfört några mirakel eller berättat något för dem. På något sätt visste de att det skulle vara värt det att lämna sina jobb, sina hem och sina familjer för att följa Jesus. Lärjungarna träffade Jesus personligen och det fanns något där som fick dem att lämna allt och följa Honom.

Modul material
Bibel

En kreativ potatis

Aktivitet
12 mins

Förberedelser: Skriv ned följande meningar på papperslappar. 

 1. Återskapa en känd filmscen med en potatis i huvudrollen.
 2. Bygg ett hus till din potatis.
 3. Gör en person av din potatis.
 4. Gör potatisen till ett rymdskepp.
 5. Skapa ett spel som involverar en potatis.
 6. Gör kläder till din potatis.

Att göra

 • Dela in barnen i grupper och ge varje grupp en potatis och lite material.
 • Ge varje grupp en lapp (se ovan) men låt dem inte titta på lappen.
 • Förklara att de kommer att ha tre minuter på sig att utföra sitt uppdrag så bra som de kan.
 • Starta tiden och låt dem läsa lappen och utföra uppdraget.
 • När tiden är ute ber du dem visa vad de lyckats skapa.

Läs
Lukas 14:28–30
 
Säg
Ni skulle säkert ha kunnat skapa något mycket bättre om ni hade haft mer tid på er. Om ni hade vetat i förväg vad som förväntades av er skulle ni också ha kunnat förbereda er bättre. Att fundera över vad det kostar att följa Jesus är inte något negativt. Jesus uppmuntrar oss faktiskt att först fundera över om vi vill följa honom innan vi fattar ett beslut. Ibland kan det vara svårt att vara en kristen och ibland finns det saker som vi tvingas ge upp eller lägga åt sidan. När någon bestämmer sig för att bli kristen har denne ofta funderat över dessa saker i förväg. De har kommit fram till att det bästa för deras liv är att bli en kristen, även om det skulle medför vissa svårigheter och utmaningar. Det finns såklart uppoffringar som vi som kristna kan behöva göra, men det är inget i jämföras med den kärlek, glädje och hopp som vi får av att följa Jesus.

Modul material
Några potatisar
Dagstidning
Tejp
Sugrör
papper
sax
pennor
Bibel

Bing-bong

Videoklipp
5 mins

Videoklipp
Visa följande videoklipp från filmen "Insidan ut":
https://youtu.be/4-N3nKeAi0Q 
(Insidan ut - Fångad i glömskans hav - YFC Sweden)
 
Säg
I det här klippet ser vi hur Bing Bong offrar sig så att Glädje kan komma ur “soptippen”. Han visste vad det skulle kosta och han var beredd att betala priset. På grund av Bing Bongs uppoffring kunde Glädje rädda Jenny. Det finns massa saker som människor kan tycka är en uppoffring när det kommer till det kristna livet. Det kan vara allt från att andra tycker att man är lite annorlunda, man blir retad, till att vara "tvungen" att gå till kyrkan varje söndag. Men det är kanske värt dessa uppoffringar precis som det var värt det för Bing Bong i filmen. 
 
Fråga
Vad tror du människor tycker är svårt med att vara en kristen?

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
insidan ut DVD eller youtube-klipp

Det kostar...

Tänkvärt
7 mins

Aktivitet

 • Be barnen räkna upp så många olympiska grenar som möjligt.
 • Be dem också räkna upp namn på personer som de vet deltagit i ett OS.
 • Dela sedan in barnen i lag och låt varje lag sätta sig runt ett bord.
 • Ge ett A4 ark och en penna till varje lag och be dem rita konturerna av en idrottsman på pappret.
 • Låt dem sedan skriva saker de tror har hjälpt personen bli bra.

Säg
Visste du att...

 1. En elitidrottsman i genomsnitt tränar nästan 6 timmar per dag, 6 dagar i veckan, 12 månader om året?
 2. En elitidrottsman i genomsnitt tränar i 11 år för att nå sitt mål?
 3. En elitidrottsman i genomsnitt äter över en miljon kalorier per år?
 4. En elitsimmare simmar nästan 3000 km om året?

Säg
När det är OS på TV ser vi fantastiska idrottsmän som vinner medaljer och slår nya rekord. Det vi inte ser är hur mycket de varit tvungna att träna eller vad de fått ge upp för att komma dit de är. Allt från strikta dieter som gjort att de fått ge upp choklad och chips till att gå och lägga sig tidigt varje kväll. De har dessutom fått offra familjetid och vänner för att kunna träna alla dessa timmar varje dag. De ger upp allt detta bara för att nå den dröm de har. Vi ser ofta idrottsmän bara när de är på toppen av sin karriär och vi stannar inte upp och funderar över vad som gjorts för att nå dit. Det är ofta så att vi måste offra något om vi vill bli verkligt framgångsrika på ett ett område. Detta gäller om vi vill bli duktiga på att spela ett instrument, vill bli duktig i skolan eller skaffa oss ett välbetalt jobb. Det är viktigt att fundera över om vi är beredda att ge upp något för att följa Jesus, och om vi tycker att det är värt det.
 
Fråga
Kommer du att tänka på något som skulle kännas svårt att ge upp för att bli en kristen? 

Modul material
Papper och penna

Beslutat dig att följa Jesus?

Videoklipp
6 mins

Till ledaren: Det här videoklippet går in lite djupare på frågor kring vad det kostar att följa Jesus. Du får som ledare själv avgöra om din grupp är redo för det här lite "matnyttigare" videoklippet eller inte. Du kan själv välja hur stor del av klippet du vill visa. Det kan t.ex. vara en bra idé att använda sig av den senare delen (från minut 2.03) om man känner att barnen har svårt att koncentrera sig under ett längre inslag.
 
Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans:
https://www.youtube.com/watch?v=liyWX3AkKRM&t=96s

Modul material
internet
Projektor
dator
Högtalare

Fördelar

Aktivitet
7 mins

Aktivitet

 • Läs meningarna från bilagan “På riktigt” (den tidigare aktiviteten med samma namn) igen.
 • Ge varje deltagare en penna och en post-it lapp.
 • Be dem skriva ned positiva aspekter av att följa Jesus/vara en kristen. (Exempel på det kan vara hopp, att känna samhörighet med andra, roliga aktiviteter, o.s.v.)
 • Om någon inte tror på Gud kan de ändå försöka fundera över vad andra skulle kunna tycka att fördelarna med att vara kristen är.
 • När de är klara kan de sätta upp sina lappar på en vägg eller en anslagstavla i rummet.
 • Läs upp några av dem och reflektera över vad barnen skrivit.
Modul material
“På riktigt” bilagan
post-it lappar
pennor

Bygg upp

Sammanfattning
7 mins

Till ledaren: Om du inte har tillgång till Jenga-klossar kan du lika väl använda dig av andra byggklossar, kartonger eller kanske till och med toalettrullar.
 
Reflektion

 • Ge varje deltagare en penna och en post-it lapp.
 • Låt dem fundera en stund över vad kostnaden är att följa Jesus.
 • Om de inte tycker att de kostar dem något (de inte behöver offra något) kan de skriva ned något som de tror att någon annan skulle uppleva som en kostnad. Det kan vara saker som att förlora vänner, att någon tycker att man är konstig, att inte få göra allt.  
 • Låt dem sedan skriva ner det som de kommit fram till på post-it lappen och fästa den på en Jenga-kloss.
 • Bygg en vägg eller ett torn av deras klossar. 

Säg
Ibland bygger vi upp en vägg av svårigheter som kommer i vägen för oss och gör det svårare för oss att se situationen och livet klart. Även om många av de saker vi skrivit på lapparna är sanna, är det viktigt att förstå att de aldrig kan jämföras med det fantastiska gåvor som Jesus vill ge oss.

Bön
Avsluta med att be tillsammans.

Modul material
Jenga-klossar
pennor
post-it lappar