Två olika apor

Värdefull 2: Likadan men annorlunda

Barn och ungdomar behöver under sin uppväxt mycket tid och sökande för att hitta sig själva och sin identitet. En stor del av vår identitet grundas på det mänskliga behovet att känna sig sedd och att vara betydelsefull/värdefull. Vi vill bli accepterade för den vi är utan att behöva försöka göra oss sedda. Den här serien på två delar fokuserar på vår identitet i ljuset av detta samtidigt som vi lär oss om Guds syn på oss och att Han accepterar oss. 
I din här samlingen kommer vi att prata om att barn och ungdomar ofta har ett behov att bli sedda som unika individer men samtidigt behöver känna sig accepterade av andra och känna att de tillhör någon grupp. De försöker ofta anpassa sig för att få kompisar och bli accepterade av andra runt omkring dem. Hur kan barn och ungdomar hitta sig själv i en värld där gänget är viktigt samtidigt som man ska stå upp för sig själv?

Samlingens längd: 86 min

Mål

 • Att tänka på tillfällen när vi har försökt att passa in eller göra oss sedda bland våra kompisar.
 • Att titta närmare på människors behov att både bli sedda och känna sig accepterade för den de är.
 • Att samtala om att Gud är den som kan få oss att känna oss värdefulla hjälpa oss acceptera den vi är skapad att vara. 

 

Beskrivning

Barn och ungdomar behöver under sin uppväxt mycket tid och sökande för att hitta sig själva och sin identitet. En stor del av vår identitet grundas på det mänskliga behovet att känna sig sedd och att vara betydelsefull/värdefull. Vi vill bli accepterade för den vi är utan att behöva försöka göra oss sedda. Den här serien på två delar fokuserar på vår identitet i ljuset av detta samtidigt som vi lär oss om Guds syn på oss och att Han accepterar oss. 
I din här samlingen kommer vi att prata om att barn och ungdomar ofta har ett behov att bli sedda som unika individer men samtidigt behöver känna sig accepterade av andra och känna att de tillhör någon grupp. De försöker ofta anpassa sig för att få kompisar och bli accepterade av andra runt omkring dem. Hur kan barn och ungdomar hitta sig själv i en värld där gänget är viktigt samtidigt som man ska stå upp för sig själv?

Material till samlingen

 • piprensare
 • stämpeldyna
 • dator
 • Projektor
 • skittles
 • 2 ögonbindlar
 • 2 skålar
 • 10 koppar
 • Tidtagarur
 • dator
 • Projektor
 • dator
 • Projektor
 • bilaga (Bläckplump)
 • post-it lappar
 • Snöre
 • pennor
 • saxar
 • pennor
 • papper
 • bilaga (Sanning eller Brysselkål)
 • kalla kokta brysselkål

Samlingens moduler

X och O

Intro
8 mins

Till ledaren: För den här aktiviteten krävs det att man har minst tio men helst fler barn. 

Aktivitet

 • Ställ fram nio stolar, tre rader med tre i varje. Stolarna ska vara ställda åt samma håll och ska representera ett klassiskt tre-i-rad spel. 
 • Dela in barnen i par och låt en av dem vara “X” och den andre “O”. 
 • Ge ett nummer till varje par. Nummer ett består alltså av ett “X” och ett “O”. 
 • Låt sedan “X” och “O” ställa sig mitt emot varandra på var sin sida av rummet.
 • Alla "X" bildar nu ett lag och tävlar mot alla "O"n som står mitt emot dem.
 • (Barnen ska ställa sig på en rad, axel mot axel, tittande i riktning mot det andra laget och med stolarna i mitten. )
 • Målet med leken är att få tre i rad - precis som i ett traditionellt tre-i-rad spel.
 • Leken går till på följande sätt. Du ropar ut ett nummer och sedan ska de två personerna med det numret springa så snabbt som möjligt och sätta sig på en stol och ta den i besittning för laget. Endast den som kommer först och sätter sig får stanna på den stolen. Om personen är ett “X” ska denne hålla sina armar korsade. Om denne är ett”O” ska han/hon göra ett  “O” med sina armar. 
 • Allt eftersom tävlingen fortgår kan det vara nödvändigt att skapa nya “par” från dem som redan tävlat men förlorat beroende på hur många barn du har och hur tävlingen fortlöper. 
Modul material
9 stolar

Modevisning

Lek
10 mins

Intro

 • Dela upp barnen i grupper om 3–6 personer. Välj ut en i gruppen som ska stå “modell”.
 • Ge varje grupp några sopsäckar, tejp och en sax.
 • Ge barnen 5 minuter på sig att som grupp skapa den snyggaste dräkten de kan med hjälp av sopsäckarna. 
 • Låt sedan grupperna visa upp sina skapelser.
 • Låt modellen sedan "gå på röda mattan" och visa upp sina nya kläder. 

 
Säg
Alla fick exakt samma material men ni skapade helt unika och olika dräkter. Idag ska vi titta på del 2 i vår serie “Värdefull” och fokusera på vad det innebär att vara lika men ändå annorlunda. 

 

Modul material
sopsäckar
saxar
Tejp

Sanning eller brysselkål

Aktivitet
10 mins

Förberedelse: Koka några brysselkål. Skriv ut bilagan och klipp ut frågorna och lägg dem i en skål.

Till ledaren: Det går även bra att använda något annat än brysselkål, huvudsaken är att det är något som barnen ogärna äter och därför hellre väljer att besvara frågan. 

Diskussion

 • Låt barnen i tur och ordning dra en fråga från skålen. 
 • Förklara att de har två alternativ: De kan antingen besvara frågan ärligt med ett svar som är minst 10 sekunder långt eller välja att äta en kall brysselkål. 
 • Tanken med aktiviteten är att barnen ska fundera på temat och hur det relaterar till dem. 
Modul material
bilaga (Sanning eller Brysselkål)
kalla kokta brysselkål

Lika men annorlunda

Tänkvärt
5 mins

Lek

 • Dela ut ett papper och en penna till varje barn.
 • Ge barnen 30 sekunder på sig att göra en lista över olika sätt potatis kan serveras/tillagas på. (Chips, Pommes Frites, kokt potatis, klyftpotatis, bakad potatis, o.s.v.)
 • Låt dem läsa upp sina svar och se vem som lyckades skriva ner flest varianter. 

 
Säg
Potatis är bara potatis men det finns många olika sätt att servera och tillaga den. Det intressanta är att vi tycker mer om viss potatis än annan fast det fortfarande bara är potatis. Det är samma rotfrukt men ändå annorlunda. 
Vi människor försöker ofta antingen passa in (att vara likadan som andra) eller vara annorlunda (för att bli sedd av andra och få uppmärksamhet). Många människor försöker att passa in i olika grupper. De vill vara likadana som alla andra och följa gruppen och förväntningarna.  Samtidigt finns det personer som vill bli sedda, vara annorlunda, unika personer som inte vill passa in i gruppen och som vill märkas just för att de är annorlunda. 

Modul material
pennor
papper

Minidragkamp

Lek
6 mins

Förberedelser: Klipp ett snöre i 25 cm långa längder. Du kommer att behöva hälften så många som du har deltagare i din samling.

Lek

 • Dela upp barnen i par och ge varje par en bit snöre. 
 • Placera en penna på ett bord eller på golvet mellan ett par för att skapa en skiljelinje mellan dem.
 • Låt barnen hålla i var sin ände av snöret med tummen och pekfingret och hålla mitten av snöret över pennan. 
 • På “GÅ” ska de försöka vinna dragkampen genom att dra snöret ur fingrarna på motståndaren eller lyckas dra motståndarens hand över skiljelinjen.
 • Om du vill kan du göra detta till en utslagsturnering för att få en slutlig vinnare. 

Säg
I en dragkamp går det ibland lite fram och tillbaka. Det kan vara så i verkliga livet också. Ibland kastas vi mellan att vilja vara likadana och att vara annorlunda. Dessa två saker kan verka vara motsatser - att vilja passa in i ett kompisgäng men samtidigt vara tillräckligt annorlunda för att man ska bli sedd och lagd märke till som en unik person. Många människor kan känna sig lite som i en dragkamp mellan dessa två alternativ. 
Du kanske upplever att det är en ständig kamp mellan att passa in och samtidigt bli sedd. Kanske är du en person som vill vara annorlunda. Din personlighet och vem du är gör att det är lätt för andra att lägga märke till dig. Du är unik och annorlunda. Kanske finns det dock en liten längtan hos dig att bara kunna "smälta in" i gruppen och bli accepterad för den du är. 
Eller så är det motsatsen för dig. Du skulle göra vad som helst för att någon ska lägga märke till dig. Du vill bli en del i gruppen och bli sedd som “normal” av dina jämnåriga. Samtidigt vill du kunna känna att det är okej att vara annorlunda...Oavsett vem vi är så befinner vi oss någonstans i den här dragkampen… 

Modul material
Snöre
pennor
saxar

Bläckplump

Aktivitet
7 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan. Sätt upp bilderna av de olika bläckplumparna på väggarna eller lägg ut dem på olika platser i rummet.

Aktivitet

 • Ge varje barn några post-it lappar och en penna
 • Låt dem gå runt i rummet och titta på bilderna.
 • Förklara att de ska skriva vad de tycker bilden ser ut som på en post-it lapp och sätta den bredvid bilden. (T.ex. fjäril, berg, två personer som dansar, o.s.v.)
 • Om du inte har så många barn i gruppen kan ni sitta ner i en ring och prata om bilderna en och en istället. 

 
Säg
Visst är det intressant att vi alla ser olika saker? Bilderna föreställer bara olikt formade bläckplumpar men några ser dansare, andra ser en hund medan någon annan ser ett hus. Oavsett om det finns många olika åsikter/tolkningar på vad bilden föreställer var det exakt samma bild som alla tittade på. Bilden förändrades inte av att någon annan tittar på den. 
Vi såg alla olika saker fast bilden var den samma - en bläckplump. Så kan det vara med oss människor också. Vi är alla MÄNNISKOR med KÄNSLOR, RELATIONER och ett LIV men hur våra liv levs skiljer sig från varandra. Vi är dock alla MÄNNISKOR som är värdefulla och unika. 

Modul material
bilaga (Bläckplump)
post-it lappar

Se skillnaderna

Aktivitet
7 mins

Mål: Att barnen ska titta på två likadana bilder och upptäcka små skillnader.

Aktivitet
Det finns många olika webbsidor som du kan använda och här nedan finns två tips. Om du har möjlighet att projektera bilden kan alla barnen hjälpas åt att hitta skillnaderna. Det kan vara extra roligt att välja en webbsida där det finns begränsat med tid att hitta skillnaderna. 

http://www.spotthedifference.com/
http://www.hidden247.com/Spot-The-Difference.html

Säg
Oavsett om det är du själv eller någon annan, så märker vi när någon är annorlunda. Det kan vara en person som är duktig på att sjunga, någon som alltid ska skämta i klassen, någon som alltid har den nyaste versionen av Iphone eller tjejen som klär sig annorlunda. Att vara annorlunda är inget negativt. Gud har skapat oss alla unika och det är något positivt. Det som kan vara ett problem är anledningen till att någon vill bli sedd eller utmärka sig. Det finns personer som anstränger sig för att visa att de är unika och speciella men det finns ofta en anledning till att de gör det. 
 
Fråga

 • Varför tror du att personer vill bli sedda och vara annorlunda?
 • Ge exempel på vad en del gör för att bli sedda och få uppmärksamhet?

 
Säg
Ibland vill vi människor att andra ska lägga märke till oss så att vi kan känna oss viktiga och uppskattade. Om vi försöker göra detta i oss själva blir det ofta fel. Det positiva är att vi faktiskt inte behöver göra något för att synas, bli sedda som unika och få känslan av att vi är värdefulla. Gud har redan sagt att vi är värdefulla (Matt 10:31) och eftersom vi är Hans skapelse (1 Mos 1:27) är vi betydelsefulla för Honom. Kristna tror att den enda vägen att verkligen hitta vårt värde och förstå hur betydelsefulla vi är  - är genom att förstå att vi är älskade och värdefulla för Gud!

Modul material
dator
Projektor

X-men

Videoklipp
8 mins

Säg
I X-men filmerna finns det en person som heter Mystique. Hon är en mutant som har förmågan att välja hur hon ska se ut. Hennes riktiga jag har blå hud, orangefärgat hår och gula ögon. I filmen "X-men: first class" ser vi att hon har svårt att acceptera hur hon ser ut. Detta leder till att hon tar en annan skepnad och väljer att se ut som någon annan eftersom hon så gärna vill passa in och se ut som en vanlig person.  

Videoklipp
Visa följande videoklipp - https://youtu.be/ml_ahGGr-r4 (Att vara sig själv - X-men)

Samtala

 • Har du någon gång gjort något för att passa in i en grupp? Vad gjorde du? Varför?
 • Håller du med om vad personen i videoklippet säger? (Att om du lägger allt fokus på att passa in kommer du att kunna lägga mindre fokus på annat?)
 • Tycker du att det är smart att lägga mycket tid och fokus på att försöka att passa in, att ha de rätta kläderna, hänga med “de rätta” kompisarna o.s.v.?

 
Säg

 1. Precis som Mystique gör många människor saker bara för att passa in i gruppen. Det kan handla om att ha de rätta kläderna, prata på ett visst sätt, eller lägga upp saker på sociala medier, o.s.v.
 2. Vi gör det för att vi vill bli accepterad av gänget eller vår omgivning. Vi vill inte riskera att bli mobbade eller retade och känna oss utanför.  
 3. Är du medveten om att Gud säger att du är värdefull som du är? Du behöver inte bli som andra för att Han ska älska dig och tycka att du är värdefull. Han tar alltid emot dig precis som du är. 

 
Läs
Rom 15:7 "Ta hand om varandra på samma sätt som Kristus har tagit sig an oss. Då blir Gud ärad."(SVL)

 
Fråga
Vad tänker ni när ni hör det här bibelordet?

Modul material
dator
Projektor

Sortera rätt

Lek
10 mins

Förberedelser: Lägg lika många Skittles i två skålar. Bredvid skålarna placerar du 5 plastmuggar. 

Aktivitet

 • Be två frivilliga komma fram.
 • Förklara att de ska sortera Skittles enligt färg i de fem muggarna. De har 30 sekunder på sig. Svårigheten är att de måste ha en ögonbindel på sig när de gör detta. 
 • Låt dem pröva och se om någon av de två lyckas. 

 
Fråga

 1. Hur kändes det att göra uppgiften? 
 2. Var det svårt? Varför?
 3. Varför lyckades ni inte sortera dem rätt?

 
Aktivitet
Upprepa aktiviteten men denna gång utan ögonbindel. (Du kan själv välja om du vill använda samma personer som tidigare eller om du väljer ut två nya).
 

Säg
Första gången ni tävlade var det mycket svårt att lyckas med uppgiften. Alla Skittles känns exakt likadana när man tar i dem. Även om de kändes likadana var det lätt att se en skillnad på dem när ni fick ta av er ögonbindeln eller hur? Om ni skulle ha fått smaka på dem skulle ni också ha upptäckt att de smakar annorlunda!:-) Det finns saker i våra liv som vi har gemensamt med våra vänner och andra i vår omgivning men det finns också områden som vi är annorlunda på. Båda sakerna är OK och borde lyftas fram som positiva och bra. Det är fantastiskt att vi kan relatera till andra personer och bli goda vänner med dem eftersom vi är lika, men vi är också tillräckligt annorlunda från andra människor att livet blir intressant och andra människors styrkor och förmågor kan hjälpa oss på områden där vi inte är så bra. Vi behöver inte anstränga oss för att bli lika eftersom vi redan är det! Vi behöver inte försöka vara annorlunda än andra efter som vi redan är det. I grund och botten är vi alla värdefulla och lika, samtidigt som vi är annorlunda, unika och speciella. Kom ihåg att på samma sätt som vi vill känna oss accepterade av andra är det viktigt att vi i vår tur accepterar andra och inte dömer eller stöter ut dem. 

Modul material
skittles
2 ögonbindlar
2 skålar
10 koppar
Tidtagarur

Sand

Videoklipp
4 mins

Videoklipp
Visa följande videoklipp: https://youtu.be/opG8vNUZPT8 (Sand- svensk textning)

(OBS! Videon har svensk text och om texten inte startar automatiskt så klicka bara på "CC")

 

 

 

Modul material
dator
Projektor

Fingeravtryck

Sammanfattning
6 mins

Sammanfattning

 • Be barnen titta på sin tumme och påminn dem om att ingen i hela världen har eller kommer att ha samma fingeravtryck som dem eftersom deras fingeravtryck är helt unikt. 
 • Låt barnen sätta sin tumme på stämpeldynan och sedan göra ett avtryck på ett papper. (Alla ska sätta det på samma papper).

 
Säg
Ditt fingeravtryck är helt unikt. I Psaltaren 139:13–14 står det att Gud vävde samman oss i vår mammas mage och att vi är underbart och unikt skapade. Med alla dina egenskaper och egenheter, med alla likheter och olikheter till andra så är du underbart skapad. Några av er kanske inte tycker att ni är något speciellt eller att du inte märks eller syns, att du bara är en medelmåtta som är ganska tråkig. Kom ihåg att Gud har skapat dig att vara annorlunda än dina vänner. Det finns ingen som du! För Gud är du värdefull - med alla egenskaper som du har, oavsett om de är likheter eller olikheter, för du är unik och djupt älskad av Gud, precis som alla andra människor. 

Läs
Läs Psaltaren 139:13–14 tillsammans: "Du har skapat min kropp med alla dess organ. Du vävde dem samman i min mors liv. Tack för att du skapade mig så unik och så underbar! Det är fascinerande att bara tänka på det. Allt du gör är fantastiskt, det har jag verkligen fått erfara." (Levande bibeln)

Modul material
stämpeldyna

Vem är jag?

Sammanfattning
5 mins

Aktivitet
Ge varje barn en piprensare och låt dem göra en figur av den medan de tänker på vem de är och vilka saker de tycker om och tycker är viktiga. 
 
Läs (igen)
Rom 15:7 "Ta hand om varandra på samma sätt som Kristus har tagit sig an oss. Då blir Gud ärad." (SVL)
 
Säg
Ibland kan det kännas som att andra inte ser oss som värdefulla och det får oss att känna oss utanför eller inte älskade. Den här bibelversen ger oss en utmanande uppmaning - en uppmaning att acceptera andra och se dem som värdefulla. 
 
Sammanfattning
Be barnen fundera över om de känner någon som skulle behöva få veta att de är accepterade och omtyckta. Uppmuntra barnen att “leva ut” bibelordet ovan under den kommande veckan. 

Modul material
piprensare