Ensam

Utanför

Den här samlingen handlar om vänskap, om att vara en del av "gänget" eller att hamna på sidan om. Att känna sig inkluderad är något positivt som bygger vänskap. Utanförskap, eller att bli exkluderad, kan däremot skada relationer och göra andra illa. Det finns alltid två grupper inblandade: de som orsakar utanförskap och de som blir utsatta för det. Denna samling tittar på hur det ser ut från båda sidorna. Vi samtalar om varför vi inkluderar eller exkluderar någon och vad man ska göra i såna situationer. Samlingen visar också om hur Jesus inkluderar människor och vad vi kan lära oss från Honom.

 

Samlingens längd: 97 min

Mål

 • Att tänka på vad det betyder att stänga andra ute och varför vi gör det.
 • Att se hur Jesus tog sig an människor som stod utanför.
 • Att tänka på hur vi som grupp kan försöka inkludera dem som har hamnat utanför.

Beskrivning

Den här samlingen handlar om vänskap, om att vara en del av "gänget" eller att hamna på sidan om. Att känna sig inkluderad är något positivt som bygger vänskap. Utanförskap, eller att bli exkluderad, kan däremot skada relationer och göra andra illa. Det finns alltid två grupper inblandade: de som orsakar utanförskap och de som blir utsatta för det. Denna samling tittar på hur det ser ut från båda sidorna. Vi samtalar om varför vi inkluderar eller exkluderar någon och vad man ska göra i såna situationer. Samlingen visar också om hur Jesus inkluderar människor och vad vi kan lära oss från Honom.

 

Material till samlingen

 • papper och färgpennor
 • papperslappar
 • pennor
 • godispåse eller godisbitar
 • Vaskrensare (som används för att rensa stopp i toaletter eller avlopp)
 • Post-it-lappar
 • pennor
 • Dator med internet-uppkoppling
 • högtalare och projektor
 • Biblar
 • Ett lås med nyckel
 • många olika nycklar som inte går någonstans
 • chokladkaka
 • A3 ark och pennor
 • godis

Samlingens moduler

Blink-leken

Lek
7 mins

Förberedelser: Sätt ut stolar i en cirkel. Du behöver tillräckligt med stolar för att halva gruppen ska kunna sitta ner plus en tom stol. För att leken ska fungera behöver ni vara ett ojämnt antal personer. Du som ledare behöver eventuellt vara med för att skapa ett ojämnt antal deltagare.

Lek

 • Låt halva gruppen ställa sig bakom stolarna och resten sätta sig på var sin stol.
 • En person ska även ställa sig bakom den tomma stolen.
 • Personen som står bakom den tomma stolen ska försöka blinka till någon av de övriga sittande deltagarna.
 • Den deltagare som “får" blinken ska försöka att snabbt ta sig från sin stol och sätta sig på den tomma stolen. 
 • Den som står bakom personen ska samtidigt försöka "ta fast" personen innan han eller hon lyckas nå den tomma stolen.
 • Man kan bara blir tagen om man har försökt att resa sig från sin stol. 
 • Om någon lyckas nå fram till den tomma stolen, måste den deltagare som nu fått en tom stol framför sig, blinka till någon annan och få den att komma och sätta sig på sin stol.
 • Gör leken några gånger och låt sedan barnen byta plats med varandra så att de som suttit i första omgången nu får stå bakom stolarna.
Modul material
stolar

Skorna i en hög

Lek
8 mins

Lek

 • Låt alla i gruppen ta av sig skorna och lägga dem i en stor hög i ena änden av rummet.
 • Dela in gruppen i två lag som ställer sig i var sin del av rummet.
 • Det här är en stafett och på din signal ska den första deltagaren i varje lag springa till skohögen, ta på sig en av sina skor och springa tillbaka.
 • Så fort han eller hon har kommit tillbaka kan nästa deltagare springa och ta på sig en av sina skor osv.
 • Fortsätt tills alla deltagare i ett lag fått på sig båda sina skor.

Tidningsutmaningen

Lek
8 mins

Förberedelser: Veckla ut ett antal tidningar och lägg dem på golvet mitt i rummet.

Lek

 • Målet med leken är att hela gruppen ska kunna sätta båda sina fötter på tidningarna.
 • Låt den första omgången vara enkel med mycket tidningsyta att stå på. När alla har klarat av den första omgången ska du börja riva bort lite papper så att ytan att stå på blir mindre.
 • Fortsätt så för varje omgång och om någon deltagare inte har någon av sina fötter på tidningarna, så är han eller hon ute.
 • För att öka spänningen ska du säga att alla som klarar en omgång får en poäng. Den som har flest poäng, det vill säga den som lyckats stå längst på tidningarna, vinner!

Säg
Den här leken handlar om att överleva. Eller, ja, typ, men det handlade också om att visa på något. I den här leken försökte alla att vinna. Ni försökte så mycket att det blev på bekostnad av de andra. Precis så kan det ibland ske i livet; vi vill så gärna framhäva oss själva och passa in, att vi ibland gör det på andras bekostnad. Det är en av de främsta anledningarna till varför man mobbar. En grupp kan känna sig starkare om de retar andra. Tyvärr känner sig många människor mobbade och utanför. De står utanför kompisgäng och får inte vara med. Ibland beror det på att alla de som är inkluderade, de som är en del av gänget, försöker att hålla sig kvar i gruppen på liknande sätt som skedde i en här leken.

Modul material
Tidningar
litet pris

Vem får vara med?

Diskussion
5 mins

Aktivitet
Diskutera i hela gruppen om de skulle låta några av kändisarna nedan vara med i deras kompisgäng.
Hela gruppen får tillsammans rösta på vilka fem personer får vara med. Du som ledare får försöka uppmuntra till en bra diskussion.
 
Kändisarna är:
Annie Lööf
Kronprinsessan Victoria
Zlatan Ibrahimovic
Taylor Swift
PewDiePie
Kim Kardashian
Justin Bieber
President Donald Trump
Din ungdomsledare (som är typ känd!)
Emma Watson, som spelar Hermoine i Harry Potter
Darin

Den hemliga regeln

Lek
8 mins

Lek

 • Det här kan vara en frustrerande (men rolig) lek för barnen.
 • Berätta att du tänker ge någon i gruppen en påse godis. Allt man behöver göra är att följa några enkla regler för att vinna påsen. 
 • Till saken hör att du inte kommer berätta vilka reglerna de ska följa.
 • Säg att du kommer ge alla i gruppen en chans att förklara varför de förtjänar godispåsen. Tyst för dig själv har du tänkt ut ett antal regler som barnen måste följa/uppfylla.
 • Om någon uppfyller en regel så går de vidare till nästa omgång. Om inte, så säger du att de är ute ur leken.

Här är några exempel på regler som du kan använda:
Omgång 1: Den tävlande måste använda en vokal i början av sin mening för att gå vidare.
Omgång 2: Den tävlande måste säga ett “liksom” i sin mening för att gå vidare.
Omgång 3: Den tävlande måste ha sina ben i kors för att gå vidare.
Omgång 4: Den tävlande måste använda ett namn i sin mening för att gå vidare.
Omgång 5: Den tävlande måste ha minst en paus på två sekunder i sin mening för att gå vidare.
Omgång 6: Den tävlande måste titta ner i golvet när de uttrycker sin åsikt för att gå vidare.

Om alla misslyckas under en omgång börjar du om och låta dem pröva igen. Förhoppningsvis har du till slut en eller två vinnare som har klarat alla omgångar.

Säg
Det är frustrerande att hamna vid sidan om. Några av oss vet hur det är att känna sig bortglömd eller utanför. Det känns som om vi inte passar in, oavsett hur mycket vi försöker. Det känns hopplöst, som om vi inte är omtyckta bara för att vi är den vi är. Så här borde ingen behöva känna sig. Vi borde alltid känna som att vi hör hemma eftersom var och en bidrar med något speciellt och unikt. 

Modul material
godis

Rum 101

Diskussion
10 mins

Till ledaren: I England finns det en TV serie som heter "Room 101" där personer kan "skicka bort" saker som de anser inte bort finnas. De skickar alltså dessa saker till "Room 101". Här är ett kort exempel https://www.youtube.com/watch?v=ktRADeDOG3I som du kan titta på för en bättre personlig förståelse av vad "Room 101" handlar om. 

Aktivitet

 • Rum 101 (Room 101) handlar om en plats dit saker som folk inte tycker om kan skickas för att få bort dem från tillvaron.
 • Dela in barnen i tre mindre grupper.
 • Varje grupp får fem minuter på sig att förbereda en två-minuters argumentation om något som de vill skicka till rum 101, alltså få bort från tillvaron.
 • Om barnen har svårt att komma på något specifikt som de vill göra sig av med, kan du ge dem ett tema för att hjälpa dem att komma på något. Exempel på teman kan vara vad man gör utomhus eller vad man gör på nätet. 
 • När barnen har presenterat vad de vill lämna i rum 101, ska du som ledare bestämma vem av grupperna som hade bästa argumentet.

Innanför cirkeln

Aktivitet
8 mins

Aktivitet

 • Rita en medelstor cirkel på ett antal större pappersark.
 • Skriv sedan i varje cirkel ett socialt sammanhang som barnen normalt rör sig i.
 • Skriv till exempel “skolan” i en cirkel, “barngruppen” i en annan och "kompisar” i en tredje.
 • Dela ut pennor och låt barnen skriva saker inne i cirkeln som kan få människor att bli del av den gruppen. Utanför cirkeln ska de däremot skriva saker som gör att människor hamnar utanför det sociala sammanhanget.

Samtala

 1. Hur tror du det känns att vara utanför?
 2. Varför hamnar vissa personer utanför de här grupperna?
 3. Är vi del av problemet eller en del av lösningen?
Modul material
A3 ark och pennor

Nyckeln

Lek
5 mins

Förberedelser: För den här leken behöver du ett (häng)lås och en nyckel. Du behöver också ett stort antal andra nycklar som inte passar till låset. Göm nycklarna, inklusive den nyckel som passar till låset, på olika platser i rummet samlingen börjar.

Lek

 • Placera (häng)låset mitt i rummet.
 • Berätta för barnen att den som lyckas låsa upp låset vinner en chokladkaka.
 • Förklara att du har gömt nycklar överallt i rummet, men du kommer inte ihåg exakt var du gömde nyckel som passar till låset, eftersom du har gömt jättemånga nycklar runt om i rummet.
 • Förklara att de på din signal får börja leta efter rätt nyckel. Viktigt! (De får endast hämta en nyckel åt gången).
 • De får inte bända upp låset eller brottas om komma fram till låset. De måste lugnt och stilla ställa sig i kö och vänta på sin tur.
 • Om nyckeln inte passar, lämnar de den vid låset och letar vidare. 
 • Den som hittar rätt nyckel får chokladkakan.

Säg
Jag är säker på att var och en av er var övertygade om att ni hade rätt nyckel, men det hjälpte ändå inte. Idag ska vi fundera på vad det innebär och hur det känns när man blir utestängd från ett kompisgäng. Vi har kanske både upplevt att stå utanför eller att göra så att andra inte får vara med i gänget.

Modul material
Ett lås med nyckel
många olika nycklar som inte går någonstans
chokladkaka

Jesus och de utstötta

Diskussion
7 mins

Aktivitet
Dela upp barnen i mindre grupper och ge ut biblar till varje grupp.
Låt någon från varje grupp välja en av dessa bibelberättelser:

 • Luk 19:1–10
 • Luk 7: 36–50
 • Matt 9:9–13
 • Lukas 15:1–7
 • Joh 8:1–11

Samtala 

 • Hur visar Jesus i den här berättelsen att han älskar den som är utstött och inte får vara med de andra?
 • Hur reagerar andra människor eller hur tror du att andra människor kunde ha reagerat?

Säg
Det faktum att Jesus "hängde" med de som var utanför är faktiskt en av anledningarna till varför han blev tillfångatagen och dödad. De religiösa ledarna och dåtidens politiker gillade inte att Jesus hängde med “syndare”. De trodde att Han samlade folk för att göra uppror mot dem som bestämde. Sanningen är att Jesus älskade dem som stod utanför. Han sade en gång att “en läkare kommer inte för att bota friska människor, utan för att bota sjuka.” Det han menade var att han kom för att vara med människor som insett att de inte är perfekta, vilket egentligen gäller var och en oss!

Modul material
Biblar

Berättelsen om Lizzie Velasques

Videoklipp
12 mins

Säg
Lizzie Velasques är en ung tjej från USA som har en fantastisk (eller fruktansvärd) berättelse. Hon föddes med en sjukdom som gör att hon inte kan gå upp i vikt. På grund av den här sjukdomen blev hon rejält mobbad i skolan och på nätet. Men berättelsen om hur hon klarade av det är makalös.

Videoklipp
Förklara att detta klipp är en del av hennes vittnesbörd och vi kommer in i berättelsen när Lizzie har upptäckt att någon har lagt ut en video om henne där hon har blivit kallad "Världens fulaste kvinna". 
Visa detta videoklipp: https://youtu.be/8vbCa2dVW_s
 

Samtala

 • Varför tror ni att folk behandlade Lizzie på det här viset?
 • Blev du inspirerad av något av det hon berättade?
 • Blev du utmanad av något som du hörde?
Modul material
Dator med internet-uppkoppling
högtalare och projektor

Stänga ute

Aktivitet
5 mins

Säg
Idag har vi pratat mycket om människor som känner sig utanför och hur det ofta kan göra ont och skada dem. Men ibland är det viktigt för oss att undvika vissa människor och stänga ute dem från våra liv. Vi ska nu fundera lite på när det kan vara lämpligt och nödvändigt att göra så. 

Aktivitet

 • Ge alla barnen var sin penna och post-it-lappar.
 • Be barnen att skriva ner tillfällen då det faktiskt är viktigt att stänga ute någon, ignorera dem.
 • Sätt sedan dessa post-it lappar på utsidan av en dörr i rummet som ni befinner er i, som en bild på att ni stänger ute dessa personer.

Säg
Ibland kan andra såra oss eller få oss att göra dåliga saker. Vid de tillfällena behöver vi fundera på hur vi kan ta bort deras inflytande över våra liv. Vi måste dock vara noga med att ingen ska känna sig felaktigt utestängda, särskilt de som ingen verkar vilja vara med. Vi behöver tänka på när vi ska inkludera dem som inte är populära och när vi ska stänga ute de som är "populära".

Modul material
Vaskrensare (som används för att rensa stopp i toaletter eller avlopp)
Post-it-lappar
pennor

Den enda personen

Aktivitet
5 mins

Säg
Var och en av oss kan antagligen tänka på någon som är utestängd från de grupper vi tillhör. Någon som Lizzie, som kanske har blivit retad eller lämnad utanför utan att de gjort något fel. Även om vi inte mobbar dem, så hjälper det inte att vi är tysta.

Utmaning

 • Låt alla sitta tysta och tänka på en person de känner som är utanför eller mobbad.
 • Dela ut papperslappar och låt dem skriva ner namnet på personen
 • Dela sedan ut en godispåse eller chokladbit till dem alla. Säg att de ska ge detta till den person som är utanför, även om det känns pinsamt. 

Samtala
Hur kan vi som en Rock Solid-grupp bli bättre på att inkludera andra?

Be tillsammans: 
Ta en minut och be för de namn som har skrivits ner och be även för gruppen. Be att de som känner sig utanför ska inse att Gud bryr sig speciellt mycket om dem.

Modul material
papperslappar
pennor
godispåse eller godisbitar

Ideér om innanför och utanför

Sammanfattning
9 mins

Till ledaren: Den här delen handlar om att planera att göra något socialt för personer som kan anses vara utanför. Det kan vara svårt att genomföra den här modulen eftersom du först behöver planera för ett datum då det sker (även om det kan ske nästa vecka). Dessutom behöver du verkligen uppmuntra barnen att inte bara bjuda in sina kompisar, utan även såna de normalt inte skulle bjuda med.

Säg
Jesus berättar i Bibeln om att Guds rike är som en jättestor fest som folk är inbjudna till. Men många hittade på ursäkter för att inte komma till festen, t ex att de hade för mycket att göra. Gud sa då: “Okej, bjud istället in alla som står utanför”. På så sätt kom det hemlösa och fattiga till festen. Gud vill nå fram till alla, men ibland blir folk så upptagna med vilja känna sig inkluderade att de missar vad Gud har för planer för dem. Istället blir det de som står utanför som blir välsignade av Gud!  För Gud är det viktigt att se de som inte är inkluderade och står på sidan om. Det borde vara lika viktigt för oss. 

Aktivitet

 • Planera någon social aktivitet tillsammans. (Det kan vara något enkelt, det behöver inte vara en galafest eller middag!) Det kan vara en filmkväll eller bara att hänga tillsammans
 • Utmaningen är att bjuda in de som normalt inte får vara med. Folk i skolan eller kyrkan som människor normalt inte bjuder till en fest. Det kan vara en utmaning att göra detta men det kommer att innebära en enorm välsignelse för någon.
 • När gruppen har planerat vad de ska göra i grova drag kan du dela ut papper och färgpennor. Låt barnen designa några inbjudningskort som de ska ge till dem de ska bjuda in.
Modul material
papper och färgpennor