Ord

Ord är viktiga

Under denna samling tittar vi på exempel från vardagslivet samt från Bibeln för att lära oss hur viktiga ord är. Vi har mängder av ord till vårt förfogande och måste vara uppmärksamma på hur vi använder dem. Vi vill vara personer som uppmuntrar och bygger upp andra, inte som bryter ner.

Samlingens längd: 84 min

Mål

Att upptäcka vilken kraft ord har och vilken effekt de kan få på andra.

Beskrivning

Under denna samling tittar vi på exempel från vardagslivet samt från Bibeln för att lära oss hur viktiga ord är. Vi har mängder av ord till vårt förfogande och måste vara uppmärksamma på hur vi använder dem. Vi vill vara personer som uppmuntrar och bygger upp andra, inte som bryter ner.

Material till samlingen

 • 3 skålar
 • godis
 • bilaga Positiva och negativa ord
 • hinder för en hinderbana
 • bilaga Straff
 • Overheadfilm
 • permanentpenna
 • whiteboard pennor
 • trasa/handduk
 • vatten i en balja
 • bärbar dator
 • Videoklipp
 • A3-papper
 • A4- papper
 • pennor
 • bibelverser utskrivna i förväg (bilaga)
 • bilaga Bibelns ord
 • papper
 • pennor
 • Dominobrickor

Samlingens moduler

Rätt kategori

Lek
8 mins

Lek

 • Låt barnen ställa sig i en cirkel. 
 • Du som ledare väljer en kategori och förklarar att ni kommer att går runt i turordning och varje deltagare ska säga något från den kategorin. 
 • Utmaningen är att man inte får återupprepa något som redan har sagts.
 • Om man gör det, eller inte kommer på något att säga inom tre sekunder är man ute och får sätta sig ner. 
 • Fortsätt runt tills endast en deltagare återstår.
 • Tävla så många gånger ni hinner på tio minuter.

Kategorier: Djur, färger, affärer, länder, pojknamn, flicknamn.

 

Ord, ord, ord

Samtala
2 mins

Fråga

 • Vilka är dina favoritord?
 • Finns det ord som du retar dig på och i så fall varför? 
 • Hur många ord tror du att det finns i det svenska språket?

Säg
Enligt Svenska Akademins Ordlista finns det ungefär 125 000 svenska ord. Vi har därför många ord till vårt förfogande och en del av dem kan bära stor kraft. Just därför är det viktigt att tänka på vilka ord vi använder.

Ordets makt

Videoklipp
7 mins

Visa
https://youtu.be/ec8ZVkZK_54
(Kraften i våra ord)

Fråga

 • Vad tror du menas med frasen "Din röst har makt" som fanns med i videon?
 • Vad tror du att formuleringen "Den kan tala liv eller död" betyder?
  • Hur kan vi påverka andra genom goda ord?
  • Hur kan våra dåliga ord påverka andra?
Modul material
bärbar dator
YouTube-videon nedladdad eller via internet

Positiva och negativa ord

Lek
9 mins

Till ledaren: Förbered en hinderbana som lagen ska springa. Ställ fram en skål med ihopvikta lappar med positiva eller negativa ord/fraser. Gör likadant med lapparna på "straff" (du kan ta hjälp av bilagorna eller skriva dina egna). Sätt även fram en skål med små priser (godisbitar).

Lek

 • Dela in barnen i grupper. 
 • Förklara för barnen att de ska springa en hinderbana för att komma fram till skålen som står på den andra sidan.  
 • De ska dra en lapp ur skålen och om ordet är positivt vinner de ett litet pris (godisbit) till sitt lag och kan springa tillbaka genom hinderbanan för att skicka iväg nästa deltagare. 
 • Om ordet de drar är negativt måste de dra ett "straff" från den andra skålen och utföra det straffet innan de får springa tillbaka.
 • Låta alla barnen springa hinderbanan och det lag som först fått alla i mål vinner. (Om du har ett mindre antal barn kan du låta alla springa två gånger). 

Säg
Det blir lätt så att vi använder oss av negativa ord i vår vardag. Men, dessa ord får konsekvenser för de som hör dem (och ibland även för oss själva). I den här leken gav positiva ord en belöning medan negativa ord ledde till ett "straff" som var dåligt för gruppen. När du säger dåliga saker om människor får det konsekvenser precis som det fick det i den här leken. Vissa av straffen ni fick var enkla och gick snabbt att genomföra medan andra tog mer tid och ledde till att ni förlorade. Vi vet aldrig hur hårt våra negativa ord påverkar andra människor. Därför är det viktigt att tala positivt och uppmuntra andra. 

Modul material
3 skålar
godis
bilaga Positiva och negativa ord
hinder för en hinderbana
bilaga Straff

Kedjereaktion

Aktivitet
10 mins

Förberedelser: Gå igenom detta innan samlingen så att du vet exakt hur man ställer upp dominobrickorna och hur demonstrationen ska gå till.

Säg
Precis som vi hörde i videon tidigare kan ord antingen bygga upp eller riva ner.

Fråga/samtala

 • Säg några positiva ord som ni kan komma på om någon.
 • Ställ upp en dominobricka för varje ord som sägs. Försök att skapa formen av ett hjärta! (Ställ dem så nära varandra att den ene kan välta den andre.)
 • Om barnen får slut på ord innan du har byggt upp hjärtat kan du be dem säga ord som beskriver hur de känner sig när någon sagt något positivt till dem.
   

Säg
Hjärtat är tänkt att representera en bra självkänsla och att vara trygg med vem man är. Att få höra positiva ord kan verkligen stärka någon och göra att man ser sig själv på ett bra och rätt sätt.

Fråga

 • Hur lång tid tror du att det tar att bygga upp en bra självkänsla?
 • Hur är en person som har en god självkänsla?

Säg
En positiv självkänsla skapas inte över en natt. Den byggs upp steg för steg. Dina ord kan hjälpa till att bygga upp andras självkänsla. Kom dock ihåg att det som kan byggas upp också kan rivas ner.

Fråga

 • Vilken tror du är den vanligaste negativa kommentaren som sägs till andra människor? (Placera en dominobricka, som representant för denna kommentar, på valfri plats inte allt för långt från hjärtat.) 
 • Vilka andra negativa kommentarer har du hört sägas till dig eller andra? (Placera dessa i en linje framför den första "negativa" dominobrickan i riktning mot hjärtat. Ställ de så att de kan tippa varandra och slutligen knuffa ner hjärtat).

Säg
Vi behöver tänka på vad vi säger eftersom våra ord kan få stora konsekvenser. Det som tar lång tid att bygga upp (visa på det uppbyggda hjärtat) kan påverkas dramatiskt av ett enda negativt ord (knuffa den första dominobrickan så att de andra faller som en kedjereaktion). Det man säger i ett känslomässigt ögonblick kan stanna kvar hos någon under lång tid. Du kanske inte egentligen menar det du säger utan bara vill säga nåt argt. Du har dock ingen aning om hur många gånger personen har hört samma sak eller hur den kommer att reagera på dina ord. Försök vara den som bygger upp istället för den som bryter ner.

 

Modul material
Dominobrickor

Berättelser om konsekvenser

Lek
5 mins

Lek

 • Den här aktiviteten fungerar som långkatekesen.
 • Ge varje barn ett blankt papper och en penna.
 • Förklara att alla kommer att skriva antingen ett ord eller en kort mening vid varje givet tillfälle för att skapa en del av berättelsen.
 • När man har skrivit sin mening viker man papperet och döljer det man har skrivit.
 • Skicka sedan papperet vidare till nästa person som i sin tur kommer att skriva nästa del av berättelsen. Alla som skickar iväg sitt papper kommer även att få ett papper tillskickat sig. Papperna skickas alltså runt i cirkeln och alla barnen skriver på ett nytt papper för nästa del av berättelsen.
 • Gör detta gemensamt som grupp så att alla är i samma fas i berättelsen och skickar papperna vidare samtidigt. Ni kommer att skicka papperna sex gånger (se nedan).

Till ledaren: Om din grupp består av fler än sex personer, dela upp barnen i mindre grupper. Om ni skulle ha mindre än sex barn på samlingen får papperna gå runt i gruppen tills berättelsen är färdig.

Säg

 1. Skriv ett pojknamn.
 2. Skriv "...sa..." och sedan hittar du på och skriver ner vad pojken sa.
 3. Skriv ett flicknamn.
 4. Skriv "...sa..." och sedan hittar du på och skriver ner vad flickan sa
 5. Skriv "Så tillsammans bestämde de sig för att..." och sedan hittar du på vad de gjorde tillsammans.
 6. Skriv "Och sedan..." här hittar du på vad som hände sedan.

Läs
Läs upp de olika berättelserna.
 
Säg
Som vi pratat om kan våra ord få konsekvenser. I den här leken hade vi sex helt olika saker som sades vilka tillsammans skapade en berättelse. Vi kanske säger något till någon som ett enskilt påstående men när personen vi säger det till även hör andra saker från andra människor, kan det samverka och skapa något mycket större än vad våra ord kanske menade att göra. Redan på Bibelns tid förstod man detta och vi kan vi vända oss till Bibeln för att få råd om hur vi bör använda våra ord.

Modul material
papper
pennor

Bibelns ord

Diskussion
6 mins

Till ledaren: Skriv ut bilagan och klipp ut de sex bibelorden.

Säg
Det finns över en kvarts miljon ord i Bibeln! Bibelns ord är viktiga och vi kan lära oss från den och dra kraft och styrka från den.

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper och ge dem en bibelvers var. Om du har mindre än sex grupper kan du ge grupperna fler än en bibelvers.
 • Låt barnen läsa sin vers och diskutera inom gruppen vad versen säger om hur vi borde använda våra ord.
 • Efter cirka 3–5 minuter låter du grupperna dela med sig av sina tanker kring bibelverserna. 
 • Ge tid för diskussion om det skulle bli läge för det.
Modul material
bilaga Bibelns ord

Ordspråksboken

Diskussion
5 mins

Förberedelser: Skriv ut Ordspråksboken 12:18–22 på ett A3-papper som sätts upp på väggen eller placeras i gruppens mitt. Använd gärna bilagan.

Aktivitet
Låt någon frivillig läsa verserna på papperet. Ta tid att gå igenom rad för rad och låt barnen kommentera på versen och vad de tror att den betyder.

Frågor
Använd dessa frågor för att få igång diskussion kring verserna

 1. Vilken makt har våra ord?
 2. Hur kan våra ord påverka andra?
 3. Hur kan våra positiva ord påverka oss själva?
 4. Hur vill Gud att vi använder våra ord?
Modul material
A3-papper
A4- papper
pennor
bibelverser utskrivna i förväg (bilaga)

Smygleken

Lek
5 mins

För ledaren: Syftet med denna lek är bara att ge barnen en chans att ställa sig upp och röra sig lite.

Förberedelser: Barnen står bredvid varandra längs en linje längst bak i rummet. En spejare placeras på andra sidan rummet med ryggen mot gruppen. 

Lek

 • Spejaren räknar till ett visst tal, t.ex. 10, och vänder sig sedan snabbt om för att se om någon rör sig.
 • Om spejaren upptäcker någon som inte står helt stilla får denne börja om från början igen.
 • Först fram byter plats med spejaren. 

Till och med kändisar...

Videoklipp
10 mins

Till ledaren: Det finns tre olika videoklipp som du kan välja mellan. De två första handlar om Bianca och det tredje är från Nohate Swe. Välj själv hur många av klippen du vill visa.

Säg
Arg och hård ord sårar, oavsett om vi är vanliga människor eller kändisar. Det är tyvärr vanligt att skriva arga kommentarer på nätet och det är ett problem. Många glömmer bort att på andra sidan skärmen sitter en människa med kött och blod, vilken berörs av det som skrivs. Lisa Ajax (sångare) säger så här:

"Det är hemsk, många av de som skriver är bara barn mellan 10-14 år och förstår inte att de sårar någon, man kanske tror att jag inte läser men jag gör det och blir sårad, det gör ont."
 
Visa
https://youtu.be/KJ2TUXcUH44  (Visa min 1:00–1:40 samt 7:00–8:47)
(DET HÄR BEHÖVER FÅ ETT STOPP)

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/l1oL99/christina-schollin-om-nathatet-mot-bianca-ingrosso  (Detta är en kort variant om Bianca Ingrosso)

https://youtu.be/VU1BDAoo6Eg
(Såra ingen)
 
Fråga
Bianca säger i en av sina videoklipp: "Jag är jättetacksam för alla fina kommentarer men det är de negativa kommentarerna som fastnar i hjärnan...".
Detta är sant för de flesta av oss. Varför tror du att det är så?
 
Säg
Ingen, vare sig man är känd eller inte, klarar av att vara opåverkad av negativa ord. Vi läser i Bibeln att Gud vill att vi använder våra ord på ett bra sätt. Kom ihåg att det ibland bara krävs en negativ kommentar för att dra ner någon. Använd därför dina ord på ett klokt, vänligt och hjälpsamt sätt (som Bibelverserna antydde).

Modul material
bärbar dator
Videoklipp

Tvätta bort det negativa

Aktivitet
10 mins

Förberedelser: Ta overheadfilm eller liknande och klipp dem i mindre bitar, tillräckligt stora för att rymma ett eller två ord.
 
Säg
Vi har alla någon gång sagt negativa saker till andra och vi har hört negativa saker sägas om oss. Även kändisar utsätts för detta. Harry Styles fick höra negativa saker om sig själv. Det som sägs om oss kan såra oss även om orden inte skulle vara sanna. Ibland handlar det om åsikter och inte fakta. Bibeln säger att du är Guds skapelse och att Han formade dig i din mors mage (Psalm 139:13) och älskar dig (1 Joh 3:1). Det finns många saker som är bra med var och en av oss, men ibland förstår vi inte det på grund av allt negativt som vi får höra.
 
Aktivitet
Ge alla barnen ett antal bitar overheadfilm och en MÄRKPENNA (viktigt). Be dem skriva någonting positivt om sig själva, en sak per overheadfilm. Om någon har svårt att komma på något, fråga dem hur deras vänner och familj brukar beskriva dem eller vilka positiva egenskaper de ser i dem.
 
Säg
Det kan vara väldigt viktigt och hälsosamt att känna till vilka positiva sidor och egenskaper vi har. Det handlar inte om högmod eller att vara stor på sig, Det är helt enkelt något som är nyttigt att känna till. Det är Gud som har gett dig dessa goda egenskaper och du borde därför glädjas över dem.
 
Aktivitet

 • Samla in alla märkpennorna och ge barnen white board pennor istället.
 • Säg till dem att vända på plastbitarna som de har skrivit på.  
 • Be dem på den andra sidan skriva något negativt som sagts om dem eller en negativ känsla som någon fått dem att känna vid något tillfälle.
 • Be sedan barnen vända tillbaka overheadfilmen och fråga vad det negativa ordet gör med det positiva.  (Det gör det svårare att läsa det, gör det suddigare, är i vägen för det, osv.).
 • Lägg sedan alla plastbitarna i varmt vatten och lämna dem där.

 
Säg
Det varma vattnet representerar Gud. När någon säger något negativ till dig  kan du ge det till Gud. Han kan få dig att se det negativa från rätt perspektiv och påminna dig om sanningen om vem du är och vem gud skapat dig till att vara.

Till ledaren: Ta upp arken ur vattnet och torka av den negativa sidan med en trasa/handduk. Eftersom det negativa skrivits med white board pennor kommer det att kunna torkas bort och de positiva orden framträder klart och tydligt igen. Lägg undan dessa till ett senare tillfälle.

Kom ihåg! Låt Gud ta bort de negativa kommentarer som du hör om dig själv och försök att vara en person som bidrar med positiva ord till andra.

Modul material
Overheadfilm
permanentpenna
whiteboard pennor
trasa/handduk
vatten i en balja

Positiv träff

Lek
4 mins

Lek

 • Be barnen ställa sig i en ring mitt på golvet och välj ut en frivillig som börjar leken.
 • Den frivillige ska på din signal peka mot någon annan (med handen formad som en pistol) och han ska låtsas "skjuta" den personen.  
 • Den som blir "skjuten" ska i sin tur snabbt ducka. De som står på var sin sida om den som duckar ska duellera mot varandra. De måste reagera snabbt och peka med sina pistoler mot varandra.
 • En viktig regel är att samtidigt som de pekar med sin "pistol" ska de i stället för att ropa "pang" säga något positivt om den person som de pekar på. 
 • Den som reagerar långsammast och inte hinner sikta och säga något positivt är ute.
 • Leken fortsätter sedan på samma sätt. Den som "vann duellen" fortsätter leken genom att han/hon siktar på någon som duckar osv. 

Var positiv

Sammanfattning
3 mins

Säg
Dessvärre kommer det alltid att finnas människor som är negativa. Men DU har möjligheten att välja att vara en uppmuntrande och positiv människa. Det är ett "arbete" som aldrig tar slut. Ditt mål borde vara att alltid uppmuntra andra men kom också ihåg att lyssna på vad Gud säger om dig.

Aktivitet
Ge tillbaka plastbitarna med de positiva orden (från modulen "Torka bort det negativa!"). Låt barnen ta hem och behålla dessa.

Säg
När någon säger något illa om dig som är motsatsen till vad Gud anser om dig kan du ta fram dessa ord och tänk på aktiviteten som vi gjorde.
 
Utmaning
Utmana barnen att den kommande veckan säga något uppmuntrande till tio olika människor utanför gruppen. 

Be

Avsluta samlingen med att be för varandra. Be att barnen ska förstå hur Gud ser på dem och att de ska vara uppmuntrande och säga det som är sant och gott om andra.