Frågetecken

Våga fråga!

Under den här samlingen kommer barnen att få möjlighet att ställa frågor som de har om Gud och livet. Den ska ge barnen utrymme för att formulera frågor som de annars inte skulle ha möjlighet att ställa. De får möjlighet att själva sätta agendan och leda in samtalet på det som intresserar dem. Vår förhoppning är att barnen ska få svar på sina frågor och vill därför uppmuntra er att bjuda in en panel av personer/ledare som ni vet är duktiga på att ge svar på frågor till denna samling.

Samlingens längd: 83 min

Mål

 • Att ge barnen en möjlighet att ställa frågor som de gått och funderat på.
 • Att försöka besvara barnens frågor.
 • Att ha roligt med fartfyllda lekar.

Beskrivning

Under den här samlingen kommer barnen att få möjlighet att ställa frågor som de har om Gud och livet. Den ska ge barnen utrymme för att formulera frågor som de annars inte skulle ha möjlighet att ställa. De får möjlighet att själva sätta agendan och leda in samtalet på det som intresserar dem. Vår förhoppning är att barnen ska få svar på sina frågor och vill därför uppmuntra er att bjuda in en panel av personer/ledare som ni vet är duktiga på att ge svar på frågor till denna samling.

Material till samlingen

 • dator
 • internet
 • Projekor
 • Frågeark (bifogad fil)
 • godis
 • Tygbit(flagga)
 • stolar
 • Frågelådan från tidigare aktivitet
 • stolar
 • bord
 • Frågelådan
 • inbjudna gäster
 • bord
 • stolar
 • Papper och pennor
 • Papper och pennor
 • stolar

Samlingens moduler

Beskydda presidenten

Lek
6 mins

Mål: Att träffa den person som är president med bollen.

Lek

 • Be barnen ställa sig i en cirkel mitt på golvet.
 • Välj en person till att vara president och en annan person till att vara presidentens livvakt.
 • Presidenten och livvakten ställer sig i mitten av cirkeln.
 • Ge barnen en mjuk boll och berätta att de ska försöka träffa presidenten med den.
 • Ingen i cirkeln får flytta på sig förutom för att hämta bollen.
 • Livvakten får göra allt för att beskydda presidenten och hindra honom från att träffas av bollen. Han får kasta sig, hoppa, etc.
 • Så fort bollen vidrör presidenten blir den person som kastade bollen (eller den sista personen som vidrörde den) den nye livvakten, och den tidigare livvakten blir president.
 • Presidenten som blev träffad ställer sig i cirkeln igen.
 • Leken kan bli väldigt intensiv eftersom den nya presidenten blir en måltavla så fort den tidigare blivit träffad. Den nya livvakten måste mycket snabbt hoppa in i cirkeln och börja beskydda sin president.

 

Modul material
Skumgummiboll

Ni ställer frågorna!

5 mins

Mål: Att introducera veckans tema och läsa upp veckans meddelanden.

Förberedelser: Skriv ut veckans meddelanden på ett papper (den information du som ledare vill ge barnen inför den kommande veckan). Ge barnen denna information genom att ställa gruppen frågor tex: Vad händer på fredag? Vilken tid träffas vi? När måste man anmäla sig till helgens event? Detta kommer att fungera bättre om informationen är sådan att de har hört talas om den under ett par veckor tidigare. Ge dem tid att fundera och gissa svaren men om de kör fast kan du hjälpa dem på traven.

Säg
Det är inte alltid roligt att måsta svara på frågor, särskilt om du inte är säker på vad svaret är. Att ställa frågor är ett bra sätt att få reda på sanningen om saker. Idag kommer ni få möjlighet att ställa oss ledare frågor. Ni kan fråga om vad ni vill. Om ni har frågor som ni funderat på om Gud, universum eller något annat sä är det här er chans att ställa dem. Ni kanske inte får de svar ni önskar eller håller med om alla svar, men ha ett öppet sinne. Nya tankar och idéer kanske kan utmana oss att växa i olika områden av vårt liv.

 

Modul material
Veckans meddelanden

Jeopardy

Lek
6 mins

Mål: Att hålla en frågesport baserad på TV programmet Jeopardy.

Förberedelser: Skriv ut tio påståenden som relaterar till barnen i din grupp. (Det finns även en bilaga med generella påståenden som du kan titta på som ett exempel). Meningen är att du som ledare ger svaret och att barnen ska säga vad frågan är.

Till exempel:

Ledaren säger: Han/hon är ledare för er Rock Solid Club.
Barnen ska svara: Vem är (namnet på er ledare)?

Lek

 • Förklara för gruppen att ni nu ska göra en omvänd frågesport. (Om de inte har sett Jeopardy kan det vara bra att först noggrannt förklara hur det fungerar).
 • Förklara att du kommer att säga svaret och att de ska försöka gissa vilken fråga som passar till svaret.
 • Deras svar kommer att börja med: Vem är ...?" eller "Vad är ...?"
 • Den första person som räcker upp handen och ger det rätta svaret vinner en godis.
 • Fortsätt tills ni gått igenom alla frågor.
Modul material
Lista med frågor
godis

Svärdfighten

Lek
5 mins

Mål: Att vara den sista kvar att hålla i en bricka.

Förberedelser: Du behöver ca: 1 meter långa skumrör t.ex. isolering till rör som kan köpas på ett välsorterat byggvaruhus.

Lek

 • Dela upp gruppen i fyra lag.
 • Låt varje lag sätta sig ned på rad, så att de fyra lagen formar en fyrkant.
 • Ge varje deltagare ett nummer från 1 och uppåt.
 • Ropa ut ett nummer.
 • Den person från varje lag som har det numret stiger upp.
 • Ge varje person en bricka och ett skumrör.
 • De ska hålla i brickan genom att balansera den på handflatan.
 • Målet är att stöta ner den andre personens bricka med sitt rör. För en större utmaning kan du säga åt deltagarna att de måste stå på ett ben.
 • När man tappar brickan är man ute ur spelet.
 • Spela tills bara en deltagare återstår.

Ge poäng enligt följande:

Vinnaren - 10 poäng

Andra plats - 6 poäng

Tredje plats - 4 poäng

Fjärde plats - 2 poäng

Spela flera gånger och notera hur många poäng varje lag samlar ihop. Vinnaren är det lag med flest poäng i slutändan.

Modul material
2 brickor
2m skumrör

Min stol

Lek
6 mins

Mål: Att vara den som sitter på den tomma stolen.

Förberedelser: Ställ fram stolar i en cirkel (lika många som du har barn i gruppen).

Lek

 • Låt barnen sätta sig på de stolar du ställt fram.
 • Välj ut en frivillig som får ställa sig i mitten av cirkeln. (Dennes stol står nu tom.)
 • Förklara att den person som sitter till vänster om den tomma stolen ska lägga sin hand på den stolen och ropa "Min stol!" och sätta sig på den tomma stolen.
 • Dennes stol blir nu ledig. Personen till vänster om stolen lägger i sin tur sin hand på stolen och ropar "Min stol!" precis som tidigare.
 • Den tredje personen gör samma sak men istället för att säga min stol väljer denne nu ett annat namn i gruppen (tex. Marias stol!, Peters stol!") 
 • (Var tredje person ropar ut ett annat namn istället för "min stol".)
 • Den person som har blivit uppropad måste förflytta sig så snabbt som möjligt till den tomma stolen.
 • Personen i mitten av cirkeln ska försöka sätta sig på stolen innan en uppropad person hinner dit eller innan personen till vänster om stolen inser att denne ska flytta sig.
 • Om person i mitten hinner först blir den person som sitter till vänster om stolen stålla sig upp i mitten av cirkeln. Denne blir kvar i mitten tills den lyckas "ta" den tomma stolen från någon.
 • Spelet fortsätter i samma stil tills alla känner sig nöjda.
 • Om någon gör ett misstag och ropar ut "min stol" när han/hon borde säga ett annat namn vice versa måste denne ställa sig i mitten av cirkeln.

 

Modul material
stolar
CORE

Fråga Gud

Videoklipp
4 mins

Mål: Att barnen ska fundera på vilka frågor de skulle vilja ställa till Gud.

Förberedelser: Förbered för att streama eller ladda ner videoklippet.

Säg
Ni kommer strax att få se ett kort videoklipp om vilka frågor människor skulle vilja ställa till Gud.

Videoklipp
Tita på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=wEwZ8jTX5ws ("En fråga till Gud"- YFC Sweden).

Säg:
Människor har många olika frågor om livet och Gud och det är bra. Det finns en del väldigt djupa och svåra frågor som vi kan ställa oss. Idag skulle vi vilja veta vilka frågor ni skulle vilja ställa till oss och vi kommer sedan att försöka svara på dem på bästa sätt. Så fundera en stund vilka frågor ni skulle vilja ställa.

Modul material
dator
internet
Projekor
CORE

Fråga på! - Del 1

Diskussion
5 mins

Mål: Att ge barnen möjlighet att ställa frågor.

Förberedelser: Gör en "Frågelåda". Det kan vara vilken låda som helst, men ta gärna lite tid till att skapa er egen låda genom att slå in lådan i färgat papper och skriva frågetecken och "Frågor" på lådan. Förbered små lappar att skriva på t.ex. post-it lappar.

Aktivitet

 • Ge ut pennor och papper.
 • Uppmuntra barnen att skriva ned frågor som de har om Gud, tro eller livet generellt. (Uppmuntra dem att fråga om vad som helst som de kommer på, men förklara att du inte kommer att läsa upp oseriösa frågor eller frågor av intim karaktär.)
 • Tala om att de inte behöver skriva namn på lappen så ingen kommer att veta vem om skrivit frågan. 
 • Be dem skriva en fråga på varje lapp. Detta gör det lättare för er ledare att komma ihåg vilka frågor ni besvarat och vilka ni ev. ska ta upp igen en annan gång.
 • Bed barnen att vika ihop sina lappar och stoppa i dem i frågelådan när de är klara.
 • Du kan även låta barnen jobba ihop i par om de har svårt att komma på egna frågor, men uppmuntra dem i första hand att skriva personliga frågor.
 • Sätt en tidsgräns på ca:5 min, men tala om att de kommer att ha chans att ställa fler frågor senare i samlingen.

 

Modul material
Papper och pennor
CORE

Öppna lådan! - Del 1

Tänkvärt
10 mins

Mål: Att besvara och samtala om de frågor barnen skrivit.

Till ledaren: För att göra denna aktivitet är det nödvändigt att först göra aktiviteten " Fråga bara! - Del 1. 

Förberedelser: När du planerar denna samling behöver du bjuda in 3 till 4 personer som du vet är duktiga på att förklara saker till dagens samling. Dessa personer formar en svarspanel som ska försöka besvara barnens frågor. (Använd dig gärna av personer som barnen känner sedan tidigare eller är hjälpledare i din Rock solid klubb, men lägg till en eller två personer som är gäster utifrån.) Tex. Om din pastor eller någon av de äldste i församlingen är med i panelen ger detta barnen en känsla av att du tar deras frågor på största allvar. Som tidigare nämnts i introduktionen till dagen tema är det bra att i förväg ta tid att fundera på vilka frågor som kan tänkas komma upp. (Den bifogade filen innehåller ett antal vanliga frågor och möjliga svar. Vi hoppas att detta kan vara till hjälp men det ska definitivt inte ses som ett facit till frågor.)

Aktivitet

 • Öppna lådan och ta fram den första frågan.
 • Läs frågan högt och bed frågepanelen att ge sina tankar kring frågan. (Om frågan är oseriös eller barnslig behöver ni inte ta upp lång tid med att besvara den, men ge iallafall ett kort svar till varje fråga.)
 • Om frågan är komplex är det bra om detta framgår av svaret panelen ger. Nämn att en del av livets frågor inte har enkla svar.
 • Om ni inte har ett svar på frågan behöver ni inte försöka svara på den. Skäms inte att säga att ni inte vet, förklara att ni ska fundera mer på den och återkomma till den vid ett annat tillfälle.
 • Upprepa denna process med så många frågor ni hinner med på 10-15 minuter. Barnen kanske inte orkar koncentrera sig längre än så.
 • Tala om att ni ska fortsätta med fler frågor senare under samlingen.

Alternativt 

För att låta barnen få mer tid att fundera ut sina frågor kan man ställa fram frågelådan under några samlingar innan denna samling. Detta ger barnen mer tid att fundera samtidigt som det ger er ledare tid att förhandsgranska frågorna.

 

Modul material
Frågelådan
inbjudna gäster
bord
stolar

Fånga flaggan!

Lek
6 mins

Mål: Att ta med "flaggan" tillbaka till ditt lag.

Förberedelser: Ställ fram två rader av stolar som är vända mot varandra. Ställ dem så långt ifrån varandra som du kan beroende på storleken på din lokal. Förbered en lämplig "flagga" för denna lek (en bit av en gammal kökshandduk eller tygbit fungerar utmärkt.)

Lek

 • Dela in gruppen i två lag.
 • Grupperna ska ha lika antal deltagare.
 • Sätt lagen mitt emot varandra på stolarna.
 • Numrera deltagarna från 1 och uppåt i varje lag.
 • Lägg en "flagga" mitt på golvet mellan lagen.
 • Ropa ut ett nummer.
 • De två deltagarna med detta nummer ska rusa fram för att ta flaggan tillbaka till sitt lag.
 • Det lag som lyckas med detta får en poäng. OM personen från det andra laget lyckas "tagga" den som tagit flaggan innan denne hunnit tillbaka till sitt lag går poängen över till det andra laget.
 • Rätt taktik blir viktigt här!
 • Spela flera omgångar så att alla får en chans att vara med.
 • Det lag som uppnått högst poäng i slutet av tävlingen vinner.

 

Modul material
Tygbit(flagga)
stolar

Besvara frågan!

Lek
6 mins

Mål: Att utmana barnen att besvara frågorna så smart och roligt som de kan.

Förberedelser: Kopiera och tryck ut frågearket (se bifogad fil)

Lek

 • Dela in gruppen i lag.
 • Lägg frågekorten upp och ned på ett bord eller på golvet.
 • Bed en person från varje lag att komma fram och dra ett frågekort. De tar med kortet tillbaka till sitt lag.
 • Laget får en minut på sig att formulera sitt svar. Svaret kan vara intelligent, roligt, eller lustigt.
 • Bed sedan personen som drog kortet att läsa frågan och det svar som de kommit fram till.
 • Kasta en godis-bit till det lag som du tycker har det "bästa" svaret.
 • Fortsätt tills alla frågorna blivit använda.

 

Modul material
Frågeark (bifogad fil)
godis

Fråga på! - Del 2

Diskussion
5 mins

Mål: Att låta barnen lägga till fler frågor i frågelådan.

Förberedelser: Du borde redan ha en frågelåda från "Fråga på! - Del 1", om inte får du göra en frågelåda för denna aktivitet.

Aktivitet

Det kan hända att de frågor ni pratat om under samlingen har fått barnen att tänka på ytterligare frågor eller att de inte hann skriva ned alla sina frågor den första gången. Den här aktiviteten ger dem möjlighet att lägga till fler frågor i frågelådan. Ge barnen papper och pennor som förra gången. Be dem skriva ned sina frågor, vika ihop lapparna och stoppa dem i frågelådan.

Modul material
Papper och pennor

Öppna lådan! - Del 2

Tänkvärt
10 mins

Mål: Att ge barnen en andra chans att få sina frågor besvarade.

Förberedelser: Vi antar att du redan har gjort "Öppna lådan! - Del 1", isåfall har du redan en frågepanel redo som har besvarat en del frågor redan. Om du inte gjort denna aktivitet gå istället tillbaka och välj "Öppna lådan! - Del 1".

Aktivitet
Ta en lapp från frågelådan, läs den högt som tidigare. Låt frågepanelen ge sina svar och hjälp dem om så behövs. Läs och besvara så många frågor som barnen orkar med innan de blir rastlösa. Avsluta med att tacka din frågepanel för att de kommit och uppmuntra barnen att fortsätta fundera kring viktiga frågor och vara öppna för att Gud kan ge dem svar de inte tänkt på tidigare.

Modul material
Frågelådan från tidigare aktivitet
stolar
bord
CORE

Vad nu?

Aktivitet
5 mins

Mål: Att reflektera på vad som sagts tidigare under samlingen.

Förberedelser: Sätt på lite bakgrundsmusik. T.ex. https://www.youtube.com/watch?v=cCnVJoqBCYw (Jag står- Hillsong På Svenska)

Aktivitet

 • Den här aktiviteten är tänkt att ge barnen utrymme att reflektera på vad de hört under samlingen.
 • Bed barnen välja en plats i rummet där de kan sitta utan att bli störda av de andra.
 • Be dem fundera på vad de hört under samlingen. Ge dem ca: 5 minuter för detta.
 • Erbjud barnen att stanna efter samlingens slut om de har fler frågor eller något de vill samtala om privat. 

 

Fortsätt ställa frågor!

Sammanfattning
2 mins

Mål: Att avsluta samlingen med att påminna barnen om de viktigaste tankarna.

Säg:
Det är viktigt att ställa frågor. Att fråga är det första steget till att få veta vad sanningen är. När vi ställer frågor om vem Gud är och hur han vill att vi ska leva våra liv uppenbarar han ofta saker för oss. Vi hoppas att han uppenbarat något för dig idag. Även om han inte har gjort det ännu kan du fortsätta att prata med personer som du litar på och respekterar. Det är viktigt att vara öppen för vad Gud vill försöka säga till oss genom andra människor.