Du är värdefull

Värdefull 1: Hitta sig själv

Barn och ungdomar behöver ofta under sin uppväxt tid för att hitta sig själva och sin identitet. En stor del av vår identitet grundas på det mänskliga behovet att känna sig sedd och vara betydelsefull samtidigt som vi vill bli accepterade för den vi är. Den här serien i två delar fokuserar på vår identitet i ljuset av detta samtidigt som vi lär oss om hur Gud ser på oss och att Han accepterar oss. 

Man hör ofta frasen “var dig själv”, men hur kan man vara sig själv om man inte är säker på vem man är? Den första delen som heter “Hitta sig själv” lyfter fram vad Bibeln säger om vår identitet och hjälper barnen att hitta sin identitet. Tillsammans funderar vi på saker som är viktiga för vår identitet och vad som inte spelar så stor roll. Vi kommer också att lära oss vad Bibeln säger och vilken identitet Gud vill att vi ska ha. 

Samlingens längd: 87 min

Mål

 • Att barnen ska fundera på vem de är och vilken deras identitet är. 
 • Att prata om svårigheterna med att komma till rätta med “vem man är” när man är ung. 
 • Att visa på att Gud kan hjälpa oss att hitta vår rätta identitet. 

Beskrivning

Barn och ungdomar behöver ofta under sin uppväxt tid för att hitta sig själva och sin identitet. En stor del av vår identitet grundas på det mänskliga behovet att känna sig sedd och vara betydelsefull samtidigt som vi vill bli accepterade för den vi är. Den här serien i två delar fokuserar på vår identitet i ljuset av detta samtidigt som vi lär oss om hur Gud ser på oss och att Han accepterar oss. 

Man hör ofta frasen “var dig själv”, men hur kan man vara sig själv om man inte är säker på vem man är? Den första delen som heter “Hitta sig själv” lyfter fram vad Bibeln säger om vår identitet och hjälper barnen att hitta sin identitet. Tillsammans funderar vi på saker som är viktiga för vår identitet och vad som inte spelar så stor roll. Vi kommer också att lära oss vad Bibeln säger och vilken identitet Gud vill att vi ska ha. 

Material till samlingen

 • Bilaga “Spegelreflektion”
 • sax
 • Projektor
 • Högtalare
 • Bilaga “Farozon”
 • bomullsbollar
 • skedar
 • maskeringstejp
 • rockringar (eller papper)
 • Projektor
 • Högtalare
 • Bilagan “Först till fem”
 • tärningar
 • pennor
 • papper
 • Lim
 • saxar
 • gamla veckotidningar
 • Saker att göra en skulptur av. T.ex. Formbar tvål
 • bomullsbollar
 • papplådor
 • Tidningar
 • Lim
 • Tejp
 • saxar
 • Tejp
 • Tidningar

Samlingens moduler

Tvekampen

Intro
12 mins

Förberedelser: Rulla ihop några dagstidningar till tuber och tejpa ihop dem så att de inte rullar upp sig. Gör även små sköldar (ungefär A4 storlek) av tidningspapper och tejpa ihop dem så de håller sin form. 

Aktivitet

 • Dela upp barnen i två lag och uppmana dem att hitta på ett namn för sitt lag. Om ni har många barn kan ni göra flera lag. 
 • Låt de två lagen ställa upp sig på var sin sida av rummet med ryggarna mot väggen och ge varje person i laget ett nummer. Det ska alltså finnas en nummer “1” i varje lag och en “nummer  “2”, o.s.v.
 • På golvet i mitten av rummet lägger du två “papperssvärd” och två “papperssköldar”.
 • Låt en ledare ropa ut ett valfritt nummer. De två personerna som har detta nummer går fram till mitten och tar upp ett “svärd” och en “sköld” och börjar en tvekamp. 
 • Så här går tvekampen till: Båda personerna måste låta “skölden” vila horisontellt på sin vänstra handflata och hålla “svärdet” med sin högra hand. Målet är att slå skölden ur den andras hand. Den som först tappar skölden i golvet förlorar. OBS. Man får inte hålla fast skölden utan den ska bara vila på handflatan. 
 • Ett poäng går till det lag som vann omgången. 

Säg
Idag ska vi börja på en serie i två delar som handlar om identitet. I den här tävlingen var du del av ett lag, men vid ett visst tillfälle blev du och ditt nummer uppropat. Du blev kallad till en tvekamp. Även om ni var flera i laget hade du en egen identitet och en egen uppgift. På samma sätt finns det massor av människor på jorden men vi är alla unika och har en egen personlighet. Till skillnad från den här leken så är vi mycket mer än bara ett nummer! 

 

Modul material
Tejp
Tidningar

Psykologen

Lek
10 mins

Lek

 • Låt alla sätta sig i en cirkel förutom en frivillig som ska vara “psykolog”.
 • Förklara att psykologen ska lämna rummet medan ni andra bestämmer en person som ni ska försöka beskriva.
 • Psykologen kommer sedan tillbaka in i rummet och får börja ställa frågor för att lista ut vem de beskriver.
 • Du kan själv välja om du vill göra det lite lättare för  psykologen genom att berätta att det finns ett litet trick eller en speciell regel i den här utmaningen som han/hon måste lista ut. 
 • Be psykologen lämna rummet.
 • Förklara för dem som är kvar i rummet att personen som de ska beskriva är den som sitter på deras vänstra sida. Förklara för dem att de inte ska avslöja sig genom att vända sig och titta på personen på sin vänstra sida när de ska besvara psykologens fråga. 
 • Be psykologen komma tillbaka in i rummet. Psykologen kan nu ställa JA/NEJ frågor till dem som sitter i cirkeln. T.ex. - Har personen glassögon? Har personer blont hår? Är det en kille?
 • Psykologen får bara ställa en fråga till en person åt gången sedan måste han fråga någon annan. 
 • Psykologen måste komma på vad regeln är för att lista ut vem barnen i cirkeln beskriver. 

 

Säg
Det är inte alltid lätt att vara ung och ibland kan det vara svårt att veta vem man egentligen är. Precis som psykologen var tvungen att lista ut vem alla beskrev behöver vi fundera på vem vi är och vad vår identitet är. Vi kommer att titta närmare på detta idag. 

Skulpturen

Aktivitet
12 mins

Aktivitet

 • Dela upp barnen i grupper med max. 4–5 i varje grupp. 
 • Förklara att deras uppgift är att skapa en skulptur med hjälp av det material som finns tillgängligt. 
 • Bestäm tillsammans vad skulpturen ska föreställa. Det kan vara allt från Kung Carl Gustav till Svampbob fyrkant.
 • Alla grupper ska sedan skapa en skulptur av den person eller figur som ni valt. 
 • Ge dem ca: 10 minuter att uföra detta och låt grupperna sedan visa upp sina skulpturer för varandra.

 

Säg
Det är lätt hänt att vi formar vår identitet efter hur andra ser på oss - speciellt efter vad våra kompisar tycker. När ni gjorde skulpturerna hade ni en tanke på hur den skulle se ut och hur ni ville avbilda den personen. Ofta lyssnar vi på vad andra människor tycker om oss och vi tror att deras beskrivning är sann. Detta kan vara negativt eftersom vi oftas tar fasta på det negativa som de har att säga om oss. Ibland kan det som andra säger om oss vara baserat på det vi gör och vår identitet, men det är inte säkert att så är fallet. Vi behöver själva veta vem vi är så att vår identitet inte blir formad av åsikter från dem som finns runt om oss. 

Modul material
Saker att göra en skulptur av. T.ex. Formbar tvål
bomullsbollar
papplådor
Tidningar
Lim
Tejp
saxar

Identitetsplansch

Aktivitet
12 mins

Aktivitet

 • Ge ett A4-ark till varje barn och ställ fram lim, saxar och veckotidningar på ett bord i rummet. 
 • Ge barnen 10 minuter att titta runt i veckotidningarna och klippa ut ord och bilder som de tycker beskriver dem. Målet är att fundera på sin identitet och skapa en “identitetsplansch”.
 • Låt barnen visa sina planscher för varandra. 

 

Modul material
papper
Lim
saxar
gamla veckotidningar

Först till fem

Aktivitet
7 mins

Till ledaren: Om du inte skulle ha tillräckligt många tärningar kan du ladda ner en tärningsapp på telefonen. 

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med cirka fem personer i varje grupp.
 • Ge en tärning till varje grupp och en bilaga samt penna till varje deltagare. 
 • Låt barnen slå tärningen i turordning.
 • Det nummer som kommer upp på tärningen är den ruta som den som slog tärningen ska fylla i.
 • Turen går sedan vidare och i ganska rask takt slår barnen tärningen och fyller i rutorna. 
 • Om någon slår en sexa får de slå igen. Om de får ett nummer som de redan slagit får de försöka hitta något mer att skriva i den rutan. 
 • Se vem som först har fyllt i alla sina fem rutor. 
 • Låt några av barnen berätta vad de har skrivit. 

 

Till ledaren:
Förklara de olika kategorierna innan ni börjar spela:

 1. Relationer: Skriv ner de olika personer som du är - dotter, bror, kusin, djurägare, elev, o.s.v.
 2. Tycker om: Skriv ner dina hobbies, filmer du gillar, fotbollslag som du hejar på, o.s.v.
 3. Ogillar: Skriv ner saker som du inte tycker om - mat, fobier, o.s.v.
 4. Framtidsplaner: Skriv ner saker som du vill göra i framtiden, jobb, resor, konserter som du vill se eller aktiviteter som du vill göra - surfa, bungy jumping, o.s.v.
 5. Kulturellt: Skriv ner saker som finns i din kultur - din tro, nationalitet, vart du bor, o.s.v.

 

Säg
Det finns många saker som tillsammans formar vilka vi är. Våra relationer, intressen och framtidsdrömmar är bara några av de pusselbitar som är en del av vilka vi är. Dessa saker kan visa oss vilka vi är samtidigt som de hela tiden förändras. I framtiden kommer du tex. kanske att skriva ner “Fru” eller “Pappa” i rutan för relationer, eller så upptäcker du att du inte längre hatar kaffe utan tycker att det smakar gott. Du kanske flyttar till en annan stad och dina drömmar ändras när du uppfyllt några av dem. Även om dessa saker målar en bild av vilka vi är så är det inte allt vi är. Vi är mer än våra personligheter. Det handlar inte bara om vi är högljudda, hårt arbetande eller generösa. Det finns mer till vilka vi är. Vi kommer att prata mer om detta om en liten stund. 

Modul material
Bilagan “Först till fem”
tärningar
pennor

Farozonen

Lek
12 mins

Förberedelser: Dela av två hörn av rummet (diagonalt från varandra). Det behöver inte vara något stort område. Dessa två områden kommer att vara lagens område. Placera ut några rockringar (eller pappersbitar) runt om i rummet. Lägg sedan en massa bomullsbollar mitt i rummet. Se bilagan för att få en bättre bild på hur det ska se ut. 

Lek

 • Välj ut en person som ska jaga de andra och dela sedan upp resten av barnen i två lag där alla deltagare får en sked. 
 • Ge en sida av rummet till lag A och den andra sidan till lag B. Alla deltagare måste börja med ryggarna mot den kortvägg som ligger i anslutning till lagets område. 
 • Målet med leken är att hämta så många bomullsbollar till sitt område som möjligt. För att göra det måste de ge sig ut i farozonen och springa mot mitten för att plocka upp en bomullsboll med sin sked (de får inte använda händerna). Varje deltagare kan upprepa detta hur många gånger som helst men får bara hämta en bomullsboll åt gången.
 • Samtidigt springer “jägaren” runt i farozonen och försöker att ta (kulla) så många deltagare som möjligt. Om jägaren tar någon måste den deltagaren återvända till startpositionen (väggen) och är ute ur leken. 
 • Deltagarna kan dock undvika att bli tagna genom att ställa sig i en av “frizonerna”.
 • Bara en person får stå i frizonen åt gången.
 • Fortsätta spela tills något av följande händer:
 • Det tar slut på bomullsbollar.
 • Ett helt lag har blivit tagna och är ute ur leken.
 • Ingen av ovan två alternativa har hänt men den max. tid som du satt för leken har gått ut.
 • Räkna sedan ihop hur många bomullsbollar varje lag har och utse det vinnande laget. 

 

Säg
I den här leken var den en skillnad mellan frizonen och farozonen. Du visste om risken med att vara i farozonen medan du försökte hämta bomullsbollarna. På samma sätt kan vi ha vår identitet (vem vi är som person) i endera  en “frizon” eller en “farozon”. Många människor kopplar sin identitet till ägodelar - tex. vilka kläder man har, vilken modell av mobil man har, o.s.v. Människor kopplar också ibland sin identitet med de talanger och förmågor de har. T.ex. att vara tjejen som är duktig på att dansa, killen som är starkast, flickan som är smartast i klassen, eller den som kan spela fem instrument. Både dessa exempel ligger i farozonen. Det är inget fel att tycka att dessa saker kan vara viktiga i våra liv eller till och med något som är en del av oss, men det ska inte vara något som vi behöver för vår identitet. Anledningen till detta är att dessa saker kan förändras. Vad händer om saker i livet börjar bli jobbigt? Vad händer med en person som alltid behöver de senaste och snyggaste sakerna när denne får slut på pengar? Eller om killen som är så duktig på fotboll skadar sig allvarligt och inte kan spela längre. Våra talanger och förmågor är inte på något sätt något dåligt, men de borde inte påverka vår identitet (alltså vårt värde och vem vi är).

Modul material
Bilaga “Farozon”
bomullsbollar
skedar
maskeringstejp
rockringar (eller papper)

Du är värdefull

Videoklipp
5 mins

Videoklipp
Visa följande videoklipp. Berätta att detta är en mycket känd sång som har spelats i många år och uppmuntra barnen att lyssna noga till texten. 

https://www.youtube.com/watch?v=eyL6XBd4Fz4 (Du vet väl om att du är värdefull)

Samtala:

 • Känner du dig värdefull som den här sången säger att du är?
 • Tror du att Gud tycker att du är speciell?
 • Vad menar sångaren när han säger att det finns en uppgift i skaplesen för dig och mig och att det är upp till oss att säga ja eller nej till den?

 
Säg
I slutet av sången såg vi ett foto av ett fingeravtryck. Det är ett tecken på att du är speciell och unik. Du är värdefull i Guds ögon. Lyssna till det här bibelordet:

Läs
Psalm 139:13–18

"Du har skapat min kropp med alla dess organ. Du vävde dem samman i min mors liv. Tack för att du skapade mig så unik och så underbar! Det är fascinerande att bara tänka på det. Allt du gör är fantastiskt, det har jag verkligen fått erfara. Du var där när mina ben formades i det tysta, när de fogades samman i min mors liv. Du såg mig innan jag föddes och planerade varje dag i mitt liv, innan någon av dem började. Ja, varje dag skrevs ner i din bok! Hur ofattbara är inte dina tankar, Herre! Och hur otroligt många är de inte. Om jag försökte räkna dem skulle jag aldrig nå slutet. När jag vaknar på morgonen, tänker du fortfarande på mig!" (SVL)

Modul material
Projektor
Högtalare

Spegelbild

Sammanfattning
5 mins

Förberedelse: Skriv ut bilagan och klipp den iremsor.

Sammanfattning

 • Ge ut en remsa till varje barn. (Texten borde vara ganska svårt att läsa eftersom den är spegelvänd.)
 • Be barnen ställa sig framför en spegel och läsa sin remsa.
 • Uppmuntra dem att ta med sig remsan hem efter samlingen. 

Säg
Ibland är det svårt att veta exakt vem man är. Det vi kan veta och som aldrig förändras är hur Gud ser på oss. När vi är i en situation där vi inte är säker på vår identitet kan Guds ord hjälpa oss på samma sätt som spegeln hjälpte oss at läsa det som stod på remsan. De ord som Gud säger om oss förändras aldrig och vi förstår detta bättre när vi tar emot Guds kärlek till oss. Därför vill vi uppmuntra dig att ta med dig textremsan hem och påminna dig om vad som står på den under veckans gång.

 

Modul material
Bilaga “Spegelreflektion”
sax

Se andra

Sammanfattning
5 mins

Sammanfattning

 • Dela in barnen i par. 
 • Be dem tänka på tre kompisar och hur de skulle beskriva dem som människor.
 • Låt dem sedan beskriva dessa tre personer för sin partner. 
 • Be dem fundera över hur de den kommande veckan kan uppmuntra sina kompisar genom att hjälpa dem se vem de är (se sin identitet).

 

Döm inte utsidan

Videoklipp
7 mins

Videoklipp
Visa följande videoklipp: https://youtu.be/viYL5PKP6TQ (Döm inte på förhand)

Läs
Läs 1 Samuel 16:6–7
"När de kom till offerplatsen, kastade Samuel en blick på Eliab och tänkte: Det är nog honom som Herren har utvalt. Men Herren sa till Samuel: Nej, det är inte han. Förresten ska du aldrig bedöma en människa efter hennes utseende eller längd. Jag ser inte på samma sätt som du ser! Människor dömer efter det yttre, men jag ser till hjärtat." (SVL)

Säg
Det är lätt att döma människor efter utseendet och ibland kan vi formas av hur andra människor ser på oss. I det här videoklippet visade sig insidan vara helt annorlunda än utsidan och bibelordet säger att Gud inte ser till det yttre utan till våra hjärtan och vem vi är på insidan. Det finns en skillnad mellan karaktär och personlighet. Personlighet är det som människor ofta ser hos oss. Vi kan tex.vara blyga eller roliga. Men har du tänkt på att vi ibland uppför oss olika bland olika människor? Du kanske är lite mer utåtriktad och högljudd bland vissa människor eftersom du känner dig mer bekväm med dem. Det är inget konstigt med att vi uppför oss olika i olika situationer. Vi anpassar ofta vår personlighet till de människor vi möter och den omgivningen vi är i. Vår karaktär förändras dock inte. Karaktär är det innersta i oss. Vi kanske är ärliga, lojala eller hårt arbetande och dessa karaktärsdrag går med oss vart vi än är. De tar lite olika uttryck i olika situationer. Lojalitet kan t.ex. i ena situationen vara att stå upp för en kompis och i ett annat fall att man håller något man lovat och slutför ett projekt som måste göras klart. Gud ser hela dig. Han ser varje liten bit av dig (även det som inte är så bra) och Han älskar dig. 

Modul material
Projektor
Högtalare