Cyberbullying

Nätpirater:Nätmobbning

Den vanligaste formen av mobbning just nu är nätmobbning. Sociala medier och livet online kan vara en plats där unga människors relationer byggs och bryts. En del unga ser livet online som en plats där kommentarer kan fällas och åsikter vädras utan rädsla för konsekvenser eller repressalier.  Det är kanske därför som nätmobbning är så vanligt idag och så många ägnar sig åt det och blir utsatta för det. Den här samlingen kommer att handla om nätmobbning och utforskar hur unga idag kan förhålla sig till och reagera på livet online.

Samlingens längd: 78 min

Mål

 • Att fundera på verkligheten bakom nätmobbning, dess omfattning och följder.
 • Att fundera över på vilket sätt unga människor kan fungera som en god kraft i samhället.
 • Att fundera över hur vi på ett praktiskt sätt kan hjälpa till att stoppa nätmobbning.

Beskrivning

Den vanligaste formen av mobbning just nu är nätmobbning. Sociala medier och livet online kan vara en plats där unga människors relationer byggs och bryts. En del unga ser livet online som en plats där kommentarer kan fällas och åsikter vädras utan rädsla för konsekvenser eller repressalier.  Det är kanske därför som nätmobbning är så vanligt idag och så många ägnar sig åt det och blir utsatta för det. Den här samlingen kommer att handla om nätmobbning och utforskar hur unga idag kan förhålla sig till och reagera på livet online.

Material till samlingen

 • Dator med internetuppkoppling
 • Mobiltelefoner
 • A3-ark och färgpennor
 • Biblar
 • en stol och en ögonbindel
 • A3-ark och pennor
 • Projektor
 • bilaga Vad räknas egentligen
 • hoppbollar och valfria saker från rummet där man leker
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • A3 papper
 • pennor
 • ungdomarnas mobiltelefoner

Samlingens moduler

Luffarschack

Lek
7 mins

Förberedelser: Det bästa sättet att förklara denna lek är att se denna video https://www.youtube.com/watch?v=IRDp5HcZyVA (eller sök på "TIC TAC TOE - World's Best Warmup Game")
Lek

 • Bilda ett nio rutors luffarschack med hjälp av rockringarna.
 • Dela upp gruppen i två lag.
 • Ge lagen tre tygstycken av samma färg och låt dem ställa sig en bit bort från "rutorna".
 • På din signal springer en spelare ur varje lag fram, lägger tygstycket i en rockring och springer tillbaka. Sedan tar en annan lagkamrat vid och springer fram med sitt tygstycke ("stafett") .
 • Om inget lag vunnit när den tredje lagkamraten sprungit, måste de istället springa fram och flytta sitt lags tygbit till en tom plats. Målet är att ett lag till slut skall stå som vinnare med tre i rad.
 • Kör några omgångar för att sedan kora ett vinnande lag.
Modul material
9 rockringar
2 x 3 färgade tygstycken

Ett ord räcker

Lek
10 mins

Lek

 • Dela in barnen i grupper med max 8 deltagare. (Om du har en mindre grupp kan alla köra tillsammans i en grupp).
 • Målet med leken är att skapa en helt galen och absurd text. Det uppnås genom att var och en i gruppen bara bidrar med ett enda ord. 
 • Fråga om någon har en mobiltelefon som de är villig att låna ut.
 • Välj ut någon som ska skriva ner texten som sägs.
 • Starta med personen till vänster om den som ska skriva och skapa en kort berättelse genom att varje person i tur och ordning säger (endast) ett ord.
 • När berättelsen är färdig (tar du som ledare telefonen) och kollar om telefonens ägare är villig att skicka iväg meddelandet till någon slumpvist utvald.
 • Som ledare scrollar du igenom kontaktlistan och väljer slumpvis ut någon att skicka texten till. Om telefonens ägare inte vill skicka till den som utsetts som mottagare får du scrolla igen. Om telefonens ägare inte heller den andra gången är villig att skicka meddelandet, radera då texten helt.
 • Kör några omgångar med olika barn som får skriva.
Modul material
ungdomarnas mobiltelefoner

Online eller på riktigt?

Videoklipp
8 mins

Till ledaren: Tyvärr har vi inte tillstånd att sätta svensk text på denna video. Vi tror att barnen ändå kan förstå dess innehåll om du i förväg förklarar vad den handlar om. Du kan även pausa  och översätta vissa delar av den eller kanske titta på den två gånger. 

Videoklipp 
Titta på filmen
https://www.youtube.com/watch?v=ziQFFh5jznI (Things You Do Online That'd Be Creepy In Real Life)

Aktivitet

 • Ta ett A3 papper och dra ett streck på mitten, uppifrån och ner.
 • På ena sidan skriver ni "likheter" och på andra sidan "skillnader"
 • Diskutera i gruppen i vilka fall livet online kan vara precis som i verkligheten och i vilka fall det är annorlunda.

Säg 
Vi är alla annorlunda i verkligheten än vi är online. Vi framställer oss själva på ett annorlunda sätt och agerar annorlunda. I de flesta fall är detta helt okej. Problemen uppstår dock när vi gömmer oss bakom vår identitet online. Idag skall vi titta närmare på den största faran med att leva sitt liv online, nämligen nätmobbning (näthat).

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
A3 papper
pennor

Laståsnan

Lek
7 mins

Lek

 • Dela upp gruppen i två lag
 • Välj ut någon i varje lag som ska vara laståsnan. Den personen måste ligga bekvämt men stadigt över en hoppboll (eller Pilates-boll)
 • Ge varje lag en uppsättning fritt valda föremål. Det kan vara saker som du har tagit med dig eller saker som ni råkar ha omkring er i lokalen (för enkelhetens skull). T.ex. bollar, skor, skrivbordsmaterial och muggar fungerar bra.
 • Nu får lagen turas om att placera saker på sin packåsna, men på ett sådant sätt att den behåller balansen.
 • Målet är att placera så många saker som möjligt på packåsnan utan att något ramlar av.
 • När något ramlar av eller om packåsnan själv ramlar av bollen förlorar det laget och poängen går till motståndarlaget .
 • Kör 3–5 omgångar beroende på tid.

Säg 
På sätt och vis händer samma sak när någon blir nätmobbad som det gjorde i den här leken. Vi kanske inte ser på en gång vilka långsiktiga effekter vårt handlande får, men till slut kan vi ha brutit ner någon totalt. Varje elak kommentar blir som en extra börda som personen måste bära runt på. Innan vi vet ordet av har det blivit för mycket för den personen och den kollapsar.

Modul material
hoppbollar och valfria saker från rummet där man leker

Vad räknas egentligen?

Aktivitet
7 mins

Förberedelse: Skriv ut några exemplar av bilagan "Vad räknas egentligen?". (En kopia till varje grupp.)
 
Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper om 3–4 personer i varje.
 • Dela ut en kopia av bilagan och en penna till varje grupp.
 • Ge dem 3–4 minuter för att skriva ner allt som de tycker är nätmobbning (näthat).
 • Diskutera sedan som helgrupp varför de tycker att dessa saker är nätmobbning.
 • Se till att följande saker kommer med, trots att de ofta inte räknas som nätmobbning:
  • Ta någons lösenord och "busa" med deras konto.
  • Göra elaka saker mot någons rollfigur i ett online-spel.
  • Posta mindre smickrande bilder av någon utan tillåtelse .
Modul material
bilaga Vad räknas egentligen

Stoppa hatet!

Videoklipp
7 mins

Videoklipp:
Titta på filmen: https://youtu.be/xIJkIOU4Slw 
(Om svensk text inte startar automatiskt, klicka bara på "CC").
 
Samtala om 
Vad tänker ni när ni ser den här filmen?

Modul material
Projektor

Skapa en kampanj

Aktivitet
10 mins

Säg
Det som är fantastiskt med filmen vi precis har sett är att den är skapad av en mycket ung person. Luke Culhane var bara 13 år när han kom på idén till "Stoppa hatet!". Han har bidragit till själva filmproduktionen och medverkar också själv. Unga människor kan ha en otroligt stark känsla för vad som är rätt och en vilja att göra sin röst hörd.

Aktivitet

 • Dela barnen i mindre grupper med max. fem i varje grupp.
 • Ger varje grupp ett A3 papper samt tillgång till pennor och annat lämpligt material för dekoration av papperet.
 • Ge dem fem minuter att komma på en kampanj för att bekämpa nätmobbning (näthat).
 • De ska skriva upp en slogan på sitt A3 papper och dekorera det helt fritt.
 • Uppmuntra dem att förbereda en presentation av sin "kampanj" (en minut lång) inför de andra barnen/grupperna.
Modul material
A3-ark och pennor

En anonym röst

Lek
7 mins

Lek

 • Låt barnen ställa sig i en cirkel.
 • Välj en frivillig som förses med ögonbindel och sätter sig i mitten av cirkeln.
 • Sedan ska de andra i cirkeln byta platser med varandra så ljudlöst att personen i mitten inte kan höra vad som händer.
 • Förklara för personen i mitten att en av kompisarna skall läsa upp något, men förvränga rösten. Uppgiften blir för personen i mitten att gissa vems röst det är.
 • Välj i tysthet en person som säger en valfri mening med förvrängd röst.
 • Om personen lyckas känna igen vems röst det var så byter de två plats. 
 • När den som talat har satt sig i mitten och fått på sig ögonbindeln byter de andra platser igen och en ny personer säger något med förvrängd röst.

Säg
En av de starkaste skälen till att nätmobbning (näthat) kan fortgå är att ingen kan se vem som egentligen skriver. På grund av att man känner sig skyddad av en skärm tror man att det är okej att kränka andra. De skulle aldrig säga samma saker om de stod öga mot öga med offret.

Modul material
en stol och en ögonbindel

Jesus och nätmobbning

Tänkvärt
5 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i två grupper och ge varje grupp en Bibel.
 • Den ena gruppen ska slå upp Matteus 5:43-44 och den andra Markus 12:31.
 • Gruppen med Matteusevangeliet ska fundera över hur dessa verser kan hjälpa någon som blir nätmobbad (utstår näthat).
 • Gruppen med Markusevangeliet får frågan hur denna vers utmanar någon som nätmobbar.

Säg
Jesus betonar hela tiden vikten av att älska andra, oavsett om de är olika oss, elaka mot oss eller helt enkelt bara svåra att komma överens med. Oavsett om du har varit inblandad i nätmobbning, själv blivit nätmobbad eller känner någon som kämpar med detta, så är den kristna livsstilen alltid säkrast, tänk på hur vi skall älska så som vi själva vill bli älskade.

Modul material
Biblar

Hur kan DU hjälpa?

Aktivitet
5 mins

Aktivitet

 • Rita upp konturerna av en människokropp på två A3 (eller använd bilagan).
 • Inuti en av kropparna skriver ni "nätmobbare", inuti den andra "nätmobbad".
 • Dela in barnen i två grupper med var sitt A3.
 • Ge grupperna några minuter att fundera över hur de kan hjälpa dessa människor; hur kan de uppmuntra och övertyga en nätmobbare att sluta mobba och hur de kan trösta och stötta någon som blir nätmobbad.

Säg 
Det är nyttigt att stanna upp och fundera över hur vi KONKRET kan hjälpa till med att motverka nätmobbning. De allra flesta som lider av nätmobbning gör det i tysthet. Om du känner någon som nätmobbar eller utsätts för nätmobbning och du inte gör något åt saken, är risken mycket stor att ingen annan kommer att göra något åt det heller.

Modul material
A3-ark och färgpennor

umo.se

Sammanfattning
5 mins

Sammanfattning

 • Ta upp denna sida på storskärm och läs tillsammans. http://www.umo.se/Vald--krankningar/Utsatt-pa-natet-det-har-kan-du-gora/. (Sidan är: "Illa behandlad på nätet -det här kan du göra!)
 • Där finns konkreta tips som barnen kan omsätta i handling för att bekämpa mobbning och nätmobbning.
 • Utforska denna hemsida i helgrupp och diskutera de idéer som kommer upp.

 

Modul material
Dator med internetuppkoppling
Mobiltelefoner