jordglob

Vår planet - Guds skapelse

I den här samlingen tittar vi på hur underbar Guds skapelse är och att vi borde ta ett personligt ansvar för vår planet. Vi kommer att besvara frågor som: 

 • Varför ska jag värna om miljön? 
 • Kan jag påverka något genom mitt agerande?
 • Vad är Guds tankar om miljöfrågor?

Om Gud har skapat världen- hur påverkar det oss och hur vi ser på den planet vi bor på?

Samlingens längd: 117 min

Mål

 • Att fundera över hur vi tar hand om miljön.
 • Att samtala om att Gud bryr sig om vår planet.
 • Att hjälpa barnen inse vikten av att hjälpas åt att ta vara på miljön och skydda vår jord.

Beskrivning

I den här samlingen tittar vi på hur underbar Guds skapelse är och att vi borde ta ett personligt ansvar för vår planet. Vi kommer att besvara frågor som: 

 • Varför ska jag värna om miljön? 
 • Kan jag påverka något genom mitt agerande?
 • Vad är Guds tankar om miljöfrågor?

Om Gud har skapat världen- hur påverkar det oss och hur vi ser på den planet vi bor på?

Material till samlingen

 • bilaga Frågor
 • blyertspennor
 • bilaga Frågeformulär
 • papper
 • märkpenna
 • bärbar dator eller mobiltelefon
 • papper
 • penna
 • Choklad
 • Chips
 • läsk
 • papper
 • pennor
 • Projektor
 • dator
 • Högtalare
 • Serpentinsprej
 • konfetti
 • lakan
 • Sopor/skräp
 • Bilaga - Kasta bort det
 • Tejp (gärna dubbelsidig)
 • Sex lådor

Samlingens moduler

Tänk till

Aktivitet
7 mins

Aktivitet

 • Skriv ut bilagorna "Frågor" och "Frågeformulär".
 • Sätt upp frågorna som finns i bilagorna runt om i rummet.
 • Låt barnen besvara frågorna allt eftersom de kommer till samlingen. 
 • Ge ett pris till vinnaren. 
Modul material
bilaga Frågor
blyertspennor
bilaga Frågeformulär

Får jag låna det?

Intro
8 mins

Introduktion
Ge barnen 60 sekunder att hitta något i rummet något som tillhör någon annan som de gillar. T.ex. deras kompis tröja, skor, telefon, eller liknande. Be dem sedan fråga den som rår om den saken om de får låna den/det resten av samlingen. Målet är att alla ska låna något och låna ut något. 

Fråga
När någon lånar oss något så tar vi noga hand om det vi lånat. Ofta är vi mer försiktig med det vi lånat än om det vore vår egen sak. T.ex. om jag lånar min kompis bil så kommer jag att köra försiktigt med den. Jag kommer att köra långsammare och försiktigare så att jag inte repar upp bilen eller kör in i något. Eftersom det inte är min bil vill jag se till att jag lämnar tillbaka den i samma skick som jag tog den. Jag kanske t.o.m. städar ur den som ett tack för lånet. Jag vill nämligen lämna igen den i bättre skick än jag tog den. (Berätta gärna något personligt). 

Vackert torn

Lek
10 mins

Aktivitet

 • Dela upp barnen i grupper med 4–5 barn och ge varje grupp ett antal dagstidningar, tejp och några saxar.
 • Säg att de har 8 minuter på sig att bygga det vackraste tidningstornet de kan.
 • Det måste kunna stå själv utan något stöd och de får bara använda materialet som de har blivit givna. Förutom dessa regler får de vara så kreativa de vill.
 • Ställ dig i bakgrunden och låt barnen bygga.
 • När de är färdiga går du runt och tittar på alla tornen.

Säg 
Vilka fina torn ni har skapat! (Fråga någon av grupperna om du får demonstrera på deras torn.) Hur skulle det kännas om någon helt utan anledning tog och förstörde det torn som du skapat? (ställ tornet på marken och kliv på det. Säg oj då och gå nonchalant vidare..)

Som kristna tror vi att Gud har skapat världen och att Han har gjort det på ett underbart sätt. Han planterade träd och skapade djur och människor. Han skapade världen för att människor skulle kunna leva i den. Men, som vi lever idag förstör vi Guds skapelse- ibland utan att vi vet om det eller bryr oss!

Fråga

 • Hur kändes det för dig när ditt torn blev söndertrampat?
 • Tror ni att Gud har något åsikt om hur vi förstör Hans planet?
Modul material
Tidningar
Tejp
saxar

Vem rår om jorden?

Tänkvärt
12 mins

Information till ledaren: Oavsett vilket alternativ som du väljer nedan börja med att säga att jorden är Guds skapelse. Den är något som Gud skapade för oss - en plats för oss att bo på. Vi kommer att titta i Bibeln (1 Mosebok) där vi kan läsa om skapelseberättelsen. Där kan vi se med vilken kärlek Gud skapade världen, hur vackert det måste ha varit och hur nöjd Gud var med den.  

Alternativ 1
Läs skapelseberättelsen från Bibeln högt. Låt barnen beskriva vad som berörde dem mest i berättelsen genom att göra ett "skapelse" kollage. De får rita, måla eller klippa ut bilder från tidningar som de limmar fast ett stort papper. 

Alternativ 2 
Om din grupp är kreativ kan de göra ett drama av 1 Mosebok kapitel 1 och spela upp det för varandra. 

Samtala
Oavsett vilket alternativ du väljer, ge barnen tid till att samtala om vad de tyckte om skapelseberättelsen.

 • Får det dem att tänka annorlunda på den värld de lever i?
 • På vilket sätt?
 • Om detta är Guds skapelse som vi får leva i måste vi tänka efter hur vi behandlar den. På vilket sätt missköter vi Guds skapelse?
 • Vem påverkas av detta? (Du kan visa på soppåsen med tornen som ett visuellt hjälpmedel).
Modul material
Tidningar
Målarfärg
En stor pappersrulle
pennor
Lim
Projektor
dator

Avfallstrappan

Videoklipp
7 mins

Till ledaren: Här kan du läsa lite om sopor och avfallstrappan. http://sopor.nu/fakta-om-sopor/saa-styrs-avfallet/avfallstrappan/

Visa Visa följande videoklipp: https://youtu.be/hqKLU5J28Ug (Så minskar du ditt avfall)

Fråga

 1. Har ni hört talas om avfallstrappan förut?
 2. Tänker du på hur du kastar saker i soporna?
 3. Försöker du återvinna eller återanvända saker?

Till ledaren:
Använd gärna affischen som finns i bilagan. Sätt upp den på väggen eller låt dem titta på dem i grupper. 

Modul material
bilaga Avfallstrappa

Rätt sak på rätt plats

Lek
7 mins

Lek

 • Dela in rummet i olika sopsorteringsstationer, tex "returpapper", "kompost", "glasåtervinning", "batteriholk", "kartong" och i mitten har man "blandat". (Om ni inte har stora fria utrymmen i era lokaler, kan ni göra denna lek utomhus om vädret tillåter). 
 • Deltagarna börjar med att ställa sig i "blandat".
 • Lekledaren ropar sedan ut nån form av avfall, tex "potatisskal" och alla springer till komposten.
 • Den som kommer fram sist är ute ur leken (och får vara med lekledaren och bestämma avfall).
 • Sen fortsätter man med olika avfall tills bara en är kvar. Han eller hon utses till "återvinnare" :)
 • Ju fler stationer man har desto mer måste deltagarna veta och springa. Anpassa antalet efter deltagarnas ålder.
Modul material
papper
märkpenna

Ormen byter skinn

Lek
5 mins

Lek

 • Dela in barnen i två eller fler lag baserat på hur många barn ni har i er grupp.
 • Förklara att första personen i ledet är ormens huvud. De övriga står bredbenta och håller händerna på framförvarandes axlar.
 • På din signal kryper ettan in mellan de andras ben och vid ledets slut reser han sig upp och dunkar siste man i ryggen.
 • Denne dunkar i sin tur framförvarande och så vidare tills den som nu står först i ledet får dunken.
 • Han kryper då genom ledet och upprepar proceduren.
 • Ormen har bytt skinn när den ursprungliga ettan står först igen.
 • Om ni har tid kan ni köra tävlingen en gång till. 

Kasta bort det

Lek
9 mins

Till ledaren: Gå gärna igenom med barnen vad ordet deponi betyder (i samband med sophantering) innan ni gör denna aktivitet.

Förberedelser: Skriv ut bilagan "Kasta bort det"  innan samlingen börjar, klipp ut verserna och sätt fast dem på olika saker bland skräpet. Märk de sex kartongerna (3 för varje lag). Märk en kartong “Deponering (soptipp)”, den andra “Förbränning” och den tredje  “Återvinning”. Du kan läsa mer om sopor och avfallshantering i Sverige på följande sida: http://www.sopor.nu/

Lek

 • Dela gruppen i två lika stora lag och ge varje lag tre lådor. (Varje lag ska ha en låda för deponering, en för förbränning och en för återvinning.) Ställ lådorna där du kommer att hålla aktiviteten. 
 • Mitt i rummet, mellan de två lagen lägger du en stor hög med skräp. 
 • Förklara för gruppen att det här är en stafett där varje person springer till högen med skräp, väljer en sak och sedan springer och lägger den i rätt låda för sophantering för att sedan springa tillbaka till sitt lag och skicka iväg nästa deltagare.
 • När tävlingen är slut, titta i lådorna och ge en poäng för varje sak som ligger i rätt låda och ge minus poäng för varje sak som ligger i fel låda. Utse en vinnare. 
 • Be det vinnande laget leta rätt på de saker (skräp) som är märkta med bibelverser. Be dem läsa upp bibelorden för hela gruppen. 

Säg
Sverige är bland de bästa länderna i världen på att återvinna sopor. Tack vare att svenskarna lägger så mycket avfall i återvinning så behöver vi inte deponera lika mycket sopor (lägga på soptipp). I Sverige går mindre än 1% av vårt avfall till deponi. I 21 av EU:s medlemsländer slängs idag mer än 50 procent av avfallet på soptippar. I flera länder är siffran närmare 100 procent.. Bara Schweiz och Tyskland deponerar mindre avfall per person än Sverige. I Sverige har sedan 1994 mängden hushållsavfall till deponi minskat med 94 procent procent.

För några år sedan grävdes årligen 31 miljoner ton sopor ner i marken i Storbritannien. Det är ungefär lika mycket som 4 miljoner bussar. Kan du tänka dig marken där du bor full med sopor? Marken där man vill odla saker eller där vatten rinner. I många länder återvinns inte sopor utan de bara grävs ner. Det är hur vi behandlar Guds skapelse. 

Samtala

 • Vad tror du Gud tycker om detta?
 • Vad tänker du när du hör hur vissa länder gräver ner så mycket sopor?
 • Vad tror du att Gud skulle önska att vi gjorde med våra sopor?
 • Förstår du hur viktigt det är att vi tar hand om vår planet och tar tid att sortera soporna? Tänker du på det när du kastar saker?
Modul material
Sopor/skräp
Bilaga - Kasta bort det
Tejp (gärna dubbelsidig)
Sex lådor

Vem blir smutsig?

Lek
7 mins

Lek 

 • Välj ut 6 frivilliga att delta i den här leken och be dem komma fram. 
 • Lägg ut ett lakan på golvet och låt barnen stå på var sin sida om det. Tre på en sida och tre på den andra sidan, med ansiktena mot varandra. 
 • Se till att de står minst 1,5 meter från personen mitt emot. 
 • Ge de 6 barnen en burk serpentinsprej och konfetti och säg att de har en 30 sekunder på sig från din signal  att spreja personen mitt emot dem med serpentinsprejen. De får dock inte flytta på sig från den plats där de står. 
 • Precis innan du ger signal för att börja aktiviteten låter du några ledare sätta sig på golvet på lakanet precis under där barnen kommer att kasta konfettin och spruta med sprejen. 
 • Starta leken och ge dem 30 sekunder att kasta och spreja på varandra. 
 • Stanna leken och titta hur barnen ser ut. Förhoppningsvis så har även ledarna blivit spejade.
 • (Om du är riktigt vågad så kan du göra den här leken riktigt “kladdig” genom att använda mjöl istället för konfetti och sprej. Ge barnen något skydd för sina kläder samt förvarna ledarna att ha med sig kläder för ombytte.) 
 • Städa upp allt och låt barnen och ledarna fixa till sig. 

Till ledaren: Om serpentinsprej är för svårt att hitta eller för dyrt, kan du använda konfetti som du kan göra själv från skräppapper. (Eller andra alternativ som du kan komma på - huvudsaken att något av det faller ner på dem som är i mitten). 

Säg 
Sättet vi förstör planeten på gör inte bara Gud ledsen utan det påverkar även andra människor. Gud bryr sig om oss. Han vill att vi ska bry oss om varandra och oss själva men även att vi ska bry oss om jorden vi bor på. Vi behöver tänka på att hur vi tar hand om vår miljö påverkar människor runt omkring oss, även människor i våra grannländer och i utvecklingsländer. Det sätt vi påverkar miljön på, påverkar i sin tur andra människors livskvalitet, precis som i den här leken.

Modul material
Serpentinsprej
konfetti
lakan

Farligt skräp

Videoklipp
8 mins

Visa
Ett renare hav - https://youtu.be/WvbOCQWVW_E
och/eller
Haven svämmar över av plast. Skippa plastpåsen! - https://youtu.be/VtWEhPeO18k

Fråga 

 • Vad reagerar du på när du ser det här videoklippet?
 • Vad kan vi tänka på för att undvika att naturen skräpas ner?
 • Vad kan du och jag ändra på?
Modul material
Projektor
dator
Högtalare

Återvinnings Pictionary

Aktivitet
15 mins

Aktivitet 
Förklara att vi ska spela en version av Pictionary som kallas “återvinnings” Pictionary. De föremål som de ska rita är saker som ska återvinnas för att inte hamna på fel plats i naturen. I många länder hamnar dessa saker på deponering (soptippen) och grävs ner i marken. 

 • Dela upp barnen i mindre grupper med 3–4 barn i varje grupp och ge varje grupp en penna och 10 papper (A5 storlek). 
 • Förklara att du kommer att be en person från varje grupp att komma fram till dig och du låter dem läsa det första ordet som ska ritas.
 • Personen går sedan tillbaka till sin grupp och ritar detta tills någon gissar rätt.
 • Då kommer nästa person i gruppen fram och får läsa ord nummer två.
 • Upprepa detta tills en av grupperna fått 10 rätt. Ge de andra grupperna någon minut för att rita klart alla bilderna.
 • Förklara att de även ska gissa vilket material föremålet är gjort av. T.ex. GLASflaska, LÄDERsko.

Föremål 

 1. Aluminiumburk (Coca-cola burk)
 2. Papperspåse
 3. Banan
 4. Frigolit (styrofoam) kopp
 5. Lädersko
 6. Gummisula
 7. konservburk
 8. Plastdunk (plastlåda) 
 9. Glasflaska
 10. Ylle socka

Göra 
Låt barnen lägga bilderna i den ordning som de tror att sakerna brytas ner och försvinner i naturen. Efter de är klara berätta de rätta svaren.

 1. Banan: 3–4 veckor
 2. Papperspåse: 1 månad
 3. Ylle socka: 1 år
 4. Lädersko: 40–50 år
 5. Gummisula: 50–80 år
 6. Konservburk: 80–100 år
 7. Aluminiumburk: 200–500 år
 8. Plastdunk: 1 miljon år
 9. Frigolit (styrofoam) kopp: Okänt - kan finns kvar för evigt
 10. Glasflaska: Okänt - kan finns kvar för evigt

Ställ följande frågor efter ni har gått igenom svaren :

 1. Var du förvånad över resultaten?
 2. Visste du hur lång tid det tar innan dessa saker försvinner av sig själv?
 3. Har du någon gång kastat något sånt i naturen? 

Till ledaren: Uppmuntra barnen att återvinna mer. 

Modul material
papper
pennor

Sopskolan

Aktivitet
6 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper och ge dem en dator eller låt dem använda sina mobiltelefoner.
 • Be barnen gå till följande sida: http://www.sopskolan.se/Part1_Fragesport.html
 • Låt barnen besvara alla tio frågor och uppmuntra dem att även läsa svaren. 
 • Ge ett litet pris till den grupp som har fått högst poäng.
Modul material
bärbar dator eller mobiltelefon

Dra vårt strå till stacken

Tänkvärt
10 mins

Aktivitet 

 • Dela in barnen i två grupper där ena gruppen består av cirka 80% av barnen och den andra gruppen av 20% av dem. 
 • Berätta att du kommer att ge varje grupp lite choklad att dela mellan sig.
 • Ge den lilla gruppen mycket choklad och den stora grupp endast lite choklad som inte ens räcker till alla. Om du verkligen vill ta detta till sin spets så kan du även dela ut läsk och chips till den lilla gruppen.
 • Visa hur en liten del människor har mycket mer att dela på än den stora majoriteten. 

Diskutera

 • Hur känns det att vara i den grupp du är i?
 • Vad borde de olika grupperna göra åt saken? 

Säg 
Vi bor i en orättvis värld där minoriteten har mycket att njuta av medan majoriteten har väldigt lite att leva av. Vi i vårt land tillhör minoriteten (den lilla gruppen). Det är lätt att tänka att vi inte är rika men om vi har en skola att gå till, sjukhus med nästa gratis vård, ett hus som har elström och vi bor i ett fritt land där vi kan rösta, så har vi mer än de flesta. 
Vi som bor i västvärlden använder mer av jordens resurser än vi borde. Om alla skulle leva som vi lever så skulle vi behöva 2,5 planeter för att alla ska få det vi har. Ett annat problem är att hur vi lever påverkar vår planet och klimatet och det är de fattigaste som drabbas mest av väderförändringarna. Missväxt, hungersnöd, översvämningar, o.s.v. kommer från väderförändringarna och de fattigaste länderna drabbas hårdast. Vilka är de som påverkar klimatet och orsakar dessa väderförändringar? Bland annat du och jag!

Till ledaren: Om du vill kan du visa detta videoklipp om matsvinn: https://youtu.be/XK2YG5EXDh8

Diskutera
Hur kan vi som tillhör de 20% som är rikast leva annorlunda så att planeten och dess människor tas hand om? Det vore bra att komma på några saker som barnen känner att de faktiskt kan göra eller bidra med. Exempel kan vara:

 • Åk kollektivt, cykla eller gå så mycket som möjligt istället för att åka bil (som familj). 
 • Ät mer vegetariskt. Köttkonsumtionen i Sverige har ökat med 50 procent sedan 1970. Att dra ned på köttet är både bra för klimatet och för hälsan.
 •  Släng mindre mat. Planera som familj era inköp så att du hinner äta upp maten innan den blir dålig. 
 • Använd grön el (miljömärkt el från förnybara källor). Fråga hemma, i församlingen, i skolan vilket elbolag de använder.
 • Dra ned på elkonsumtionen. Släck lampan i det rum du inte är i. Byt ut gamla vitvaror mot nya energisnålare. Använd energisnåla lampor. Flyg så lite som möjligt. En flygbiljett tur och retur till Thailand för en person släpper ut lika mycket växthusgaser som en genomsnittlig bil gör under ett helt år. 
 • Återvinn. Laga och återanvänd. Köp och sälj begagnat när det är rimligt. 
Modul material
Choklad
Chips
läsk

Tacksam, Ledsen, Framtiden

Sammanfattning
6 mins

Sammanfattning

 • Ge varje barn ett papper och en penna. 
 • Be dem längs kanterna på pappret skriva orden: Tacksam, Ledsen, Framtiden
 • Ge dem några minuter att reflektera och skriva ner saker i skapelsen som de är tacksamma för, saker som de är ledsna för att de gör eftersom det påverkar jorden negativt och slutligen saker som de tänker göra annorlunda i framtiden. 
 • Det hjälper att ge exempel: “Jag är tacksam för de vackra färgerna på höstlöven. Jag är ledsen för att jag inte återvinner som jag borde göra. Hjälp mig att komma ihåg att det jag gör påverkar människor runt hela jorden. 
 • Be dem be över vad de har skrivit. 
Modul material
papper
penna