Bibel

De tio budorden

Många av oss tycker inte om för många regler. Vi har säkert alla stött på regler som har varit jobbiga, löjliga eller helt onödiga. De flesta reglerna är dock faktiskt väldigt viktiga. De ger oss struktur och skyddar oss  från att bli skadade. Detta stämmer även för de tio budorden från Bibeln. Under den här samlingen kommer vi att försöka utmana den gamla myten om att regler är tråkiga. Istället ska vi titta på hur mycket Gud bryr sig om oss genom de bud som Han har gett oss.

Samlingens längd: 71 min

Mål

Att lära ut innebörden av de tio budorden.

Beskrivning

Många av oss tycker inte om för många regler. Vi har säkert alla stött på regler som har varit jobbiga, löjliga eller helt onödiga. De flesta reglerna är dock faktiskt väldigt viktiga. De ger oss struktur och skyddar oss  från att bli skadade. Detta stämmer även för de tio budorden från Bibeln. Under den här samlingen kommer vi att försöka utmana den gamla myten om att regler är tråkiga. Istället ska vi titta på hur mycket Gud bryr sig om oss genom de bud som Han har gett oss.

Material till samlingen

 • Hinkar
 • vatten
 • äggkopp
 • sked
 • kastrull
 • plastkopp
 • papper
 • pennor
 • papper
 • pennor
 • bilaga
 • Glass
 • skålar
 • ätpinnar
 • Hinkar
 • tennisbollar
 • Stora mjuka bollar
 • maskeringstejp

Samlingens moduler

21

Lek
6 mins

Mål: Ett lek som får alltmer komplicerade regler under lekens gång

Lek

 • Starta leken när de flesta i din grupp har kommit.
 • Låt barnen sätta sig i en cirkel.
 • Målet med leken är att som grupp räkna till 21.
 • Detta sker genom att varje spelare, i tur och ordning, säger en, två eller tre siffror i följd. (De väljer själva hur många nummer de ska säga.)
 • Ledaren börjar leken genom att börja med siffran ett (och eventuellt två och tre). Sedan är det nästa person i tur säga sitt eller sina nummer.
 • Den person som säger, "21" får lägga till en regel och sedan startar leken från början igen med siffran ett.
 • Spela så många rundor som du vill och lägg till fler regler allt efter spelets gång.
   

Exempel på nya regler:

 1. Välj två tal som automatiskt vänder turordningen i leken.
 2. Välj tre tal som innebär att nästa spelare måste hoppa över sin tur.
 3. Den spelare som säger “13" måste springa ett varv runt cirkeln och tillbaka till sin plats igen.
 4. När en spelare gör ett misstag ritar du ett streck på dennes ansikte med en kolbit. 

Säg
Regler kan vara riktigt irriterande. Att hålla sig till reglerna kan vara svårt och ibland förvirrande. Så varför bryr vi oss egentligen om att följa regler?

Modul material
träkol
våtservetter

Dumma lagar

5 mins

Mål: Att introducera temat och ge veckans pålysningar.

Förberedelser: Skriv ut dina eventuella pålysningar för den kommande veckan.

Lek
Läs upp följande lagar en åt gången. Låt sedan barnen gissa om lagen är sann (en riktig lag) eller falskt (en påhittad lag).
Du kan blanda lagarna med dina pålysningar för veckan om du vill.

 • I Sydkorea måste trafikpolisen rapportera alla mutor som de får från bilister. (Sant)
 • I Singapore är det olagligt att gå runt naken i sitt hus. (Sant)
 • I Nigeria är det olagligt att raka huvudet på en söndag. (Falskt)
 • I Storbritannien är det olagligt att äta köttfärspaj på juldagen. (Sant)
 • Om du bor i Israel och har drivit en olaglig radiostation i fem år eller mer blir stationen automatiskt laglig. (Sant)
 • I Finland måste taxiförare betala musikskatt om de spelar musik i sina bilar för sina kunder. (Sant)
 • I Holland måste du ha på dig träskor när du är på en offentlig plats. (Falskt)
 • I Alabama, USA, är det olagligt att bära lösmustasch i kyrkan om det får människor att börja skratta. (Sant)
 • I Mexiko är det olagligt att göra inbrott såvida inte inbrottstjuven har skriftligt tillstånd från ägaren av huset. (Falskt)
 • I Wisconsin, USA är det olagligt att servera äppelpaj i offentliga restauranger om man serverar det med ost. (Sant)

Säg:
Det finns en hel del dumma regler men även många som är bra. Idag kommer vi att tala om varför regler är viktiga och hur regler som är tusentals år gamla fortfarande kan vara relevanta och viktiga för oss.

Modul material
Veckans meddelanden

Minsvepare

Lek
7 mins

Mål: Att rensa spelplanen från minor.

Förberedelser: Lägg 36 pappersark på golvet i ett 6 x 6 rutnät. Välj ut 8 av pappersarken som du markerar som minor. Markera vart och ett av dessa ark med ett X. Därefter markerar du de återstående pappersarken med ett nummer beroende på hur många minor de ark de gränsar till har. D.v.s.om ett pappersark har 2 minor angränsande till sig (horisontellt, vertikalt eller diagonalt), markerar du arket med en tvåa. Om ett ark inte har några minor som angränsar till det så lämnar du arket tomt. Slutligen vänder du alla pappersarken så att den blanka sidan kommer uppåt. (Välj gärna färgat papper så att de inte kan se minorna eller siffrorna igenom pappret).

Spel

 • Be 2 till 3 frivilliga komma fram.
 • Utmana dem att söka reda på de åtta minor som finns gömda i spelfältet.
 • Spelet börjar med att en spelare får välja ett pappersark att vända. (De frivilliga kan antingen tävla mot varandra genom att turas om att vända ett pappersark, eller arbeta tillsammans för att hitta minorna.)
 • Om papperet är en mina (markerat med X) så är spelaren ute ur spelet. (Om spelarna samarbetar är spelet över.)
 • Om det inte är en mina är det den nästa spelares tur att vända ett pappersark.
 • Spelarna bör använda den information som de får när de vänder ett papper för att räkna ut vilka ark är säkra att vända. Till exempel: om ett ark är tomt bör alla ark omedelbart angränsande till detta ark vara säkert.
 • Fortsätt tills alla är ute ur spelet eller det bara finns minor kvar. (Om någon lyckas med detta kan det vara en bra ide att ge ut ett pris till denne).
 • Du kan också göra två spelplaner och dela upp barnen i två lag som tävlar mot varandra. Då kan du även ge varje lag en penna som de kan använda för att markera ovansida av pappret om de tror att de vet vart en mina ligger. Det gör det lättare för dem att spela spelet. Det lag som lyckas vända flest papper innan de vänder en upp en mina vinner. 
 • Om du tycker att det är svårt att förklara hur spelet fungerar så kan du visa dem online hur det fungerar. Här är ett exempel som du kan använda. http://game-game.se/70140/
Modul material
papper
pennor

Spökboll utan regler

Lek
7 mins

Mål: Att visa att regler ger oss struktur

Förberedelser: Denna lek fungerar bäst i en idrottssal eller utomhus. Markera en linje tvärs över spelplanen med hjälp av maskeringstejp.

Lek

 • Dela in barnen i två lag. Låt lagen ställa sig på motsatta sidor av spelplanen.
 • Lägg ut några stora mjuka bollar på mittlinjen: 3 eller 4 för en mindre grupp, fler för en större grupp.
 • Spela sedan en omgång av spökboll: de två lagen kastar bollar på varandra i syfte att träffa sina motståndare nedanför midjan.
 • När en spelare träffas nedanför midjan är han bränd och ute ur spelet.
 • Om en spelare kastar en boll men står med sin fot över mittlinjen räknas inte detta kast.
 • Om en spelare fångar en boll som kastas mot honom kan han ta tillbaka en tidigare utslagen lagkamrat i spelet.
 • Börja spelet med normala regler men alltefter spelets gång tar du bort de regler som gäller. Till sist tar du även bort den regel som säger att spelaren elimineras om den blir träffad. Avbryt sedan spelet efter någon minut har gått. 
Modul material
Stora mjuka bollar
maskeringstejp
CORE

Varför då?

Diskussion
5 mins

Mål: Att samtala om varför vi har regler.

Fråga

 • Hur var det att spela spökboll utan regler? (se modul “Spökboll utan regler”)
 • Hur tycker du att regler påverkar ett spel?
 • Vilket är värre: alltför många regler eller inga regler alls?
 • Hur är regler till nytta för oss?

Säg
Vi kan ibland tycka att regler begränsar oss och hindrar oss från att ha roligt. I själva verket kan det vara väldigt frustrerande att inte ha några regler alls. När det inte finns några regler för ett spel blir spelet meningslöst. Regler vägleder oss och ger struktur åt det vi gör. Regler kan också skydda oss. De hindrar andra människor från att skada oss och komma undan med det.

Pirater

Lek
5 mins

Mål: Att först samla fyra bollar i sin hink.

Lek

 • Dela in gruppen i minst tre lag (helst med 4 till 5 spelare i varje lag).
 • Be lagen ställa sig längs långsidan på spelplanen (jämnt fördelade och med ungefär samma avstånd från mitten av rummet.)
 • Ge varje lag en tom hink.
 • Ställ sedan en hink med tennisbollar (eller liknande) i mitten av rummet. Se till att det finns tre bollar för varje lag.
 • Tala om för lagen att leken går ut på att vara först med att samla fyra tennisbollar i sin hink.

Spelets gång

 • Den första deltagaren i varje lag springer fram till hinken i mitten, tar en tennisboll, springer tillbaka till sitt lag och lägger bollen i sin hink, för att sedan skicka iväg nästa lagmedlem.
 • Fortsätt på liknande sätt tills det inte finns fler tennisbollar kvar i den hink som står mitt på planen. Nu får spelarna börja ta tennisbollar från de andra lagens hinkar istället. (Som tidigare är endast en spelare från varje lag aktiv åt gången.)
 • Man får inte hindra spelare från andra lag att ta tennisbollar från sin hink.
 • När ett lag har lyckats få fyra tennisbollar i sin hink ska de hålla upp sin hink över huvudet. Det första laget att göra detta vinner.

Säg
Du kan avsluta med att påpeka att ett av de mest kända buden i Bibeln är "Stjäl inte". Vad tycker unga människor om detta bud?

Modul material
Hinkar
tennisbollar
CORE

Är det okej?

Diskussion
7 mins

Mål: Att samtala om hur vi kan avgöra vad som är okej eller inte.

Samtala

 • Be barnen föreställa sig en skala på golvet som sträcker sig från noll (väggen på höger sida) till tio (väggen till vänster).
 • Be dem att positionera sig på skalan beroende på hur okej de tycker att de saker du nämner är.
 • Om de tycker att det är okej att döda ett djur ska de ställa sig vid 10. Om de däremot tycker att det är helt oacceptabelt ska de ställa sig vid 0.

Använd följande lista eller gör en egen. Använda så många av dessa objekt som du har tid / gruppens uppmärksamhet för:

 1. Sjunga
 2. Döda ett djur
 3. Döda en annan människa
 4. Köra bil
 5. Ljuga
 6. Kyssas
 7. Dricka alkohol
 8. Sova
 9. Att ta något som tillhör någon annan
 10. Vilja ha något som tillhör någon annan

Fråga

 • Hur kan vi avgöra om något är okej att göra?
 • Vem har rätt att sätta regler för hur vi ska leva?

Glassätartävling

Lek
5 mins

Mål: Att äta upp sin glass utan att använda skedar.

Lek

 • Välj ut två eller tre frivilliga till att komma fram och tävla.
 • Ställ en skål med glass framför varje deltagare. (Denna lek blir enklare om de frivilliga sitter vid ett bord.)
 • Förklara för dem att leken går ut på att vara den första att äta upp sin glass.
 • Förklara att du tyvärr inte kunde hitta några skedar, därför måste de använda pinnar istället.
 • Ge dem ett par ätpinnar var och låt dem börja på din signal.
 • Se vem som kan äta upp sin glass först eller avbryt efter två minuter och se vem som har lyckats äta upp mest.
Modul material
Glass
skålar
ätpinnar
CORE

De tio budorden

Aktivitet
7 mins

Mål: Att ta en närmare titt på de tio budorden

Förberedelser: Skriv ut och kopiera de tio budorden (se bilaga).

Aktivitet 1

 • Om du har en stor grupp kan det vara en fördel att dela in barnen i mindre diskussionsgrupper för denna aktivitet.
 • Be varje grupp att utarbeta sina egna ”tio budord” - tio regler att leva efter. (De kan vara skämtsamma eller allvarliga).
 • Ge ut pennor och papper och be varje grupp skriva ned sina idéer.
 • Ta en stund att samtala om vad grupperna skrivit ned.

Aktivitet 2

 • Ge sedan varje grupp en eller två kopior av bilagan "De tio budorden".
 • (I bilagan har vi gjort en fri version från Levande bibeln. Om du önskar att ge dem exakt version från Bibeln hittar du det i 2 Mos 20:1-17).
 • Förklara att dessa är de tio budorden - regler som Gud gav sitt folk för tusentals år sedan.
 • Be grupperna att markera buden efter hur viktiga de tycker att de är. (Låt "1" vara det viktigaste budet och '10' det minst viktiga.)
 • Avsluta med att samtala om hur grupperna valt att numrera buden.

Samtala

 • Vilka budord tycker du är viktigast?
 • Finns det några budord som inte alls är viktiga för dig? Vilka och varför?
Modul material
papper
pennor
bilaga
CORE

Meningen

Tänkvärt
4 mins

Mål: Att förklara att de tio budorden visar hur Gud bryr sig om oss.

Säg
Gud gav sitt folk de tio budorden för att visa dem det bästa sättet att leva på. Budorden kan sammanfattas som "älska Gud och älska andra”. Guds budord är inte avsedda att begränsa oss. De vägleder oss hur vi ska leva på ett bra sätt, de ger våra liv struktur och skyddar oss och andra människor från skada. De tio budorden visar hur Gud bryr sig om oss och vill att vi ska leva ett så bra liv som möjligt.

Inte rättvist

Lek
5 mins

Mål: Att flytta vatten med hjälp av de verktyg de får.

Förberedelser: Skriv ner nummer 1-4 på separata papperslappar och vik ihop dem. Fyll (eller delvis fyll) tre eller fyra hinkar med vatten.

Till ledaren: Den här leken kommer troligtvis att orsaka en hel del spill. Håll därför till utomhus eller på en yta som är lätt att städa upp efteråt.

Lek

 • Dela in barnen i tre eller fyra lag.
 • Låt lagen ställa sig vid ena änden av spelområdet, var och en med en tom hink.
 • Placera en hink med vatten på den motsatta sidan från varje lag. Förklara för lagen att deras uppgift är att transporterar vattnet från den fulla hinken till den tomma hinken. 
 • På din signal får den första deltagaren i varje lag springa till den andra sidan, ta så mycket vatten som han/hon kan bära och springa tillbaka till sitt lag för att tömma det i den tomma hinken. Sedan får nästa deltagare upprepa samma sak.

Men vad ska de bära vattnet i?

 • Be en deltagare från varje lag komma fram och dra en papperslapp och öppna den.
 • Den deltagare som drar nummer ett får välja först från de verktyg som finns tillgängliga. Sedan deltagaren med nummer två och så vidare.
 • (Som verktyg rekommenderar vi en äggkopp, en djuptallrik, en matsked och en plastmugg, men känn dig fri att välja det som du tror passar bäst.)
 • När varje lag har valt ett verktyg kan leken börja.
 • Se vilket lag som kan transportera mest vatten på två minuter.
 • (Det kommer sannolikt att komma klagomål från de lag med äggkopp och matsked. Påminna dem om budet att inte ha begär till vad någon annan har!)

Säg
Den här tävlingen var inte rättvis eftersom ni hade olika verktyg. Livet är inte alltid rättvist. Olika familjer har olika mycket pengar, bor olika, kör olika bilar. Det viktiga är att göra det bästa med det man har fått. Bibelordet säger att du ska inte vara avundsjuk på din granne för vad han äger, eller vilja ha det som tillhör honom. Om vi fokuserar för mycket på vad andra har, kan vi glömma bort allt det positiva som vi faktiskt har. Det finns också en risk att om vi hela tiden vill ha vad vår kompis eller granne har, att vi försöker skaffa oss dessa saker på ett felaktigt sätt, eller att vi blir avundsjuka och sura. Ni ska vara nöjda med det ni har och använda det på bästa sätt. 

(Ge ett pris till det lag som du tyckte ansträngde sig bäst under de omständigheter som de hade blivit givna).

Modul material
Hinkar
vatten
äggkopp
sked
kastrull
plastkopp
papper
pennor

Nominera den bäste

Lek
6 mins

Mål: Att välja en gruppmedlem som passar en viss kategori

Lek

 • Dela in barnen i två lag. (Möjligen i tre lag om du har en stor grupp.)
 • Berätta att ni kommer att ha en tävling som fokuserar på deras fysiska förmågor.
 • Läs upp en kategori och be varje lag att utse någon som de tror passar att tävla i den kategorin. (Om t.ex. kategorin är "mest högljudda skrik" ska varje lag välja den de tror kan skrika högt.)
 • De två (eller tre) nominerade spelarna får sedan utmana varandra. Utse en vinnare och tilldela dennes lag en poäng.
 • Upprepa detta med de övriga kategorierna från listan nedan.
 • Svårigheten är att när en spelare har nominerats till en kategori kan denne inte bli nominerad till ytterligare kategorier. Allteftersom spelet fortsätter kommer det att bli svårare och svårare för lagen att välja någon att nominera.
   

Använda följande kategorier (eller skapa egna):

 1. Högljudda skrik
 2. Längsta naglar
 3. Störst fot
 4. Kortaste hår
 5. Bredaste näsa
 6. Mest vig (vem som kan gå ned i spagat bäst)
 7. Bredaste hand (mätt från spetsen på tummen till toppen av lillfingret)
 8. Bästa andedräkt (inga halstabletter eller tuggummi tillåtna)
 9. Längsta tunga

Följa budorden

Sammanfattning
2 mins

Mål: Att avsluta mötet med en påminnelse om de viktigaste tankarna från denna samling.

Säg
Inte alla regler är vettiga, men de tio budorden är definitivt det. Gud gav oss sina bud för att hjälpa oss att leva på ett klokt sätt och hjälpa oss att älska honom och älska andra människor. Han gav oss de tio budorden eftersom han bryr sig om oss. Vi vill uppmuntra er att leva på Guds sätt och följa hans bud.